SZTYWNA TKANINA Z OSNOWĄ BAWEŁNIANĄ I WĄTKIEM Z WŁOSIA KOŃSKIEGO LUB ŻYŁKI POLIAMIDOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁOSIANKA to:

sztywna tkanina z osnową bawełnianą i wątkiem z włosia końskiego lub żyłki poliamidowej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTYWNA TKANINA Z OSNOWĄ BAWEŁNIANĄ I WĄTKIEM Z WŁOSIA KOŃSKIEGO LUB ŻYŁKI POLIAMIDOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.465

HALBA, LISTEK, OKLUZJA, NIEDORÓBKA, AKCEPTOR, POSZEWKA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PAMIĘĆ GÓRNA, KRATOWNICA, ZIEMNIACZEK, OSTINATO, KOŹLAREK, BRZOZA OJCOWSKA, KARTAN, ANTYBIOTYK, OBROŻA, KPINA, LIBELLA, BAWOLE OKO, MONTAŻOWNIA, PARK PRZEMYSŁOWY, KOSA, OTWÓR, DZIURAWKA, KREWETKA ELEGANCKA, KULCZYBA, PRZEPLOTKA, KSIĘGI, PRYSZNIC, CHOROBA ALPERSA, POZIOMNICA, GRÓDŹ, ARTYKUŁ, PRZEBIERANIEC, WYSEPKA, BEKA, ANGIELSKOŚĆ, KUR, PULPIT, GIGANT, KOOPERANT, POGROMCA, LEPIARKOWATE, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, SYMPTOMAT, POŚCIELÓWKA, ANNA, FRAZEOLOGIZM, HADIS, KARBIDEK, EPITET, BARWA OCHRONNA, BEKON, KIEROWCA, DYSPENSA, CYTOSTATYK, CIĄGNIK SIODŁOWY, KREPA, ORZECHÓWKA, RZYMSKI, PODWÓJNOŚĆ, AKSAMIT, STACJE ZLEWNE, TABLICA, BUT, WRZECIENNIK, GĘBA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, BIAŁA NOC, ZAKRĘT, DODATEK RODZINNY, BOMBAST, QUADCOPTER, ŻONISKO, OBLĘŻENIE, STOŻEK USYPISKOWY, CENTRUM, SUMATOR, LINIA CZYSTA, IZBA, ZBIÓRKA, CZWARTY, CHOŁODEĆ, ODPŁYW, ELANA, OFENSYWA, AKROBATYKA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, MUSZKA, ANTYSOWIETYZM, ODPRYSK, SAMOGONKA, ZABIEG FIZYKALNY, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, FANPAGE, PROPAGANDÓWKA, TERMOS BUFETOWY, OGÓREK, MOWA NIEZALEŻNA, ŁAJKA, REPREZENTACJA, MIERZEJA, ASTRAGAL, POCIĄG DROGOWY, PRYMITYW, ELANOLEN, TRZYMAK, NIEWYDOLNOŚĆ, TRUFLA, EMISJA, LOT CZARTEROWY, POWÓZ, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, ZATOKA, NAWÓZ MINERALNY, WIEŚ PLACOWA, OSTRZE TRZONECZKOWATE, URANOWIEC, WIGOŃ, ATREZJA POCHWY, URAZ, LAWATERZ, ESKORTOWIEC, MIKROSTRUKTURA, WADA DREWNA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, TRAUMATYCZNOŚĆ, URYNA, KOLUMNA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, NAGRANIE WIDEO, USZKO, KONCHYLIOLOGIA, FILM OBYCZAJOWY, PRZEMYT, JARZYNA, SKRAJNIK DZIOBOWY, UKŁAD PLANETARNY, JAD PSZCZELI, NEFROSTOMIA, EDYCJA, HASHTAG, WISIOREK, NOTA PROTESTACYJNA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, PUDDING, SALWA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, CELKA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, BELKA, ZRAZOWA, WĘZEŁ KOLEJOWY, BROKAT, AUTOMOBILKLUB, FIOLET GENCJANY, PĘDNIK OKRĘTOWY, ORTALION, FARBA KLEJOWA, KACOWE, MAZER, WINIETA, KANTATA, OŚLA GŁOWA, SEKS ANALNY, LIAZA, IGLASTE, BARCHAN, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, IMPLEMENTACJA, ZUPA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, FUTURE SIMPLE, TELETECHNIKA, BUTLA GAZOWA, ZLEW, KANTOREK, PAKIET, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ATRYBUCJA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ZWINNOŚĆ, ŻABKA, AMBRAZURA, SZARY RYNEK, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, TRANSPORTOWIEC, UŻYTEK ZIELONY, NOMINAŁ, EWALUACJA SPLOTOWA, KAMIEŃ OBRAZY, CYGANKA, TWEED, ZIARENKO, FROTKA, JOSE, BLOKHAUZ, POWTÓRZENIE, MIASTO, SPECYFIKACJA, BYTOWNIT, KRĄG KULTUROWY, POWAŁA, PIEPRZÓWKA, LEJ, BENEFICJUM, RATING KREDYTOWY, LEN, PLIK DŹWIĘKOWY, CIĄGNIK BALASTOWY, MONETKA, HAMULEC, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, PROWINCJA, INEZ, ADIANTUM WŁOSY WENERY, REMIKS, LESZCZYNA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, ATRAPA, ESCALIVADA, BIZA, WYPRAWA, ANTRYKOT, SPRAWNOŚĆ, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, ODCHYŁKA, NAKAZ, KWASICA, BUŁAT, ZNAMIĘ, PODATEK DOCHODOWY, CEDRAT, ZAŚLEPIENIE, KOMPARYCJA, WERYSTA, BEAN, WSPOMAGACZ, OTRUCIE, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PROCES GEOLOGICZNY, PRODUCENT, JANE, JAMA, KOSMOGONIA, MASZTÓWKA, MANEŻ, GENETYKA KLINICZNA, STWARDNIENIE GUZOWATE, KREPDESZYN, SERDAK, SZAŁWIA, ZAPARCIE, AGROGAZ, BRYLE, TOTEM, GŁUPTAS, ŚWIATŁOCIEŃ, KONTROLA PASZPORTOWA, BEZWŁADNOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, KOŁO POLARNE, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, STRONA INTERNETOWA, KUCHENKA, ŚWIATŁO ZIELONE, WÓR, KOTWICA, BERET, SMOLUCH, LITOTRYPSJA, FUGA, KURANT, ZDZIADZIENIE, SEZON, KLAUZULA GENERALNA, POMPA OBIEGOWA, TRANSFUZJA KRWI, MORWIN, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, RENOMA, POKRZYWDZONY, KLASTER, HIPNOTERAPIA, WYZWANIE, SFIGMOMANOMETR, JEDNOŚĆ, GUARANA, KULT JEDNOSTKI, ANEMIA APLASTYCZNA, KUTER UZBROJONY, PORTFEL, EMIL, WĘGAR, KOZIA NÓŻKA, ?DERYWAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.465 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTYWNA TKANINA Z OSNOWĄ BAWEŁNIANĄ I WĄTKIEM Z WŁOSIA KOŃSKIEGO LUB ŻYŁKI POLIAMIDOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTYWNA TKANINA Z OSNOWĄ BAWEŁNIANĄ I WĄTKIEM Z WŁOSIA KOŃSKIEGO LUB ŻYŁKI POLIAMIDOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁOSIANKA sztywna tkanina z osnową bawełnianą i wątkiem z włosia końskiego lub żyłki poliamidowej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁOSIANKA
sztywna tkanina z osnową bawełnianą i wątkiem z włosia końskiego lub żyłki poliamidowej (na 9 lit.).

Oprócz SZTYWNA TKANINA Z OSNOWĄ BAWEŁNIANĄ I WĄTKIEM Z WŁOSIA KOŃSKIEGO LUB ŻYŁKI POLIAMIDOWEJ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - SZTYWNA TKANINA Z OSNOWĄ BAWEŁNIANĄ I WĄTKIEM Z WŁOSIA KOŃSKIEGO LUB ŻYŁKI POLIAMIDOWEJ. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x