PRZENOŚNIE: NIEWIELKI BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁOMYCZEK to:

przenośnie: niewielki blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PŁOMYCZEK

PŁOMYCZEK to:

zrobniale: płomyk - język ognia; emitujący światło gaz, w którym zachodzą reakcje pirolizy, utleniania i spalania (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

przenośnie: odrobina uczucia, które tli się lub płonie, jest, żyje w kimś (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

zdrobniale: płomyk - przebłysk intensywnej i ciepłej barwy (na 9 lit.)PŁOMYCZEK to:

zdrobniale: płomyk - coś, co ma charakterystyczny, podłużny, zwężający się ku górze kształt przywodzący na myśl język ognia (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: NIEWIELKI BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.832

MISIO, SZEW, STRATEGIA, DŁUGIE RĘCE, GAŁĄŹ, WŁASNOŚĆ, SKARANIE BOSKIE, POZBYCIE SIĘ, ETYKA, AMPLITUDA, KALKA, DESEREK, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, SZPULA, DÓŁ, OBIEKT, DOMINANTA, CZEMPION, JAMA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, DRĄG, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KRYSZTAŁEK, TROP, ŚWIETLIK, DEWALUACJA, NIEOKREŚLENIE, SZUM, PRĄTNIK ALPEJSKI, KOŃCÓWKA, JODEK, PYTANIE, LIST KREDYTOWY, FANTOM, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, SOSNA GÓRSKA, KIELICH, ABOLICJONISTKA, SPODECZEK, CEDRAT, NEOFITA, MYJNIA, MONITOR, KREM, PRZECIWWSKAZANIE, CIĄŻA, KAWA MIELONA, JĘZYCZEK U WAGI, PLASTYCZNOŚĆ, WIECZNE PIÓRO, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, NARYS FORTYFIKACYJNY, WĄTŁOŚĆ, COKÓŁ, METYZACJA, STRÓŻÓWKA, IBERYSTYKA, NORWESKI, ŁOPATA, WEŁNIAK, WZGLĄD, ANIOŁOKSZTAŁTNE, BEZPOWROTNOŚĆ, POWTÓRKA, DEPORTOWANY, PLENUM, NEUROPRZEKAŹNIK, PORCYJKA, DIGITALIZACJA, SZYNOBUS, NAPYLANIE, PUNK, ASYMETRIA, TREL, REWANŻ, PACHOLĘ, KOMOSA, PUCHAR, OBSERWATORKA, SYMBOL, WIEŻA ARTYLERYJSKA, BEFKA, PAS, PATOGENNOŚĆ, NEKROPOLIA, USŁUGI SPOŁECZNE, STEP, MARENGO, AŻUR, KURCZAK TIKKA MASALA, KRYJÓWKA, REALNOŚĆ, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, STEWA, SZMACIARZ, ZWIT, ŁOŻE, ARENDA, KAPSLA, BASENIK, ZABIEGI, NEKTAR, JADOWITOŚĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, ODSTĘPNE, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KLEJARZ, AKT, MIĘDLARKA, BIOCYD, OTĘPIAŁOŚĆ, MARKA, LEGENDA, KONWENANSE, LUK, ŻONA LOTA, FANATYK, PLAKIETA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, NIEREGULARNOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, SOLITER, CHRYJA, ATOL, KREM, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, STARY BYK, OKRUTNOŚĆ, SZAŁWIA, SIAD RÓWNOWAŻNY, PŁYTA DETONACYJNA, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, PORTRET, RZADKOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, OKRĘT, WOLUNTARIAT, PIÓRO, GETTO ŁAWKOWE, PATENA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, USZYSKO, FILET, ŚCISŁOŚĆ, OSĘK, KARK, SYF, TROMPA, BUDYŃ, PAMIĘĆ GÓRNA, FANATYCZKA, BIAŁY KARZEŁ, FALA, POMIDOR DRZEWIASTY, INSTALACJA, BELKOWANIE, MEDYCYNA SPORTOWA, GAD, STRAJK OKUPACYJNY, POLE, KOLIMATOR, KONDENSACJA, JUTRZYNA, RENATA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, CZAJKA, ŹRÓDŁO TERMALNE, FUNT-SIŁA, CZASOWNIK FRAZOWY, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KARTAUNA, MOTORÓWKA, ANTURAŻ, BRYŁA, WOLE, FANATYZM, BOA, RODZINA KATYŃSKA, ANEGDOTA, NIEWIERZĄCY, KAJMAKAM, INKORPORACJA, DZIEWIĄTY, OKAP, ALABAMA, OLEJARSTWO, ABNEGATKA, SEMINARIUM, GAZÓWKA, UBYCIE, PIKADA, POLIGAMIA, WISZNICA, INWESTYCJA, SIARKA POPIOŁOWA, ALARM POŻAROWY, OKRĄGŁOŚĆ, URLOP DZIEKAŃSKI, KONTROLA, SYSTEM ZNAKOWY, GAJA, DENDRYT, FAZA, DRĄGAL, AGREGAT KRYSTALICZNY, RIKSZA, ZBAWCZYNI, MROZEK, BOHATER NEGATYWNY, TEMAT, BURKA, SEGMENTACJA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KURS, OSTATECZNOŚĆ, KOSZ, CZERWONY, STAN, PSEUDOPAŁANKOWATE, ZALESZCZOTEK, OPACZNOŚĆ, GRUSZKA, INFILTRACJA, PARADNOŚĆ, PODEJŚCIE, SERIA, KONSUMENT, SEJSMOGRAM, KOKTAJL MOŁOTOWA, ZAŚLEPIENIE, NIEOBLICZALNOŚĆ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, TARNOWIANKA, USTRÓJ, ZRZECZENIE SIĘ, KATOLICKOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, MCHY LIŚCIASTE, ŁYK, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, ZAKUTY ŁEB, PODATEK ROLNY, DEGENERACJA, BILBORD, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WIKTORIA, MŁYNEK, DARMOCHA, PÓŁKA SKALNA, PAMIĄTKA, FARMAKOKINETYKA, MAKINTOSZ, CHAMPION, SYMPATYKOMIMETYK, HASŁO, KATAPULTOWANIE, BEZSZELESTNOŚĆ, IN MEDIAS RES, GRZYBIARZ, KRZYŻAKOWATE, LIMETA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, GALERNIK, PARA UPORZĄDKOWANA, DETEKTORYSTYKA, LINIA KOLEJOWA, POPRĘG, GODZ, GATUNEK ALOCHRONICZNY, OKULAR, STANOWISKO, ARANŻER, POCZWARA, OKLUZJA, HIPSOMETRIA, BLINDAŻ, KOTLET SCHABOWY, BERCEUSE, SZKAPA, DZIEWUSZKA, SZKRAB, AUTOTEMATYZM, TRANSPORTER, IRYS, LURA, KARIN, RECEPTA, ALDO, REAKCJA, GUZDRALSTWO, ŁOPATKA, CYFRA, RZUTKA, POSEŁ, OBELGA, ?BALONET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.832 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: NIEWIELKI BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: NIEWIELKI BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁOMYCZEK przenośnie: niewielki blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁOMYCZEK
przenośnie: niewielki blask, przejaw czegoś, jakiejś cechy lub nastroju (na 9 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: NIEWIELKI BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PRZENOŚNIE: NIEWIELKI BLASK, PRZEJAW CZEGOŚ, JAKIEJŚ CECHY LUB NASTROJU. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x