MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOMAT LOSOWY to:

maszyna służąca do grania w gry losowe, czyli takie, w których wygrana zależy od szczęścia gracza, a nie od jego umiejętności czy strategii (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.599

MILA WROCŁAWSKA, SMYCZ, NIEJEDNORODNOŚĆ, KOMORA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, MARKIERANT, PROFILAKTYKA JODOWA, SOLISTA, SZCZAWIK, KONTROLA DROGOWA, BUSOLA DEKLINACYJNA, STRUKTURA DECYZYJNA, NOCEK DUŻY, SZYLING, POWTARZALNOŚĆ, MONIT, OBSZCZYMUREK, CYSTOSTOMIA, PINIOR, PTERANODON, PAKA, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, METAZASADA, OSZCZĘDNOŚĆ, KIERUNEK, IDEAŁ MAKSYMALNY, MOCARSTWO REGIONALNE, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, ANEMIA APLASTYCZNA, KLARK, WALEC, BIERNY ZAWODOWO, CZUB, ARCYDZIELNOŚĆ, MOCARSTWO LOKALNE, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, MARKER NOWOTWOROWY, KIEP, WKRĘTKA, CROFT, FIGURA, PORZĄDEK LINIOWY, FALKA, WSTĘŻNIAKI, MOLOS, KWADRATURA, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, REUTER, LUŹNOŚĆ, ZAWAŁ SERCA, RODZAJNIK, KRÓL, PATKA, HAZARD, PIM, REMIS, RAK PRĘGOWANY, JARSTWO, CEKOTROFIA, MIĘTA, PORWAK, TERMIN ZEROWY, PREPER, SAMOWOLKA, STARORAKI, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, DZIURA, PRE-PAID, MIŁOŚĆ WŁASNA, GOŁYSZEK, FILOLOGIA ORIENTALNA, ANTYNOMIA, BAZA, KANADA, GRA, KLASYCZNY HATTRICK, LITERATURA RABINICZNA, LICZBA CHROMATYCZNA, DOWÓD RZECZOWY, MUMIA, WODA POZAKLASOWA, FORK BOMBA, RDZA, MATEMATYKA STOSOWANA, KAPRYŚNICA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, HERMETYCZNOŚĆ, JĘZYKI BANTU, SŁOWO POSIŁKOWE, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, MONTAŻ, NIEPRZYTOMNY, EKSŻONA, GENRE, ZŁOTY RYŻ, PAS ORTOPEDYCZNY, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, HALLOWEEN, JURYDYKA, GABLOTA, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ZDROWIE, MECENASKA, FILM AUTORSKI, CECHA PODZIELNOŚCI, AUT BRAMKOWY, REPUBLIKA PREZYDENCKA, OWULACJA, AREN, KRĄŻEK, EGZOTERYCZNOŚĆ, AUTOMAT, RETUSZ, KOMUNA, PUCHAREK, PODSKÓRNIK GRUSZOWY, CHOROBA CHARCOTA, DRUŻYNA, PLOMBA, KĄTOMIERZ, UROSTOMIA, CAŁUN, CHOPIN, ROBEREK, ZAWIĄZEK, WYWIAD LEKARSKI, LARP, FARBA PROSZKOWA, KORALIK, MODERN, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, LEJEK, TOR ODSTAWCZY, SYSTEM KASTOWY, RODENTYCYD, MANIERKA, SAMOREALIZACJA, RUCH, DEKORTYKATOR, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, MAŁY SZLEM, MIENIE ZAMIENNE, OBRÓBKA PLASTYCZNA, ŻYŁKA, WYDMIKUFEL, ODŻYWIANIE, BEZGRANICZNOŚĆ, KOKTAJL, MAJSTERSZTYK, REKREACJA, BÓSTWO, LEPIARKOWATE, WIELOBÓJ SPRAWNOŚCIOWY, ANTROPOLOG KULTURY, WYDAWNICTWO, PROKARIONT, ODBŁYŚNIK, USYTUOWANIE, DWÓJCZYNA, LICYTACJA, KATASTROFA BUDOWLANA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, MANIOK, PTASZNIK GOLIAT, ARPEGGIO, ODWZOROWANIE LINIOWE, BYKI, TLENOWNIA, LAKTOWEGETARIANIN, PRZYRA, MATA