WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA ZE ŚWIADOMOŚCIĄ JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW I/LUB CELOWO; TERMIN PRAWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WINA UMYŚLNA to:

wina za czyn, który sprawca popełnia ze świadomością jego szkodliwych skutków i/lub celowo; termin prawny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA ZE ŚWIADOMOŚCIĄ JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW I/LUB CELOWO; TERMIN PRAWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.825

INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, DRABIK DRZEWKOWATY, KWARTET, WTYCZKA, TURGOR, OPŁATA KONCESYJNA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, CZYN, JON CENTRALNY, CZĄSTKA DZIWNA, NIECHLUJ, ODKRYCIE, IKONA, POSTĘPOWANIE KARNE, PRZEJRZYSTKA, ODCZYN, FILOLOGIA NIEMIECKA, KAZUISTA, AWANS, TLENOWNIA, KOŁNIERZ, OSADA, ŻAŁOBA, BEZPANCERZOWCE, SPÓJNIK WYNIKOWY, UDERZENIE, OPERATOR, POWŁOCZKA, KUNA, PRZYPOŁUDNIK, HASŁO, ADAPTOR, EDAMMER, WOLNY ZAWÓD, DIAGNOZA, TUMULUS, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, PROCH, WYROBNIK, KONTAKT, POLSKI-SLOWNIK.PL, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, ORKAN, PLUTON, LATARNIOWIEC, SZCZOTKA, JĘZYK BERTA, PIRAMIDKA, CYWIL, ANGIELKA, KASZA, TENISISTA STOŁOWY, ROZTWÓR NASYCONY, MATRYLINEARNOŚĆ, JĘZYK URZĘDOWY, KABOTYN, FORLANA, WAŁ, LEJBIK, SPECYFIKACJA, SAUNAMISTRZ, OBOWIĄZEK, PORCELANKA, ANATOL, UKONTENTOWANIE, ZARZUT, PASZTETOWA, TREŚĆ, TERMIN PREKLUZYJNY, SYSTEMATYKA, NEOGOTYK, KLUCZ, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, TERMA, HAUST, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, FILIŻANKA, DROGI, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ZAOCZNY, KOCIOŁ FLUIDALNY, NAJEM, LARYNGEKTOMIA, MAŁPI GAJ, PARK MIEJSKI, WYCHODŹTWO, MENSA, GAD, ZIELENICE WŁAŚCIWE, KĄTOMIERZ, ORDA, PUSZKA, CHOINKA, TARCZA, ALGEBRA LOGIKI, KONTRABANDZISTA, JER SŁABY, HOL MIĘKKI, KLAWISZOWIEC, ODLEWACZ, SEJSMIKA, MODEL, PUSZYSTOŚĆ, OBI, NASTAWIENIE, TRANSPORTOWIEC, ŚMIETANKA, GRZYWNA, AHA, RABACIK, KONFISKATA, WALC, DAWCA, JUNAK, KRATER METEORYTOWY, TAPIR KORDYLERYJSKI, ŁUSKA, INTERGLACJAŁ, NOTKA, ORZECH, FRYZ, DROBNICOWIEC, KICAJ, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, PANNEAU, ELUWIUM, ANALIZATOR POLOWY, ZASUWNICA, SZUBIENICA, BALUT, PRZYLĄDEK, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KONTROLER, DOCHTÓR, FACHOWIEC, RAWKA BŁAZEN, CYNADRY, HALA, ZWIERCIADŁO, PROCH BEZDYMNY, ŁOPATKA, MATERIAŁ, SUCHY TYNK, WYBRYK NATURY, PISMO URZĘDOWE, LAS OCHRONNY, SUW, ATRYBUCJA, TŁUMACZENIE, SOLNISKO, TALAR, PRAKTYCZNOŚĆ, BALONET, ŁASKUN, OCIOS, WIESZAK, SZALENIEC, KANONIK, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, PÓŁANALFABETA, STOP NISKOTOPLIWY, ŁUK DZIENNY, BRYTYJSKOŚĆ, KALIMBA, PODOFICER ZAPRZĘGOWY, GAZ OBOJĘTNY, ABNEGATKA, DYREKTORIAT, GRYS, KOMBATANT, NEKROPOLIA, KELT, ŚWIEŻAK, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, KOLONADA, CIĄGNIK, PAS DROGOWY, PAJAC, LEKTOR, DZIEWIĘTNASTY, ALLEL DOMINUJĄCY, WARTOŚĆ, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, BARWY NARODOWE, PĘCHERZYK, PANEWKA, KLATKA SCHODOWA, CZAS URZĘDOWY, BRZĄKADŁO, PODSKOK, PRZĘSŁO, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, JOHNSON, STYL, BADANIA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PODAWACZ, TRANZYSTOR, RUCHY ROBACZKOWE, REGENERATOR, ZBIORKOM, PŁUCZKA, EROTOMAN TEORETYK, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, DYWDYK, WIRTUOZERIA, SŁODOWNIK, FRAG, BANDOLIER, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, PROTOROZAUR, INTERPRETATOR, SUWNICA, MOKRADŁOSZ OLBRZYMI, KURCZAK TIKKA MASALA, EGZAMIN POPRAWKOWY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, WILK, BROŃ MASZYNOWA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, FRAZA NOMINALNA, MADAPOLAM, GŁOWNIA, KRAKELURA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, BUTLA GAZOWA, TRAWERS, CACHAÇA, ECCHI, OSPAŁOŚĆ, ZNAK, ESTOŃSKOŚĆ, SIORKA, DOŻYWOTNOŚĆ, KIESZEŃ, STREAMING, UNISONO, TENUTA, DEFILADA, FRONT STACJONARNY, ZORBA, BYTOWNIT, SZUWOZAUR, ZASADA, SWĘDZENIE, SZARADA, REDINGOTE, SYLFON, BABULA, GOLEC, ROLETKA, HEKSAMETR, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KAMERA, UPRAWNIENIE DECYZYJNE, WSTECZNICTWO, ARABSKI, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, HEL, MINA MORSKA, KIKS, PODŁUŻNIK, BLACHOWNIA, WULKAN EKSPLOZYWNY, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, ZATRZASK, ODTWARZANIE, ANTYDETONATOR, ARGUMENT, PACHOŁEK, KLAKA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ZAŚPIEW, WŁOSKOWATOŚĆ, ROTMISTRZ, WASZA WYSOKOŚĆ, DANIEL DUBICKI, CZAPA, ROZLEGŁOŚĆ, JAJECZNICA, TOPIELEC, ZINJANTROP, KOMUNIKATOR, PRACA INTERWENCYJNA, RESET, CHŁOPAK, SZUM NADMIAROWY, STUPAJKA, WINO, HUMANISTA, KOTEWKA, BALDACHIM, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, HIPERPOWIERZCHNIA, KORNWALIJSKI, WYWIAD, SAMOWOLA, JAGODÓWKA, ?KANCONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.825 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA ZE ŚWIADOMOŚCIĄ JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW I/LUB CELOWO; TERMIN PRAWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA ZE ŚWIADOMOŚCIĄ JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW I/LUB CELOWO; TERMIN PRAWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WINA UMYŚLNA wina za czyn, który sprawca popełnia ze świadomością jego szkodliwych skutków i/lub celowo; termin prawny (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WINA UMYŚLNA
wina za czyn, który sprawca popełnia ze świadomością jego szkodliwych skutków i/lub celowo; termin prawny (na 11 lit.).

Oprócz WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA ZE ŚWIADOMOŚCIĄ JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW I/LUB CELOWO; TERMIN PRAWNY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WINA ZA CZYN, KTÓRY SPRAWCA POPEŁNIA ZE ŚWIADOMOŚCIĄ JEGO SZKODLIWYCH SKUTKÓW I/LUB CELOWO; TERMIN PRAWNY. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast