RODZAJ GÓRY PODWODNEJ O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA; JEST TO POZOSTAŁOŚĆ PODWODNEGO WULKANU, KTÓREGO WIERZCHOŁEK, PIERWOTNIE WYRASTAJĄCY PONAD POWIERZCHNIĘ WODY, ZOSTAŁ ZNISZCZONY, GŁÓWNIE WSKUTEK ABRAZYJNEJ DZIAŁALNOŚCI FAL MORSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GUJOT to:

rodzaj góry podwodnej o kształcie ściętego stożka; jest to pozostałość podwodnego wulkanu, którego wierzchołek, pierwotnie wyrastający ponad powierzchnię wody, został zniszczony, głównie wskutek abrazyjnej działalności fal morskich (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GÓRY PODWODNEJ O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA; JEST TO POZOSTAŁOŚĆ PODWODNEGO WULKANU, KTÓREGO WIERZCHOŁEK, PIERWOTNIE WYRASTAJĄCY PONAD POWIERZCHNIĘ WODY, ZOSTAŁ ZNISZCZONY, GŁÓWNIE WSKUTEK ABRAZYJNEJ DZIAŁALNOŚCI FAL MORSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.678

SMILOZUCH, TOPIELISKO, KACZENICA, KORZONEK, PRZEJEŻDŻAJĄCY, METEORYT HED, ZGNILIZNA DREWNA, MOLTON, PLEWA, SEJSMIKA, LATAJĄCY TALERZ, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, DOZÓR BÓŻNICZY, MASZT, POLE ŹRÓDŁOWE, IKT, WIEK POPRODUKCYJNY, USTAWODAWCA ZWYKŁY, GŁUPEK, STRZĘPIAK, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, MIEJSCE ZEROWE, BENZYNA OŁOWIOWA, KOPARION, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, OKO, AUTOKEMPING, ZATYCZKA DO USZU, POPIÓŁ, KAPILARNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, PITU-PITU, KAZUISTYKA, EMAUZAUR, OWCA WIELOROGA, GWINT PROSTOKĄTNY, SIWERNIAK, INDEKS, HARMONIA WOKALICZNA, SYMPTOMAT, POSTĘP GEOMETRYCZNY, PERILLA ZWYCZAJNA, KARMIN, KOZIOŁ, OUTSIDER, AKSAMITKA WZNIESIONA, TATIZAUR, BEZSENSOWNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, CROONER, PTERODAKTYL, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, PUSTY ŁEB, OŚRODEK, BARKA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, STANOWISKO, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, KURS, FALKARIUS, SITO, SYR, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, RÓŻA, PASMO PRZEPUSTOWE, SKALA, MORELA, WARIACJE, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, SEMKOW, MEDYCYNA REGENERACYJNA, PIRAMIDA, MODUŁ SERWISOWY, BRUTAL, DOŁEK, LIKENOPS, SIT, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, BURŻUJ, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, DELFIN CHILIJSKI, RĄBEK, GETER, TROGLOKSEN, NEFELIN, D-PAD, HARDTOP, BARANIA GŁOWA, UBOGOŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, GOSPODARSTWO NISKOTOWAROWE, PROSTOMYŚLNOŚĆ, DEGRAS, PRAJEDNIA, PRAGMATYCZNOŚĆ, PERTYT, ATORWASTATYNA, SIŁA, EUFAZJE, GRUSZE WSCHODNIE, WIŚNIA, LISTWA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, RURMUS, GALILEUSZ, PŁYN CHŁODNICZY, BIUROKRACJA, SYNOGARLICA, SPEKTROMETRIA, DIODORUS, NIEOKREŚLONOŚĆ, ARYBALLOS, POLIMORFIZM, IZBICA, SPÓJNOŚĆ FAL, KANAŁ, BOMBONIERA, SIANOKISZONKA, PGR, TOMAHAWK, BENIAMINEK, WARCHOŁ, MOTYLEK, STRONA CZYNNA, ZATOPIONA DEPRESJA, PERŁA, SINUS, OCZKO, PIÓROPUSZNIK, CHEMIZACJA ROLNICTWA, POTAJEMNOŚĆ, JAJECZNIK, ZNAK KOREKTORSKI, SOLFUGI, MASZT ANTENOWY, NEK, CZĄSTKOWOŚĆ, ZBOCZENIEC, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, WIETRZENIE ORGANICZNE, AMBYSTOMOWATE, MOZZARELLA, TRWAŁOŚĆ, WODA KWASOWĘGLOWA, FAŁDOWNIK, POLONISTYKA, WŁOSKOŚĆ, WARUGA, WIELOZADANIOWOŚĆ, USZKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, ORLENIOWATE, GEOCENTRYZM, JĘZYK ARABSKI, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, KOTWICZNIKOWCE, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK, UDAR, BUREK, PRZEMYŚLNOŚĆ, KOPALINA POSPOLITA, ALBAŃSKOŚĆ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, EPOS HOMERYCKI, SZTAJER, PRZESZKADZAJKA, ŚREDNIOROLNY, TELEGRAF OPTYCZNY, DAWIDIA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, BIEGUN ANIMALNY, HARAS, GRA LOGICZNA, CHEMEX, PAS