SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADSORBENT to:

substancja, będąca sorbentem w reakcji adsorpcji, czyli sorpcji powierzchniowej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.333

AMFIBIJNOŚĆ, BIAŁA NOC, ZAPRAWA, RADIOFARMECUTYK, ODTLENIACZ, ROZPŁYWALNOŚĆ, CSC, WOJSKOWA CZAPKA POLOWA, SŁODYCZ, BUDOWLA CENTRALNA, EMALIA, INERT, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, ALMA, WSKAŹNIK, KOAGULATOR, ZERO ABSOLUTNE, ODKAŻACZ, MOC MECHANICZNA, ŻONA, KOCIA MAMA, CYKL PROTONOWY, DOKTORKA, PŁYN, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, MASA, POSOCZNICA, REFORMISTA, KOLEJE, SYFEK, ETER KOSMICZNY, SUBSTANCJA CHEMICZNA, GIPSORYT, GEOTECHNIK, NONIUSZ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, PALIWO KOPALNE, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KROWIA GĘBA, TEORIA DESKRYPCJI, SUMA UBEZPIECZENIA, ARMANIAK, TRĄBA POWIETRZNA, METAL, MASS MEDIA, KOPERSZTYCH, LICZBA NIEWYMIERNA, SUBSTANCJA MIESZKANIOWA, AUKCJA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, WOLNY RODNIK, FUNKCJA FALOWA, PLAZMA ZARODKOWA, KAMPUCZA, NEGATON, ZASADOWY GALUSAN BIZMUTU, GRANULAT, TRÓJKĄT, TREŚĆ, MARKER NOWOTWOROWY, LIGA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, LICZBA MASOWA, MIGI, KOLOSTOMIA, INFORMACJA NAUKOWA, OTOCZKA, HYDROŻEL, DEPILATOR, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, ANARCHOSYNDYKALIZM, MILA WROCŁAWSKA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, BIOGEN, DELIRIANT, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, SNICKERS, GODZINA ŚWIETLNA, LICZBA CHROMATYCZNA, KOZELEK, MASA KRYTYCZNA, SZACHT, DROŻDŻE, SIATKA KILOMETROWA, RURA CROOKESA, KONGRESOWIAK, POWINOWACTWO CHEMICZNE, KIT PSZCZELI, TRÓJBOK, LOTY NARCIARSKIE, NAPEŁNIACZ, IROKEZ, SPEKTROMETRIA, RUCHY ROBACZKOWE, ANALIZATOR WZROKOWY, ILUMINACJA, WYDALINA, MAZIDŁO, TLENEK, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, MONOLOG, ANTROPOLOG KULTURY, SADOWNICTWO, PEPINIERA, ROZCIEŃCZALNIK, ANTROPONIM, SEPSA, CZERWONIEC, PARABENZOCHINON, MAGAZYN KONSYGNACYJNY, CIĄŻA EKTOPOWA, KUC JAWAJSKI, WYWABIACZ, WYBRZEŻE SZKIEROWE, OSŁABIACZ, KRYSZTAŁ MIESZANY, FORMA DWULINIOWA, IMMUNOLOGIA, GLUTEN, ZMYWACZ, MAGGIORE, TĘTNICA UDOWA, POLITYKA PIENIĘŻNA, PRODUKT, ZNACZNIK, ROZKŁAD, LIMFOCYT B, SKŁADNIK POKARMOWY, SZYNKA, SZKLENICA, EFEKT WPIERANIA, NIECKA, MAJĄTEK, ŻYWICA, NOCNIK, TYTULIK, ENTEROTOKSYNA, BIOLOG MOLEKULARNY, KOMÓRKA MIĘŚNIOWA, GŁOWICA, POLÓWKA, CHELATOR, POKRYCIE, ARGUMENT, WANIENECZKA, LUZ, KLASA KREATYWNA, PAROKSYTON, ACETAL, SZTUKA EGEJSKA, HOMOMORFIZM, CHELATACJA, ANEMIA APLASTYCZNA, PREKURSOR, WITAMINA B6, PASTA DO ZĘBÓW, REKTYFIKAT, BIAŁY PROSZEK, DYSK, EFEKT STYKU, SILNIK RAKIETOWY, SZTYFT, WYCIEK, SZYLING, STAN TERMINALNY, PANNA, EKWIPARTYCJA, ODTRUTKA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, DISKANTUS, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, GRAMATYKA FORMALNA, AWIATYKA, OPIOID, INFLACJA KOREKCYJNA, FILTR CYFROWY, PIGMENT, KATALIZA, DANAIDOWATE, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, MIĘSOPUST, BIOMARKER, WYKRYWACZ KŁAMSTW, PYLICA AZBESTOWA, IMMUNOCHEMIA, POZIOM GŁOŚNOŚCI, POLE JEDNORODNE, SOL, FISZBINOWCE, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, STAN ŚREDNI, DEFOLIANT, BAKTERIOCYD, PRODUKT LECZNICZY, TORUS, SYF, KWASORYT, BIOSTYMULACJA, SULFON, CYKL KWASU CYTRYNOWEGO, CYKLAMINIAN SODU, OSOBOWOŚĆ ANALNA, PODATEK MAJĄTKOWY, BYSTROŚĆ, NORMA REAKCJI, RÓWNOLICZNOŚĆ, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, TOPNIK, LAMPA KARBIDOWA, CZERŃ AMIDOWA, HEKSACHLOROFEN, GUMA NATURALNA, ANTYMONARCHISTA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, SYMPATYKOMIMETYK, ODWÓD, ATLAS DIALEKTALNY, RÓG, SORBENT, ATONALNOŚĆ, STAN SKUPIENIA, ŻELATYNA, MILA MORSKA, AZOTAN, ŻWAWOŚĆ, EFEB, ROSA MIODOWA, AZTECKI, OSTANIEC KRASOWY, HUMINA, ANALIZA, APARAT KIPPA, LEKTYNA, PSYCHODELIK, MIESZANKA, PTOZA WRODZONA, REAKTOR, MODEL NOMINALNY, WYDZIELINA, KOLBA, KOLOR, KOOPERATOR, KWAS WĘGLOWY, SULFADIMIDYNA, ROLNIK INDYWIDUALNY, ANKSJOGENIK, ARMAGNAC, RUCHOMOŚĆ, SCYNTYLATOR, MANGA, DELTA DIRACA, LEPIK, PRZEKŁADNIA, EFOD, GOSPODARKA TOWAROWA, WINKLER, ANTYSEPTYK, CHEMOTAKSJA UJEMNA, WYCINEK KULI, TERCJA, BIOGEN, UMIERANIE, CHOROBA WRZODOWA, WIDZENIE PRĘCIKOWE, STATEK KOŁOWY, PODTYBINKA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, BAKTERIE AZOTOWE, MOSTEK, KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, KOLBKA, ZIOM, PLIK WSADOWY, GLUTYNA, JEDNOSTKA MIARY, TLENEK KWASOWY, FIGURA PŁASKA, INTERGLACJAŁ, CYRKUMFLEKS, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, LIGNINA, GRUPA PROSTA, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, ABSORBENT, ADSORBAT, CIĘŻKA WODA, WYŻERACZ, ANTIDOTUM, ADRES BEZWZGLĘDNY, ZAGADKA, LEJ POLARNY, EMITER, CIASTO, POTÓWKA, BALISTYKA, WIELKOŚĆ, TIOMERSAL, GUARANA, ?CHROMATOGRAFIA GAZOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.333 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADSORBENT substancja, będąca sorbentem w reakcji adsorpcji, czyli sorpcji powierzchniowej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADSORBENT
substancja, będąca sorbentem w reakcji adsorpcji, czyli sorpcji powierzchniowej (na 9 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - SUBSTANCJA, BĘDĄCA SORBENTEM W REAKCJI ADSORPCJI, CZYLI SORPCJI POWIERZCHNIOWEJ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x