PIVETEAUSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z GRUPY TETANURÓW, PRAWDOPODOBNIE Z NADRODZINY MEGALOZAUROIDÓW; ŻYŁ W OKRESIE JURY NA TERENACH EUROPY I OSIĄGAŁ DO 11 METRÓW DŁUGOŚCI, 4 METRÓW WYSOKOŚCI I OKOŁO 2 TON WAGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIWETOZAUR to:

Piveteausaurus - rodzaj dinozaura z grupy tetanurów, prawdopodobnie z nadrodziny megalozauroidów; żył w okresie jury na terenach Europy i osiągał do 11 metrów długości, 4 metrów wysokości i około 2 ton wagi (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIVETEAUSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z GRUPY TETANURÓW, PRAWDOPODOBNIE Z NADRODZINY MEGALOZAUROIDÓW; ŻYŁ W OKRESIE JURY NA TERENACH EUROPY I OSIĄGAŁ DO 11 METRÓW DŁUGOŚCI, 4 METRÓW WYSOKOŚCI I OKOŁO 2 TON WAGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.590

PLIOZAURY, INDAPAMID, ANTABA, ORLICZKA WRAŻLIWA, KAWALER, RUGOWE, IRREDENTYZM, CROONER, POGOŃCOWATE, KOTWICZNIKOWCE, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, WAŁ, KAFTANIK, MONADA, ZYCH, KWARCÓWKA, MISIURKA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, RADA, WIELETA, TUKOTUKI, ZWODNICA, PIRYMIDYNA, CETIOZAURY, JEŻOGŁÓWKA ZAPOZNANA, WYLINKA, TRANZYCJA, SYSTEMATYKA, PENTAGON, GYROS, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, MINA, JĘZYK BRETOŃSKI, RODZAJ ŻEŃSKI, SKRZYNKA, WIZYTA STUDYJNA, ŻŁÓB, MELODYKA, RYNEK PRACY, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, WIDLICA, MORŚWIN, NADREPREZENTACJA, STROIGŁA, OTĘŻAŁKOWATE, 2-AMINOETANOL, SAMOAŃSKI, PALATYNKA, BROSZA, BRETOŃSKI, ZMIANA, DYSTOPIA, PACHIRA WODNA, APOLOGIA, RUMIAN PSI, TABAKA, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, WIECZERNICA, KURA, BIELAK, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, STOPA, BĘBENEK BASKIJSKI, OFTALMOZAURY, FEERIA, PUNICKI, AGREST CHIŃSKI, GAIRDNER, GONDWANA, DITLENEK WĘGLA, SORGO, BRZYTWODZIÓB, AKUMULATOR ZASADOWY, MARAZUCH, ŁZAWNICA, FOTOPOWIELACZ, TWARDE PORNO, WILAMOWIANIN, MIKSOZAUR, TEORBAN, KURAK, KONTUSZ, PIANKA, MOTYLEK, GAMBANG, KASZALOT, ASTROWATE, AKROBATKI, PÓŁMISEK, MUFLON, RELACJA, LEŚMIAN, CEMENT PORTLANDZKI, GROCH CUKROWY, NALEWKA, GRAD, PRAŻAK, GOŹDZIENIEC, LIGABUEZAUR, KOCANKA PIASKOWA, SZCZĘKOWIEC, IMMUNOGLOBINA G, SREBRNA PAPROĆ, GRUPA ACYLOWA, JĘZYK ŚREDNIOPERSKI, ARCHEOTYRIS, ŁÓDŹ LATAJĄCA, BENGALSKI, TRAJDOS, PEŁZAK, MM HG, GRABEN, BITKI, GÓWNOZJAD, MIGDAŁ, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, KARABAN, OGONICE, OKSACYLINA, KARBONATYT, ZIELONA KARTA, UKŁADARKA RUR, ŻYWIEC, POSPÓLNOŚĆ, LAK, MITCHELL, SEKWOJA, TĘTNICA RZĘSKOWA, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, JĘZYK ALGONKIŃSKI, GARUDIMIM, TABLA, MUNGO, KLISZA KRESKOWA, PARAPLAKODUS, DIORAMA, WOŁOSKI, KORONA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, KANTYLENA, EUKRYT, AMBYSTOMA, UNCJA, AULOS, OSIOŁ ASINARA, AGROWŁÓKNINA, DROBNIACZEK, NIWELACJA, MAGIEL, MARASKA, OLIWNIK, SYLWA, PANTOMIMA, OMUL, POCHÓD, MAŚLANKA, BELONA, RAJD DAKAR, CHLOREK WAPNIOWY, PSEUDOPALATUS, DIAULOS, FORUM, POMOCNIK, TEROPODY, LAMENTACJA, GŁUSZEC, GEREZA, STOPA ZYSKU, BILBIL, KOB ŻÓŁTY, DANINA, JĘZYK NIDERLANDZKI, BOCZNIK, ZŁOTOGŁÓW, OBRONA KRÓLEWSKO-INDYJSKA, CHOMIK BAŁKAŃSKI, SKÓRA WŁAŚCIWA, NIT, RAMAPITEK, FALA KRÓTKA, BAWEŁNA STRZELNICZA, PAŁECZKA, JĘZYK NIGERO-KONGIJSKI, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, DĘCIAK, DYSTRAKCJA, PRZEBIERANIEC, SZPECIEL, BIRGINIAK, OBRAZEK, MARIMBA, DRŻĄCZKA, FUNKCJA MONOTONICZNA, BĄK, KOŁOWRÓT, ERA PALEOZOICZNA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, DRYFTER, KABARET, PORTRET, EUSTHENOPTERON, CIEMNOBLASZEK, MLEKO, JĘZYK KENTUM, GRUZJA, ZIEMIA, SZTUCER, WSCHODOZNAWSTWO, SZKOPSKI, ELASTON, PRÓBÓWKA, BIELACZEK, RĄBEK, BACZEK, ZERÓWKI, POZIOM MORZA, KATARTEZAURA, ACHELOMA, DZWONEK, GŁOWA, JESIOTROKSZTAŁTNE, CZAJKA, INTERWAŁ, PIŻAMA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, PAJACYK, BYLICA, KAPISZONOWIEC, WILK Z ZATOKI HUDSONA, WROTA, SŁÓJ, SAMORZĄDOWOŚĆ, NEKENZAUR, MAPA WYOBRAŻENIOWA, OLEODRUK, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, PODAŻ JEDNOSTKOWA, MEA, SPRZĄGLE, MRÓWKOJAD CZTEROPALCZASTY, DRABINOWIEC MROCZNY, KARANKSY, ALPRAZOLAM, ATROCIRAPTOR, ŁUK MADZIARSKI, DEZYPRAMINA, KORSYKAŃSKI, KANNA, ODWAR, BRUSONECJA, CHOROBA ALPERSA, KRYZA, EUGLENINY, EODICYNODON, PLOTER ROLKOWY, TENDENCJA ROZWOJOWA, TALK, GAZELE, RODAMINA, TETANUR, EGRETA, FENYLOETYLOAMINA, WOLEMIA SZLACHETNA, ŁYSAK, GRUPA FOKUSOWA, NAJTYCZANKA, AMFIDROMIA, PANNA, PROMIENIOPŁETWE, LIBONEKTES, LAUR, AŁMA ATA, MARKETING TERYTORIALNY, PROKURA, ARTES LIBERALES, PACIORKOWIEC, ZWARCIE DRZEWOSTANU, CYPRYŚNIK, KOZAK, PANEL, ELITY, BREWKA, AUREOMYCYNA, CZERWONAK MAŁY, SŁONECZNICA, KWAS MALONOWY, MOTYLEK, RYBOJASZCZURY, LISZKOJADY, PRZECIWCIAŁO, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, ŻYŁA JĄDROWA, CHALUMEAU, DREWNO LETNIE, NOROSZ, ZDRADA, PUNKT, MIŁORZĄB, IRCHA, ?KONSONANS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.590 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIVETEAUSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z GRUPY TETANURÓW, PRAWDOPODOBNIE Z NADRODZINY MEGALOZAUROIDÓW; ŻYŁ W OKRESIE JURY NA TERENACH EUROPY I OSIĄGAŁ DO 11 METRÓW DŁUGOŚCI, 4 METRÓW WYSOKOŚCI I OKOŁO 2 TON WAGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIVETEAUSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z GRUPY TETANURÓW, PRAWDOPODOBNIE Z NADRODZINY MEGALOZAUROIDÓW; ŻYŁ W OKRESIE JURY NA TERENACH EUROPY I OSIĄGAŁ DO 11 METRÓW DŁUGOŚCI, 4 METRÓW WYSOKOŚCI I OKOŁO 2 TON WAGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIWETOZAUR Piveteausaurus - rodzaj dinozaura z grupy tetanurów, prawdopodobnie z nadrodziny megalozauroidów; żył w okresie jury na terenach Europy i osiągał do 11 metrów długości, 4 metrów wysokości i około 2 ton wagi (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIWETOZAUR
Piveteausaurus - rodzaj dinozaura z grupy tetanurów, prawdopodobnie z nadrodziny megalozauroidów; żył w okresie jury na terenach Europy i osiągał do 11 metrów długości, 4 metrów wysokości i około 2 ton wagi (na 10 lit.).

Oprócz PIVETEAUSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z GRUPY TETANURÓW, PRAWDOPODOBNIE Z NADRODZINY MEGALOZAUROIDÓW; ŻYŁ W OKRESIE JURY NA TERENACH EUROPY I OSIĄGAŁ DO 11 METRÓW DŁUGOŚCI, 4 METRÓW WYSOKOŚCI I OKOŁO 2 TON WAGI sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PIVETEAUSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z GRUPY TETANURÓW, PRAWDOPODOBNIE Z NADRODZINY MEGALOZAUROIDÓW; ŻYŁ W OKRESIE JURY NA TERENACH EUROPY I OSIĄGAŁ DO 11 METRÓW DŁUGOŚCI, 4 METRÓW WYSOKOŚCI I OKOŁO 2 TON WAGI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x