RODZAJ KRATY (STRUKTURY MATEMATYCZNEJ), W KTÓREJ DLA KAŻDEGO X, Y, Z ZACHODZĄ RÓWNANIA: (X ^ Y) V Z = (X V Z) ^ (Y V Z) LUB (X V Y) ^ Z = (X ^ Z) V (Y ^ Z); KAŻDA KRATA ROZDZIELNA JEST KRATĄ MODULARNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRATA ROZDZIELNA to:

rodzaj kraty (struktury matematycznej), w której dla każdego x, y, z zachodzą równania: (x ^ y) V z = (x V z) ^ (y V z) lub (x V y) ^ z = (x ^ z) V (y ^ z); każda krata rozdzielna jest kratą modularną (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KRATY (STRUKTURY MATEMATYCZNEJ), W KTÓREJ DLA KAŻDEGO X, Y, Z ZACHODZĄ RÓWNANIA: (X ^ Y) V Z = (X V Z) ^ (Y V Z) LUB (X V Y) ^ Z = (X ^ Z) V (Y ^ Z); KAŻDA KRATA ROZDZIELNA JEST KRATĄ MODULARNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.413

TUKOTUKI, STATYSTYKA OPISOWA, IKEBANA, CHŁOSTA, PISTOLET, PORODÓWKA, ICHTIOFAUNA, OKRĘT-BAZA, MIĘSO, ZSZYWARKA, PODDASZE, PÓŁWYSEP, TRIAL, ABOLICJONISTA, LIRYKA POŚREDNIA, LEGAT, NIEBIOSA, OKRUTNOŚĆ, PORAŻENIE MÓZGOWE, NARWAL, PÓŁINTERNAT, KOMBINATORYKA, PROTOKLEPSYDROPS, HELIKOPRION, EGZORCYZM, AMBASADOR, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, TERMOS, LINIA, DODATEK RODZINNY, JESIOTRY, KREOL, FRYWOLITKI, CYKL WYDAWNICZY, ZARZĄD, FILTR POWIETRZA, MAKROKIERUNEK, PIEŚŃ, ŻABY SESZELSKIE, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, DIABELSKOŚĆ, PAPA MOBILE, LASKA MARSZAŁKOWSKA, SPADOCHRONIARZ, STATYKA, TYTANOFON, WIEŚ DROBNOSZLACHECKA, GAD, ATROCIRAPTOR, RÓŻANIEC, CHAŁWA, METODA DELFICKA, PALCATY, WILCZUR, KREPON, WOLNOAMERYKANKA, ŻUPA, KLAUZULA HORNA, KASZYCA, ODPRAWA BEZWARUNKOWA, SKRYCIK, PASZTETÓWKA, FILOLOGIA CHORWACKA, BLIN, DETERMINIZM, RAMPA, UCHO, KUC KASPIJSKI, JANE, ÓSEMKA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, BYŁY, MONTAŻ, DOMICYL, KOKIETKA, KULUARY, JESIOTR BIAŁY, ADAGIO, LAWINA GRUZOWA, MIŃSZCZANIN, DRAMATYZM, OBIEKT, LAMPERIA, BINGO, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, APARAT, KOJEC, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, MODRASZEK BLADY, PIEKŁO, BIEGUN GALAKTYCZNY, RESTRYKCJA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, SMOŁA DRZEWNA, CUG, PĘDNIK STRUMIENIOWY, KRATY, SAMORZĄDNOŚĆ, PRYMARIUSZ, NAWÓZ KATALITYCZNY, MOKIET, KĄPIEL, TYLOCEFAL, STREETBALL, KRATA, PRESTOZUCH, DOM POSELSKI, GOLIAT, DAFNIA, RZECZ, GRODZA, ZBROJOWNIA, SREBRZYK, DRAJREP, SIŁY POKOJOWE, ORDYNUS, REGUŁA GLOGERA, SZPILKA, CZYNNIK BIOTYCZNY, JAŚMINOWIEC WONNY, PARALIZATOR, MARGINESOWOŚĆ, TARCZA, LODOWIEC SZELFOWY, OTWÓR, APOGEUM, SZYK TOROWY, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, ZNACZNIK, TARLAK, WIETLICA, LEN, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, KATAKUMBY, WCZASY POD GRUSZĄ, WELWET, KORMORAN PLAMISTY, SER, KNOTNIK ZWISŁY, PRZETOKA, KIERUNKOWY, ŚLEPY NABÓJ, MŁODZIAK, TARCZA, BŁYSK, BEZKLASOWOŚĆ, ZUPA PIWNA, WYNAGRODZENIE, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, GUMA ARABSKA, ADWEKCJA, ALGOAZAUR, PŁYTA DETONACYJNA, OPIESZAŁOŚĆ, KALANDRYNIA, DAGA, INTERCEPCJA, TRANZYT, SPONDYLOSOMA, KRYPTOZAUR, DOPPELGANGER, SROMOTA, WIELKOŚĆ, RYTOWNIK, LISZAJ BIAŁY, KOOPERATOR, KORWINIZM, GIMNASTYKA, DRAJREP, INTELEKTUALISTA, ŹRÓDŁO POLA, BARWA HERALDYCZNA, OFICER FLAGOWY, BARANEK WIELKANOCNY, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, RACZEK, PODŁUŻNOŚĆ, EMBAZAUR, BAT, DIAFTOREZA, ZANOKCICA, ZIELONE, BRATEK, REKIN, OSTATECZNOŚĆ, BAT MICWA, ETIUDA, ALABAMA, PASTA, GLORIA, DOGODZENIE SOBIE, NIEŚCISŁOŚĆ, JEGO WYSOKOŚĆ, POJAZD NIENORMATYWNY, PTASZEK, BICZ WODNY, KOSZT ALTERNATYWNY, POMELO, STEROWNIK URZĄDZENIA, ORGANISTRUM, SILEZAUR, WIATR, SANKI, NOS, KWILMEZAUR, KOZA BURSKA, JERSEY, SERDECZNIK POSPOLITY, MACIERZ ALTERNUJĄCA, AMIDEK, OKAP, CHAŁUPNICA, PIĘKNY WIEK, STYLING, PRZĘDZIWO, TEMPO, WKLĘSEK, JEZIORO EWORSYJNE, OSPA, PARAWANING, OKTAWA, STAWIDŁO, RUSKOŚĆ, KROSOWNICA WIZYJNA, TAŚMA MONATAŻOWA, PANTOFELNIK, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, POSREBRZANIE, SOLIDARYZM, INSTRUMENT MECHANICZNY, MARZANA, GUMA, PIESZCZOCH, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, JĘZYK CHIŃSKI, SCENICZNOŚĆ, SERCE JASIA, WYJCE, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, BATALIA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, PROFESJA, EFEKTYWNOŚĆ, MEDALION, MUSZTARDA DIJON, CHOROBA ORMONDA, TOPOLOGIA SZYNOWA, BOMBARDON, SEJM PACYFIKACYJNY, KOSMONAUTA, AKCENTACJA, PROTARCHEOPTERYKS, HYDROAKUSTYKA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, INDEKS, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, POTÓWKA, KREDYT REWOLWINGOWY, DIABEŁEK, WROTA WĄTROBY, PÓŁGOLF, FEERIA, NIOBRARAZAUR, METADANE, ASYMILACJA, STANOWISKO, ZAPORA MINOWA, RABARBAR, WCHŁANIANIE ZWROTNE, GÓRNICA, OSOBOGODZINA, FUGA, GERANOZAUR, REKIN WIELORYBI, JĘZYK LODOWCOWY, POWŁOCZNIK, BANKSTER, CHERUBIN, PATRONKA, HARLEQUIN, WIETRZENIE FIZYCZNE, BUTLA, SER, OBROŻA, WIZAWA, RAJDÓWKA, PŁONIWOWCE, AKCENT OSTRY, KARABIN IGLICOWY, PUNK ROCK, MUŁ, SALWINIOWATE, DANDYSKI, OBUCH, POPRAWNOŚĆ, ŻÓŁTKO, STRACH BIERNY, ZGIĘCIE PODESZWOWE, STRZELBA, ?NAGOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.413 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KRATY (STRUKTURY MATEMATYCZNEJ), W KTÓREJ DLA KAŻDEGO X, Y, Z ZACHODZĄ RÓWNANIA: (X ^ Y) V Z = (X V Z) ^ (Y V Z) LUB (X V Y) ^ Z = (X ^ Z) V (Y ^ Z); KAŻDA KRATA ROZDZIELNA JEST KRATĄ MODULARNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KRATY (STRUKTURY MATEMATYCZNEJ), W KTÓREJ DLA KAŻDEGO X, Y, Z ZACHODZĄ RÓWNANIA: (X ^ Y) V Z = (X V Z) ^ (Y V Z) LUB (X V Y) ^ Z = (X ^ Z) V (Y ^ Z); KAŻDA KRATA ROZDZIELNA JEST KRATĄ MODULARNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRATA ROZDZIELNA rodzaj kraty (struktury matematycznej), w której dla każdego x, y, z zachodzą równania: (x ^ y) V z = (x V z) ^ (y V z) lub (x V y) ^ z = (x ^ z) V (y ^ z); każda krata rozdzielna jest kratą modularną (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRATA ROZDZIELNA
rodzaj kraty (struktury matematycznej), w której dla każdego x, y, z zachodzą równania: (x ^ y) V z = (x V z) ^ (y V z) lub (x V y) ^ z = (x ^ z) V (y ^ z); każda krata rozdzielna jest kratą modularną (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ KRATY (STRUKTURY MATEMATYCZNEJ), W KTÓREJ DLA KAŻDEGO X, Y, Z ZACHODZĄ RÓWNANIA: (X ^ Y) V Z = (X V Z) ^ (Y V Z) LUB (X V Y) ^ Z = (X ^ Z) V (Y ^ Z); KAŻDA KRATA ROZDZIELNA JEST KRATĄ MODULARNĄ sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - RODZAJ KRATY (STRUKTURY MATEMATYCZNEJ), W KTÓREJ DLA KAŻDEGO X, Y, Z ZACHODZĄ RÓWNANIA: (X ^ Y) V Z = (X V Z) ^ (Y V Z) LUB (X V Y) ^ Z = (X ^ Z) V (Y ^ Z); KAŻDA KRATA ROZDZIELNA JEST KRATĄ MODULARNĄ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast