RODZAJ MAGII MAJĄCEJ ZA ZADANIE OBRONĘ PRZED ZŁEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APOTROPAIZM to:

rodzaj magii mającej za zadanie obronę przed złem (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ MAGII MAJĄCEJ ZA ZADANIE OBRONĘ PRZED ZŁEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.959

WIZAWA, KAMIZELKA, ODPROMIENNIK, OFIDYFILIA, STAGONOLEPIS, DZIESIĄTA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, DOLICHOZUCH, BASZTA, ANAFORA, TARTYNKA, OŻAGLOWANIE ŁACIŃSKIE, KRUSZYNEK, INSTALACJA ALARMOWA, CHAMEDAFNE, SZACHOWNICA, OFIARA, KOŁCHOZ, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, LONGISKWAMA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, SERCÓWKA, TAJWANIA, LAUR, ŻMIJOWCOWATE, BALOTAŻ, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, KRWAWNIK, TRZCINA, MILLERETTA, ROKIETA, LOFOROTON, DŁAWIK, SZAŁAS, KOKOS, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, POKRZYWA, DWUDZIESTA TRZECIA, DOSTĘP WARUNKOWY, MAMBA, OSTROGA REGULACYJNA, MIESIARKA, YALE, STRELICJA, PODSADNIK, KUKLIK, PIEPRZNIK, TABORET, DROBNIACZEK, RUPIA, KOLT, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, SILNIK TURBOODRZUTOWY, ŁÓDŹ, ETEZJA, RAJTUZY, JAM SESSION, NIEKAPEK, GLIZA, ZANIKOWY NIEŻYT NOSA, WILKOSZ, DANDYSKI, AWANGARDA, RYGIEL, KARATE, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, LETYNIEC, FORPOCZTA, TANYSTROF, RĘKA BOSKA, ZŁOTOLITKA, UNIWERSYTET, ASZ, PARWIKURSOR, SANSEWIERA, LUNETA, KOŁACZYK, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, SERWETKA, WZÓR SUMARYCZNY, KABARET, RZEŻUSZKA, OPUNCJA, RACHUNEK BIEŻĄCY, ŚMIGŁOWCOWIEC DESANTOWY, KONTUAR, ARCHEORNITOMIM, CHOCHOŁEK, PTASZĄTKO, SOJA, ŚWIADCZENIE, MAZUREK, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, RAWIOLI, BUDKA, RACZEK, STRZAŁKA, SIODŁO, PODUSZKA BERLIŃSKA, ŁYSAK, LONT WOLNOTLĄCY, RODZAJ GRAMATYCZNY, ANALIZA SPEKTRALNA, STEPOWANIE, REDINGOTE, WYCIĄG TALERZYKOWY, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, KRYPTOWOLANS, TROJEDNIK, LUSTRO, WARSTWA ŚCIERALNA, GRAF, STORCZYK, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, WRZOSOWIEC, EKRAN WODNY, TOPIK, PROTARCHEOPTERYKS, ROJOWNIK, RIKETSJE, JUGS, LABIRYNT, JEŻOGŁÓWKA ZAPOZNANA, PRAWA POKREWNE, RENATURACJA BIAŁKA, ARBUZ, RAWELIN, FOLA, MIMETYZM, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, ORONTIUM, SZTRANDOWANIE, PYTANIE TESTOWE, KLOSZ, LEJKA, TRENING, TALA, WOSKOWNIA, UNDARIA, SEXAPIL, BĘBEN, WENTYLACJA, WINKLER, JEZIORO EWORSYJNE, PODKŁAD, BŁONA MIGAWKOWA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, EMYDOPS, WŁOSÓWKA, BUKSZPAN, LĘK SEPARACYJNY, BAINOCERATOPS, MISECZKA, WIRCZYK, BETON SPRĘŻONY, KWALIFIKATOR, HAK, ELASTON, WURST, CZWOROLIST, KOŃ TROJAŃSKI, CIENNIK, PACIORKOWIEC, CZERNIEC, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, STRZĘPIAK, JEZIORO POLJOWE, AKSAMITEK, FAGOCYTOZA, GORETEX, MORWA PAPIEROWA, EKRAN, REASEKURACJA, GIĘCIE, MARYNISTYKA, PRYSZCZEL, ZEZNANIE, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, DEFICYTY BLIŹNIACZE, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, STOSUNEK PRZERYWANY, PŁAWICA, CZYR, ARIADA, LINISKO, NOSEK, KRAJANKA, FLET, KOZIERADKA, TOCJA, KÓŁKORODEK, ZORZA PORANNA, PORTFEL, TWARDE PORNO, OSZPILNA, POLKA MAZURKA, BRZEŻYCA, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, LEGO, CIASTO TRZECH KRÓLI, MEMORIAŁ, PARANOJA PIENIACZA, SZUM, SERENDIPACERATOPS, EUSTENOPTERON, MIKROFILM, WOJSKO SPECJALNE, BATERIA WANNOWA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, STEWIA, ŚWIATŁO ZIELONE, KLESZCZE MIĘKKIE, PRZEWIERCIEŃ, PROKURA, GAZÓWKA, DYSZKANT, SÓWKA, WYMIOTNICA, PIEPRZYCZNIK, DRYFTER, SCHRONIENIE, CYPRZYK, TYLOCEFAL, PAPIERÓWKA, LONT, KRYTERIUM ULICZNE, UKŁAD CYFROWY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, PUSTA NOC, NOAZAUR, BROSIMUM, BIOTA, ZĘBORÓG, MIOTŁA, IKOS, MOBILE, DOŻYWOCIE, ZESTAWIENIE, KARŁATKA, MECHANIZM UDERZENIOWY, KURATOR, TEŚCIK, ARKEBUZER, MIGRACJA ZAROBKOWA, PIĄTKA, BRZOSTOWNICA, ACHELOMA, REDA, GAŁĘZIAK, KOMÓRKA NERWOWA, TANKINI, OSCYLATOR, FRYGIJCZYCY, RACZEK, SEDAN, ZADŁAWIENIE, LAMPKA WIECZYSTA, BRZANKA, PRĄTNIK, SŁUPEK, KORDYT, DAMARA, CZYTANKA, ZIELONKA, SALAMI, SAMOPAŁ, ADWOKAT, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, TICINOZUCH, SER PODPUSZCZKOWY, PEGMATYT, MAŁGORZATKA, MOLO, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, PIESEK PRERIOWY, TUNBERGIA, SKONTO, ZAWSZELA, NIBYJAGODA, DRELICH, MARCHEWKA, ROZTRUCHAN, MEMORIAŁ, JOJO, PĘTLA, KILLER, ROWER GÓRSKI, REZERWA REWALUACYJNA, PERŁÓWKA, PLEŚNIAK, ŚREDNIÓWKA MĘSKA, BRACHYPODOZAUR, ARGENTYNA, JUMPER, BAŁWANICA, POWINOWACTWO OSIOWE, ZDROJEK, WZORZEC UMOWNY, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, ?DRAPACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ MAGII MAJĄCEJ ZA ZADANIE OBRONĘ PRZED ZŁEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ MAGII MAJĄCEJ ZA ZADANIE OBRONĘ PRZED ZŁEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APOTROPAIZM rodzaj magii mającej za zadanie obronę przed złem (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APOTROPAIZM
rodzaj magii mającej za zadanie obronę przed złem (na 11 lit.).

Oprócz RODZAJ MAGII MAJĄCEJ ZA ZADANIE OBRONĘ PRZED ZŁEM sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - RODZAJ MAGII MAJĄCEJ ZA ZADANIE OBRONĘ PRZED ZŁEM. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x