SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADSORBENT to:

substancja, będąca sorbentem w reakcji adsorpcji, czyli sorpcji powierzchniowej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.333

KOPRODUKCJA, AKWATINTA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, STRZAŁA, NASTĘPSTWO, HORMON STERYDOWY, ODTRUTKA, BIOPREPARAT, STEFANI, ZIOMUŚ, CZOŁÓWKA, FIOLET GENCJANOWY, GWIAZDA, RUCHY ROBACZKOWE, MIGI, AUTOKATALIZATOR, SZACHT, SUBSTANCJA EGZOGENNA, NERWY JAK POSTRONKI, WYLĘGARNIA, OZONEK, KIT PSZCZELI, GRANULAT, AGAR, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, APRETURA, NIEPRZYJAZNOŚĆ, GRUPA PROSTA, ZŁÓG, RUCHOMOŚĆ, PILNICZEK, MIKROSOCZEWKOWANIE, SULFADIMIDYNA, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, ORGANIZM DIPLOIDALNY, CIAŁKO SZKLISTE, PŁYCINA, LEK CYTOSTATYCZNY, SYCIWO, FORMA DWULINIOWA, CYTOSTATYK, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, NIEWYDOLNOŚĆ, PANNA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, DISKANTUS, TEORIA DESKRYPCJI, PÓŁLITRÓWKA, PADWA, NIEPŁYNNOŚĆ, ATRYBUCJA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, EMITER, AKTYWNOŚĆ, KOLOSTOMIA, CTG, GODZINA ŚWIETLNA, WZIĄTEK, KONIUGACJA BAKTERII, ZAGĘSTNIK, ARCHEOLOGIA, ABAKUS, SZYNKA, CHLOREK WAPNIOWY, DIAGNOZA, CYKLOHEKSA-2,5-DIENO-1,4-DION, PÓŁMISEK, STAŁA SVEDBERGA, MAGISTER, CIAŁO STAŁE, SORBIT, PRZYRA, PODTYBINKA, PAPROTNICA, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, AMFIBIJNOŚĆ, WYMIENIACZ, GRAMATYKA FORMALNA, MATERIAŁ WYBUCHOWY, POWIŚLANIN, ZIOMEK, UCIĄG, WATAŻKA, SIEMIENIATKA, FOCH, DISNEY, CHWAŁA, MINIMUM EGZYSTENCJI, SUSZKA, WPIS OSTATECZNY, SEKANS, ROMBOŚCIAN, INFLACJA KOREKCYJNA, DAMKA, ANTAŁ, MORDUCHNA, WIĄZANIE ESTROWE, CZERŃ AMIDOWA, OBIEKT, ZAPACH, SUBSTANCJA SZKLISTA, NOTOWANIE JEDNOLITE, POLESZUK, INERT, MALARSTWO MINIATUROWE, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, ZIOMAL, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, PRODUKT LECZNICZY, BIAŁA NOC, GLUTEN, ALMA, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, PODYPLOMÓWKA, OWOC ZBIOROWY, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, BEZWODNIK, MODEL PAJĘCZYNY, CERIWASTATYNA, UTWARDZACZ, PÓŁKWATEREK, OSCYLATOR, AS ATUTOWY, RADIOFARMECUTYK, KOOPERATOR, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, JORDANKA, BILARD ROSYJSKI, ŻELATYNA, NACIĄG, BEZDOTYKOWIEC, TĘTNICA UDOWA, GLUTYNA, KOMA, WITEŹ, KOFAKTOR, ZACHOWANIE, KSIĘGA ŁAWNICZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ENDOSKOPIA, WABIK, FUNGICYD, PRZYŚPIESZACZ WULKANIZACJI, REFORMISTA, WIDZENIE FOTOPOWE, PESTYCYD, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, MONOLOG, HETEROGENEZA, PYLICA AZBESTOWA, OPŁATEK, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, MASA KRYTYCZNA, DEGRAS, SHILLING, KOLEGIATA, WONNOŚCI, PRAWICOWIEC, GUMA NATURALNA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, PRZYPADEK, WIDZENIE SKOTOPOWE, POZIOM GŁOŚNOŚCI, WIELKA PŁYTA, KLASA KREATYWNA, HISTORYZM, BOMBA WODOROWA, SUBSTANCJA MATECZNA, NOREFEDRYNA, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, OŚ KOSMICZNA, SĄŻNISTOŚĆ, BODZIEC PROGOWY, MAŹ PŁODOWA, OBRONA STREFOWA, GARBNIK, POTENCJAŁ BŁONOWY, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, FUNKCJA FALOWA, EKSKRET, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, BALISTYKA, PRAWO GAUSSA, ABSORBAT, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, HYDROFIL, TALERZYK, PLAZMA ZARODKOWA, LEK ANOREKTYCZNY, WYDALINA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, FIGURA PŁASKA, PŁASK, MASS MEDIA, FLEGMATYZATOR, PROPAROKSYTON, FALKA SYMLET, PALIWO, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, RUCH PROSTOLINIOWY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, KONDENSATOR, PRZEŚMIEWKA, CHOROBA WRZODOWA, ARGUMENT, ADIUWANT, SZLAK METABOLICZNY, DAMAST SKUWANY, PRZECIWSOBNOŚĆ, SZAFARZ, AZTECKI, SKALA INWERSJI, KAPITEL, MARKETING BEZPOŚREDNI, SUBSTANCJA PROMIENIOTWÓRCZA, SCYNTYLATOR, TWIERDZENIE CANTORA, ŚRODKOWOŚĆ, ODTŁUSZCZACZ, ŚWIĘCENIA, POMYŁKA FREUDOWSKA, KRYSZNAIZM, DOBLIN, TREŚĆ, CHEMIA ORGANICZNA, RÓWNANIE TAFELA, KWAS GLUKURONOWY, NAZISTA, WAZKA, OSTANIEC KRASOWY, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, SUBSTRAT, EIGEN, BIOKATALIZATOR, SEKUNDA, SUBLIMAT, OPŁATA SANKCYJNA, ROZCIEŃCZALNIK, MM, ZŁÓG WAPNIOWY, D, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, PODATEK MAJĄTKOWY, MAZIDŁO, GOSPODARKA TOWAROWA, POGOTOWIE, SUBSTANCJA SZARA, OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA, ROZWÓJ POŚREDNI, TRIPANTIUM, FONETYKA, ZWIERZĘCOŚĆ, DODATEK STOPOWY, EFEKT WPIERANIA, ART, TEORIA CIAŁ, CUKIERNICZKA, TARTAK, GAJA, STRĄGA, WYDZIELINA, ADSORBAT, ZAPŁON, INDYKATOR, KALENDARZ, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, BYSTROŚĆ, URWANIE, CYKL PROTONOWY, MIKROTUBULA, ŻWAWOŚĆ, PŁASKLA, BAKTERIOCYD, LODY, PERŁA, FLISAK, SZWEDY, GUARANA, WYROST, GRUNCIK, DOMINACJA ZUPEŁNA, PODGRUPA NIEZMIENNICZA, ROZPAD, KETOKSYM, DRAŃSTWO, WOSZCZEK, POLIMER, RATA BALONOWA, SUFIKS, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, KURTYZANA, GEOTECHNIK, KAMPUCZA, TWIST, PRZEOBRAŻENIE, KOLBA, ?SNICKERS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.333 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADSORBENT substancja, będąca sorbentem w reakcji adsorpcji, czyli sorpcji powierzchniowej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADSORBENT
substancja, będąca sorbentem w reakcji adsorpcji, czyli sorpcji powierzchniowej (na 9 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast