INSTRUMENT MUZ., W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU JEST CIAŁO STAŁE O NATURALNEJ SPRĘŻYSTOŚCI, NIE WYMAGAJĄCE NAPIĘCIA JAK STRUNA CZY MEMBRANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IDIOFON to:

instrument muz., w którym źródłem dźwięku jest ciało stałe o naturalnej sprężystości, nie wymagające napięcia jak struna czy membrana (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IDIOFON

IDIOFON to:

instrument muzyczny samobrzmiący, w którym wibratorem (źródłem dźwięku) jest ciało stałe mające niezmienną, naturalną sprężystość (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT MUZ., W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU JEST CIAŁO STAŁE O NATURALNEJ SPRĘŻYSTOŚCI, NIE WYMAGAJĄCE NAPIĘCIA JAK STRUNA CZY MEMBRANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.020

NOTORYCZNOŚĆ, KASTRAT, NAWIAS SYNTAKTYCZNY, ROŚLINA BŁOTNA, OTTER, WOLNE, PODŁOŻE MALARSKIE, BIAŁA KRWINKA, OMDLAŁOŚĆ, OSTATNI, MINIVAN, KOŃ WIELKOPOLSKI, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, OPÓR, ZAJĄCZEK, IZOTROPOWOŚĆ, OUTSIDER, POWIEŚĆ ALUZYJNA, CIĘGNO, PRZECZYSTOŚĆ, MŁODA, APOKRYFICZNOŚĆ, UMOWA O PRACĘ, ADIAFORA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, KRUPNIK, KLUCZ SZWEDZKI, ORGANOLOGIA, DWADZIEŚCIA JEDEN, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, NUDYSTKA, LENIWOŚĆ, OPALENIZNA, JEOGRAFIA, TWIERDZENIE WILSONA, ODPRĘŻENIE, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, KLEJOWNIA, INTERFEROMETR LASEROWY, LEKKOMYŚLNOŚĆ, BLU-RAY, PŁATNIK SKŁADEK, INDYWIDUALIZM, SAMOURZECZYWISTNIANIE, AKOLITA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, KOPARKA PODPOZIOMOWA, PROWOKACYJNOŚĆ, ARANŻACJA, OSTROŚĆ, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, BEZNADZIEJNOŚĆ, MINISTRANT KADZIDŁA, DROGA LOTNICZA, KONSERWACJA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, NAZWA ZBIOROWA, USTAWNOŚĆ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, NORMA KOLIZYJNA, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, SPRZĘG, AGNOSTYCYZM, SUSEŁ WASHINGTONA, KOMASA, KISZKA PODGARDLANA, FIBROMIALGIA, KENOTRON, MYJNIA, FLUOROSKOP, BRZĄKNIĘCIE, OSZCZĘDNOŚĆ, AEROFON, MINÓG JAPOŃSKI, SEKS, GORĄCZKA, POSTĘP ARYTMETYCZNY, PIĘDZIK SIEWIERAK, WĘZEŁ ZARODKOWY, HARMONIA, NOWINKARSTWO, POINT AND CLICK, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, ROZPRAWKA, WYRÓWNANIE, CHÓR, ŁAD, ZANOKCICA CIEMNA, INTERFEROMETR RADIOWY, TON HARMONICZNY, SZENG, NIEMOŻEBNOŚĆ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, POGONIEC, WYDAJNOŚĆ, DŁOŃ, SOFT PORNO, ELFICKI, HEROD-BABA, IZOMORFIZM, DIEN, OSZCZĘDNIŚ, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, POSTERUNEK, TEMPERATURA KELVINA, KONSEKWENTNOŚĆ, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, BATON, KICZ, JĘZYK PIDŻYNOWY, DREWNO LETNIE, USZYSKO, KĄPIEL GAZOWA, STRESIK, SZYMPANS, SOS NELSOŃSKI, HOMOFONIA, PISMO WĘZEŁKOWE, MAKRELOWE NIEBO, NOWICJAT, TON, PEŁNE MLEKO, CZYN NIERZĄDNY, SAMPLER, POKÓJ, DYNA, HARDTOP, ANTENA, OGRÓD ZIMOWY, KOMPENSACJA, ŁADNY GIPS, POTRZEBA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, MDŁOŚĆ, TOM, POLICJA SĄDOWA, MATERIALIZM DZIEJOWY, NOWA, PUNKT APTECZNY, EKSPERYMENT KLINICZNY, CENA MINIMALNA, PRZEŁAWICENIE, STAŁA, SZEREG ROZBIEŻNY, ROZKŁAD, LOT ŚLIZGOWY, CALYPSO, SPRZĘG, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, PIŻMÓWKI, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, ZABURZENIE NASTROJU, POŻYTEK PSZCZELI, CHEMIA, NIELITOŚCIWOŚĆ, ZWIĄZEK NASYCONY, LIST OKÓLNY, NEGACJONIZM, GRUPA ABELOWA, MISKA, WIBRATOR, PROSTY, WKŁUCIE CENTRALNE, RAJFURSTWO, RETROGRADACJA, ODNOWA BIOLOGICZNA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, SERBSKOŚĆ, NOGA, MAGNESIK, SŁOŃCE, ROZSADNIK, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, CIAŁO ODCZUCIOWE, APOLLO, MONOCYT, KONTRDEMONSTRACJA, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, DIALOG OBYWATELSKI, BLITZ, JAWNOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, RÓG, PURANA, KSYLOFON, SSAKI JAJORODNE, PRZEŚCIERADŁO, HARMONIJKA, INERT, POGROBOWISKO, CEMENTOWE BUTY, ŻYWOŚĆ, SEKULARYZACJA, SPOT, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, WARZYWO, OSUTKA SOSEN, DEIZM, SITNISKO, ANA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, JEDWABNIK, ZACHOWAWCZOŚĆ, BEZPROGRAMOWOŚĆ, PIEC INDUKCYJNY, NIEDOKŁADNOŚĆ, OPERA, SŁODKA BUŁKA, SZTURWAŁ, SKLEP WARZYWNY, NOWOWIERCA, STANOWCZOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, PAŃSTWO POLICYJNE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, MACH, GRA NA ZWŁOKĘ, FILOLOGIA KLASYCZNA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, TUŁACZ, MACIERZ DOŁĄCZONA, HISPANO, KOLOKATOR, CICHODAJKA, STAN STACJONARNY, GRAMOFON, KARAKA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, ŚWIECZKA, TENORKA, BOHEMISTYKA, LIGROINA, DEIKSA, DOSTĘPNOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ŁAKNIENIE SPACZONE, BRZĄKNIĘCIE, ŻÓŁWIE MUŁOWE, ODCHYLENIE, OPERA, BRZEMIĘ, RACJA, BROŃ BIAŁA, AUTONOMIA, KOSTIUMERNIA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WĄŻ, MOKRY SEN, PRZEWÓD GRZEJNY, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, UPOJNOŚĆ, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, BLOCZEK, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, ARHANT, HERBATA BIAŁA, DIASTEREOIZOMER, AWANSCENA, METR NA SEKUNDĘ, PLASTYCZNOŚĆ, FICZER, GŁUPI JAŚ, GALAKTOLIPID, ZALEŻNOŚĆ, LANDARA, ŚREDNI DYSTANS, PINGWINARIUM, MILICJA, SHOUJOAI, NIEOCZYWISTOŚĆ, EMPORIUM, UNIONISTKA, EFEKT ELIZY, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WIEŚNIAK, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ORGANY, CZAS TERAŹNIEJSZY, DYWETYNA, WŁÓCZYKIJ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, MAKI ZŁOCISTY, OGNIWO BUNSENA, INTERWENIENT UBOCZNY, PRZEŁĄCZNICA, REZERWA, SEMANTYKA FORMALNA, GYROS, , AGAT, NIESKRĘPOWANIE, INTENSJA, ZAPALENIEC, ŁAPACZ, NOŚNIK NARZĘDZI, ?BEZSENSOWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.020 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT MUZ., W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU JEST CIAŁO STAŁE O NATURALNEJ SPRĘŻYSTOŚCI, NIE WYMAGAJĄCE NAPIĘCIA JAK STRUNA CZY MEMBRANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT MUZ., W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU JEST CIAŁO STAŁE O NATURALNEJ SPRĘŻYSTOŚCI, NIE WYMAGAJĄCE NAPIĘCIA JAK STRUNA CZY MEMBRANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IDIOFON instrument muz., w którym źródłem dźwięku jest ciało stałe o naturalnej sprężystości, nie wymagające napięcia jak struna czy membrana (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IDIOFON
instrument muz., w którym źródłem dźwięku jest ciało stałe o naturalnej sprężystości, nie wymagające napięcia jak struna czy membrana (na 7 lit.).

Oprócz INSTRUMENT MUZ., W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU JEST CIAŁO STAŁE O NATURALNEJ SPRĘŻYSTOŚCI, NIE WYMAGAJĄCE NAPIĘCIA JAK STRUNA CZY MEMBRANA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - INSTRUMENT MUZ., W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU JEST CIAŁO STAŁE O NATURALNEJ SPRĘŻYSTOŚCI, NIE WYMAGAJĄCE NAPIĘCIA JAK STRUNA CZY MEMBRANA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x