TWIERDZENIE MATEMATYCZNE MÓWIĄCE, ŻE DLA DOWOLNEGO TRÓJKĄTA MIARA KAŻDEGO BOKU MUSI BYĆ MNIEJSZA LUB RÓWNA SUMIE MIAR DWÓCH POZOSTAŁYCH, ALE WIĘKSZA LUB RÓWNA OD RÓŻNICY ICH MIAR; W OBU PRZYPADKACH RÓWNOŚCI ZACHODZĄ DLA TRÓJKĄTÓW ZDEGENEROWANYCH, CZYLI MAJĄCYCH POSTAĆ ODCINKA: JEDEN KĄT MA WÓWCZAS 180°, DWA POZOSTAŁE 0° - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA to:

twierdzenie matematyczne mówiące, że dla dowolnego trójkąta miara każdego boku musi być mniejsza lub równa sumie miar dwóch pozostałych, ale większa lub równa od różnicy ich miar; w obu przypadkach równości zachodzą dla trójkątów zdegenerowanych, czyli mających postać odcinka: jeden kąt ma wówczas 180°, dwa pozostałe 0° (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWIERDZENIE MATEMATYCZNE MÓWIĄCE, ŻE DLA DOWOLNEGO TRÓJKĄTA MIARA KAŻDEGO BOKU MUSI BYĆ MNIEJSZA LUB RÓWNA SUMIE MIAR DWÓCH POZOSTAŁYCH, ALE WIĘKSZA LUB RÓWNA OD RÓŻNICY ICH MIAR; W OBU PRZYPADKACH RÓWNOŚCI ZACHODZĄ DLA TRÓJKĄTÓW ZDEGENEROWANYCH, CZYLI MAJĄCYCH POSTAĆ ODCINKA: JEDEN KĄT MA WÓWCZAS 180°, DWA POZOSTAŁE 0°". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.149

ZBAWICIELKA, SZUFLA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, SZARADZIARSTWO, MUZYKA, WATA, ZARAZA, GNIAZDO, WODOROSIARCZEK, CEBER, SIECZKA, KONOPNICA, ŻÓŁTA KARTKA, PROCES FIZYCZNY, KOKON, SONG, PIGULARZ, MELUZYNA, IZOTROPOWOŚĆ, HUTNICTWO, GÓRY PIERŚCIENIOWE, BIFURKACJA, KAPER, GAMMA, TELEKONWERTER, ABFARAD, LATARNIA, PŁOMYCZEK, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, POLONISTYKA, ŻOŁĄDKÓWKA, GROWL, BALECIK, ŚLĄSKOŚĆ, LOŻA PRASOWA, DIODA, DETAL, TESLA, ZNAJDA, DIAMENT, LATIMERIOPODOBNE, WARIACJE, PAZUR, SKŁAD, IMADEŁKO, DIU, RĘKAWICA, OBELGA, KORONA, RZADKOŚĆ, KALANETYKA, DESPOTYZM, PŁACA ZASADNICZA, DZIUPLA, WOSK, CLERESTORIUM, REGUŁA DEDUKCYJNA, SAND, PYSZCZEK, CYFOMANDRA, MAGLOWNICA, SIUSIUMAJTEK, TRUP, ZOOMETRIA, JAGIENKA, PAMIĄTKA, TRANSURANOWIEC, CZADRA, TEATRZYK CIENI, LEK CYTOSTATYCZNY, GOSPODARSTWO TOWAROWE, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KALIBRACJA, MISSOURI, STRONA INTERNETOWA, PODJAZD, KARTAN, NAKAZ, PEPSI, ANANKE, ASTYGMATYZM, KOŚCIÓŁ FARNY, ŚWIATŁA MIJANIA, BEZPRZEWODOWOŚĆ, OPERA KOMICZNA, WOLE OKO, KANAŁ, RODZINA ZASTĘPCZA, NOWORUSKI, SPĄGNICA, TRAŁ, BŁYSK HELOWY, AWIZO, EKSPONENT, KARTOGRAFIA, SPOŁECZNA KRZYWA OBOJĘTNOŚCI, MORDUCHNA, PÓŁKREW, SUMATOR, ASPIRACJA, TOALETA, RAMA, NUTRIA, UNCJA, MULDA, LEKARSTWO, OFENSYWA, DWUCUKIER, MIKROKLIMAT, ZŁOTOGŁÓW, MIKROCYT, ODPADY STAŁE, SKŁAD, DACH POGRĄŻONY, ŻYŁA, DALI, KRATKA KSIĘCIA WALII, WEŁNA, SEŁEDEC, KURATELA, KARAFECZKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, ŁYŻKA STOŁOWA, BARAŃCZAK, BLOKHAUZ, PIĘĆDZIESIĄTKA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, DEPESZA, AMARANT, PRZYGOTOWANIE, OJCIEC CHRZESTNY, BADANIE PRZESIEWOWE, KRAJCZY KORONNY, FEMTOSEKUNDA, PASJA, ABAJA, POMPA, GEN PLEJOTROPOWY, KASETON, KOMORA NABOJOWA, OGNIWO GALWANICZNE, PODRZUT, TONAŻ, PĄCZEK, KOMŻA, MINUCJA, N-GRAM, CHOROBA ODZWIERZĘCA, OKRĘT ESKORTOWY, PILOT, KLEROMANCJA, KUC AUSTRALIJSKI, OBJAW ZASŁONOWY, BON OŚWIATOWY, KRYTERIUM WEIERSTRASSA, ZESTAW, WYCHODŹSTWO, OSTRY BRZUCH, MATURA POMOSTOWA, ILORAZ RODZINNY, PERSONA, KRUŻ, KROSOWNICA, BOLA, ZBIÓRKA, PRANIE MÓZGU, NERWICA WEGETATYWNA, MACKI, GWIAZDKA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, ŁAŃCUCH, CZARNA WDOWA, WEKTOR WODZĄCY, KOSMYK, FALA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, KOMITET RODZICIELSKI, DRUHNA, STYL, KWARTET, INTROMISJA, FILTR RODZINNY, SEKSOWNOŚĆ, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, SUBKOMPAKT, CHUJOWIZNA, BAREŻ, PUDU SZATANEK, REWERENCJA, SIAD RÓWNOWAŻNY, MATURZYSTA, ROZWÓJ PSYCHICZNY, HAGIOGRAF, MELDUNEK, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, CHLEB, NASZYWKA, POMOC DROGOWA, RURKA INTUBACYJNA, PETREL WULKANICZNY, ZŁOŻE, WEKTOR EKSPRESYJNY, JATAGAN, WIRKI, DUCHOWY OJCIEC, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, CYGARNICA, FIGURKA TANAGRYJSKA, FACH, WAGA, SPANDAU, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, SIATECZKA, PEWNOŚĆ, ANTURAŻ, PIKA, TRÓJKĄT, PRZYSWAJANIE, ANONEK, OWOC, ROZUMIENIE, KONWENT, PIERŚNICA, DZYNDZEL, DIETA ASPIRYNOWA, WARTOŚĆ DODANA, EKSFOLIACJA, KĄT, PACIORKOWIEC, MYSZKA, ZEZWŁOK, POCIĄGŁOŚĆ, LEGENDA, LB, PARAFARMACEUTYK, RUBELLIT, KRUPNIK, RATOWNIK MEDYCZNY, BRYTFANNA, DIERA, NAKIEROWANIE SIĘ, BÓR, DOWÓD, OLA, ZAPOJA, BAKTERIA, BENEFICJENT, POLIMORF, KLAUZULA GENERALNA, PROGRAM, MIERZENIE, KSIĘŻULEK, NOGA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, ŻONA LOTA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, DWUKÓŁKA, OPERATOR BITOWY, SCYNK, WIELOMIAN ORTOGONALNY, EMENTALER, DYWESTYCJA, DROGA TWARDA, BEZCZUCIE, RÓWNOLICZNOŚĆ, BADANIA SYSTEMOWE, ODPŁATA, WYCHODŹSTWO, MARCEL, PROCES GEOLOGICZNY, POJAZD JEDNOŚLADOWY, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, KANIBALIZACJA, KOSZAROWOŚĆ, WAKAT, KONTUR MELODYCZNY, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ŚWIETLICA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, OKŁAD, REGRESJA