PRZENOŚNIE, Z LEKCEWAŻENIEM: KAŻDY KOMUNISTA, RADYKALNY LEWICOWIEC WIERZĄCY W UTOPIJNĄ WIZJĘ RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ, SZERZEJ: KAŻDY CZŁOWIEK O WYRAŹNIE LEWICOWYCH POGLĄDACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOLSZEWIK to:

przenośnie, z lekceważeniem: każdy komunista, radykalny lewicowiec wierzący w utopijną wizję równości społecznej, szerzej: każdy człowiek o wyraźnie lewicowych poglądach (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOLSZEWIK

BOLSZEWIK to:

rosyjski komunista z okresu od 1903 roku (kiedy to bolszewicy uznali się za większościową frakcję Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji) do powstania Związku Radzieckiego (na 9 lit.)BOLSZEWIK to:

z niechęcią, obraźliwie: kacap, Rosjanin (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE, Z LEKCEWAŻENIEM: KAŻDY KOMUNISTA, RADYKALNY LEWICOWIEC WIERZĄCY W UTOPIJNĄ WIZJĘ RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ, SZERZEJ: KAŻDY CZŁOWIEK O WYRAŹNIE LEWICOWYCH POGLĄDACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.266

TREP, BIEDOTA, PRZEKŁADACZ, KTOŚ, CIEMIĘGA, POMROKA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, SAMICA, KOOPERANT, ŁUPEK KRYSTALICZNY, NIEDOROBEK, TŁUMACZ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, EKSHIBICJONISTA, KOHABITACJA, CZERWONY, CEREMONIAŁ, MAŁOPOLANIN, STATUS SPOŁECZNY, INDONEZYJCZYK, KUPCZYK, GENRE, SPRAWICIEL, CIAŁKO X, WSZYSTKOWIDZĄCA, OSIKA, TYBETAŃCZYK, DALMATYŃCZYK, CHRZEST, SERCE, ZAIRCZYK, BODAK, CYLINDROWIEC, FRAJER, ŚMIERDZIEL, POKREWNA DUSZA, PRZEPAŚĆ, PACAN, ZBIERACZ, GWINEJCZYK, MENEL, BIOGRUPA, KULTUROWOŚĆ, CNOTLIWIEC, SMURD, MAŁOWIERNY, PRZYROSTEK, MIĘSIARZ, SIŁA SPOKOJU, BRUTAL, KOSMONAUTA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, OSOBOWOŚĆ, DRES, SKUPYWACZ, DYNAMIZM, GÓWNOZJAD, PANAMCZYK, NIEMOTA, CYWIL, CZŁOWIEK RENESANSU, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, TELEWIDZ, RAD, ZASADA TOŻSAMOŚCI, NIEDOUK, WIETNAMCZYK, LUDEK, POSTAĆ, FOTOEDYTOR, WSKRZESICIEL, KATEGORIA OPEN, FARYZEUSZ, TOTKOWICZ, POLIFAG, CIAPA, RENEGAT, NIEZGUŁA, PENTAPTYK, SERCE, JAKUT, BARBARZYŃCA, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, WĘŻOWNIK, RÓWIENNIK, FIZJOTERAPEUTA, LYOŃCZYK, FALA, ZASADA HUYGENSA, KODEKS WYKROCZEŃ, POMOC SPOŁECZNA, ROJALISTA, HERETYK, POLITYK, PRZESTRZEGACZ, KAFLARZ, GALILEJCZYK, HIPPIS, OBIBOK, AMUNDSEN, DOROSŁY, SKÓRA, MANIAK, PODLASIAK, KRZYKACZ, MGIEŁKA, DETEKTYW, FORTUNAT, FIKOŁEK, KLAMRA, INTELEKTUALISTA, DZIKUS, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, NAPALENIEC, NEUTRAŁ, AUTOSOM, MAG, AGENT, PISKLĘ, TEOLOGIA WYZWOLENIA, UCHWAŁA, OMNIBUS, OMAŃCZYK, KOŁTUN, MÓZG, TWIERDZENIE KRULLA, HONDURANIN, STULEJARZ, BRUDAS, TRZEBIENIEC, ERYTREJCZYK, PIZZER, KRWAWIEC, BRAT, OSOBA FIZYCZNA, ZBOCZENIEC, TRUTEŃ, ESPERANTYSTA, ZASADNICZE TWIERDZENIE ALGEBRY, KOLOS, CZŁOWIEK MAŁO WAŻNY, OPOZYCJONISTA, GOŁĄBECZEK, APOSTOŁ, KOMPRADOR, MONAKIJCZYK, TRANSCENDENTALISTA, MOŁDAWIANIN, PRETORIANIN, ODPOWIEDZIALNY, CZOŁÓWKA, KLĘSKA, GOŁĄB, TADŻYK, ORIENTAŁ, LUDZIK, ZBŁĄKANA OWIECZKA, POCZCIWIEC, CZŁOWIEK INTERESU, GREK, NIENORMALNY, PRAKONTYNENT, GRAMATYKA GENERATYWNA, CIAŁO, ŻYCZLIWY, PROSIĘ, SMARD, ZBRODNIARZ WOJENNY, ENCYKLOPEDYSTA, BARANEK, KUTASI ŁEB, ŁAPSERDAK, WARIAT, KIRK, GAPA, PODATEK EKOLOGICZNY, SUDAŃCZYK, KURATOR, MAŁY CZŁOWIEK, BRUMBY, SYBERYJCZYK, PAPUGA, PSALMOGRAF, SKRZELONOGI, HERCEGOWIŃCZYK, DIAGNOZA SPOŁECZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, PLATFUS, LIBERYJCZYK, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, CYBORG, WIERZĄCY, SŁOWAK, MIĘSOŻERCA, PRZYGODA, CHILIJCZYK, KUWEJTCZYK, SPACER, PARAFIANIN, ĆMA BAROWA, ODNALAZCA, SZCZAPA, KURP, CYPRYJCZYK, STRAWA DUCHOWA, PARANOIK, CZŁOWIEK PIÓRA, NEOFITA, GNIAZDO, STARA DUPA, SPIKER, ONR-OWIEC, UŁOMEK, LEGITYMISTA, WENEZUELCZYK, BIBUŁA, FRENOLOGIA, LOSOWANIE PROSTE, KAWALER, PRZEMĄDRZALEC, JĘZYK, BYSIOR, BAJARZ, CZŁON POŚREDNI, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, NIELEGALNIK, GNIEŹNIANIN, IRLANDCZYK, KRAJE, TERENOZNAWCA, KLAWISZOWIEC, ANTYCHRYST, DZIEŃ OTWARTY, PRODUKT BANKOWY, POŁUDNIOWOAFRYKAŃCZYK, PANUJĄCY, NIUCHACZ, PLON, KAFAR, SYMULATOR, REFLEKSOLOG, OBŁĄKANIEC, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, LICZBA FIBONACCIEGO, CZARODZIEJ, SYRYJCZYK, GŁUPIĄTKO, POGLĄDY, RELACJA ZWROTNA, KMIOTEK, FAB LAB, SEDAN, OBCY, HIPIS, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, ANTYRASISTA, LUDOJAD, MONARCHISTA, LIBAŃCZYK, PILNOWACZ, NEGACJONISTA, PODAWACZ, PERUWIAŃCZYK, ROZKOSZNIK, PRZECINACZ, OFIARA ZAKŁADZINOWA, TYTAN, OKUCIE, LOSOWOŚĆ, ODMIANA UPRAWNA, UPOŚLEDZONY UMYSŁOWO, BYDLĘ, MAZOWSZANIN, RÓŻDŻKARZ, FACETKA, KATALOŃCZYK, AZERBEJDŻANIN, KREOL, LUZAK, GRAFICIARZ, POŁYSK, GWIAŹDZIARZ, BANGLIJCZYK, SCEPTYK, NIEDŹWIEDNIK, WEKTOR, CZYNNOŚĆ SAMOOBSŁUGOWA, ZAPASY, ŁANIA, JEZUITA, FEMINISTKA, WAŁKOŃ, OBIPIĘTA, GRAFIKA, AWANTURNIK, WEGETARIANIN, KOWALENCYJNOŚĆ, POKUTA, ?DEBL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.266 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE, Z LEKCEWAŻENIEM: KAŻDY KOMUNISTA, RADYKALNY LEWICOWIEC WIERZĄCY W UTOPIJNĄ WIZJĘ RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ, SZERZEJ: KAŻDY CZŁOWIEK O WYRAŹNIE LEWICOWYCH POGLĄDACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE, Z LEKCEWAŻENIEM: KAŻDY KOMUNISTA, RADYKALNY LEWICOWIEC WIERZĄCY W UTOPIJNĄ WIZJĘ RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ, SZERZEJ: KAŻDY CZŁOWIEK O WYRAŹNIE LEWICOWYCH POGLĄDACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOLSZEWIK przenośnie, z lekceważeniem: każdy komunista, radykalny lewicowiec wierzący w utopijną wizję równości społecznej, szerzej: każdy człowiek o wyraźnie lewicowych poglądach (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOLSZEWIK
przenośnie, z lekceważeniem: każdy komunista, radykalny lewicowiec wierzący w utopijną wizję równości społecznej, szerzej: każdy człowiek o wyraźnie lewicowych poglądach (na 9 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE, Z LEKCEWAŻENIEM: KAŻDY KOMUNISTA, RADYKALNY LEWICOWIEC WIERZĄCY W UTOPIJNĄ WIZJĘ RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ, SZERZEJ: KAŻDY CZŁOWIEK O WYRAŹNIE LEWICOWYCH POGLĄDACH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PRZENOŚNIE, Z LEKCEWAŻENIEM: KAŻDY KOMUNISTA, RADYKALNY LEWICOWIEC WIERZĄCY W UTOPIJNĄ WIZJĘ RÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ, SZERZEJ: KAŻDY CZŁOWIEK O WYRAŹNIE LEWICOWYCH POGLĄDACH. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x