MODEL KULISTY ZIEMI LUB INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLOBUS to:

model kulisty Ziemi lub innego ciała niebieskiego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GLOBUS

GLOBUS to:

kulisty model Ziemi, sfery niebieskiej lub innego ciała niebieskiego (na 6 lit.)GLOBUS to:

kulisty model Ziemi, sfery niebieskiej albo też innego ciała niebieskiego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MODEL KULISTY ZIEMI LUB INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.748

PLANETKA, CLIO, DEMOKRACJA, TENIS STOŁOWY, PODKŁADKA, PRZEBITKA, KOSMOGONIA, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, BAGAŻOWY, OPERACJA, ZAKAZ, MIESIĄC, ŻURAW, WŁAŚCIWOŚĆ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KONDYCJA FINANSOWA, SITEK, HYDROFOR, AKSAMITKA, KORONKA, KULE, KOŃCZYNA, SZLACHTA CHODACZKOWA, MODEL, IMPRESJA, SZAŁWIA, BASEN, KASZA MANNA, INDOS, ROZSZCZEPIENIE, OSTOJA, POWIERNICTWO, BEJCA, ANTECEDENCJA, WODA PODSKÓRNA, OSIEDLENIEC, STRZELBA, NOŻYK, PRZEZIERNIK, AREA, EGZERCYCJA, MASER, UKŁAD OPTYCZNY, MAKATA, KORNET, LUSTRO, POROŚLE, KASOWNIK, BAZA, BARCHAN, WRZECIENNIK, KREACJA PIENIĄDZA, MANIPULATOR, SPAMIK, ERA PALEOFITYCZNA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, STREFA BUFOROWA, SPUST, URLOP DZIEKAŃSKI, POGODNOŚĆ, LEMIESZ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, FUNKCJA, PODUSZKA, EUTEKTYKA, ZASIEW, GENDER, GNIAZDO, KARES, POTÓWKA, OBUSTRONNOŚĆ, KUMKWAT, WANIENECZKA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, WYCHODŹSTWO, WĘZŁY, DUPLEKS, SZYSZKA, ŚLUZA WAŁOWA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, COOK, ROZŁÓG, MUSZTARDA SAREPSKA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ANITA, BILL, ASTRA, TURBINA SPALINOWA, KIT, MOST POWIETRZNY, POETA LAUREATUS, DAWCZYNI, LATANIE, MIĘDLARKA, UKOP, WILK PSZCZELI, GALISYJKA, CELOFYZY, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, SKONTRUM, MOZART, ASTRAGAL, PASZTET, TARAN, KAMIZELKA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, JEŻOWIEC, WYRAŻENIE, OTUNIT, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KWIATUSZEK, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KONFIRMACJA, DOLNOPŁAT, ROK ANOMALISTYCZNY, BLISKOZNACZNIK, CARSTWO, PIONIZACJA, BUTWA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, WYŁĄCZNIK, PUDER, SKARPA, ŻABKA, ZASTRZAŁ, EGZORCYZM, KASA, PRZĘSŁO, CZUANDONGOCELUR, BAŁUCKI, UKŁAD PLANETARNY, LUGER, STEREOTAKSJA, PTASZNIK WENEZUELSKI, LOKATOR, BAJADERA, MASZYNA TŁOKOWA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, AMERYKAŃSKOŚĆ, PLUJKA, ŚCIANA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, BOTTOMLESS, GLORIETA, SZARADA, HIPOTEZA GAI, MODEL HERBRANDA, ŚLIWKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, LUTNIA, PILAW, PEŁNIA, ROZGWIAZDY, KUTER UZBROJONY, GIRLANDA, FOTORECEPTOR, METAMER, DZIAŁ, BARYKADA, PANICZĄTKO, KOMPLEKS, KLUBOWIEC, SZPILKOWE, ABLACJA, SMOLUCH, PANSEKSUALIZM, SY, ATONIA, KOŁO PODBIEGUNOWE, ROZETKA, OCZAR, REWERS, MADONNA, SKORUPA, TUSZKA, PROSTAK, HARCERKA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, WULKAN CZYNNY, OSTRUŻYNY, ŚWIATŁO, KLON, ODGAŁĘZIACZ, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, STADION, DOCZEPKA, METODA FEULGENA, STUDNIA ABISYŃSKA, KONTROLA SKARBOWA, SPIRYTUS, KLINIEC, TORTILLA, SEZAM, SIŁA, ROSTBEF, KLASZTOR, SALA, TRINIA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ZAKON SZPITALNY, RUCH, INFORMACJA GENETYCZNA, RENÓWKA, PRZYCHYLNOŚĆ, PROTEZA, ABFARAD, BAWOLE OKO, KRWIODAWSTWO, KATASTROFIZM, PANOCZEK, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, BAZYLIKA WIĘKSZA, TĘSKLIWOŚĆ, LEKCJA, UPORCZYWA TERAPIA, KOJARZENIE, WARZYWO, OPŁATA STOSUNKOWA, KOZAK, MERENGA, FRONTON, PLACEK, BUGAJ, DOBRO KOMPLEMENTARNE, LIPOLIZA, PROPAGANDÓWKA, KOSTKA BRUKOWA, INTERNACJONAŁ, WŚCIEKLICA USZATKA, WARP, POLIFONIA, WYPĘDZENIE, SOLO, CHARTER, FROTKA, REGIMENTARZ, KWACZ, CZARCIK, 126P, HERETYCZKA, WRZUTA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, CINQUECENTO, ZAŻALENIE, SULFOTLENEK, WYWIAD, ZAKON MNISI, KRZYŻ PAPIESKI, ODWŁOK, KONDENSACJA, REWIR, NEKTARIUM, LUNETA, KONTUR MELODYCZNY, KABINA, WŁOSIANKA, ODCHYŁ, KARMEL, WYSYP, NAGIEL, KONTROLER, MAKINTOSZ, ZŁOŻE GNIAZDOWE, STARA GWARDIA, JANE, UCHWYT, TRÓJNÓG, OWAD, KLAKA, KOMBINACJA, BIURO PARLAMENTARNE, ŁUSKA, STREFA PODMIEJSKA, BAZYLEUS, TYP ENDOMORFICZNY, PODMIOT LOGICZNY, STYGIMOLOCH, DIADOCHIA, POLER, TEORIA INFORMACJI, OKRĄGŁOŚĆ, KOLUMNA, PIKA, PROPRIOCEPCJA, MŁOT KAFAROWY, BURZA DZIEJOWA, JUDASZOWIEC, WYPIS ŹRÓDŁOWY, CHRUST, URSULA, PREIMPLANTACJA, LAWA PODUSZKOWA, TICO, SILNIK, ZEW, BIAŁY, SALSA, KROSOWNICA WIZYJNA, ?BOMBARDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.748 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MODEL KULISTY ZIEMI LUB INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MODEL KULISTY ZIEMI LUB INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLOBUS model kulisty Ziemi lub innego ciała niebieskiego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLOBUS
model kulisty Ziemi lub innego ciała niebieskiego (na 6 lit.).

Oprócz MODEL KULISTY ZIEMI LUB INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MODEL KULISTY ZIEMI LUB INNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x