RODZAJ KOLCZYKA, KTÓRY WYMAGA DOŚĆ SZEROKIEJ DZIURKI W CIELE (ZWYKLE W UCHU) - WKŁADA SIĘ GO DO TAKIEJ DZIURKI, DZIĘKI CZEMU SKÓRA NIE JEST WIOTKA I UZYSKUJE SIĘ EFEKT INTERESUJĄCO WYGLĄDAJĄCEJ, ODPOWIEDNIO ZAPREZENTOWANEJ DZIURY NA PRZESTRZAŁ W CZŁOWIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TUNEL to:

rodzaj kolczyka, który wymaga dość szerokiej dziurki w ciele (zwykle w uchu) - wkłada się go do takiej dziurki, dzięki czemu skóra nie jest wiotka i uzyskuje się efekt interesująco wyglądającej, odpowiednio zaprezentowanej dziury na przestrzał w człowieku (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TUNEL

TUNEL to:

długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema przestrzeniami (na 5 lit.)TUNEL to:

wyrobisko górnicze (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KOLCZYKA, KTÓRY WYMAGA DOŚĆ SZEROKIEJ DZIURKI W CIELE (ZWYKLE W UCHU) - WKŁADA SIĘ GO DO TAKIEJ DZIURKI, DZIĘKI CZEMU SKÓRA NIE JEST WIOTKA I UZYSKUJE SIĘ EFEKT INTERESUJĄCO WYGLĄDAJĄCEJ, ODPOWIEDNIO ZAPREZENTOWANEJ DZIURY NA PRZESTRZAŁ W CZŁOWIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.698

BETAINA, PUSTY DŹWIĘK, ARTYKULATOR, GALARETKA, ZDRADA, UKRAIŃSKI, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, NIECELOWOŚĆ, WYKONANIE, SAMOCHÓD PUŁAPKA, POLNIK PÓŁNOCNY, NASIADÓWKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, MUSSET, MULTIPLEKS, CZOPUCH, MIERNIKOWCOWATE, ŁUPIEŻ PSTRY, HISZPAŃSKOŚĆ, CEMBROWINA, NORMATYWISTA, LUANCHUANRAPTOR, GŁOWICA BOJOWA, PIOTROWO, FRAK, WIERTACZ, KAMYCZEK USZNY, LAWA PODUSZKOWA, JODŁA WIOTKA, ŚWIATŁO DZIENNE, THRILLER, DIUSZESA, ŁOPIAN, PLUGAWOŚĆ, OGIEŃ I WODA, MIKROPRĄD, RONNE, KOLOKACJA, KOŻUSZEK, AUKSYNA, ŁYDKA, OSADNIK, PALIATYWA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, ZIOŁO, SKIAGRAFIA, DAMAN, LAMACERATOPS, AEROZOL, DEKLARACJA WEKSLOWA, PARAGAMMACYZM, TOBOŁKI, POŻĄDLIWOŚĆ, PUSZKARSTWO, GŁUPI JAŚ, CEWKA, GNIAZDO, ANTYPETRARKIZM, OBJĘTOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, OLFAKTOMETRIA, AMFITEATR MORENOWY, SIŁA ODŚRODKOWA, PISARZ, GLEWIA, DWUKOLOROWOŚĆ, PRZEKŁADACZ, CIT, ORIJA, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, MAG, KATECHEZA, LEKTURA, KWADRAT, LOGARYTM NATURALNY, BRODAWKA, VALLA, TYKA, ZUPKA CHIŃSKA, KOCHANEK, WOLLEMIA SZLACHETNA, FENOLAN, ALARM POWODZIOWY, MONOMER, STARUNEK, KONKURS ŚWIADECTW, CZARA, ROLADA, PERLATOR, NIESTEROWNOŚĆ, RYBA KOPALNA, MALERIZAUR, MAGNI, ZASTAW REJESTROWY, MOKRADŁOSZKA, SWATKA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, LEKARSTWO, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, MIEDNICA, ŚWIECIDEŁKO, NIESKUTECZNOŚĆ, STADIUM ANALNE, SŁADEK, TEATR MUZYCZNY, PINCZER, SEKRECJA, TYTAN, NASIENNIK, MAKARONISTA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BANKIET, WEK, GRANULA, SZUM, TEOLOGIA APOFATYCZNA, HERTZ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, STEP, RETUSZ, PIĘTNO, INTEGRALNOŚĆ, PEWNOŚĆ, DAWIDIA, ODRZYNEK, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, PAŁECZKA, DONUT, BIBLIOTEKA RUCHOMA, GORSET GIPSOWY, STAN ŚREDNI, MARUDA, KATA, SZTRUKS, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, EKSMĄŻ, TOROS, PRZEKRASKA, REFERENDARZ, MODRZEW, WIBRACJA, MURMAŃSK, BEZINWAZYJNOŚĆ, TRIAL, MAKABRA, BIEG PŁASKI, KWINTESENCJA, LIZESKA, ANGLOSASKA, WSPÓŁWYZNAWCA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, TEOLOGIA NARRACYJNA, REMINGTON, KRÓTKODYSTANSOWIEC, CHEMIA, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, RAMOTKA, GEN SPRZĘŻONY, NIECUŁKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, OCEANOTECHNIKA, SSANIE, KOLEKTYWIZM, TURANIEC, ALFABET FONETYCZNY, FIRMAMENT, MEA, PRASOŁ, INTERNACJONAŁ, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, IMMUNOFLUORESCENCJA, MUR PRUSKI, DURNOWATOŚĆ, COPYPASTA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, PARWIKURSOR, UŻYŁKOWANIE, FILM SAMURAJSKI, ANIMELKA, GRZYB ATOMOWY, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KOMPANIA, UPIERDLIWOŚĆ, SPOIWO BUDOWLANE, GROMADA, ILUZYJNOŚĆ, KOŁOMYJEC, PRYSKAWKA, METEOROGRAF, OLEJEK ETERYCZNY, POSTĘP GEOMETRYCZNY, STERBRAMSREJA, SILNIK UNIWERSALNY, MAŁOWODZIE, WALCOWNIA GORĄCA, KANAŁ LATERALNY, ORGANISTKA, MUSZTARDÓWKA, KREOLKA, OSŁONICE, ZBOCZENIEC, ATORWASTATYNA, PROWENIENCJA, PODATEK EKOLOGICZNY, OSOBOWOŚĆ, BODY PAINTING, KRYKIET, FIOLET WZROKOWY, OKULISTA, BAWEŁNA KOLODIONOWA, RYNEK TERMINOWY, PAS RADIACYJNY, POLIMORFIZM, TAUKA, OBLADER, BAGDE, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, KABEL, BEŁT, PŁATKI, PARADOKS EASTERLINA, MATERIAŁ, DOMEK NA DRZEWIE, NAŚLADOWCA, MOTYLOWCOWATE, PIRAT, MRÓWNIK, PROTEZOWNIA, ZGODNOŚĆ, ŚLEPA PRÓBA, MERIDIAN, WZGÓRZE, NAUKI O POZNANIU, MEMBRANA, KOŃ, WATÓWKA, KAMPOZAUR, KĄT PÓŁPEŁNY, NOROSZ, ZABURZENIE NASTROJU, CZARNA DZIURA, LIRA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, REFLEKS, AUTOTEMATYZM, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PLIK WSADOWY, SŁODKA BUŁKA, ALKALOID, PIAST, MONOCENTRYZM, CERKA, DEKOMPENSACJA, MAK OPIUMOWY, KOMBATANT, GOLONKA, PIECZONKA, FILTR BESSELA, ROTARIANIN, PRZEWIĄZKA, ATLASKOPKOZAUR, HISZPAN, NIEPRAWOŚĆ, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, NORMAN, SZKARADA, BETONOSKOP, EKLIPTYKA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, PĘDNIK STRUMIENIOWY, GLIKOPEPTYD, POCHWIAK OKAZAŁY, PUNKT WITALNY, CHLUBNOŚĆ, UKOŚNIKOWATE, SIECIARZ JASKINIOWY, NIEKOSZTOWNOŚĆ, KANEMEJERIA, PĘTLA, GUZ ŁAGODNY, PILNOWACZ, SATURACJA, GŁUSZYCA, ANGLIA, BALECIK, DEOKSYCYTYDYNA, EWOLUCJONIZM, BEZROBOCIE SEZONOWE, INFOBOKS, OGNISKO, INWESTYCJA, ONOMASTYKA, RELATYWIZM MORALNY, SZTUKA UŻYTKOWA, LOT ŚLIZGOWY, ABSURDALNOŚĆ, PASKUDNIK, SKÓRA, HOMILIA, ?MEDALION.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.698 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KOLCZYKA, KTÓRY WYMAGA DOŚĆ SZEROKIEJ DZIURKI W CIELE (ZWYKLE W UCHU) - WKŁADA SIĘ GO DO TAKIEJ DZIURKI, DZIĘKI CZEMU SKÓRA NIE JEST WIOTKA I UZYSKUJE SIĘ EFEKT INTERESUJĄCO WYGLĄDAJĄCEJ, ODPOWIEDNIO ZAPREZENTOWANEJ DZIURY NA PRZESTRZAŁ W CZŁOWIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KOLCZYKA, KTÓRY WYMAGA DOŚĆ SZEROKIEJ DZIURKI W CIELE (ZWYKLE W UCHU) - WKŁADA SIĘ GO DO TAKIEJ DZIURKI, DZIĘKI CZEMU SKÓRA NIE JEST WIOTKA I UZYSKUJE SIĘ EFEKT INTERESUJĄCO WYGLĄDAJĄCEJ, ODPOWIEDNIO ZAPREZENTOWANEJ DZIURY NA PRZESTRZAŁ W CZŁOWIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TUNEL rodzaj kolczyka, który wymaga dość szerokiej dziurki w ciele (zwykle w uchu) - wkłada się go do takiej dziurki, dzięki czemu skóra nie jest wiotka i uzyskuje się efekt interesująco wyglądającej, odpowiednio zaprezentowanej dziury na przestrzał w człowieku (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TUNEL
rodzaj kolczyka, który wymaga dość szerokiej dziurki w ciele (zwykle w uchu) - wkłada się go do takiej dziurki, dzięki czemu skóra nie jest wiotka i uzyskuje się efekt interesująco wyglądającej, odpowiednio zaprezentowanej dziury na przestrzał w człowieku (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ KOLCZYKA, KTÓRY WYMAGA DOŚĆ SZEROKIEJ DZIURKI W CIELE (ZWYKLE W UCHU) - WKŁADA SIĘ GO DO TAKIEJ DZIURKI, DZIĘKI CZEMU SKÓRA NIE JEST WIOTKA I UZYSKUJE SIĘ EFEKT INTERESUJĄCO WYGLĄDAJĄCEJ, ODPOWIEDNIO ZAPREZENTOWANEJ DZIURY NA PRZESTRZAŁ W CZŁOWIEKU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - RODZAJ KOLCZYKA, KTÓRY WYMAGA DOŚĆ SZEROKIEJ DZIURKI W CIELE (ZWYKLE W UCHU) - WKŁADA SIĘ GO DO TAKIEJ DZIURKI, DZIĘKI CZEMU SKÓRA NIE JEST WIOTKA I UZYSKUJE SIĘ EFEKT INTERESUJĄCO WYGLĄDAJĄCEJ, ODPOWIEDNIO ZAPREZENTOWANEJ DZIURY NA PRZESTRZAŁ W CZŁOWIEKU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast