RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA to:

rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 26 lit.)MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA to:

rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 28 lit.)PROMIENIOWANIE RELIKTOWE to:

rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.501

DYSRUPCJA, DĘBIK, ZIMÓWKA, CZARNA WDOWA, RELACJA, BILTONG, PEŁNOKRĘŻNIK, ZDROJEK POSPOLITY, TERMOLOKACJA, BŁYSTKA WAHADŁOWA, FRANK, BYLICA, REKIN, OMIEG, WĘGIERKA, TYKWA, PODKÓWKA, KOLEKTOR, PĘCHERZYK, PELEKANIMIM, NAPĘD HYDRAULICZNY, ORANGUTAN, RYTM, MUŁOWIEC PENSYLWAŃSKI, REKRYSTALIZACJA, MIKROFILM, SUPERKUTER, AKCIK, POWIŚLANIN, BARWINEK, POKRYWA, FLAZOLET, GEN HOMEOTYZNY, PIEKŁO, ATONALNOŚĆ, KOMPSOZUCH, DAWIDIA, BILANS ENERGETYCZNY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, WACHLAREK, DWURURKA, AFRO, SUMA UBEZPIECZENIA, GORE-TEX, CENTYMETR KWADRATOWY, SAGOWIEC, CIAŁO AMORFICZNE, KRZYŻ KOMANDORSKI, LAMINAT, SZEWRON, PRZEWÓD NOSOWO-ŁZOWY, ŚCIANA, BARANEK, ZASTAW REJESTROWY, IMMUNOLOGIA, SUWANY, SNIFTER, MIECHERA, ANTENA DOOKÓLNA, KÓŁKO GRANIASTE, KOTO, TRYL, AFROWENATOR, BAZYLIKA KATEDRALNA, ALI, ORBITOWANIE, NARAMIENNIK, NIEKAPEK, WINEGRET, GĘSTOŚĆ, RDZEŃ, FREZARKA KOPIARKA, PIEPRZ CZERWONY, KONICZYNKA, ROZWAR, ANAKONDA, PŁYWACZ, KOPALINA POSPOLITA, CREDENCIAL, SEKS ORALNY, KRZEMIAN WARSTWOWY, GŁADYSZKA, SZATA LITURGICZNA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, ZARODZIEC, INOZAUR, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, KOLT, AMPLA, WYCIĄG, CIĘŻAR POZORNY, DYSTANS, KOMPENSATOR CIEPLNY, CYZELATORSTWO, WARP, NAJTYCZANKA, ESKIMOSEK, JASION, RYNEK PRACY, KOALICYJKA, ROZŁUPKA, METYLOTROFIA, WODNIAK, TWIERDZENIE CANTORA, ZAKLEPKA, OBRÓT, PÓŁTUSZA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, STRZAŁECZKA, GAPOWICZKA, TEKSTOLIT, ASTER ZWISŁY, PRZYKRYWA, ORLICZKA, KAMERTON STROIKOWY, KABANOS, HARDTOP, STONÓG PIWNICZNY, OKULARY 3D, SALWINIA, EUTANAZJA, MSZAŁ, ZGORZEL, BOURBON, DYNAMIZM, SZANAG, REKINEK, SATO-KAGURA, ODDYCHANIE, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, STYGOFIL, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, DOBLIN, KRACHLA, BOBREK, DRABINKA LINOWA, SELEKTOR, ŻYŁKA, TUŃCZYK, TARTAK, POLITYKA ENERGETYCZNA, PIECZYWO CHRUPKIE, KANKAN, DREWNO LETNIE, FOKBRAMREJA, TALA, SUBTELNOŚĆ, KOBIERNIK ARNOLDA, TYNKARKA, WĄŻ, PUCHLINA WODNA, SZALANDA, UMOWA SPONSORSKA, IRCHA, PAROWNIK, RENKLODA, WODA, CHALUMEAU, KUKIEŁKA, RAMIENICA, ARALAZHDARCHO, SZLIF WYPUKŁY, KUBEK, RANKOR, EDYKUŁA, SZURPEK, CIAŁO SZARE, ENDOSKOP, POMPA CIEPŁA, KMINEK, PŁASK, BRUS, WIDZENIE SKOTOPOWE, RANA OPARZENIOWA, SKÓRNICTWO, GUZIK, PYZA, TUSZ, POTENCJAŁ DZETA, SYLWETKA, TRANZYSTOR STOPOWY, LARYNGOSKOPIA, RUMIAN PSI, BAGDE, DEKLINACJA, BIOTA WSCHODNIA, ENERGETYKA JĄDROWA, SADZIEC, WEZWANIE, SEKWOJA, ULENA, PIASKOWNICA, SZMACIAK, MARUNA, APLIKACJA REFERENDARSKA, NOCNICÓWKA, GRUPA PERMUTACJI, PRZENIK, DZIEWIĄTKA, RAJTUZY, PRYSZCZEL, KRĘPLA, BROŃ JĄDROWA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, TOPIK, OMOMIŁEK, DYNAMICZNOŚĆ, SERCE JASIA, PENELOPOGNAT, SOPLENIEC, NASYCANIE, STACJA ROZDZIELCZA, MOTYL DZIENNY, LIROGON, ŻEGLUGA, COLLEGE, PRESTOZUCH, LAGOZUCH, ANDERSON, ZARAZA, ANGLEZ, EPITET, SKÓRZAK, KREDYT KASOWY, SEXAPIL, ANTETONITRUS, MUSZKATEL, PLIOZAUR, CHWAŁA, KSI, PALUSZEK, ENDOSZKIELET, WĘŻOWIDŁA, LICZBA NIEWYMIERNA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, PRZEPROST, GŁOWA, WĘŻYK, MAŚLAK, NIECKA WYPADOWA, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, ASTRACHAN, ANSERIMIM, GĄSKA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, ANYŻ GWIAŹDZISTY, JEDNORÓG, SZTRUKS, MARA, MORION, KROCZE, LANGOSZ, ALMA, PTASZNIK OGNISTY, OTUŁEK, PARANG, ARGENTYNA, NOWOROCZNIK, INŻYNIERIA ENERGETYCZNA, LODY AMERYKAŃSKIE, NAKŁUCIE, WKŁAD, LIDO, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, PINGWIN TONIEC, LANCETNIK, JAZDA, KUMKWAT, LANCET, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WIDŁOZĄBEK, NASOSZNIK, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, REFLEKTOR, NAKŁADKA ASFALTOWA, ANIMACJA, CZIP, KOŃCZYNA, CEBULA, KOMPANIA, OSTROGONY, MERCURY, LEJ POLARNY, PEDERPES, OSET, TANIEC, FAWORYTKA, BARKA, NICK, SIDLISZ, MEDALION, TYŁ, ZASILANIE, ARCHEORNITOMIM, KAMUFLET, PALMICZKA, WZDĘTKA, WNĘTRZNOŚCI, WOJSKO KOMPUTOWE, ?DZIENNIK URZĘDOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 26 lit.)
MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 28 lit.)
PROMIENIOWANIE RELIKTOWE rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA
rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 26 lit.).
MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA
rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 28 lit.).
PROMIENIOWANIE RELIKTOWE
rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 23 lit.).

Oprócz RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

x