MASZYNA, URZĄDZENIE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MŁOT to:

maszyna, urządzenie do obróbki plastycznej i kształtowania przedmiotów metalowych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MŁOT

MŁOT to:

duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecinak, wybijak, punktak, itp.) lub do wbijania w różne powierzchnie gwoździ, klinów itp (na 4 lit.)MŁOT to:

urządzenie z napędem pneumatycznym lub elektrycznym, które wykonuje pulsujące ruchy lub wibruje, dzięki czemu służy do kruszenia materiałów, wiercenia, wbijania czegoś w twardą materię, nitowania itp (na 4 lit.)MŁOT to:

tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty (na 4 lit.)MŁOT to:

przyrząd sportowy, kula, do której przymocowana jest stalowa linka zakończona uchwytem, używany w konkurencji lekkoatletycznej - rzucie młotem (na 4 lit.)MŁOT to:

głowomłot pospolity, Sphyrna zygaena - gatunek morskiej ryby żarłaczokształtnej z rodziny młotowatych (Sphyrnidae), której przednia część głowy przypomina młot (na 4 lit.)MŁOT to:

rzut młotem - jedna z technicznych konkurencji lekkoatletycznych, polegająca na rzucie kulą, do której przymocowana jest stalowa linka zakończona uchwytem (na 4 lit.)MŁOT to:

ciężki młotek ręczny (na 4 lit.)MŁOT to:

broń Thora, germańskiego boga (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA, URZĄDZENIE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.537

ZAWÓR, PRZELICZNIK, MATERIAŁ ŚCIERNY, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, STOPKA, PLETYZMOGRAF, WYŚWIETLACZ, ROZPRYSKIWACZ, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, SATELITA, WIDZENIE BARWNE, KĄPIEL OŁOWIANA, SANIE, PĘDNIK, LICZARKA, KARKAS, POŻYCZKA, MIKROKROPKA, KARABIŃCZYK, ŁAPADŁO, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, KOMBAJN, GIROSKOP, PORĘCZ, DŹWIGARKA, ZJEŻDŻALNIA, GIĘCIE, KABEL, SELSYN, KOWALSTWO, OBUCH, GEODYN, MIKROWELA, MAGIEL, SONAR, KIBEL, MASZYNA ROTACYJNA, SLIP, PRZENOŚNIK CIECZY, SPYCHACZ, SYFON, FUTRO, ANALIZATOR, OCZYSZCZACZ, GAZOMETR, POSREBRZANIE, MIKROFALÓWKA, MIKROFALA, ZIĘBIARKA, SONDA, WYCIĄGARKA, EFUZOR, AKCELERATOR ELEKTRONÓW, KOŁO DEPTAKOWE, FUNK ART, STYGMATOR, TYPOLOGIZACJA, OKAP, PRZEKAŹNIK, WODOWSKAZ, PROCEK, ŁADOWNIK, LUPA, KOLEKTOR SŁONECZNY, DZIEWIARKA, PŁATKI ZBOŻOWE, KATAPULTA, ODLEWARKA, PREPERS, SZARPANKA, AUTOMAT, HAMULEC, ZGNIATACZ GŁOWY, TRÓJKĄT, LUPA, MIESZEK, PALNIK, STĘPA, DALEN, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, EKSPRES, KOMÓRKA, MASZYNA UCZĄCA, ROBOT KUCHENNY, WINDA, RICE, KUWETA, KOCIOŁ, CZUJNIK OSNOWOWY, EKSPRES DZBANKOWY, ZGINIĘCIE, KUTER, RĘKAWICA, POJAZD, ODSYSACZ, KLIKER, KARDIOTOKOGRAF, RZEMIOSŁO, KOTEW, WISKOZA, NASTĘP, CHRAPY, ZESZYT W KRATKĘ, MIMEOGRAF, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, WAŁ, REAKTOR, CIOSŁA, RÓG, AKOMODACJA, CYKLON, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, DOK, FREZARKA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, KOWARKA, SEDES, KOMBAJN ROLNICZY, FREZARKA KOPIARKA, WANNA, KASETA, KOREKTOR, TERMOHYDROMETR, POWIELACZ ELEKTRONOWY, FILTR, ZBROJA PŁYTKOWA, PRZEMIENNIK, APORTACJA, MASZYNA, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, POGŁĘBIARKA, HAPTOBENTOS, ŁAPACZ, CEGLARKA, PRZEŁĄCZNICA, KIOSK MULTIMEDIALNY, TROLEJ, ELFA, MAGNESIK, CZOP, PISUAR, PIEC, KOSZ, LISTWA, KUCHENKA, ŁAPACZ, CHWYTACZ, STÓŁ, STOPER, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, ARMARIA, ŁAZIK, ŻABIA LASKA, SONDA, MOŹDZIERZ KASZARSKI, KOLEJ GONDOLOWA, RADAR, ASEPTYKA, WYLĘGARKA, ARMATKA WODNA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, CZYTNIK, APARAT RADIOWY, DOK, POMPA, KARABELA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, ODBIJAK, ROZKŁADARKA, KOMORA GAZOWA, FAKS, KONDENSATOR, MYJKA, PLOTER, MŁOT, MŁOT, TACZKA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, ZBIERALNIK, BUJAK, PRZEKŁADACZ, DEKODER, PRZESIEWACZ, KIEŁKOWNIK, KLASA, AKTYNOGRAF, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, KOMORA JONIZACYJNA, RELIKWIE, DRAGA, MAGNES, RĘBAK, MIARKOWNIK SPALANIA, CHŁODNICA, OSŁABIACZ ODRZUTU, NASADKA, WYCIĄG, TRENAŻER, KOŁYSKA, SAMOŁÓWKA, DETONATOR, KOSTKI NAPIERA, SŁUCHAWKA, TRUP, ROSA, PANEL STEROWNICZY, REKWIZYCJA, ŚMIGŁO, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, ZBIÓR, MASIELNICA, ŻURAWIK, PŁAWA SONAROWA, DRUT, PREPER, POMPA GŁĘBINOWA, CYBORG, HOMOGENIZATOR, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, JAGIELNIK, HAMERNIK, PRZYRZĄD POMIAROWY, AUTONOM, OBDZIERACZ, NAWIETRZNIK, WYSTAWA, ZAWORA, JEDNORĘKI BANDYTA, UNIT, STROBOSKOP, GRACKA, ŁAMARKA, NAPĘD, ASTRON, ROBOT, FILTR, TARNIK, MASZYNA CIEPLNA, ODCINAK, FRANIA, BAROGRAF, KONSERWATOR ZABYTKÓW, LOGIKA NIEFREGOWSKA, MLEWNIK WALCOWY, PRZEMIENNIK AMATORSKI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, LOKATOR, PRASA, REJESTR, WYPALARKA, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, DRAPIESTWO, WÓZ ASENIZACYJNY, WIBRAFON, REJESTRATOR, GRANULACJA, KLEJARKA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, WIDEOKAMERA, KONWERTER, MIÓD NIESYCONY, ROZRUSZNIK SERCA, MATURKA, ŚCISKACZ, SILNIK WIATROWY, WYCIĄGARKA, RZEMIEŚLNICTWO, TELEFON, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, BUM, SSAK, WYDMUCHIWACZ, ZEGAR SZACHOWY, GOTÓWKOMAT, GENERATOR, LINIA PRZESYŁOWA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, IMADŁO , DALEKOWZROCZNOŚĆ, MANDOLINA, PAŚNIK, BLOKADA ALKOHOLOWA, KASA REJESTRUJĄCA, WENTYL, BARWIARKA ZWROTNA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, URZĄDZENIE WYJŚCIA, KATAFOREZA, POMPA OBIEGOWA, KOPARKOŁADOWARKA, NADWZROCZNOŚĆ, PELWIMETR, GRAMOFON, RUCHOMY CHODNIK, RADAR, METALOCERAMIKA, BRZOSKWINIA, ?MIKSER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.537 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA, URZĄDZENIE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA, URZĄDZENIE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MŁOT maszyna, urządzenie do obróbki plastycznej i kształtowania przedmiotów metalowych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MŁOT
maszyna, urządzenie do obróbki plastycznej i kształtowania przedmiotów metalowych (na 4 lit.).

Oprócz MASZYNA, URZĄDZENIE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - MASZYNA, URZĄDZENIE DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ I KSZTAŁTOWANIA PRZEDMIOTÓW METALOWYCH. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x