ODMIANA ŁUSZCZYCY, CHARAKTERYZUJE SIĘ LICZNYMI, MAŁYMI I OWALNYMI (KROPELKOWATYMI) PUNKCIKAMI, KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, TAKICH JAK TUŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA to:

odmiana łuszczycy, charakteryzuje się licznymi, małymi i owalnymi (kropelkowatymi) punkcikami, które występują na dużych powierzchniach ciała, takich jak tułów (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA ŁUSZCZYCY, CHARAKTERYZUJE SIĘ LICZNYMI, MAŁYMI I OWALNYMI (KROPELKOWATYMI) PUNKCIKAMI, KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, TAKICH JAK TUŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.206

FALOWNIK NAPIĘCIA, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, ŻAGIEW, KAMIEŃ OZDOBNY, CHOROBA FONGA, CNOTLIWA ZUZANNA, MALINKA, STRZAŁA KUPIDYNA, GRUNGE, PRYSZNIC, WIROPŁAT, WYBUCHOWOŚĆ, MONTAŻYSTKA, OKRUSZEK, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, STÓŁ MONTAŻOWY, PACZKA, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, NASKÓREK, ŻOŁDAK, BEJCA, KOŁO, PIONIZACJA, BUŁAT, ANTYTETYCZNOŚĆ, KOMEDIANT, METALOPROTEINA, KOMEDIANTKA, PRZYKRYCIE, CHEMIA, PRZEPRÓCH, KUMOTERSTWO, ASTROFOTOMETRIA, TARCZKA, DWUŚCIAN, LAWA TRZEWIOWA, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, CHEMIA POWIERZCHNI, REDUKCJA, PANTOMIMA, WRZĘCHY, DIDŻEJ, DOROBKIEWICZ, SUŁTANIT, ROSŁOŚĆ, KONOTACJA, LEJEK, FINANSJERA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, WĘZEŁ ZATOKOWY, BAWÓŁ, PODCHWYTLIWOŚĆ, ZAKRES REAKCJI, WIATRAK, PARAPETÓWA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, SEPARATYZM, ORIENTACJA, RACHUNEK CIĄGNIONY, TEATR LALEK, KAPLICA CHRZCIELNA, PRINT, ZASTRZYK, ANTYCIAŁO, FILOLOGIA NIEMIECKA, DŻINN, LIRA KORBOWA, DENUNCJANT, OŻYNA, ŚWIADOMOŚĆ, RADCA, SROGOŚĆ, BEZWYZNANIOWIEC, ODMIERZACZ, FOXTROT, GŁODÓWKA, TREN, LEPIARKA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, KARACENA, NAMYSŁ, DOŚWIADCZENIE, TEREN OTWARTY, PACZKA, PIEC WANNOWY, TRZEJ KRÓLOWIE, WYROK, DŻEZ, TARCZA KONTYNENTALNA, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, SOCZEWKA FRENSELA, AUTONOMIZM, WÓZEK INWALIDZKI, WIETRZENIE FIZYCZNE, KOZIOŁ, MRUKOKSZTAŁTNE, WROTA, KANTALUP, PORZĄDEK DZIENNY, SPOJLER, SZACHY LOSOWE, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, EMISJA POLOWA, WYKŁADZINA, KAUCZUK, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, PODWIJKOWATE, SIŁA ODŚRODKOWA, NASYCANIE, POLIOLEFINA, BLOK, ŁĘG OLSZOWY, RZEKOTKA, ŚRODKI, DŹWIGARKA, WĄŻ, NAŁOGOWOŚĆ, TAUTOCHRONA, EUTANAZJA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, PLACÓWKA RODZINNA, SPÓŁKA CICHA, ZADRAPNIĘCIE, TYTANIAN, POLNIK PÓŁNOCNY, POPYCHŁO, BRACTWO SZPITALNE, DIAKON, EKSTRAKLASA, ZAKAZ STADIONOWY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BOMBA ATOMOWA, TAKSON, MECHANIK, BIAŁE CIAŁKO KRWI, PACAN, PISMO GRECKIE, PIĘTKA, MARKIZA, SKRĘCENIE STAWU, SŁUŻALCZOŚĆ, NIEMIECKOŚĆ, ŻURAWINA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, CYKORIA, ŁUPEK BENTONITOWY, PYTANIE TESTOWE, KORDON SANITARNY, TRUST, BIEGAJĄCE OCZY, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, AGAT, ZBOŻE, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, SEGMENTACJA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, MIESZEK, KOŃCZYNA DOLNA, STACJA ZBORNA, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, TETRAMER, LINIA, CHART, ANTYKLINA, KINEZYTERAPEUTA, KONKURENCJA, PUSZKA MÓZGOWA, DZIELNICOWY, PAJĄKI, OLEJ SMAROWY, REFLUKS, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, DROGA, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, PATISON, POLEWA, GARNITUR, OCIEKACZ, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, WATA, NERWIAK ZARODKOWY, ODPUST, OBRZEŻKOWATE, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, SROKOSZ, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, KRÓTKI WZROK, PRZEDMIOT, SPONDYLOARTROPATIA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, MĘŻCZYZNA, KRASNOLUDZKI, INKUBATOR, SKLEPIENIE BECZKOWE, KANAŁ KRĘGOWY, WODOPÓJKI, GEREZA KRÓLEWSKA, GOSPODARKA NATURALNA, CANCA, ŚMIECH, SPADAJĄCA GWIAZDA, PŁOMYCZEK, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, METAMERIA, AGRESOR, BIAŁORUSZCZYZNA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ZASIŁEK PORODOWY, KONFIRMACJA, OBSESJA, AGREKSOFILIA, GEN HIPOSTATYCZNY, FUNT ANGIELSKI, HOHENZOLLERNOWIE, GAWORZENIE, WSPOMNIENIE, MAKAK LAPUNDER, CIĄG TECHNOLOGICZNY, HASŁO, PALEOORNITOLOGIA, METAMORFIZM, FALA WZROSTOWA, EPONIM, SZATA GRAFICZNA, ADDYCJA, DYSTORSJA, STOCZNIA, STREETWORKER, ZASTAWKA AORTALNA, SZCZUR WĘDROWNY, TRÓJKĄT, SATYRYCZNOŚĆ, DACH ŚWIATA, PRZEDPIERSIE, WYPAD, KARTACZ, TRAWERS, TUPAJE, BIOLOGIA SYSTEMOWA, WERSJA, IGLICA, MALINÓWKA, PROWENIENCJA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, PROTEZA, SAMOWOLNOŚĆ, KOD ALFANUMERYCZNY, INDYGO, GALARETA, BANK, KARMIDŁO, BŁĘDNIK KOSTNY, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, SKALA PODATKOWA, KOMFORT CIEPLNY, DYLATACJA CZASU, WILK PSZCZELI, WPŁYWOWOŚĆ, BYLICA POSPOLITA, MONTAŻYSTA, CHOROBA STRÜMPLLA, ART DECO, PISMO, PRĄD ZMIENNY, KONTRGAMBIT WINAWERA, SŁUGA BOŻA, OPTYKA ELEKTRONOWA, KAMIEŃ JUBILERSKI, BIOLA, ODWROTNY AGONISTA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, RUCH PRECESYJNY, DOMENA PUBLICZNA, TRANSGRESJA LODOWCA, KOLOR MOCNY, EWEŃSKI, BAS, GEOPATIA, OBRZĘK, MODLITEWNIA, BERGMAN, SIEDEMDZIESIĄTKA, IZBA MORSKA, PARÓWKA, CIĘŻKI TYŁEK, POLSKOŚĆ, ZMOTORYZOWANY, SPŁYW BŁOTNY, WZORNIK, POLARYZACJA JONOWA, MATRONA, ZUPA NA GWOŹDZIU, DUPCIA, DOBRA POŚREDNIE, ?RELA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.206 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA ŁUSZCZYCY, CHARAKTERYZUJE SIĘ LICZNYMI, MAŁYMI I OWALNYMI (KROPELKOWATYMI) PUNKCIKAMI, KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, TAKICH JAK TUŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA ŁUSZCZYCY, CHARAKTERYZUJE SIĘ LICZNYMI, MAŁYMI I OWALNYMI (KROPELKOWATYMI) PUNKCIKAMI, KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, TAKICH JAK TUŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA odmiana łuszczycy, charakteryzuje się licznymi, małymi i owalnymi (kropelkowatymi) punkcikami, które występują na dużych powierzchniach ciała, takich jak tułów (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA
odmiana łuszczycy, charakteryzuje się licznymi, małymi i owalnymi (kropelkowatymi) punkcikami, które występują na dużych powierzchniach ciała, takich jak tułów (na 21 lit.).

Oprócz ODMIANA ŁUSZCZYCY, CHARAKTERYZUJE SIĘ LICZNYMI, MAŁYMI I OWALNYMI (KROPELKOWATYMI) PUNKCIKAMI, KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, TAKICH JAK TUŁÓW sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ODMIANA ŁUSZCZYCY, CHARAKTERYZUJE SIĘ LICZNYMI, MAŁYMI I OWALNYMI (KROPELKOWATYMI) PUNKCIKAMI, KTÓRE WYSTĘPUJĄ NA DUŻYCH POWIERZCHNIACH CIAŁA, TAKICH JAK TUŁÓW. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x