DRYOPTERIS - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY NERECZNICOWATYCH O ZARODNIACH OSŁONIĘTYCH WYROSTKIEM SKÓRKI LIŚCIA W KSZTAŁCIE NERKI; BARDZO CZĘSTO STOSOWANA JEST (NAWET W BOTANICZNEJ LITERATURZE NAUKOWEJ) NIEPOPRAWNA NAZWA RODZAJOWANARECZNICA. JEST ONA WYNIKIEM BŁĘDU DRUKARSKIEGO W KLUCZU DO OZNACZANIAROŚLINY POLSKIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NERECZNICA to:

Dryopteris - rodzaj paproci należących do rodziny nerecznicowatych o zarodniach osłoniętych wyrostkiem skórki liścia w kształcie nerki; bardzo często stosowana jest (nawet w botanicznej literaturze naukowej) niepoprawna nazwa rodzajowanarecznica. Jest ona wynikiem błędu drukarskiego w kluczu do oznaczaniaRośliny polskie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRYOPTERIS - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY NERECZNICOWATYCH O ZARODNIACH OSŁONIĘTYCH WYROSTKIEM SKÓRKI LIŚCIA W KSZTAŁCIE NERKI; BARDZO CZĘSTO STOSOWANA JEST (NAWET W BOTANICZNEJ LITERATURZE NAUKOWEJ) NIEPOPRAWNA NAZWA RODZAJOWANARECZNICA. JEST ONA WYNIKIEM BŁĘDU DRUKARSKIEGO W KLUCZU DO OZNACZANIAROŚLINY POLSKIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.010

SOSNÓWKA, PIĘCIORNIK SKALNY, PĘDZLIK MUROWY, TAMARYSZKA, ADENOWIRUS, FAŁSZYWA POLĘDWICA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ATOM, PSTRĄG POTOKOWY, KALATEA FALISTOLISTNA, CHAMÓWA, BURZYK PODBIELAŁY, ZABYTEK, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, BIOSYNTEZA BIAŁKA, CZAS LAPUNOWA, GOŁĘBIE, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, PISTACJA, MONSTRUM, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, DŁUGOSZOWCE, PATOFIZJOLOGIA, SZCZUR, TOBOŁEK POLNY, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, ŁAPACZ, E120, RZĘŚNIA, PRZECINKOWIEC, NAKŁADKA ASFALTOWA, AUTOSYFON, GAPA, JINLONG, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, KIGELIA, ZIEMNOKRASKA ŁUSKOWANA, PINGWIN DŁUGOCZUBY, JEDWABNICA PLAMISTA, SREBRZANKA HOTENTOCKA, FIGURKA TANAGRYJSKA, GOTYCYZM, FAKOEMULSYFIKACJA, URUBU PSTROGŁOWY, LANDARA, MAKAK MAGOT, SARNA, DELFIN ZWYCZAJNY, KOMUNIKATYWNOŚĆ, SIERPOWIEC JEZIORNY, TWARDZIEL, SKAŁÓWKA, FUNKCJA ADDYTYWNA, BURZYK BALEARSKI, OPOZYCJA, OPERATOR UNITARNY, NIEKAPEK, KACZUSZKA AUSTRALIJSKA, PŁÓTNO, JODŁA GÓRSKA, OKIENKO, HARMONIKA SZKLANA, BANAN, DRZEWIAK MATSCHIEGO, KORALÓWKA ŻÓŁTA, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, NIELOTNOŚĆ, PIEC HUTNICZY, INSPEKT, SZAROTA NISKA, CZERNICA, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, GŁOWIENKA, MIKROPRĄD, PSALTERIUM, KARBONATYT, KÓZKA, PŁOMYCZEK, KOŚĆ KLINOWA, DŁAWIK, SOKOLIK DRZEWIEC, ZIARNIAK, BRULION, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, TRÓJLIST GOVANA, DUNNART GRUBOOGONOWY, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, GROTBRAMREJA, ULEWA, AMBITNOŚĆ, PRACZ, PELOTA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, KRZAKÓWKA WACHLARZOWATA, JABŁOŃ SYBERYJSKA, KLIMAT, MURARKA RUDA, ŁAGIER, PRZYZWOITOŚĆ, OWCA KAMERUŃSKA, BANIAN, GÓRA, KANCZYL AFRYKAŃSKI, STRATYFIKACJA, ROZROŻKA, SŁODNIK BIAŁOSKRZYDŁY, DWUSTRONEK LEŚNY, OBWIEDNIA, KUSACZ BRUNATNY, KUKIELCZYK AKSAMITNY, PILEA DROBNOLISTNA, LOTNIARZ WIDŁOSTERNY, PEJOTL, ZWÓJEK, GROTESKA, ROZETA, LABIRYNT, PLATYCERATOPS, ISLAM, KACZKA RDZAWOGŁOWA, PARAGRAF, CZEPIAK, CINEREA, STOPA, AUSTRONEZYJCZYK, KROPLIK, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, MANDAT IMPERATYWNY, PUCHAREK, SALAMANDRA SYBERYJSKA, RYCYNA, PUCHAR, KOLCZAK SMUKŁY, COLESLAW, FINEZYJNOŚĆ, KOLEŃ PIASKOWY, UNIKALNOŚĆ, WARZĘCHA RÓŻOWA, ZAJĄC TOLAJ, GEKON, TURKAN, TRZEWIKODZIÓB, SZCZERKLINA POLNA, KLESZCZAK AZJATYCKI, MISJA WERYFIKACYJNA, KRUCZYNA MELANEZYJSKA, KORAL CZERWONY, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, FILTR, KARMAZYN, CYNKOGRAFIA, KAPELUSZ STOSOWANY, SZMACIAK, PODSTACJA TRAKCYJNA, NADWYŻKA HANDLOWA, OSINÓWKA, WIELORAK, KAKAOWIEC, PIĘTKA, MRÓWKA ĆMAWA, KAMERTON GWIZDKOWY, FILM HISTORYCZNY, CHLUBNOŚĆ, RYCZAŁT, DŁUGOSZPON MAŁY, RAJD OBSERWOWANY, ELEGANCIK, LODOWIEC, ELISMA, GIGANTOFON, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, BRUSCHETTA, SYLWA, NERECZNICA BŁOTNA, FOKA, JARZĄB GRECKI, AUSTRALODOK, MULAK, TOPR, WANGA MASKOWA, WRÓBEL RUDOGŁOWY, ISKRZYK PROMIENNY, ŻÓŁW DIAMENTOWY, SEKWOJA, KAWECAN, ŻÓŁW CHILIJSKI, KUR DIABEŁ, EKAGLIN, PĘTÓWKA, PROCH, BELOTKA, ASTER KARŁOWATY, SADZIEC KONOPIASTY, MENADŻER, NÓŻKA, HAMBURGER, GARGOJLEOZAUR, KOKSA, INTEL, CEDR ATLASKI, USTERZENIE MOTYLKOWE, PALLA, WYWIAD, MAKAK JAPOŃSKI, ROŻEK, MOSTEK TERMICZNY, POSTOZUCH, MNOŻNIK, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, NURZEC PERUWIAŃSKI, SALCHOW, BOROWIK, KAMELEON OWENA, DZIEDZINA EUKLIDESA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, OCZKO W GŁOWIE, KIPI KASZA, LAMPI, WĄTŁOŚĆ, DIABEŁ WCIELONY, PRZEMIANA POLITROPOWA, OPTYKA FALOWA, IBIS OLIWKOWY, HAGRYF, DOŁEK, PODRYDZYK OSTRY, CHWILA, NIEPYLAK, ULUBIENIEC, TRUD, WĄWOZOWNIK, OGÓRCZAK, WOMBAT SZEROKOGŁOWY, MARLIN, AS SERWISOWY, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, SZWEDKA, KĄTNIK DOMOWY, MODRZACZEK SINY, PTASZNIK METALICZNY, ALBATROS SZAROGRZBIETY, PIRAMIDA, BAKTERIA, POLIP, JAŁOWIEC BERMUDZKI, SKAŁA LUŹNA, ARGANIA, BOCIAN SINODZIOBY, NARZECZONY, LĘK SEPARACYJNY, CZOSNEK ALFATUNEŃSKI, KORDYLINA AUSTRALIJSKA, WARANOPS, MYSIKRÓLIK, GALAGO GRUBOOGONOWY, MURENA BRUNATNA, NIKCZEMNOŚĆ, IMPLIKACJA LOGICZNA, IMBUS, POKOLENIE SANDWICZOWE, DRZEWO DECYZYJNE, KERGULENA, OZOREK, TARNINA, DZIESIĄTAK, GRUZD, ŚMIAŁEK, MALFORMACJA MACICY, AMPUŁKA, TAWROSZ PIASKOWY, WOŁEK KUKURYDZIANY, BONŻURKA, OGROTEK, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, SOWIZRZAŁ, TEREKIA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, KANGUR TULAK, DREWNO WTÓRNE, PORTFEL ELEKTRONICZNY, BEZGUŚCIE, ROMANS, CIOTA, FIOLET GENCJANY, PLUGAWOŚĆ, ĆWICZENIA, OSŁUPIENIE, JELEŃ, PALMA KARŁOWA, RUMUNKA, MIODOJAD CIEMNY, SZACHY SZYBKIE, FILM SZPIEGOWSKI, GRAFIKA, KRWIŚCIĄG DELIKATNY, RAM, FRANCUSKOŚĆ, STADNIAK BIAŁOBREWY, ?WDÓWECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.010 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRYOPTERIS - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY NERECZNICOWATYCH O ZARODNIACH OSŁONIĘTYCH WYROSTKIEM SKÓRKI LIŚCIA W KSZTAŁCIE NERKI; BARDZO CZĘSTO STOSOWANA JEST (NAWET W BOTANICZNEJ LITERATURZE NAUKOWEJ) NIEPOPRAWNA NAZWA RODZAJOWANARECZNICA. JEST ONA WYNIKIEM BŁĘDU DRUKARSKIEGO W KLUCZU DO OZNACZANIAROŚLINY POLSKIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRYOPTERIS - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY NERECZNICOWATYCH O ZARODNIACH OSŁONIĘTYCH WYROSTKIEM SKÓRKI LIŚCIA W KSZTAŁCIE NERKI; BARDZO CZĘSTO STOSOWANA JEST (NAWET W BOTANICZNEJ LITERATURZE NAUKOWEJ) NIEPOPRAWNA NAZWA RODZAJOWANARECZNICA. JEST ONA WYNIKIEM BŁĘDU DRUKARSKIEGO W KLUCZU DO OZNACZANIAROŚLINY POLSKIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NERECZNICA Dryopteris - rodzaj paproci należących do rodziny nerecznicowatych o zarodniach osłoniętych wyrostkiem skórki liścia w kształcie nerki; bardzo często stosowana jest (nawet w botanicznej literaturze naukowej) niepoprawna nazwa rodzajowanarecznica. Jest ona wynikiem błędu drukarskiego w kluczu do oznaczaniaRośliny polskie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NERECZNICA
Dryopteris - rodzaj paproci należących do rodziny nerecznicowatych o zarodniach osłoniętych wyrostkiem skórki liścia w kształcie nerki; bardzo często stosowana jest (nawet w botanicznej literaturze naukowej) niepoprawna nazwa rodzajowanarecznica. Jest ona wynikiem błędu drukarskiego w kluczu do oznaczaniaRośliny polskie (na 10 lit.).

Oprócz DRYOPTERIS - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY NERECZNICOWATYCH O ZARODNIACH OSŁONIĘTYCH WYROSTKIEM SKÓRKI LIŚCIA W KSZTAŁCIE NERKI; BARDZO CZĘSTO STOSOWANA JEST (NAWET W BOTANICZNEJ LITERATURZE NAUKOWEJ) NIEPOPRAWNA NAZWA RODZAJOWANARECZNICA. JEST ONA WYNIKIEM BŁĘDU DRUKARSKIEGO W KLUCZU DO OZNACZANIAROŚLINY POLSKIE sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DRYOPTERIS - RODZAJ PAPROCI NALEŻĄCYCH DO RODZINY NERECZNICOWATYCH O ZARODNIACH OSŁONIĘTYCH WYROSTKIEM SKÓRKI LIŚCIA W KSZTAŁCIE NERKI; BARDZO CZĘSTO STOSOWANA JEST (NAWET W BOTANICZNEJ LITERATURZE NAUKOWEJ) NIEPOPRAWNA NAZWA RODZAJOWANARECZNICA. JEST ONA WYNIKIEM BŁĘDU DRUKARSKIEGO W KLUCZU DO OZNACZANIAROŚLINY POLSKIE. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast