MASZYNA DO PRZENOSZENIA CIECZY I ZAWIESIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZENOŚNIK CIECZY to:

maszyna do przenoszenia cieczy i zawiesin (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO PRZENOSZENIA CIECZY I ZAWIESIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 460

KOLATOR, MLEWNIK, BANIECZKA, KOLBA, MLEWNIK, ZRZUT, KOPARKA, MARYNATA, WYŁADOWANIE KORONOWE, PRASA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KOMBAJN ROLNICZY, KOMBAJN, ŚNIADANIÓWKA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, KOLATOR, NOŚNIK, PRZENOŚNIK, SORTER, MASZYNA WIRNIKOWA, BROŃ, KOPACZKA, STOPKA, ODLEWARKA, TAUBE, ULOT, DMUCHAWA, OWIJARKA, BARWIARKA ZWROTNA, PRZĘDZARKA, OBIEG, STRUGA, ŁAMACZ, ALEMBIK, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, LICZNIK ZANURZENIOWY, ŚLIZG, MŁYNEK, FILTR BUTTERWORTHA, TORBA, WŁOSKOWATOŚĆ, DMUCHAWA, WYZIEW, KAPILARA, PIKNOMETR, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, MASZYNA ROTACYJNA, ŁOPATA, DEKORTYKATOR, PĘCHERZYK, PIKNOMETR, WAŁ, WYCISKARKA, INTERCEPTOR, LEJEK, HAUST, PASMO PRZENOSZENIA, CYLINDER MIAROWY, POJEMNIK, CYBORG, SIŁA NOŚNA, BROSZKO, PRZESIEWACZ, HYDRAULIKA SIŁOWA, CHWYTNIK, UPUST, OKSEFT, CHEMIA POWIERZCHNI, NIESTACJONARNOŚĆ, SZLAM, PODBIERACZ, MASZYNA SYNCHRONICZNA, NACZYNIE, MASZYNA LICZĄCA, DZIEWIARKA, KUBEŁ, MASZYNKA STEROWA, KOSIARKA, MASZYNA CIEPLNA, WÓZ ASENIZACYJNY, STRUMYK, MIĘDLARKA, NOSIŁKI, ATRITOR, GALON, ELEWATOR, KONWEJER, ZWIJARKA, TONAŻ, KOMBAJN, COUPER, SILNIK PNEUMATYCZNY, AUTONOM, KOWARKA, ŁOPATECZKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, CZERPADŁO, MIESZALNOŚĆ, ISKRA ELEKTRYCZNA, HOLENDER, POMPA OBIEGOWA, CZUJNIK CIŚNIENIA, MASZYNA UCZĄCA, PIKÓWKA, KLIN, PRZENOŚNIK, KLEPAK, SZLAUCH, GNIOTOWNIK, KROPLA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, TRANSPORTER, SILNIK, DŹWIGARKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, MASZYNA OSADOWA, BANIA, TYNKOWNICA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, SITO, LINOTYP, PRZYCZEPNOŚĆ, MASZYNA INDUKCYJNA, LEWAR, SPRAWDZARKA, ZAWÓR, SAMOTOK, TACKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, MIESZACZ, TECZKA, ŁADOWARKA, PŁYNNOŚĆ, TRZĘSŁO, TRANSPORTEREK, KOPARKOŁADOWARKA, KUTER, MASZYNA OBLEWNICZA, AUTOMAT, TURBULENCJA, NOSIŁKI, RICE, PRĄD, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, WYCIĄGARKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, MIKROFILTRACJA, KOLORÓWKA, HYDROTRANSPORT, KUREK, WYPŁYW, MASZYNA ELEKTRYCZNA, BAŃKA, MŁOTKOWNICA, ABSORPCJA, FLUIDYZACJA, FILTRACJA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ZAWÓR, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA KUGLERSKA, GNIAZDO ABONENCKIE, SYFON, KALKA, BAZIN, PRZENOSICIEL, ELEWATOR, DYFUZJA, ADWEKCJA, KAFAR, PAKULARKA, REDLER, MASZYNA ENERGETYCZNA, CIĄGARKA, EUROPALETA, LATAJĄCY DYWAN, JEDNORĘKI BANDYTA, MASZYNA OTWARTA, KOREK PAROWY, FILTR, MASZYNA KOMUTATOROWA, SELSYN, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MASZYNA PROSTA, CZERPAK, DESTYLACJA FRAKCJONUJĄCA, BAŃKA, KUTER, RYNSZTOK, MASZYNA SAMOWZBUDNA, CIĘŻAR POZORNY, MASZYNA TURINGA, ŚCINACZ ZIELONEK, SILNIK INDUKCYJNY, WYZIEWY, NOŚNOŚĆ, PŁACHTA, KROSNO, PINT, EMULSJA, KORONKARKA, ZSYPNIA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, POMPA PUSZKOWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ENERGIA HYDRAULICZNA, CZERPAK, CZYSZCZALNIA, POMPA, STABILIZATOR, ŚCIERAK, LEPIARKOWATE, NOŚNIK, PODBIERACZ POKOSÓW, ARYTMOMETR, CENTRUM OBRÓBKOWE, ŻAKARD, MASZYNA DROGOWA, MOTARKA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, SIŁA AERODYNAMICZNA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, RURA, MIKSTURA, PRALKA, JAŚ WĘDROWNICZEK, KUREK, CZYSZCZARNIA, LEWAREK, SŁUPEK, ŁYK, EKSKAWATOR, WELON, WALEC, SYTNIK, SZMELC, MLEWNIK WALCOWY, SUMATOR, MASZYNA ŻNIWNA, STOKER, MENAŻKA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, CEGLARKA, PRASA, ROZPRYSKIWACZ, POTOK, KROSNO, CHWYTAK, LICZNIK CIECZOWY, TURBINA, KONEW, DOCIĄG, PIERSIÓWKA, ŁUPACZKA, CZESALNIA, WOJSKA RAKIETOWE, ROZKŁADARKA, PEDAŁÓWKA, PRZENOŚNOŚĆ, KOWARKA, MŁOT, WYDMUCHIWACZ, MACKI, MECHANIKA GRUNTU, UPUST, PRZENOŚNIK, ZJAWISKO COTTONA-MOUTONA, SILNIK ELEKTRYCZNY, UJŚCIE, BUTELKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, WALEC, GIĘTARKA, TERMOSUBLIMACJA, BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA, GRAHAM, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, WIDELEC, OPYLACZ, FLAKONIK, PIENISTOŚĆ, KOMBAJN, KOMBAJN GÓRNICZY, OPARY, KOŁOWRÓT, MASZYNA, ZACIERACZKA, DZBANEK, ŚCIĘCIE, MASZYNA SZWALNICZA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, ŁAMARKA, PĘCHERZ, NACZYNIE DEWARA, PINTA, TOKARKA, ?KAPAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 460 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO PRZENOSZENIA CIECZY I ZAWIESIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO PRZENOSZENIA CIECZY I ZAWIESIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZENOŚNIK CIECZY maszyna do przenoszenia cieczy i zawiesin (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZENOŚNIK CIECZY
maszyna do przenoszenia cieczy i zawiesin (na 16 lit.).

Oprócz MASZYNA DO PRZENOSZENIA CIECZY I ZAWIESIN sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO PRZENOSZENIA CIECZY I ZAWIESIN. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x