MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOMAT LOSOWY to:

maszyna służąca do grania w gry losowe, czyli takie, w których wygrana zależy od szczęścia gracza, a nie od jego umiejętności czy strategii (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.599

OŁTARZYK PRZENOŚNY, REWANŻ, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, OTULINA, DYSKRECJA, SELSYN, ZAPROSZENIE, TO COŚ, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, MIKROOTWÓR, SPRAWDZIAN, GRA STRATEGICZNA, PIŁKA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, STADION OLIMPIJSKI, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, MINIALBUM, BERKELEY, DESEREK, WIELKOŚĆ, BIOMECHANIKA, STRATY MORALNE, KĄT BRYŁOWY, PAROL, SĄD KONIECZNY, NIESZCZEROŚĆ, WYŁUDZACZ, OWOC SZUPINKOWY, BADYL, WAŁKOŃ, REMIS, WYDMIKUFEL, BOTNET, PRÓBA OGNIOWA, BRAMKA LOGICZNA, LAMPA NERNSTA, CIASTO DROŻDŻOWE, ZAROST, NERCZYŁUSK, KROKODYL RÓŻAŃCOWY, KONFRONTACJA, TURYSTYKA SEKSUALNA, OSZUKANIEC, CIAŁO SUBTELNE, BANALNOŚĆ, CHCICA, FILM AUTORSKI, TRANSLACJA, MINI-ALBUM, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, PRZYGODA, BEZSENS, ALI, WYMIANA GAZOWA, BOA KRÓTKOOGONOWY, DNO, CIAŁO PRZYCZYNOWE, BEZPOWROTNOŚĆ, DANE BIOMETRYCZNE, STRONA, EKSŻONA, SEKULARYZACJA, TESTAMENT, JĄKANIE, OPŁATA PRODUKTOWA, PASCHA, MASZYNA WIRNIKOWA, SITWA, OSTATNIA POSŁUGA, FOTOWOLTAIKA, KOTYLOZAURY, OPOKA, PRZĘDZENIE, STARZENIE MORALNE, ADIAFORA, BROŃ, SAŁATKA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, CZERSKA, CIĄGOTY, WOSK PSZCZELI, INFORMATOLOGIA, CIAŁO KOLANOWATE, BIOMAGNIFIKACJA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, KAMARYLA, KOMBINACJA KLASYCZNA, GRA, SIŁA DOŚRODKOWA, HEIMAT, PODATNOŚĆ TRANSPORTOWA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, KORDELAS, ELEMENT ODSTAJĄCY, POKÓJ, ART, LEKCJA MISTRZOWSKA, GWAŁTOWNOŚĆ, KONCERNIAK, PLATFORMÓWKA, TARCZA NUMEROWA, SAMORÓBKA, KASSAWA, HOLLINA, KWADRANT, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, PLEBEJUSZ, BEZBRZEŻNOŚĆ, BOLSZEWIZM, PODODDZIAŁ, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, LEJ DEPRESYJNY, ZDRADA, MARKER NOWOTWOROWY, ANEMIA APLASTYCZNA, RICE, CHART, EUROPAZAUR, JĄDRO, PRACA TYMCZASOWA, NAMIOTNIKOWATE, WEKTOR LOSOWY, ORKA, KRZYŻMO, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, NIUCHACZ, DIURETYK, STRZELANKA, KOMORNICA, RAD, KRASNAL, GRAMATYKA FORMALNA, ŚCISŁOŚĆ, MARKETING INWAZYJNY, HETERODON PŁASKONOSY, LUK, PODTRZYMYWACZ, KASZANKA, ALLEGRETTO, KLUCZ KODOWY, MAJOWY PRACOWNIK, SAMOURZECZYWISTNIANIE, BAK, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, PRZECIWSOBNOŚĆ, CENA INTERWENCYJNA, WIERZYCIEL SOLIDARNY, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, PODŚCIÓŁKA, PROTANDRIA, PIĘDZIK SIEWIERAK, ONOMASTYKA, OPACTWO, RYBA ŁAWICOWA, CHOREG, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, NEUTRALIZM, KLĘK PROSTY, STOKER, SZTYCH, KREDYT ROLOWANY, KATEGORIA PIÓRKOWA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, OBLAT, TUJA, ŻÓŁTY PAS, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KSYLOFON, KLUCZ, PRÓBA LOSOWA, TANY, BLANK, OPCJA, JAŁOWIZNA, RAJDER, STRATEGIA, NIESTATECZNOŚĆ, REPREZENTACJA GRAFU, CZA-CZA, AUTOMAT, CHAMEOFIT, SZCZAWIK, MINIATURA, PRZEDMIAR, POŻYTEK PSZCZELI, OPERATOR UNITARNY, TRAGIZM, DYTYRAMB, INSTANCJA, POLEWKA, GOLIZNA, PROGRESIZM, ODSTRZAŁ, ŚMIERCIOŻERCA, ZADANIE KONIUNKTYWNE, KOLARSTWO GÓRSKIE, ODWRÓT, MAŁODUSZNOŚĆ, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, BRAMKA, KURTYZOWANIE, ODLEWARKA, BEZBOLESNOŚĆ, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, CIĘŻKA DUPA, KOŁOWIEC, NIECZYNNOŚĆ, MIŁOŚĆ WŁASNA, ZBIÓR WYPUKŁY, SZKLENICA, EFEB, PIŁOGON, KONICZYNKA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, FAKTOLOGIA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, BOHATER NEGATYWNY, NIEMĘSKOŚĆ, GÓRKA, WŁÓCZĘGA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, TARCZA, EGZOCENTRYZM, ĆWICZENIE, ZBLIŻENIE, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, ŚMIGŁOWCOWIEC, SKLEP KOLONIALNY, DROGA KROPELKOWA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, TKAŃCOWATE, SUPERNOWA TYPU IB, KOMPLEKS PSZENNY, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, KURSOR, ZNAJOMY Z WIDZENIA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, POKOST, FILM ODWRACALNY, HIPOTEKA KAUCYJNA, WITKACY, KOMUNA, WŁÓCZYKIJ, BŁOCISKO, DYSKONTYNUACJA, GLIZA, ŁATA, PIRAMIDA, BLOCKERS, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, EPISTOLOGRAFIA, PREKLUZJA, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, LINUKSIARZ, KLISZA, ALGEBRA LOGIKI, MUNDŻAK CHIŃSKI, NARĘCZAK, RADAR GEOLOGICZNY, TRĄBKA POCZTOWA, MINISTER BEZ TEKI, MESJANIZM, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, ZAUROZUCH, LIBRACJA, AGREGACJA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, FLOWER POWER, SELEKTOR, CIEMNOBLASZEK, ZWROT WEKTORA, POZYCJA, BUJAK, CECHA RECESYWNA, EFEKT ELIZY, WSPÓŁCZYNNIK MOCY, SAMIEC, POLE SIŁOWE, ATAK, ŁUSKWIAK ZMIENNY, NIEPRAWDZIWOŚĆ, CHWIEJNOŚĆ, WŚCIK DUPY, POWIŚLANIN, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, BEZROBOCIE UKRYTE, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, BASEN, ORGANIZATOR, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, MARKER, KASTNER, EKSKLUZYWIZM, ?PODRYWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.599 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOMAT LOSOWY maszyna służąca do grania w gry losowe, czyli takie, w których wygrana zależy od szczęścia gracza, a nie od jego umiejętności czy strategii (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOMAT LOSOWY
maszyna służąca do grania w gry losowe, czyli takie, w których wygrana zależy od szczęścia gracza, a nie od jego umiejętności czy strategii (na 13 lit.).

Oprócz MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast