POKRYWA CIAŁA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI RYB I GADÓW, SKŁADAJĄCA SIĘ Z CIENKICH, CZĘŚCIOWO NACHODZĄCYCH NA SIEBIE PŁYTEK; ŁUSKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUSKA to:

pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁUSKA

ŁUSKA to:

część naboju służąca do umieszczenia w niej ładunku miotającego i spłonki (na 5 lit.)ŁUSKA to:

kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne; występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli) (na 5 lit.)ŁUSKA to:

twarda okrywa niektórych nasion, owoców, pąków i podziemnych pędów roślin (na 5 lit.)ŁUSKA to:

rodzaj deformacji warstw skalnych stanowiący niewielką jednostkę tektoniczną (od dziesiątek milimetra do kilku kilometrów), silnie zaburzona wewnętrznie część większej struktury (na 5 lit.)ŁUSKA to:

złuszczająca się warstwa rogowa naskórka o charakterystycznym wyglądzie i fakturze (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element zbroi łuskowej, płytka wykonana z metalu, rogu lub kości, naszyta lub w inny sposób przytwierdzona do podłoża skórzanego lub wykonanego z innego mocnego materiału, tworząca razem z innymi łuskami pancerz (na 5 lit.)ŁUSKA to:

płaska, uwypuklona część kości (na 5 lit.)ŁUSKA to:

aparat ortopedyczny służący do stabilizacji i unieruchomienia stawu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

element struktury, cienka warstwa stałej substancji często podobna do łuski zwierzęcej - kostnej lub rogowej płytki, która wraz z innymi łuskami tworzy pokrywę ciała (na 5 lit.)ŁUSKA to:

w metalurgii: cienka zewnętrzna warstwa metalu lub tlenków, która nie jest częścią wyrobu (na 5 lit.)ŁUSKA to:

część naboju: metalowa powłoka mieszcząca ładunek prochu i spłonkę (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POKRYWA CIAŁA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI RYB I GADÓW, SKŁADAJĄCA SIĘ Z CIENKICH, CZĘŚCIOWO NACHODZĄCYCH NA SIEBIE PŁYTEK; ŁUSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.698

GENERAŁ, MATERIALNIA, CHONDRYT, PERIODYK, ABNEGATKA, BABA JĘDZA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, PIKIEL, ARTROZA, GRUSZKA, ZDRADA, MUNSZTUK, STOPIEŃ WYŻSZY, NIERELIGIJNOŚĆ, CIEMNA ENERGIA, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ASOCJACJA GWIAZD, PROFESJA, BIEG ROZSTAWNY, JASTRZĘBNIK, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, HEKTAR PRZELICZENIOWY, HEROS, PRZESZKODA, ROBAK, ŻEGLARZ, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, PRZENIKLIWOŚĆ, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, WIBRACJA, ŁAMANIEC, TUNEZYJSKI, KOLKA, KABINA, KOŃ FIŃSKI, DROGI MOCZOWE, ODDANIE, PARCIANKA, KOTNIK, CEK, CIĄŻA JAJOWODOWA, POJAZD SAMOBIEŻNY, WSPÓŁMAŁŻONEK, KAPITULACJA, KANAŁ KRĘGOWY, PORUSZENIE, NIMFA, RYSUNKI, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, TANIUS, MEDYCYNA PERSONALNA, KURIER PODHALAŃSKI, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, LEMONIADA, WIDEŁKI, RECESJA LODOWCA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, SZABLA, PREORIENTACJA, ALPINIA GALGANT, JEŻOWCE, WĘZEŁ KRZYŻOWY, INFILTRACJA, ZSYP, OGON, NACISKANIE, HOBBYSTA, TERMINATOR, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, SZAMOTANINA, ZWYŻKA, ŁUPEK OSADOWY, IZOCHRONA, ŻACHWY, IPP, GARBATE SZCZĘŚCIE, PIAST, KIJ, AUSTRALOID, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, AMFIBIA, UŻYTEK, GWIAZDA WIELOKROTNA, ŁUSKI, MŁYNEK, KOKON, KATECHEZA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, ZAKRES REAKCJI, BĄBEL, ROZWÓRKA, OBSADKA, WŁAŚCIWOŚĆ, KARNACJA, USUWISKO, TARCZA KONTYNENTALNA, PARTYCYPACJA, ORBITA, ŻÓŁWIE, GÓRNICTWO WĘGLOWE, ACENA ARGENTYŃSKA, BRAT, CIENNIK, BOŚNIA, TEMPERATURA NÉELA, PRÓBA, FOLK, HACEL, ODBIJANIE, MEDIANA, ŻUŁAWA, ŁUSKA, FORMACJA, ENCYKLOPEDYSTA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, TRYSKAWKA, POPYT ELASTYCZNY, ADMIRALICJA, TŁUSZCZ, EPEJROFOREZA, HIPNAGOGIA, CHOROBA CAROLEGO, POLIMER, KOSZYCZEK, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, SUBKULTURA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, HAMLETYZM, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, LIMO, KONWOJER, DEKORATORKA WNĘTRZ, FIZYKA ATOMOWA, DESOCJALIZACJA, WTYCZKA, STYL CASUALOWY, OSŁONKA NABYTA, FUTURE, MACHNIĘCIE KOZŁA, ANOMALIA UHLA, SZOK, EKLIPTYKA, PANNA NA WYDANIU, PUSTY DŹWIĘK, RANEK, MORULA, STENOGRAF, SMUKLENIOWATE, ROSZCZENIOWOŚĆ, PAZURNICE, BIZNES WOMAN, PYTAJNIK, LIZAK LOGOPEDYCZNY, KUSZYK, BUJAK, BANALNOŚĆ, KSOBNOŚĆ, APIKOMPLEKS, SZTYLPA, SOLARZ, UŁUDA, ASTERYZM, NONET, ENTODERMA, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, KROPLÓWKA, DRĘTWOKSZTAŁTNE, FAKT NAUKOWY, SHONEN-AI, TECHNIKA ANALOGOWA, JEDENASTKA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, SALAMANDROWATE, ŚCIANA WSPINACZKOWA, SZORY, GASTROENTEROLOGIA, PROLEK, WAŁKOŃ, ASPOŁECZNOŚĆ, SOCJETA, MIKROGRAFIA, POJAZD ZABYTKOWY, NAJEM OKAZJONALNY, DAMULKA, WIZAŻYSTKA, PLEMIĘ, ELFICKI, ECHOSONDA, SIEWKI, MROCZEK POZŁOCISTY, SZKUTNIK, MIMETYZM, LINIA PRZEMIANY, KROKIET, PROSZEK DOVERA, SKRZYDLICE, SZTUCZNE ŻYCIE, KAMIEŃ SŁONECZNY, CHOROBA BAWEŁNIANA, PRZEWOŹNIK, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, SZESNASTKA, SZTYWNIAK, EPIZOOTIA, SWAWOLNIK, RÓG, MIEŚCINA, BEZROBOCIE SEZONOWE, GWIAZDA, POŚWIĘCENIE, ATAK, ŻABI SKOK, PUNK, CICHA MSZA, OZDOBNICA WIĘKSZA, STRAŻ GMINNA, FILOLOGIA ANGIELSKA, KAMICA, ZMIANA PATOLOGICZNA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, MAKSYMALISTA, ALGEBRA UNIWERSALNA, SEGREGACJA, EPOKA KAMIENIA, SHOUNENAI, BIOENERGOTERAPIA, DROGA ŻELAZNA, BETONOWE BUTY, ROLNICA, KIRYS, BICZ SZKOCKI, STARY, PASO PERUWIAŃSKI, PERKOZ ZAUSZNIK, CZARNY FILM, PRZETARG NIEOGRANICZONY, SKARBNIK, LAMBADZIARA, RASOWOŚĆ, BRACHYPODOZAUR, RÓWNOWAGA OGÓLNA, INFORMATYKA KWANTOWA, WĘZEŁ ZARODKOWY, KOMÓRKA KERRA, STROFANTYNA, ADMIRALICJA, ŁOŻYSKO, TOREBKA BOWMANA, UCHO ZEWNĘTRZNE, MILLET, AKCENT OSTRY, GAMELAN, BOK, POLAROGRAFIA, CIAŁO AMORFICZNE, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, ORKA KARŁOWATA, WIZA POBYTOWA, DŁAWIDUDA, OKRĘŻNICA, JEDNOSTRONNOŚĆ, ZAWIKŁANIE, HISPANO, IRRADIACJA, ZNAK ZODIAKU, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, ZĘBY NOWORODKOWE, SZAKAL, TRAFIKA, KLIKER, ŻĄDŁÓWKI, TAMANDUA, ASTROCYT, ORBITAL, FUNDUSZ ROZLICZENIOWY, DERYWACJA FLEKSYJNA, GRUPA ABELOWA WOLNA, WYCINEK, KSIĘGOWOŚĆ, GRÓD, CEGLARSTWO, WARUGA, NIEKONSEKWENCJA, BOCIAN, AMON, BLUSZCZ, GATUNEK AMFITERMICZNY, SUPORT, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, DEFLAGRACJA, RÓG, USZYSKO, LISTEK ZARODKOWY, NAPOMNIENIE, PONCZ, SFERA, ?STADION.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.698 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POKRYWA CIAŁA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI RYB I GADÓW, SKŁADAJĄCA SIĘ Z CIENKICH, CZĘŚCIOWO NACHODZĄCYCH NA SIEBIE PŁYTEK; ŁUSKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POKRYWA CIAŁA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI RYB I GADÓW, SKŁADAJĄCA SIĘ Z CIENKICH, CZĘŚCIOWO NACHODZĄCYCH NA SIEBIE PŁYTEK; ŁUSKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUSKA pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUSKA
pokrywa ciała niektórych zwierząt, w szczególności ryb i gadów, składająca się z cienkich, częściowo nachodzących na siebie płytek; łuski (na 5 lit.).

Oprócz POKRYWA CIAŁA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI RYB I GADÓW, SKŁADAJĄCA SIĘ Z CIENKICH, CZĘŚCIOWO NACHODZĄCYCH NA SIEBIE PŁYTEK; ŁUSKI sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - POKRYWA CIAŁA NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI RYB I GADÓW, SKŁADAJĄCA SIĘ Z CIENKICH, CZĘŚCIOWO NACHODZĄCYCH NA SIEBIE PŁYTEK; ŁUSKI. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x