WŁĄCZENIOWY, MIEDZIOWIEC, TENIS, ŻÓŁW SĘPI, BIGNONIOWATE, BOCZNOTRZONOWIEC, KARŁOWATOŚĆ, DWA OGNIE, KOREK, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ROZMODLENIE, BATERIA AAA, DONUT, JODEK, KOLKA JELITOWA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, MŁODZIAK, ŻYWOTNIK ZACHODNI, ANTENA ŚRUBOWA, WYMIOTNICA, METKA, PRZYCZEPNOŚĆ, POTRZEBA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY, MACIERZ NILPOTENTNA, BOŻA RĘKA, TRAWA KANARYJSKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, BULWA PĘDOWA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, KARTA WIZYTOWA, KONICZYNKA, GĄSIOREK, GACEK SZARY, REGUŁA SARRUSA, SKAŁA ALITOWA, DELFIN BIAŁONOSY, PIANKA, SMOK, CYSTA BAKERA, KREDYT KONTRAKTOWY, SARNIAK, BECZKOWÓZ, PRZODOWNICZKA PRACY, ORFIKA, EKSTRUZJA, HIPERPRZESTRZEŃ, BIOMETRYKA, KWASOWĘGLÓWKA, BAGDE, ANONIMOWOŚĆ, KREDYT REWOLWINGOWY, RYBOJASZCZURY, RDZA, SUPERPRZEBÓJ, DNI STUDENTA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, MODELOWOŚĆ, GŁOS WARGOWY, OŚCIEC, BLENDA, DELOKALIZACJA, OBŻARCIUCH, KOPUŁA GEODEZYJNA, ŹRÓDŁO, BRODAWKA STÓP, NOWICJUSZ, NAROŻNIK, GLINIANE RĘCE, PRAWO HUBBLE'A, OCZODÓŁ, ZMIENNA ZALEŻNA, MASER GAZOWY, MGŁAWICOWOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, ŻYWIOŁAK, KSIĘGA INWENTARZOWA, MUSZTARDA, NAZWA POZORNA, SOCJOBIOLOGIA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, KRETOWATE, SALEP, DWORNOŚĆ, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, HURTNICA, CANZONETTA, KAZUISTA, AHISTORYCZNOŚĆ, ŚWIATŁO DZIENNE, ŁYCZAK MUSZLOWY, MAGOT, ZAPALENIE TARCZYCY HASHIMOTO, PROCENT PROSTY, BIAŁA NĘDZA, KONDOR, KAPAR, REWERS, DEBILNOŚĆ, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, BILARD FRANCUSKI, PASZA, CZAS, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, CAP, PREKURSOR, ECHO, PAUPER, SABOT, SER PODPUSZCZKOWY, IRYGATOR, SECESJONISTA, BIOREMEDIACJA, MORWA, WODOREK, SYSTEM REPARTYCYJNY, IGA, LORETANKA, PRECEL, ?JODŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.678 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ GÓRY PODWODNEJ O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA; JEST TO POZOSTAŁOŚĆ PODWODNEGO WULKANU, KTÓREGO WIERZCHOŁEK, PIERWOTNIE WYRASTAJĄCY PONAD POWIERZCHNIĘ WODY, ZOSTAŁ ZNISZCZONY, GŁÓWNIE WSKUTEK ABRAZYJNEJ DZIAŁALNOŚCI FAL MORSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GÓRY PODWODNEJ O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA; JEST TO POZOSTAŁOŚĆ PODWODNEGO WULKANU, KTÓREGO WIERZCHOŁEK, PIERWOTNIE WYRASTAJĄCY PONAD POWIERZCHNIĘ WODY, ZOSTAŁ ZNISZCZONY, GŁÓWNIE WSKUTEK ABRAZYJNEJ DZIAŁALNOŚCI FAL MORSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GUJOT rodzaj góry podwodnej o kształcie ściętego stożka; jest to pozostałość podwodnego wulkanu, którego wierzchołek, pierwotnie wyrastający ponad powierzchnię wody, został zniszczony, głównie wskutek abrazyjnej działalności fal morskich (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GUJOT
rodzaj góry podwodnej o kształcie ściętego stożka; jest to pozostałość podwodnego wulkanu, którego wierzchołek, pierwotnie wyrastający ponad powierzchnię wody, został zniszczony, głównie wskutek abrazyjnej działalności fal morskich (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ GÓRY PODWODNEJ O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA; JEST TO POZOSTAŁOŚĆ PODWODNEGO WULKANU, KTÓREGO WIERZCHOŁEK, PIERWOTNIE WYRASTAJĄCY PONAD POWIERZCHNIĘ WODY, ZOSTAŁ ZNISZCZONY, GŁÓWNIE WSKUTEK ABRAZYJNEJ DZIAŁALNOŚCI FAL MORSKICH sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - RODZAJ GÓRY PODWODNEJ O KSZTAŁCIE ŚCIĘTEGO STOŻKA; JEST TO POZOSTAŁOŚĆ PODWODNEGO WULKANU, KTÓREGO WIERZCHOŁEK, PIERWOTNIE WYRASTAJĄCY PONAD POWIERZCHNIĘ WODY, ZOSTAŁ ZNISZCZONY, GŁÓWNIE WSKUTEK ABRAZYJNEJ DZIAŁALNOŚCI FAL MORSKICH. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x