RODZAJ ODPYLACZA; URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE DO OCZYSZCZANIA GAZÓW Z CZĄSTEK STAŁYCH (PYŁU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYKLON to:

rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu) (na 6 lit.)ODPYLACZ CYKLONOWY to:

rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu) (na 17 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYKLON

CYKLON to:

substancja chemiczna, środek trujący, stosowany do dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji (na 6 lit.)CYKLON to:

wirowy układ wiatrów w obrębie niżu (przemieszczają się po liniach spiralnych od zewnątrz do środka), na półkuli północnej kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara, zaś na południowej zgodny z kierunkiem wskazówek zegara (na 6 lit.)CYKLON to:

w potocznym rozumieniu: bardzo silny wiatr (na 6 lit.)CYKLON to:

rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu) (na 6 lit.)CYKLON to:

urządzenie do oczyszczania gazu z płynu, działające na zasadzie wirówki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ODPYLACZA; URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE DO OCZYSZCZANIA GAZÓW Z CZĄSTEK STAŁYCH (PYŁU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.402

ZŁOTOWŁOS, ŚRUBA, TROJEŚĆ, OGÓRCZAK, CYPRYS, ZBROJA ŁUSKOWA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, KÓŁKORODEK, OCCIDENTAL, PUMPERNIKIEL, SZCZĘKOWIEC, ROZMARYN, PYZA, OBROTÓWKA, ANTARKTOPELTA, KOCZOWNICZKA, SUMAK, LARIOZAUR, DIPLODOK, KIMA, BLESKOTKA, MACZETA BOLO, SKANER, ODPYLAK, RUMPEL, DEFLAGRACJA, AMBORELLA, TUKAWA, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, SAMBO, LEMIESZ, KRASNOLICA, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA, SILIKOZA, URONAUTES, PORT MORSKI, DROBNIAK, KINGSTON, REDLER, POPARZENIE, KARMIDŁO, ROSOLIS, BELODON, PODGRUPA NORMALNA, OKTET, LOFOROTON, SEKWENCJA, NALEWKA, MUNSZTUK, BURLESKA, SKRZYP, DATOUZAUR, SITNIK PŁYWAJĄCY, AGENT, POŻYTEK PSZCZELI, RAMAPITEK, RONDELA, FESTMETR, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, RUSKIE, POMPKA INSULINOWA, KORZENICA DĘBOWA, DOK, KLUCZ TELEGRAFICZNY, LAMPA, LAMPA BŁYSKOWA, POCHŁANIACZ, GŁADYSZEK, WYŚWIETLACZ, SEKURYT, RZEMLIK, MOTYLEK, POZŁOTNICTWO, GLADIOLA, PLEZJOZAUR, SZCZAW, SIÓDEMKA, HASSEL, BRYK, ODSYSACZ, IZOSYLABIZM, SARDYNA KAPSKA, DOPALACZ, MAŚLAK, SZELĘŻNIK, PROKONSUL, DRYPTOZAUR, TRANSPONDER, SITEK, RĘKAWICA, DOŻYWOCIE, LENIWCE DWUPALCZASTE, LESS, KORNUTKA, AREPA, TYKWA, WZORNIK, PELOTA, CONDON, PARMA, PROLOG, KIESZEŃ, DACHÓWCZARKA, TYRANOTYTAN, AUSTRALODOK, SALWINIA, ECHOSONDA, PUNKT ROSY, CYKLON, PIGWA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, IRRADIACJA, BRACHYPODOZAUR, PIEPRZYCA, ADHEZJA, ZEGAR SZACHOWY, POMPA GŁĘBINOWA, APARAT, WRZEŚNIA, DRYGA, KLEJONKA, MELOFRASA, ALTISPINAKS, MIKSOZAUR, SFENAKODON, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, MOCZARA WŁOSKOWATA, GENERATOR, JEDNORÓG, PIANOGAZOSTYLIKAT, ŁUK BRZUSZNY, DALEN, PALEOPTERYKS, CEWKA RUHMKORFFA, JUTA, KARA GŁÓWNA, STROIGŁA, PAPRYKA, WZMACNIAK, WYKRYWACZ KŁAMSTW, MAGNEZJA, CIĘGNIK, SIDLISZ, EKRAN, MORENA DENNA, DZIEWANNA, KAMIKAZE, KSANTOSOMA, PODATEK