NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLOTTODYDAKTYKA to:

nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.921

SYFON, GORĄCY PIENIĄDZ, ŁUPEK, WIZAŻYSTKA, DIALER, SYNDROM WILKOŁAKA, SŁOWACYSTYKA, NARĄBANIE SIĘ, ŁAWICA SKALNA, GRADACJA, LEJEK, WYLEW, DZIELNIK, NEOTENIA, BANALNOŚĆ, NIEDOPUSZCZENIE, CIAŁO ACETONOWE, ODNÓŻA, PUNKT PODSŁONECZNY, AKOMODACJA, KWAS, SZUM, UBOŻENIE, HOWARDYT, OBIEKTYW, CZEK IMIENNY, DIPLOPIA, DOMINACJA PEŁNA, SOPEL, WODOROST, EN GRISAILLE, KLUCZ, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, INDOEUROPEJCZYK, KOSZYK WALUTOWY, OBELISK, FORMALISTA, JĄKANIE, SZLAK ŻEGLUGOWY, PLASTYKA, PRZEWÓD JEZDNY, FOWIZM, PALARNIA, AKOMODACJA, ŁAŃCUSZEK, SPAWACZ, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, GRA POJEDYNCZA, WIBROAKUSTYK, STRZELNICA, MEDYCYNA, PŁUG TALERZOWY, CHRABĄSZCZ, KRYSTALOCHEMIA, PODKŁADKA, UBOŻENIE, EKSTERNISTA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, TŁUSZCZYK, TRÓJKOMBINACJA, AUTOSANIE, SADNIK, GONIOMETRIA, GATUNEK AGAMICZNY, IZOCHRONA, KALEJDOSKOP, CANTUS FIRMUS, PROFESOR, NORMALNOŚĆ, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, KANIKUŁA, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, GIDRAN, ANOMALIA POLANDA, FARSA, LANTANOWIEC, FALA, DROGÓWKA, PRZEDMIOT, MIEDNICZKA, ZSYP, OBŁOK OORTA, OXFORD, RZUTKA, WYTŁACZANKA, SKRĘT, HIPOTEKA, ZAPAŚNICTWO, OŚWIETLACZ, ROZŁUPNOGŁOWCE, MIODOWÓD, SFIGMOMANOMETR, LITAURY, CRIOLLO, KONSENSUALNOŚĆ, MIKROSKOP OPTYCZNY, AKTYNOWIEC, UJGURSKI, EFEKT KAPILARNY, TOWOT, ZAPŁON, MARUDA, DZIWKA, WULWODYNIA, BIZNESWOMAN, JAMA OTRZEWNA, EFEKT LOTOSU, SKAŁA GŁĘBINOWA, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, ŚWIADEK KORONNY, TARAS WIDOKOWY, KOPARKA POPRZECZNA, ŻAKARD, ULOTKARZ, OSET NASTROSZONY, PARAWANING, BASEN MODELOWY, HIPNOTYK, KANCEROGEN, DEKORATOR WNĘTRZ, CHOROBA CAFFEYA, PLAZMOLIZA, PŁYWAK, WIĘŹNIARKA, WOLNY ZAWÓD, WYGŁAD LODOWCOWY, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, ŚLICZNOŚĆ, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, BIEGŁOŚĆ, AFRYKANISTYKA, THAULOW, CUG, CHEERLEADERKA, ORGANISTA, PAREMIOGRAF, MUSZLA KLOZETOWA, FLĄDRA, CAKE-WALK, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, PÓŁKRUCHE CIASTO, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ŻÓŁW MALOWANY, ZAWIĄZEK, IMIENINY, LORETANKA, ETER, PRINCESKA, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, KULTURA MAGDALEŃSKA, JEDWABNIK, HAMSUN, LABORANT, WUEF, ŻABY BEZJĘZYCZNE, PĘDNIK AZYMUTALNY, GARNEK, ŻÓŁW SŁONIOWY, TERGAL, KLERYK, TORBIEL BĄBLOWCOWA, MEDYCYNA SPORTOWA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, WAGA SZALOWA, EKSPIRACJA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, UBOŻENIE, MOIETY, FUNK ART, ENDOKRYNOLOGIA, OBSZAR TRANZYTOWY, REFLEKTOR, NUDZIARZ, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, TENGWAR, POTRZASK, SZCZĘKA, ZAKON ŻEBRZĄCY, REPRESJA, HERTZ, KICZUA, ADIUWANT, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, CNOTA KARDYNALNA, LUDY TURAŃSKIE, NATRĘCTWO, WKŁAD, KARTOGRAFIA, MATECZNIK, ŚWIATOWOŚĆ, PRAWOSKRĘT, CZARNA MOWA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, WIDEŁKI, OUTSIDER, ARABSKI, AWANS LODOWCA, SELENOGRAFIA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, TOPOLOGIA SZYNOWA, METALOGIKA, KOMORA ZAMKOWA, NOTACJA, CHOROBA BRUGADÓW, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, KRATKA VICHY, SŁOWOTWÓRSTWO, MOTYLEK, GAZPACHO, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, MONTAŻYSTKA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, WSPÓŁMAŁŻONEK, BAŃKA SPEKULACYJNA, RADIANT, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, BADANIE JAKOŚCIOWE, SPIKER, PERON, TUNIKA, OSNUJA, ROCZNIKARZ, MATE, TETRAMER, CZAS, JĘZYK KENTUMOWY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, INSIMBI, JĘZYK INDOSŁOWIAŃSKI, LIŚĆ ZŁOŻONY, IZDEBNIK, ZMAGANIA, KARDYNAŁ, KURDYJSKI, NEBIWOLOL, TYCZKARZ, GALICYJSKI, PŁYTKA CHODNIKOWA, WALKA, MUZYKA CERKIEWNA, ZMARZLAK, AEROZOL BIOLOGICZNY, ŁOŻYSKO TOCZNE, JĘZYK UGRYJSKI, NIEOBOJĘTNOŚĆ, DYPTYK, PIAST, GWIAZDA, ARTYSTKA, ŻABA ŚMIESZKA, KAZUISTA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, WOJEWODA, BEETHOVEN, CYGAŃSKIE DZIECKO, KĄPIEL, EPICYKL, CAŁUSEK, LEGAR, RZEP, WŁÓKA, FILOZOFIA PRAWA, TOCZYSKO, ALKA, BLOK, PŁOZA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, KUBECZEK, NEKTARNIK, POŚLIZG, MIRAŻ, GAZ WULKANICZNY, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, PĘTAK, ZORBA, DOWÓD APAGOGICZNY, BIELMO, BOMBA EKOLOGICZNA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, OPAS, HORYZONT CZĄSTEK, PANNA, ŁZA, UZWOJENIE WTÓRNE, DYNAMIZM, CHRANCUSKI, STAGNACJA GOSPODARCZA, MONTAŻOWNIA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, CIĘTOŚĆ, ROZMNOŻA, EGZEKUTYWA, JIVE, PAUPER, F, ZANOKCICOWATE, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, ?PRZESTRZEŃ STANU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLOTTODYDAKTYKA nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLOTTODYDAKTYKA
nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych (na 15 lit.).

Oprócz NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast