CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZBADANE, NIEZNANE, NIEPRZENIKNIONE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEZGŁĘBIONOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest niezbadane, nieznane, nieprzeniknione (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEZGŁĘBIONOŚĆ

NIEZGŁĘBIONOŚĆ to:

bezdenność (na 14 lit.)NIEZGŁĘBIONOŚĆ to:

cecha czegoś, czego nie da się przeniknąć wzrokiem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZBADANE, NIEZNANE, NIEPRZENIKNIONE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.894

JURNOŚĆ, POMPA STRUMIENIOWA, OKRUTNOŚĆ, REKONWERSJA, NEBIWOLOL, GRATIS, DOJRZAŁOŚĆ, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, NIEZALEŻNOŚĆ, GAZÓWKA, OKAZ, CIRROCUMULUS, NISKOŚĆ, KONESERSTWO, PŁATECZEK, ROZPRAWA, DOMINATOR, WYŻYNY, LITERATURA WAGONOWA, ŚCISŁOŚĆ, MIOTEŁKA, HAMBURGER, EKSPRES DZBANKOWY, WYTWÓRSTWO, KOSMOS, JADALNOŚĆ, SPARTANIN, PRODUKTYWNOŚĆ, JEŁOP, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, KRÓLOWA, FELERNOŚĆ, BITNOŚĆ, RACJA, IMPLIKACJA, SPRAWNOŚĆ, AZOLLA, CZERWONA KSIĘGA, PASTEWNIK, NIEOKREŚLONOŚĆ, POWTÓRZENIE, SKRĘT, STACJA, PIEPRZYCZNIK, POSYBILIZM, ŁUPACZKA, PRZEKŁADNIA PASOWA, NIEZAUWAŻENIE, ŁUSKWIAK ZMIENNY, SZKARADNOŚĆ, DYSKRECJA, TRANSPARENTNOŚĆ, ŁATWOŚĆ, ODCIEŃ, REOFIL, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ROZPOREK, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, NIEDOMIAR, SPOWINOWACONY, PIERNIK, SPEKTAKL BALETOWY, WADA, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, KOSMATOŚĆ, PUPIL, LICZBA MNOGA, ANTYCHOLINERGIK, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, KOMÓRECZKA, TWARDY OŁÓWEK, CZERWONA KARTKA, ZBRODNIA, MOMENT, OBCHODOWY, POLE WIROWE, POSZKODOWANA, NAZWA POZORNA, RETUSZ, MILICJA, WARTOŚĆ, PIERWSZOROCZNY, MANIFA, WYSIŁEK, DZIURA, KANAŁ ŻEGLOWNY, OTOCZENIE, ROZPIERACZ, AZATIOPRYNA, OTOK, WIR, LEJ POLARNY, MAŁOSTKOWOŚĆ, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, CZYSTOŚĆ, ZBIORNICA, NUDNOŚĆ, ŁYCZAK MUSZLOWY, WIDZENIE, DEKADENCKOŚĆ, PRAWDA, SATYRA, KERMESYT, STADION OLIMPIJSKI, NERW UDOWO-GOLENIOWY, OPISOWOŚĆ, CYGAN, SEKSOWNOŚĆ, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, NAGOŚĆ, GRUPA PRZEMIENNA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, OSTRIA, RZUT PROSTOKĄTNY, ZWAŁ, PULA, NIETRWAŁOŚĆ, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ILUZORYCZNOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, JĘZYCZNIK, TRYWIALIZM, TŁO, NOSICIEL, PELHAM, CUDZOŁOŻNOŚĆ, PĘTLA, NORDYCKOŚĆ, RESZTKA, ZWIERZĘ, ŻOŁĘDNICA, ŚWIADECTWO, DELIKATNOŚĆ, OGIER, BEZWSTYDNOŚĆ, RODZAJ, RZEŹBA KRASOWA, MATRYCA STRUKTURALNA, ROZPACZLIWOŚĆ, SŁOWO MASZYNOWE, NIEGOŚCINNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, MASOWOŚĆ, BRAMKA, AUTENTYCZNOŚĆ, APOKRYFICZNOŚĆ, BANKSTER, KONTUR, AROGANT, CIEPŁO, SAMOREGULACJA, IDIOFON, KWAS ŻOŁĄDKOWY, TERMIN PREKLUZYJNY, KUJNOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, KOBIECOŚĆ, ODMIANA, PERFUMKI, ZAPORA OGNIOWA, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, DOPŁATA OBSZAROWA, REAKTOR GAZOWY, ŚLĄSKOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, HISTERYK, RYTMICZNOŚĆ, KOMA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, ZARODEK, ETER, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, UPRAWNIENIE, NIEOSTROŻNOŚĆ, ABRAZJA, RZUT RÓWNOLEGŁY, MALINOTRUSKAWKA, OBRAZOWOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, MEDIALNOŚĆ, WALUTA BAZOWA, POWSZECHNOŚĆ, AEROZOL, CECHA PROBIERCZA, SZKLISTOŚĆ, OKRES, RZEŹBA GLACJALNA, TEREN OTWARTY, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, ŻYCIE WIECZNE, STAŻ, MECHANIZM KORBOWY, MARGINES, SOFCIK, SŁOWA, ROZDZIALIK, DONOŚNIK, EKONOMIA POLITYCZNA, KOPIA, SUPERPOZYTYW, PALMA, DIABELSKOŚĆ, PRZENIKLIWOŚĆ, BOMBA BURZĄCA, ŻYWOŚĆ, PISANINA, WYBITNOŚĆ, SIECIARZ JASKINIOWY, ASYSTENTKA, PROJEKT, BARWINEK POSPOLITY, BOSKA CZĄSTKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KAWAŁ, HINDUSKI, ANTROPOLOGIA, ODJEMNA, PYRA, GRĄD SUBATLANTYCKI, TRWAŁOŚĆ, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, CZUBATOŚĆ, STYGMAT, OSIEMDZIESIĄTKA, SAMOOKREŚLENIE, PODMIANKA, NASADA, ZAPORA, STALÓWKA, KARP BEZŁUSKI, PORZĄDEK CIĄGŁY, PLUGAWOŚĆ, CZUBRICA, LEŃ, GŁOS, KOSIARKA ROTACYJNA, SINUS, PODSTAWA, ZATOR, KLĘKANY, DOGADZANIE SOBIE, NORMALKA, PERIOD, ASTER SOLNY, WOLNA KONKURENCJA, PROGRAMOWALNOŚĆ, DESKRYPTOR, WĘŻÓWKA PALMIASTA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, GRZESZNOŚĆ, SPRĘŻYSTOŚĆ, PRZEWÓD SĄDOWY, KOTLINA KŁODZKA, SZCZUPŁOŚĆ, KOKS ODLEWNICZY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, MELANCHOLICZNOŚĆ, ASPIRANT, MLECZARKA, DORADCZYNI, PLECIONKA, ŁOPATKA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, REORGANIZACJA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, NIEPRZYJACIEL, TELEWIZJA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, THRILLER, SMAŻENINA, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, RYCINA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, BĄK, WIERNOŚĆ, ŚCIANKA, POKOLENIE KANAPKOWE, LYGODIUM PALMIASTE, BEZTERMINOWOŚĆ, TEKSTYLNY, INSTRUMENT DREWNIANY, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, BEZDNIA, ZAPORA MINOWA, SZKARADA, PASCHA, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, FUNKCJONALIZM, NIELOTNOŚĆ, REKIN CHOCHLIK, PROCENT PROSTY, NIEUCHRONNOŚĆ, HABIT, CHORDOFON, PUCHAR, ?UPOŚLEDZONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.894 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZBADANE, NIEZNANE, NIEPRZENIKNIONE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZBADANE, NIEZNANE, NIEPRZENIKNIONE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEZGŁĘBIONOŚĆ cecha czegoś, co jest niezbadane, nieznane, nieprzeniknione (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEZGŁĘBIONOŚĆ
cecha czegoś, co jest niezbadane, nieznane, nieprzeniknione (na 14 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZBADANE, NIEZNANE, NIEPRZENIKNIONE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZBADANE, NIEZNANE, NIEPRZENIKNIONE. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast