Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TWIERDZENIE MATEMATYCZNE MÓWIĄCE, ŻE DLA DOWOLNEGO TRÓJKĄTA MIARA KAŻDEGO BOKU MUSI BYĆ MNIEJSZA LUB RÓWNA SUMIE MIAR DWÓCH POZOSTAŁYCH, ALE WIĘKSZA LUB RÓWNA OD RÓŻNICY ICH MIAR; W OBU PRZYPADKACH RÓWNOŚCI ZACHODZĄ DLA TRÓJKĄTÓW ZDEGENEROWANYCH, CZYLI MAJĄCYCH POSTAĆ ODCINKA: JEDEN KĄT MA WÓWCZAS 180°, DWA POZOSTAŁE 0°

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA to:

twierdzenie matematyczne mówiące, że dla dowolnego trójkąta miara każdego boku musi być mniejsza lub równa sumie miar dwóch pozostałych, ale większa lub równa od różnicy ich miar; w obu przypadkach równości zachodzą dla trójkątów zdegenerowanych, czyli mających postać odcinka: jeden kąt ma wówczas 180°, dwa pozostałe 0° (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWIERDZENIE MATEMATYCZNE MÓWIĄCE, ŻE DLA DOWOLNEGO TRÓJKĄTA MIARA KAŻDEGO BOKU MUSI BYĆ MNIEJSZA LUB RÓWNA SUMIE MIAR DWÓCH POZOSTAŁYCH, ALE WIĘKSZA LUB RÓWNA OD RÓŻNICY ICH MIAR; W OBU PRZYPADKACH RÓWNOŚCI ZACHODZĄ DLA TRÓJKĄTÓW ZDEGENEROWANYCH, CZYLI MAJĄCYCH POSTAĆ ODCINKA: JEDEN KĄT MA WÓWCZAS 180°, DWA POZOSTAŁE 0°". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.172

MURZYSKO, ETAP, CYGAN, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, HIENA CMENTARNA, ESTER, KAPORET, POŚWIĘCENIE, ŻÓŁTA KARTKA, SKANIA, BŁAZENEK, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ZATROSKANIE, GALERIA, ANGIELSKI, PÓŁKWATERKA, KWATERA GŁÓWNA, BABINIEC, ŁUK, CZWÓRNIAK, SESJA POPULARNONAUKOWA, PUNKT SPUSTOWY, JĘZYK OBCY, OSTRZE TRZONECZKOWATE, CROSS, PIESZEK, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, SZPECIELOWATE, PRZĘDZA, TIPI, KET, AMPUTACJA, POLEPA, TECHNIKA CYFROWA, DUKLA CHODNIKOWA, STRONNOŚĆ, MAKSURA, ANTYFONA, WĄTEK, OSTOJA, BĘBEN, MAKRO, MŁODZIK, TOPINAMBUR, ZWINNOŚĆ, PUŁAP, TARCZA, ZACHŁANNOŚĆ, HYMN PAŃSTWOWY, PIELGRZYM, OGROM, PROPAROKSYTON, MRÓWNIKOWATE, BAJDA, DYLACJA, COKÓŁ, OBIEG SYNODYCZNY, EMBRIOGENIA, WSPÓŁRZĄDCA, PIEROŻEK, PROSZEK KAKAOWY, ZAŚLEPIENIE, FITOTRON, LOKACJA ATELIEROWA, SYLWETA, GRZYB NIEJADALNY, MATRYCA STRUKTURALNA, PRZECIER, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, POPIELNICZKA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, KINO SAMOCHODOWE, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, ŁADOWARKA, TIUL, GAPA, TŁOK INTROLIGATORSKI, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, STATEK KOŁOWY, JĘZYK ARTYSTYCZNY, FALAKA, ANGOL, TRYGON, SŁODYCZ, RAMIĘ, LITOBENTOS, SZALOWANIE, BONET, KOSTKA, FONDUE SEROWE, CEMBROWANIE, AWIATYKA, DWUŚCIAN, WINDA, MATERIAŁ BUDOWLANY, WOŁOSZKA, GRUPA ARYLOWA, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, SZAMBELAN PAPIESKI, ANGSTROM, FAŁSZYZM, AMERYKA, NATRYSK, DWORAK, SELEKCJA, TIAZYD, KIBITKA, EDYKUŁ, MURARKA RUDA, KASZUBSKI, SKÓRZAK, DEMÓWKA, UNCJA APTEKARSKA, SILNIK OBCOWZBUDNY, KONSENSUALNOŚĆ, MUSZTARDA SAREPSKA, PRZEKŁADNIA, UKŁAD RÓWNAŃ, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, SZCZERBAK, ZŁOCISZ, REJESTRZYK, GRUSZA, KAMPUS, ZAPAŚĆ KREDYTOWA, BĄBELEK, TETRAPOD, SOBÓR, KOLORYSTYKA, GALAS, GALERIA, GAJAL, FRANCUSKI, PAROWANIEC, RODZAJ LITERACKI, SZCZYTNICA, TABLICA STEROWNICZA, KAJMAK, ARKUSZ KALKULACYJNY, UPOWAŻNIENIE, KRĄGŁOŚĆ, PŁYWAK, KROTON, OWCA KANADYJSKA, WSPARCIE, ROCZNICA, KRĄG KULTUROWY, KRECIK, OTWÓR KULSZOWY, MELON, ZAPARZACZ, KOCIOŁEK SKALNY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, KASZA, ZGŁĘBNIK, BOMBA WODOROWA, PIEC, DYWDYK, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, CZARNA PORZECZKA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, UDERZENIE, MASER, DOKŁADNOŚĆ, PARZENICA, ATRAPA, TWARDE LĄDOWANIE, SIEKANKA, KARES, KORPUS NAWOWY, WĘZEŁ, SEKUNDA, SECESJONISTA, MATERIAŁ DOWODOWY, FILM AUTORSKI, KUDŁACZ, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, ŁAN KMIECY, WYMÓG, ROM, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, OBIEKT KUBATUROWY, FASOLA, PRAWO GAUSSA, ŚCIANA, WSPÓŁKRÓL, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, LEGIONISTA, CZŁON SKŁADNIOWY, KATECHEZA, FOSA, SKRZYDŁO, DELTA DIRACA, NIEZBIEŻNOŚĆ, TRINIA, AULA, KOPS, KARA UMOWNA, CHCIWOŚĆ, NAJDA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, CYZELOWANIE, CZĄSTKA ELEMENTARNA, DRUGIE DNO, AMERYKAŃSKOŚĆ, JEHOLOPTER, DRABINOWIEC MROCZNY, CYNGLE, RĘKAWICZNIK, PIZANG, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, CAPRICCIO, KURTYNA, PIRAMIDA, TRANSPOZYCJA, METAL CIĘŻKI, ZADOŚĆUCZYNIENIE, CHOROBA BRUGADÓW, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, BĄBELKI, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, PREFERENCJA, DWUWARSTWOWOŚĆ, KOD, PALEORHINUS, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, MORAWSKI, INGUSZ, OBLIGACJA ZAMIENNA, SZWALNIA, KIJ BEJSBOLOWY, ŁUK TRIUMFALNY, SIEĆ NEURONOWA, MIARA NIEZWARTOŚCI, KREWNIAK, CIĄGUTKA, SIŁA, SZTUCIEC, KORDONEK, KARTA MOBILIZACYJNA, KOŁACZYK, ULISTNIENIE, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, LICZBA BARIONOWA, MELUZYNA, KRATY, FANPAGE, HERMAFRODYTYZM, DROGA, BENGALSKI, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, LWIA SPÓŁKA, LAKSACJA, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, SZPILKOWE, KAMMERLADER, FAUL, PACHOLĘ, ŚCISŁOŚĆ, FILET, PROCES POZNAWCZY, TYCZKA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, PODRYWKA, TRAP, WOKANDA, KIESZEŃ, SKOK WARSTWIC, RÓŻA BARYTOWA, STROIK, FILM SCIENCE-FICTION, KAPITUŁA, JEDNOLATEK, TRANSPARENTNOŚĆ, TUNIKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, CZEREMCHA, DAKTYL, BIAŁY ZNAK, DYSTYCH, MAPA AKUSTYCZNA, STEREOIZOMER, KIFOZA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, FUNKCJA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, ADRES KORESPONDENCYJNY, LAGUNA, SMERFETKA, ASYLABIZM, TEST PASKOWY, PLIK DŹWIĘKOWY, ŻABA ZWINKA, WYŻYNKA, FETYSZYZM, SREBRO, KRYPTOREKLAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.172 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: twierdzenie matematyczne mówiące, że dla dowolnego trójkąta miara każdego boku musi być mniejsza lub równa sumie miar dwóch pozostałych, ale większa lub równa od różnicy ich miar; w obu przypadkach równości zachodzą dla trójkątów zdegenerowanych, czyli mających postać odcinka: jeden kąt ma wówczas 180°, dwa pozostałe 0°, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWIERDZENIE MATEMATYCZNE MÓWIĄCE, ŻE DLA DOWOLNEGO TRÓJKĄTA MIARA KAŻDEGO BOKU MUSI BYĆ MNIEJSZA LUB RÓWNA SUMIE MIAR DWÓCH POZOSTAŁYCH, ALE WIĘKSZA LUB RÓWNA OD RÓŻNICY ICH MIAR; W OBU PRZYPADKACH RÓWNOŚCI ZACHODZĄ DLA TRÓJKĄTÓW ZDEGENEROWANYCH, CZYLI MAJĄCYCH POSTAĆ ODCINKA: JEDEN KĄT MA WÓWCZAS 180°, DWA POZOSTAŁE 0° to:
Hasło Opis krzyżówkowy
nierówność trójkąta, twierdzenie matematyczne mówiące, że dla dowolnego trójkąta miara każdego boku musi być mniejsza lub równa sumie miar dwóch pozostałych, ale większa lub równa od różnicy ich miar; w obu przypadkach równości zachodzą dla trójkątów zdegenerowanych, czyli mających postać odcinka: jeden kąt ma wówczas 180°, dwa pozostałe 0° (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA
twierdzenie matematyczne mówiące, że dla dowolnego trójkąta miara każdego boku musi być mniejsza lub równa sumie miar dwóch pozostałych, ale większa lub równa od różnicy ich miar; w obu przypadkach równości zachodzą dla trójkątów zdegenerowanych, czyli mających postać odcinka: jeden kąt ma wówczas 180°, dwa pozostałe 0° (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2022

x