MASZYNA ROBOCZA DO TRANSPORTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOŚNIK to:

maszyna robocza do transportu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOŚNIK

NOŚNIK to:

urządzenie, którego funkcją jest przesyłanie, przekazywanie treści (na 6 lit.)NOŚNIK to:

coś, co służy do przenoszenia czegoś innego, najczęściej informacji, danych, treści (na 6 lit.)NOŚNIK to:

w chemii - substancja, której funkcja polega na tym, że po dodaniu do roztworu, wytrąca z niego inną substancję (na 6 lit.)NOŚNIK to:

w technice - urządzenie służące do transportu czegoś, środek lokomocji, np. nośnik wodny, drogowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROBOCZA DO TRANSPORTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 405

TABLICZKA ZNAMIONOWA, KANKA, PODATEK DROGOWY, STACJA ROBOCZA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MŁOT, KARTRIDŻ, KOŃ WIACKI, ŁADOWARKA, TAXI, CEDUŁA, OWIJARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, KOMBAJN, MASZYNA KUGLERSKA, ROZKŁADARKA, KUFAJKA, MASZYNKA STEROWA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, SZTAPLARKA, WOLE MIODOWE, WYCISKARKA, WOLANT, BLU-RAY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, OPYLACZ, ZACIERACZKA, RÓWNIA, KONTENEROWIEC, ŻEGLUGA PROMOWA, SUWNICA STRYPEROWA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, STIL, PRZELICZNIK, TAŚMA, MŁOTKOWNICA, RUCHOMY CHODNIK, MASZYNA TURINGA, SYGNAŁ, OVERLOCK, ETAP, MASZYNA SZWALNICZA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, KOWARKA, STATEK TRANSPORTOWY, KROSNO, PODBIERACZ POKOSÓW, WOREK, MASZYNA LICZĄCA, SILNIK INDUKCYJNY, MEDIUM TRANSMISYJNE, KOSIARKA, BIJAK, BD, KOSZT WYDZIAŁOWY, MASZYNA UCZĄCA, KOPARKOŁADOWARKA, CASCO, MASZYNA DROGOWA, ODLEWARKA, KOMBAJN, REDLER, WILK, STACJA ROBOCZA, POMPA CIEPŁA, PRZESIEWACZ, POCIĄG DROGOWY, MŁYN, ŁAMARKA, GŁOWICA, POKŁAD, AUTOMAT LOSOWY, SKIP, BOZON CECHOWANIA, GRYZ, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, ŁAŃCUCH TRANSPORTU ELEKTRONÓW, DZWON NURKOWY, SUMATOR, WAGONIK, SZMELC, PILARKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, BAŃKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, PEDAŁÓWKA, SAMOLOT PASAŻERSKI, ŚCIERAK, FREZARKA GLEBOWA, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PRZĘDZARKA, KOLEJKA LINOWA, RYNNA, POŁĄCZENIE, PRALKA, KAFAR, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, GIĘTARKA, BANIECZKA, KOPARKA, MASZYNA ENERGETYCZNA, KOMBAJN GÓRNICZY, SOBOTA PRACUJĄCA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, KAPAR, PŁATOWIEC, TEKA, ŁUPACZKA, KOMP, KROSNO, POJAZD GĄSIENICOWY, BAŃKA, BOCHENEK, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, CYBORG, CZYSZCZARNIA, MEBLOWÓZ, SIODŁO JUCZNE, MASZYNA CYBERNETYCZNA, SNOWARKA, DNA, MASZYNA, NOŚNIK, PRASA, DROGA EKSPRESOWA, KOLATOR, ŁUBIANKA, TOBOGAN, AUTOMAT, KOBIAŁKA, KOPARKA, DZIEWIARKA, MLEWNIK WALCOWY, KONTENERYZACJA, NOŚNIK, LIPOPROTEID, MASZYNA DO PISANIA, SKRZYNIA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MASZYNA TŁOKOWA, TRYJER, WIATKA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, GRYZ, DMUCHANIEC, MIĘDLARKA, ŻNIWIARKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, TRANSPORTÓWKA, BAGAŻ, RAFA, NASTĘP, ZBOŻOWIEC, GNIOTOWNIK, MASZYNA ROLNICZA, SIŁA ROBOCZA, KOLEJ, MASZYNA WYCIĄGOWA, NOŚNIK MAGNETYCZNY, FREZARKA KOPIARKA, WAGON TOWAROWY, POMPA OBIEGOWA, PĘTLA, NOŚNIK DANYCH, ANGARIA, KOLEJ LINOWA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, WYCIĄG, WINDA, WOZIDŁO, MARIBOR, STEYR, MASZYNA ROTACYJNA, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, ŁADUNEK, MASZYNA ŻAKARDOWA, POWÓZKA, STOKER, TRANSPORTOWIEC, MASZYNA ŻNIWNA, KRĄŻEK, GRUPA ROBOCZA, MASZYNA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, PILARKA RAMOWA, ROZRZUTNIK, WAŁ, DYSK ELASTYCZNY, NOŚNIK, PRZENOŚNIK CIECZY, CEGLARKA, BECZKA, BĘBEN MAGNETYCZNY, OFFSET, WILK, PODBIJARKA TOROWA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, LORD, MASZYNA DO SZYCIA, PODWODA, MIĘDLARKA, KLEJARKA, LINIE LOTNICZE, PŁYTA, KOLORÓWKA, SELSYN, PERLAK, KROKODYL, KOWARKA, CIĄGNIK LEŚNY, SILNIK PNEUMATYCZNY, LIGATURA, CHWYTAK, MASZYNA WIRNIKOWA, BROŃ, KOMBAJN, ŻEGLUGA, DACHÓWCZARKA, ŻAKARD, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, UKŁAD KRĄŻENIA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, FORMIERKA, MASZYNA, MASZYNA ROBOCZA, TWARDY DYSK, PASEK MAGNETYCZNY, MASZYNA INFORMACYJNA, PODWODNY LOTNISKOWIEC, COUPER, EKSKAWATOR, KLEPAK, PAMIĘĆ ROBOCZA, PRASA, LEMIESZ, ŁYŻKA, ŚCINACZ ZIELONEK, KASETA, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, TARYFA, PACZKA, MASZYNA WYPOROWA, INTERCEPTOR, CZYSZCZALNIA, JEDNORĘKI BANDYTA, OWERLOK, NOŚNIK, MASZYNA SAMOWZBUDNA, UKŁAD NACZYNIOWY, POMPA PROTONOWA, LINIA LOTNICZA, BYDŁO DOMOWE, KOBIAŁA, FALKA HAARA, NOŚNIK FUNKCJI, MASZYNA OSADOWA, DROŻNOŚĆ, WYCIĄGARKA, MIESZACZ, WIALNIA, PAMIĘĆ PRZENOŚNA, SILNIK, KOMBAJN ŚCIANOWY, ODGAŁĘZIACZ, NOŚNIK, WÓZ, ZAPRZĘG, BALOT, SORTER, MASZYNA INDUKCYJNA, KOMBAJN ROLNICZY, DMUCHAWA, KONTENER, WÓZEK WIDŁOWY, PODBIERACZ, SILNIK ELEKTRYCZNY, LEMIESZ, WYCIĄG, TOKARKA, MASZYNA MATEMATYCZNA, KORONKARKA, MASZYNA ANALOGOWA, WAHADŁOWIEC, ŁAMACZ, SIŁA, DEKORTYKATOR, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, KOMANDO, MASZYNA SYNCHRONICZNA, ROBOT, ŁAPACZKA RUMOWISKA, IMPULS, KOŁOWRÓT, RECEPTOR JONOTROPOWY, MASZYNA CIEPLNA, POJAZD KOŁOWY, ?LIST PRZEWOZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 405 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROBOCZA DO TRANSPORTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROBOCZA DO TRANSPORTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOŚNIK maszyna robocza do transportu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOŚNIK
maszyna robocza do transportu (na 6 lit.).

Oprócz MASZYNA ROBOCZA DO TRANSPORTU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ROBOCZA DO TRANSPORTU. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x