ZDEZELOWANA MASZYNA (POT.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZMELC to:

zdezelowana maszyna (pot.) (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZMELC

SZMELC to:

przedmiot, który jest zniszczony, nie nadaje się już do użytku (na 6 lit.)SZMELC to:

metalowe odpadki (na 6 lit.)SZMELC to:

złom, rupiecie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDEZELOWANA MASZYNA (POT.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 379

WALEC, ARYTMOMETR, SILNIK INDUKCYJNY, PILARKA RAMOWA, KAPAR, CZAJ, LUZ, GADKA, OSZOŁOM, WIDEO, CYBORG, MASZYNA CYBERNETYCZNA, RÓWNIA, BARY, FROTKA, JEDNORĘKI BANDYTA, LABA, MAGLOWNICA, WOKAL, AUTOMAT LOSOWY, WINYL, POMPA OBIEGOWA, MASZYNA DO PISANIA, ZIAJANIE, BETKA, ŁUPACZKA, PODBIJARKA TOROWA, NAIWNIAK, MASZYNA FORMIERSKA, CIĄGNIK LEŚNY, BOŻA KRÓWKA, WALEC, MIKRUS, NOCKA, PAŁA, ŁAMARKA, CZYSZCZARNIA, ROZKŁADARKA, SZMAL, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, GNIOT, MASZYNA LICZĄCA, DEKORTYKATOR, KUM, CZYSZCZALNIA, ERKA, POT, MASZYNA ŻNIWNA, SAKSY, KLATA, MASZYNA WIRNIKOWA, DEKO, KISZKI, MENEL, ODLEWARKA, MASZYNA TURINGA, PROCHY, SAKS, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, SAKS, PRASA, KOWARKA, FREZARKA KOPIARKA, GRUCZOŁ POTOWY, DZIEWIARKA, DRYNDZIARZ, MASZYNA ROTACYJNA, ELKA, DRAKA, FIOLETY, TOKARKA, HEKTARY, ŁAJBA, MIĘDLARKA, ENDECJA, BOKI, HOLENDER, MASZYNA PROSTA, MIESZACZ, KWASY, FACH, SILNIK, CZWÓRA, GAPA, PEDAŁÓWKA, DACHÓWCZARKA, ZWIJARKA, STOPKA, KOLATOR, NOCKA, TRENER, URZĘDAS, NASTĘP, ROBOTA, BEK, CYMES, MASZYNA OBLEWNICZA, WODOROST, SILNIK ELEKTRYCZNY, DECHA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KROSNO, MASZYNA SZWALNICZA, WÓZ ASENIZACYJNY, WIALNIA, KUTER, MASZYNA INFORMACYJNA, MERC, SNOWARKA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MASZYNA KUGLERSKA, MASZYNA INDUKCYJNA, POTÓWKA, STARA, GARBUS, DMUCHAWA, ŁADOWARKA, FIOŁ, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA OSADOWA, KAJAKI, SUMATOR, MURARKA, MŁYN, MECYJE, TYKA, PRASA, KIECKA, ANANASY, KINOL, PRZĘDZARKA, MIĘDLARKA, MASZYNA, WŁAM, GNIOTOWNIK, BASTA, KOMBAJN ZBOŻOWY, GAŁA, MASZYNA DROGOWA, SZNYT, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KORONKARKA, ŁYCHA, LURA, JANKES, MIESZACZ, KLEJARKA, PAKULARKA, PODBIERACZ, DYSKA, GORĄC, AUTOMAT, WYCISKARKA, SAKS, KUSKUTA, SREBERKO, MASZYNA SAMOWZBUDNA, ZSZYWARKA, KOMBAJN, SORTER, KOLATOR, WYDMUCHIWACZ, SILNIK ASYNCHRONICZNY, STOKER, ROZRZUTNIK, MASZYNA KOMUTATOROWA, CIĄGARKA, MASZYNA ROBOCZA, KOMUCH, DENAT, GNAT, MURZYN, KROSNO, ZIELONE, FACH, SELSYN, MAGIEL, GNATY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, BROŃ, SZMELC, AUTONOM, ŻUL, SAKS, SOŁDAT, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, KLIN, MOTARKA, SZMELC, CYKOR, ŁAMY, KOPARKA, KRANÓWKA, PRALKA, KOMBAJN ROLNICZY, WYŻERKA, KOPACZKA, HUCPA, ŚCIEMA, FART, SZTAMA, PILARKA, TAXI, STARY, SELSYN, MASZYNA MATEMATYCZNA, BASIA, GAŁY, ROLBA, KUM, DRYBLAS, ETER, BRYKA, GIĘTARKA, KAPOCINA, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA TŁOKOWA, KOKA, KOLORÓWKA, PIĄTAK, WILK, MASZYNA DO SZYCIA, NOCKA, LINOTYP, KRYPA, SPRAWDZARKA, OPYLACZ, SORT, CZWARTAK, KOMÓRKA, KLAPA, TRYJER, OWERLOK, ODLEWARKA, PERLAK, BAJER, CEGLARKA, PRZENOŚNIK CIECZY, SPEC, PRASA, KOWARKA, KAJAKI, COUPER, BUŁA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, OVERLOCK, ŁAPAWICA, GNAT, WYRO, ODGAŁĘZIACZ, BARWIARKA ZWROTNA, MASZYNA, TWARDE LĄDOWANIE, MASZYNA WYCIĄGOWA, PIKÓWKA, KOŁOWRÓT, KLATA, KOMBAJN, ŁAJZA, ŁAMARKA, RICE, ZŁOM, MATMA, MLEWNIK WALCOWY, KOMP, CUG, PAŁA, BYKI, SZNAPS, DESKI, KOMBAJN, BAJZEL, GEES, OKRĄGLAK, PRZESIEWACZ, SZMELC, ORKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, POTNIK, MRUK, JATKA, FORMIERKA, KAFAR, ZGRYWA, KATANA, MOTOR, KOMBAJN ŚCIANOWY, ZADYMA, MASZYNA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, CENTRUM OBRÓBKOWE, BEK, MASZYNA DYDAKTYCZNA, ?MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 379 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDEZELOWANA MASZYNA (POT.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDEZELOWANA MASZYNA (POT.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZMELC zdezelowana maszyna (pot.) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZMELC
zdezelowana maszyna (pot.) (na 6 lit.).

Oprócz ZDEZELOWANA MASZYNA (POT.) sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ZDEZELOWANA MASZYNA (POT.). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x