NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLOTTODYDAKTYKA to:

nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.921

KRET, ZHAFTOWANIE SIĘ, CZYŻNIE, WĘZEŁ, ROZNOSICIEL, JĘZYK WEGETUJĄCY, POTOK, ODBIJANIE, KOKTAJL MOŁOTOWA, RUMUŃSKI, AGREGATY PIENIĘŻNE, KOWALNOŚĆ, DESKA KLOZETOWA, GNIAZDKO, TRZPIEŃ, NIERELIGIJNOŚĆ, ZAPASY, ŻUŻLAK, RODZAJ NIJAKI, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, ELEKTROCHIRURGIA, WOSKOWNIA, GENETYKA KLINICZNA, CHEMOTROPIZM DODATNI, TRIADA, ENTOMOFAGI, KAWA ROZPUSZCZALNA, DERYWACJA FLEKSYJNA, KONFEKCJONER, WIZAŻYSTKA, SZTYCHARSTWO, PYLON, KNAGA, ANTENA DIPOLOWA, CIAŁO OBCE, MONOGENEZA, KULA, PTERION, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, CZERPACZ, PROCH, KATEGORIA OPEN, PASKÓWKI, PRZEBITKA, LÓD WŁÓKNISTY, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, IPP, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, CHWALBA, TEORIA KATASTROF, WYTWÓRCZOŚĆ, REPETYCYJNOŚĆ, PRZEMIANA POKOLEŃ, PAPILOTKA, ZMIENNA ZWIĄZANA, ROMANISTYKA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, CEFALASPIDY, GIMNASTYKA, DISC JOCKEY, SZEW, SWOJAK, KAZIRODCZOŚĆ, ALFABET MUZYCZNY, FILET, MAJSTRA, POJAWIENIE SIĘ, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, LUNETA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, FOTEL OBROTOWY, LIGOWIEC, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, MARKGRAF, WĘDKA, CHOROBA BRUGADÓW, SKRUPULANT, NEUROEKONIMIA, KŁĄB, OKRUSZYNKA, ROZSTRZAŁ, ADMINISTRATYWISTA, SIEDZISKO, PROFESOR, RENTIER, GODZINA POLICYJNA, KENOZOIK, ŻYWNOŚĆ, ASCETA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, SŁUCHAWECZKA, SORABISTYKA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, STRUMIEŃ, WOREK, KSIĄŻĘ Z BAJKI, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, WIDZENIE SENNE, CRIOLLO, RZYGI, APLET, FOKSTROT, PROGRAM TELEWIZYJNY, FARBIARSTWO, MANIAK, ULOT, KRYSZTAŁEK, BABILOŃSKI, DOLOT, SIEDZISKO, WSZYSTKOIZM, JĘZYK, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, BRANSOLETA KRZYWICZA, SIKWIAKI, OWCZA WEŁNA, DRUT, STYRON, IRRADIACJA, GEN DOMINUJĄCY, EDYKUŁA, CLARINO, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, ŻAREŁKO, PRZECIWLEGŁOŚĆ, AERODYNAMIKA, KOMPARATYSTYKA, RADIOMECHANIK, WIBRACJA, ETOLOGIA, UNIŻONOŚĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BĘBNICA, AWARYJNOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GAWOT, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, ŚREŻOGA, KUC SZETLANDZKI, REWIZOR, UPADEK, ZOOLOGIK, PRZECIWCIAŁO, FERRIMAGNETYK, PARALAKSA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, JĘZYK TELUGU, PROTOBUŁGARSKI, FLETY, ODWAPNIENIE, LIDER, ZAKAŻENIE POKARMOWE, KOMPOZYCJA, KARMA, RUMSZTYK, RÓŻA PUSTYNI, KLEJARZ, ZORBA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, SZAKAL, MAŁOWODZIE, PRZEBŁYSK, LÓD FIRNOWY, LAMPAS, SYZYGIA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, BAŻANT, KONTRAST NASTĘPCZY, PAS WŁĄCZENIOWY, PRZECIĘTNIACTWO, JOGIZM, PROLIFERACJA, CZŁON POŚREDNI, ZIMOWISKO, CEROWNIA, UCZENNICA, SZWARCCHARAKTER, ORIENTACJA, NIEUKONTENTOWANIE, MOGISYGMATYZM, BOHATER LIRYCZNY, GŁĘBINA, AKTOR KOMICZNY, KOKPIT, UZWOJENIE WTÓRNE, SOCJOPATOLOGIA, OBIEG SYNODYCZNY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, SFERA BIOTYCZNA, GRAF PŁASKI, ZBIÓR, PERLICZKA, ISKRA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, BAKARAT, MADRASA, DRUGI OFICER, FIRMAMENT, CHARLES, WIETRZENIE FIZYCZNE, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, NORMALIZATOR, ELIZJA, ZWÓJKI, STOLARZ MEBLOWY, DZIELNICOWY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, MAPA SZTABOWA, ŁACIŃSKOŚĆ, TURANIZM, SKURCZ, KNAJPA, ZDARZENIE, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, DOMOKRĄŻCA, REALIZM MAGICZNY, DRZEWOSTAN NASIENNY, MECH JAWAJSKI, SIEWECZKA, SOFISTA, CHOROBA FONGA, APOSELENIUM, KONSONANS, INHIBICJA, OBRONICIEL, DJ, GÓRY KOPUŁOWE, JĘZYK PALIJSKI, HETEROTROFIZM, ENCYKLOPEDYSTA, KROWIENTA, NIEPOJĘTOŚĆ, FINAŁ, NAGAR, OPERA, JĘZYK AMHARSKI, DEPOZYCJA, IKAR, TRZY KARTY, PTASZNIK GIGANT, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, RYBACZKA, ILUZJONIZM, RYNEK RÓWNOLEGŁY, TEMPERATURA ZAPALENIA, WIDELEC, KASZA PERŁOWA, CYBERPANK, SZKARADZIEŃSTWO, BYLICA BOŻE DRZEWKO, OPERA, ARYTMETYZACJA, GEOFIT KORZENIOWY, RÓWNOWAGA STACJONARNA, HALABARDA, NIEŻYCIOWOŚĆ, HYDROBIOLOGIA, PRZESŁUCHANIE, OBLECH, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, NIERUCHAWOŚĆ, GLOBULINA, OSTATNIA POSŁUGA, INFA, STACJA, HEBRAJSKI, NAZAREJCZYK, KOZIOROŻEC, HALOTRON, LIŚĆ ZŁOŻONY, WARS, KORONKA BRABANCKA, NAUKA, DINGO, LISOWCZYK, WYŁUDZACZ, KORBA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, JĘZYK NAWAHO, HISPANISTYKA, ANTYWESTERN, IZDEBNIK, DESIGNER, JER SŁABY, AKUMULATORY, TELEWIZJA, ORGANIZM WYŻSZY, MARUDA, KANCONETA, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, WATA CELULOZOWA, KANGUR, STARY KOŃ, CYPRYŚNIK BŁOTNY, CHOROBA CAROLEGO, PRINCESKA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, STRUNOWCE, ?OSTROKÓŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLOTTODYDAKTYKA nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLOTTODYDAKTYKA
nauka zajmująca się badaniem procesu nauczania i uczenia się języków obcych (na 15 lit.).

Oprócz NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIEM PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x