CEDULARNY, USTERZENIE RUDLICKIEGO, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, IWAN, ŻAGIELEK, SKRYCIK, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, WYLĘGARKA, MAŚNICZKA, TURBINKA KOWALSKIEGO, PRZESŁUCH, KONTAKT, BOROWIEC, SZYNA, SAŁATA, FOLA, KUMKWAT, FILM INTERAKTYWNY, OSOKA, DŹWIG, PIOŁUN, KRAJKA, SAMBAR, MUSTEL, KILKA ZWYCZAJNA, WIELOMIAN, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, BERLINKA, DASZANPUZAUR, ASTRON, STACJA HYDROLOKACYJNA, CYK, BARANEK, AUTOMAT, TEST, PODWOIK, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, POCHŁANIACZ, BUŁAT, MAZUREK, OLEANDER, NOŚNIK, JANCZAR, GMACHÓWKA, REGNOZAUR, SUSZARKA, GLINA LODOWCOWA, CYKLON, OBELISK, RODZAJ MĘSKOOSOBOWY, HARMONIA WOKALICZNA, TARAN, SUSZARKA, UŁANKA, KRAJALNICA, GŁODEK, APOLOGIA, STEROWNIK AUTOMATYCZNY, JONAGOLD, DYSLOKOZAUR, KALONG, SOCZEWIAK, OBRONA, RADIO, MINUTNIK, KATAPLAZM, SZMER, BIEG ROZSTAWNY, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, SÓWKA, MODRZEWNIK, PALATYNKA, FIKUS, ŻŁÓB, WĘGIERKA, BROŃ KAPISZONOWA, OKULARY 3D, KARIOTA, OLIWKA, BĄBELEK, DWURURKA, TYTANOZAUR, SZCZOTKA, NERCZYŁUSK, SKANER FORMOWY, SKANER, WYZWALACZ, RÓŻNOZĄB, WIETLICA, DREBEL, SPRZĘG, TAPIOKA, LATINO, GORETEX, TAŚMA IZOLACYJNA, PARANG, SZWEDKA, EKSPRES, WARKOCZ, WCIĄGARKA, ACENA, BIURETA, BALOTAŻ, TARTYNKA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, WYPALARKA, SIWIEC, KLAJTONIA, KALEJDOSKOP, SEKWOJA, PROFIL, FOKBRAMREJA, BOMBA TERMOJĄDROWA, KOKS, SANTANARAPTOR, ZANOKCICA, CAP, ELING, DMUCHAWA, SALMONELLA, TĘPOZĄB, LAMPA CROOKESA, MOL, KLAPS, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, IZBICA, JEŻYNA, TEHUELCZEZAUR, EDYKUŁA, OBLAT, GWIAZDOSZ, CZEKAN, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, KILKA, ŚWIADCZENIE, CEBULKA PRZYBYSZOWA, ROPA, MIECHERA, PŁAWKA, ODMULACZ, MIESIERKA, KRZEMIAN WSTĘGOWY, WISKOZA, ANTAŁ, NABÓJ BOJOWY, KAPITALZAUR, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, HYDROX, KOMORA DEKOMPRESYJNA, ?AŻUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.402 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ODPYLACZA; URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE DO OCZYSZCZANIA GAZÓW Z CZĄSTEK STAŁYCH (PYŁU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ODPYLACZA; URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE DO OCZYSZCZANIA GAZÓW Z CZĄSTEK STAŁYCH (PYŁU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYKLON rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu) (na 6 lit.)
ODPYLACZ CYKLONOWY rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu) (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYKLON
rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu) (na 6 lit.).
ODPYLACZ CYKLONOWY
rodzaj odpylacza; urządzenie wykorzystywane do oczyszczania gazów z cząstek stałych (pyłu) (na 17 lit.).

Oprócz RODZAJ ODPYLACZA; URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE DO OCZYSZCZANIA GAZÓW Z CZĄSTEK STAŁYCH (PYŁU) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - RODZAJ ODPYLACZA; URZĄDZENIE WYKORZYSTYWANE DO OCZYSZCZANIA GAZÓW Z CZĄSTEK STAŁYCH (PYŁU). Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x