LODOWCA, MANEŻ, RĘKAWICA, EUTEKTOID, PIANKA, OBUCH, KOPULACJA, NADLOTKA, PEDAŁÓWKA, WIBRATO, FOLIA, SPECYFIKACJA, NAPAŚĆ, TURZYCA, CALLISTO, PRĄTNIKOWCOWE, GNÓJ, ?PEPTYDAZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.149 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWIERDZENIE MATEMATYCZNE MÓWIĄCE, ŻE DLA DOWOLNEGO TRÓJKĄTA MIARA KAŻDEGO BOKU MUSI BYĆ MNIEJSZA LUB RÓWNA SUMIE MIAR DWÓCH POZOSTAŁYCH, ALE WIĘKSZA LUB RÓWNA OD RÓŻNICY ICH MIAR; W OBU PRZYPADKACH RÓWNOŚCI ZACHODZĄ DLA TRÓJKĄTÓW ZDEGENEROWANYCH, CZYLI MAJĄCYCH POSTAĆ ODCINKA: JEDEN KĄT MA WÓWCZAS 180°, DWA POZOSTAŁE 0° się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWIERDZENIE MATEMATYCZNE MÓWIĄCE, ŻE DLA DOWOLNEGO TRÓJKĄTA MIARA KAŻDEGO BOKU MUSI BYĆ MNIEJSZA LUB RÓWNA SUMIE MIAR DWÓCH POZOSTAŁYCH, ALE WIĘKSZA LUB RÓWNA OD RÓŻNICY ICH MIAR; W OBU PRZYPADKACH RÓWNOŚCI ZACHODZĄ DLA TRÓJKĄTÓW ZDEGENEROWANYCH, CZYLI MAJĄCYCH POSTAĆ ODCINKA: JEDEN KĄT MA WÓWCZAS 180°, DWA POZOSTAŁE 0°
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA twierdzenie matematyczne mówiące, że dla dowolnego trójkąta miara każdego boku musi być mniejsza lub równa sumie miar dwóch pozostałych, ale większa lub równa od różnicy ich miar; w obu przypadkach równości zachodzą dla trójkątów zdegenerowanych, czyli mających postać odcinka: jeden kąt ma wówczas 180°, dwa pozostałe 0° (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA
twierdzenie matematyczne mówiące, że dla dowolnego trójkąta miara każdego boku musi być mniejsza lub równa sumie miar dwóch pozostałych, ale większa lub równa od różnicy ich miar; w obu przypadkach równości zachodzą dla trójkątów zdegenerowanych, czyli mających postać odcinka: jeden kąt ma wówczas 180°, dwa pozostałe 0° (na 18 lit.).

Oprócz TWIERDZENIE MATEMATYCZNE MÓWIĄCE, ŻE DLA DOWOLNEGO TRÓJKĄTA MIARA KAŻDEGO BOKU MUSI BYĆ MNIEJSZA LUB RÓWNA SUMIE MIAR DWÓCH POZOSTAŁYCH, ALE WIĘKSZA LUB RÓWNA OD RÓŻNICY ICH MIAR; W OBU PRZYPADKACH RÓWNOŚCI ZACHODZĄ DLA TRÓJKĄTÓW ZDEGENEROWANYCH, CZYLI MAJĄCYCH POSTAĆ ODCINKA: JEDEN KĄT MA WÓWCZAS 180°, DWA POZOSTAŁE 0° sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TWIERDZENIE MATEMATYCZNE MÓWIĄCE, ŻE DLA DOWOLNEGO TRÓJKĄTA MIARA KAŻDEGO BOKU MUSI BYĆ MNIEJSZA LUB RÓWNA SUMIE MIAR DWÓCH POZOSTAŁYCH, ALE WIĘKSZA LUB RÓWNA OD RÓŻNICY ICH MIAR; W OBU PRZYPADKACH RÓWNOŚCI ZACHODZĄ DLA TRÓJKĄTÓW ZDEGENEROWANYCH, CZYLI MAJĄCYCH POSTAĆ ODCINKA: JEDEN KĄT MA WÓWCZAS 180°, DWA POZOSTAŁE 0°. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x