GRAWITACYJNA, KURPIŃSKI, SZAŁWIA, KOZELEK, BIDUL, MODRASZEK REBELA, SEKS, CYKLOTYMIK, PREPARAT CHEMICZNY, FORMUŁA ATOMOWA, MALINA ZACHODNIA, PRAWO GAUSSA, WĄTEK, CNOTA, SKÓRNIK, MASZYNA OTWARTA, PERYSKOP ODWRACALNY, BEAN, TERMOMETR RNA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ŻUBR NIZINNY, TETRIS, SZCZUR ŚNIADY, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, PLIK DZIENNIKA, ODKŁADNICA, SZYBKOZŁĄCZE, WYZWANIE, NIEZGRABIASZ, INDUKCJONIZM, SABATARIANIZM, ISLAM, ŻÓŁW CĘTKOWANY, PODATEK MAJĄTKOWY, SZPATUŁKA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, TEKST, PEDET, GĘSTWINA, NAJDUCH, MYKOHETEROTROF, STOKER, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, CHOCHLA, PŁATOWIEC, LOGOGRAF, HIDŻAB, NIEKONKRETNOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, JARZMO, OBRAZA BOSKA, ANTYCYPACJA, KUTER, NIECZUCIE, GONIEC KRÓLEWSKI, CNOTA, FAKTORYZACJA, ITINERER, NIEMĘSKOŚĆ, DOMEK, TRĄBKA POCZTOWA, SUBSTANCJA OBCA, UKŁAD STACJONARNY, ŚW. AUGUSTYN, IMPRODUKTYW, CISTECEFAL, LINUKSIARZ, SUKNIA DEJANIRY, PARADOKS EASTERLINA, STAŁA SVEDBERGA, NAKŁAD POŁOWOWY, EKSPROPRIACJA, RYNEK KONKURENCYJNY, KESON, ZERÓWKA, PATRONAT, ŚREDNI DYSTANS, KRZYŻ PAPIESKI, NIEWZAJEMNOŚĆ, OPIEKUN FAKTYCZNY, HENRYK IV, ZNAJOMY Z WIDZENIA, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, PODSKOK, NAGRODA POCIESZENIA, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, HETEROZJA, PTASZNIK GIGANT, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, FARSZ, KATAFRAKTA, NIEZALEŻNOŚĆ, IMIENNICTWO, ADRES BEZWZGLĘDNY, WILDAMORA, MORENA POWIERZCHNIOWA, OBÓZ WĘDROWNY, RADIOGRAFIA, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, ANGLIC, ROLNICA ZBOŻÓWKA, NOGA, MATKA ZASTĘPCZA, KAULIKARPIA, HIPERTRICHOZA, DZIEŃ POLARNY, STOPIEŃ, ROMANS, DIETA, OPTYKA NIELINIOWA, POKOLENIE, STABILIZATOR, KONGRESOWIAK, ANIMALNOŚĆ, HELMIOTOLOGIA, AKADEMIA, CELOWNIK, WĘZEŁ ZARODKOWY, SHILLING, NIEKONSEKWENCJA, PARTYKULARNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, NIEKORZYSTNOŚĆ, MANIERY, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA, FILIPIN, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, ?CIASTO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.599 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOMAT LOSOWY maszyna służąca do grania w gry losowe, czyli takie, w których wygrana zależy od szczęścia gracza, a nie od jego umiejętności czy strategii (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOMAT LOSOWY
maszyna służąca do grania w gry losowe, czyli takie, w których wygrana zależy od szczęścia gracza, a nie od jego umiejętności czy strategii (na 13 lit.).

Oprócz MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA SŁUŻĄCA DO GRANIA W GRY LOSOWE, CZYLI TAKIE, W KTÓRYCH WYGRANA ZALEŻY OD SZCZĘŚCIA GRACZA, A NIE OD JEGO UMIEJĘTNOŚCI CZY STRATEGII. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x