TO, ŻE NIE MA NADZIEI NA ZMIANĘ NA LEPSZE, NA POPRAWĘ SYTUACJI, KTÓRA JEST BARDZO ZŁA; BEZNADZIEJNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZPACZLIWOŚĆ to:

to, że nie ma nadziei na zmianę na lepsze, na poprawę sytuacji, która jest bardzo zła; beznadziejność (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE NIE MA NADZIEI NA ZMIANĘ NA LEPSZE, NA POPRAWĘ SYTUACJI, KTÓRA JEST BARDZO ZŁA; BEZNADZIEJNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.431

SERMONIZM, ANAMNEZJA, MODRASZEK BAGNICZEK, TYCZKA, UKŁAD DARLINGTONA, CENZURA, KOZIARZ, KOHEZJA, ŻYCIE WIECZNE, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ROPOMOCZ JAŁOWY, PCHACZ, CHOROBOWE, TATUAŻ, WANIENKA, ULĘGAŁKA, ANTYCYPACJA, KOŚĆ, ŚCIANA, OBÓJ MIŁOSNY, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, BEZKLASOWOŚĆ, DĘTKA, BALOWICZ, PRZEPUKLINA RICHTERA, TAJEMNICA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, WSZECHWIEDZĄCA, ADAPTER, HELMINT, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, WIELOMĘSTWO, NARAMIENNIK, MANIKIURZYSTKA, MAJOWY ROBOTNIK, EFEKTOWNOŚĆ, POKRZYWDZONA, SPOT, CIASNOŚĆ, ŻONGLERKA, HYDRA, PRZEGRYW, TATŁA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, RANDKA W CIEMNO, MIEDZIOWIEC, ŚRODKI TRWAŁE, FORMA PRZESTRZENNA, BRAT KRWI, WÓZ KEMPINGOWY, WIELORASOWOŚĆ, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, SILNIK NISKOPRĘŻNY, MASKA, ZASOBOŻERNOŚĆ, TOPOLOGIA SZYNOWA, SZESNASTKA, LEGENDA, PERIOD, GOLEM, WYROSTEK RZĘSKOWY, HOMINIDY, ZASTÓJ, KULOODPORNOŚĆ, MPA, KONCERT, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, DZIWOŻONA, CZERPARKA, OBRÓBKA, CHONDRYT WĘGLISTY, ROZSIEWCA, MIESZACZ, TUNEL, BEZBRONNOŚĆ, PSIKUS, CZTERDZIESTÓWKA, SKINIENIE, UŁAMEK WŁAŚCIWY, BAJKA TERAPEUTYCZNA, BOLUS, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PŁASZCZ, MONIT, KLIMAT, PLIOZAUR, ATRAPA, HAMULEC BĘBNOWY, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, NIEZADOWOLENIE, TURECCZYZNA, INFOGRAFIKA, PELENG, PAŹDZIOR, OSZCZĘDNIŚ, FILM SZPIEGOWSKI, SILNIK ELEKTRYCZNY, BULWA PĘDOWA, POGO, REZERWA WALUTOWA, SPOT, BOŻEK, LODOWNIA, DZIEŁO SZTUKI, TWIERDZENIE KRULLA, KREDYT KONSUMPCYJNY, ROZMIAR, KAZNODZIEJA, ZAPUSTY, OBUNOGI, PARSZYWOŚĆ, PODSIEĆ, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, BEZROBOCIE AGRARNE, KOGNITYWIZM, SZTUKA KONCEPTUALNA, RADAR DOPPLEROWSKI, KATEGORIA PIÓRKOWA, SPOTKANIE MODLITEWNE, DEASEMBLER, ASOCJACJONISTA, HOMOGENIZATOR, MADEJOWE ŁOŻE, REALIZM, SONDA, SKRUPULAT, DZWONECZNIK WONNY, SUBSYSTENCJA, ZBAWICIELKA, SZKARADNIK, ŻÓŁWIE MUŁOWE, ZGODNOŚĆ, ZASŁUŻONY, RENTIER, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, SZCZURO-WIEWIÓRKA, TAKTYKA, STRUKTURALISTKA, DELFIN ZWYCZAJNY KRÓTKOPYSKI, ALTANNIK LŚNIĄCY, ZAMKNIĘTOŚĆ, PRYMITYW, LAGUNA, MANDAT, MITOTWÓRSTWO, HAZARDZISTKA, MACIERZYSTOŚĆ, PROPILEJE, CIĘŻKI SEN, OBRÓT PODATKOWY, PAŹ, ZAGRODNIK, ZBRODNIA, MUGOL, KAC, PROTEST SONG, KNYPEK, DZIECINNA IGRASZKA, NEFELIN, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, PRYNCYPIALISTKA, PRÓŻNIA, STRAŻNIK ŁOWIECKI, NOCEK DUŻY, OBUSTRONNOŚĆ, TOWARZYSTWO, KASZANKA, RODELA, PUNKT OGNIOWY, EKONOMIA POLITYCZNA, LOK AGNESI, PODLEW, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, MASTYKS, YOUTUBERKA, WANNA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, MEZOMORFIA, ZACHODNI GORYL NIZINNY, MIÓD SPADZIOWY, DODAJNA, CZYSTOŚĆ, HOMER, KOPARKA ZBIERAKOWA, VIOLA DA BRACCIO, PENICYLINA PROKAINOWA, WRZÓD TWARDY, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, SYSTEM REPARTYCYJNY, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, BEZSIŁA, KWARC MLECZNY, DRIVER, SPIEKA, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, RAMA, KARBOANION, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, GRA KARCIANA, CIENKA SKÓRA, KAPUŚCIANA GŁOWA, KOŚĆ KLINOWA, SZKARADZIEJSTWO, MEGAKARIOCYT, KOEDUKACYJNOŚĆ, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, BŁONNIK, POZYCJA, SKOK, RÓWNANIE FUNKCYJNE, KLOSZ, MIĘKISZ POWIETRZNY, COPYPASTA, WIARA, BIOFILNOŚĆ, TASIEMCE, SZEPT, RUTYNIARZ, PIERWOTNIAK, CHŁOPEK ROZTROPEK, HIPIS, ROZTERKA, STANOWISKO, KOLEJKA, PLEJADY, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, UNIWERSYTET, DROGA PUBLICZNA, HYMN, BRZEMIĘ, ZŁO KONIECZNE, BENTAL, KNAJPA, DIABEŁ WCIELONY, BONGOSY, BŁYSZCZ ANTYMONU, ZUPA Z GWOŹDZIA, MIESZKALNOŚĆ, EKRAN LUMINESCENCYJNY, BANDYCKOŚĆ, UTWÓR WKŁADOWY, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, WYGRA, KOŹLAK, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, SINGEL, JAŚMINOWIEC, OŚWIECONOŚĆ, ZOOLATRIA, DENOTACJA, DERYWACJA FLEKSYJNA, MIARA PROBABILISTYCZNA, NIESTOSOWNOŚĆ, PODDIALEKT, HORMON STERYDOWY, KSOBNOŚĆ, ROBEREK, STREFA EURO, GRA CASUAL, WASABI, KONWERTER, PRANERCZE, SKRYTOBÓJSTWO, SZACHY BŁYSKAWICZNE, KONDYCJA FINANSOWA, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNO-POZNAWCZA, ELF, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, REGUŁA SAVAGE'A, ŁOWCZY, POSIADACZ SAMOISTNY, PRYZMAT PENTAGONALNY, ŁUPEK ILASTY, STAGNACJA LODOWCA, GIPSORYT, MEGAPASKAL, KISZKA, KODOWANIE SIECIOWE, MINI-ALBUM, BALROG, KRETYŃSKOŚĆ, CHMURNOŚĆ, MINBAR, BANKRUCTWO, PODPORA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, MĘTNOŚĆ, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, MOCNA STRONA, CZARNA MAGIA, WRAK, BEZCELOWOŚĆ, POTĘGA, PRZYBUDOWA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, CONCEPT ART, KASTRAT, ?SROGOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.431 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE NIE MA NADZIEI NA ZMIANĘ NA LEPSZE, NA POPRAWĘ SYTUACJI, KTÓRA JEST BARDZO ZŁA; BEZNADZIEJNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE NIE MA NADZIEI NA ZMIANĘ NA LEPSZE, NA POPRAWĘ SYTUACJI, KTÓRA JEST BARDZO ZŁA; BEZNADZIEJNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZPACZLIWOŚĆ to, że nie ma nadziei na zmianę na lepsze, na poprawę sytuacji, która jest bardzo zła; beznadziejność (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZPACZLIWOŚĆ
to, że nie ma nadziei na zmianę na lepsze, na poprawę sytuacji, która jest bardzo zła; beznadziejność (na 13 lit.).

Oprócz TO, ŻE NIE MA NADZIEI NA ZMIANĘ NA LEPSZE, NA POPRAWĘ SYTUACJI, KTÓRA JEST BARDZO ZŁA; BEZNADZIEJNOŚĆ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - TO, ŻE NIE MA NADZIEI NA ZMIANĘ NA LEPSZE, NA POPRAWĘ SYTUACJI, KTÓRA JEST BARDZO ZŁA; BEZNADZIEJNOŚĆ. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x