RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA to:

rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 26 lit.)MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA to:

rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 28 lit.)PROMIENIOWANIE RELIKTOWE to:

rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.501

CYCERO, RADIOTELESKOP, PIĘDŹ, KAUTER, HAMULEC AERODYNAMICZNY, PROPRIOCEPCJA, ROSŁOŚĆ, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, SĄD WOJSKOWY, ŚCIEG ŁODYŻKOWY, GLOBUS, GLOBUS, STĄGIEW, GAZ WYSYPISKOWY, SMACZLIWKA, WYKRĘTAS, AKCELERATOR LINIOWY, APSYDA, ZAUROPOSEJDON, MIKROBIOTA, TRIADA, MIESIERKA, BAGNIAK, SIATKOWIEC, TERMORENOWACJA, BŁONA, ORONTIUM, ŚMIGACZ, PINGWIN TONIEC, AUTOCAMPING, ŁUK BLOCZKOWY, CHRZĄSTKA, PRAWO ATOMOWE, MISIEK, ZARZUELA, DEFERENT, HURMA, ZEFIROZAUR, DRAKOREKS, NUŻENIEC BYDLĘCY, INSTYTUCJA PROCESOWA, BONET, FIRLETKA, PAENULA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, PARZĘCHLIN, NALEŚNIK, KRYSZTAŁ, PATRON, HALKA, PRESTOZUCH, TAKEDA, KET, RAZOWIEC, WIRCZYK, ARKEBUZER, ZŁOTOGŁÓW, SHILLING, FALA CENTYMETROWA, BOKOBRODY, WITLINEK, KAŃCZUG, RZEŻUSZNIK, PAZURNICE, REKRYSTALIZACJA, ATRYBUCJA STABILNA, STAJANIE, DYSCYPLINA SPORTOWA, KWANT, SZCZEPONOGI, OLEJÓWKA, GRACILIZUCH, ŁOPATONOS, SYNCHROTRON PROTONOWY, STRUP, SZWOLEŻER, LORNETA NOŻYCOWA, SOLA, HYĆKA, DROŻDŻE, CHROMODYNAMIKA KWANTOWA, JAZDA, TARANTULA, BABESZJA, TUKOTUKI, PERYSELENIUM, DŁUGOSZYJ, GUJOT, FALA ULTRAKRÓTKA, KOMÓRKA, UNIWERSYTET, MASZYNA ENERGETYCZNA, MIOTACZ OGNIA, RADIO TRANZYSTOROWE, KOLORADIZAUR, EUTEKTYK, MONOMER, KADŹ, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, METABOLIZM ENERGETYCZNY, LOT SZYBOWCOWY, KRZEMIAN WSTĘGOWY, SIAD RÓWNOWAŻNY, WIEWIÓRECZNIK, KŁADKA, PARANTODON, BAS-RELIEF, APOASTRON, PODGRUPA NORMALNA, MĄKA SITKOWA, KRWIŚCIĄG, ŻYWOTNIKOWIEC, ROZWÓRKA, MACZANKA, SONDAŻ, DUPAL, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, KURZA TWARZ, BROŃ SAMOCZYNNA, PÓŁSETEK, EFFIGIA, RYNEK PIERWOTNY, JEDNORÓG, MANGOSTAN, ŚLIZGUN, TRUFLA, IRCHA, PAJĄCZEK, BARWY NARODOWE, CZERWONY ZŁOTY, BAKTERIE DIAZOTROFICZNE, BANKROFT, EKONOMIA SPOŁECZNA, DRZEWO KOSMICZNE, PITA, OMIEG, TUSZ, BIAŁA NOC, MUR PRUSKI, SERWOLATKA, PRZÓD, DOMINANTA, ZAĆMA TĘŻYCZKOWA, WACHLAREK, MASER, PROTARCHEOPTERYKS, BIAŁY ŚPIEW, GAZELA, PUŁAP DYNAMICZNY, POMOCNIK, BANDOLET, NIBYJAGODA, KOLBA, TERMOMETR LEKARSKI, KWACZ, BARWA HERALDYCZNA, SIATKOWIEC, SKRZYDŁOLIST, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, MUSZKAT, RINOWIRUS, BROŃ BIAŁA, KOMÓRKA SITOWA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, ENERGIA ROZPADU, TON, ROZSNUWACZ, GAZELE, POLKA TRZĘSIONKA, METODA TERMICZNA, BOJA RATUNKOWA, JASKÓŁCZE ZŁĄCZE, SSAWA, FAGOCYTOZA, DROBNICOWIEC, SZKIEŁKO ZEGAROWE, TYTANOZUCH, ENDURO, STAGONOLEPIS, TARCZA, TABOR, ETER NAFTOWY, NIEPRZYJAZNOŚĆ, LICZBA CHROMATYCZNA, ATLAZAUR, PAWIAN, JAŁOWIEC, AMEBA, WYCIĄG TALERZYKOWY, ANTROPOLOG KULTURY, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, RAD, MLECZ, ŁUSKA, SZAFARZ, GLEJTA, DIAGONAL, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, BANNER, TEORIA CIAŁ, MEWA, REKORD, HUBKA, CIEMNOBLASZEK, LIPKA, RYNKONZAUR, JEZIORO POLODOWCOWE, MLEKOWIEC, NADRZEWNICA, FETYSZYZM, ZAWIS, PASZTECIK SZCZECIŃSKI, KRZEWIK, PÓŁKWATERKA, BAGDE, GIĘTKOZĄB, IKT, MAMUTOWIEC, MOŚCIK, SMOŁA DRZEWNA, CYKORIA, PIENIĄŻEK, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, IRRADIACJA, ŻYWICZLIN, FOLWARK, POSTNOŚĆ, PIATNICKIZAUR, KRZEMIAN WARSTWOWY, CIĘŻKA WODA, DUPECZKA, ZWITNIKI, KALONG, ZGRZEWKA, CYFRA, KOLEJ WĄSKOTOROWA, WURŚCIK, TANIUS, AEROFINISZER, PALCATY, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, TANYSTROF, PROTOGNATOZAUR, GLINA BAZALNA, EMYDOPS, STEPÓWKA, POKRZYWA, BREWICERATOPS, IDARED, JOLKA, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, KROAZA, LINGAM, MOLTON, OSCYLATOR, ŚREDNIOWIECZNIK, SANDERSONIA, TACHOGRAF, SUMIK KORALOWY, BROSZA, SZÓSTKA, WANNANOZAUR, TELESKOP, CEWKA PUPINA, BORZEŚLAD, BINA, AUDYTOR, NIOBRARAZAUR, DETACHE, SZTAMBUCH, SAMBA, POTENCJAŁ, PRĘTNIK, BÓBR OLBRZYMI, STRONY, KAPUZA, PRZEDPŁATA, BORÓWKA, PRAPTAK, ANGLEZ, MALERIZAUR, PÓŁDYPLOM, ŻAGLIK, SPEKTOGRAF, RÓWNIK, MASS MEDIA, SER PODPUSZCZKOWY, KOSZT PROSTY, AGENT, ZRASZARKA, TATIZAUR, PROGRAM, MUCHA MOKRA, KAMERA, SOMATOTOPAGNOZJA, IMBUS, PŁYWACZ, TAPEŻARA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, ?GIGANTYZM PRZYSADKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 26 lit.)
MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 28 lit.)
PROMIENIOWANIE RELIKTOWE rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA
rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 26 lit.).
MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA
rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 28 lit.).
PROMIENIOWANIE RELIKTOWE
rodzaj promieniowania o rozkładzie termicznym energii, czyli widmie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2,7249-2,7252 K; maksimum gęstości energii przypada na fale o długości 1,1 mm (na 23 lit.).

Oprócz RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - RODZAJ PROMIENIOWANIA O ROZKŁADZIE TERMICZNYM ENERGII, CZYLI WIDMIE CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO O TEMPERATURZE 2,7249-2,7252 K; MAKSIMUM GĘSTOŚCI ENERGII PRZYPADA NA FALE O DŁUGOŚCI 1,1 MM. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast