Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: MORFEM SAMODZIELNY LUB ZWIĄZANY, OBECNY W KAŻDYM LEKSEMIE, O DOMINUJĄCEJ FUNKCJI SEMANTYCZNEJ, ODSYŁA DO ŚWIATA POZAJĘZYKOWEGO, PEŁNIĄC FUNKCJĘ REFERENCJALNĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORFEM LEKSYKALNY to:

morfem samodzielny lub związany, obecny w każdym leksemie, o dominującej funkcji semantycznej, odsyła do świata pozajęzykowego, pełniąc funkcję referencjalną (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MORFEM SAMODZIELNY LUB ZWIĄZANY, OBECNY W KAŻDYM LEKSEMIE, O DOMINUJĄCEJ FUNKCJI SEMANTYCZNEJ, ODSYŁA DO ŚWIATA POZAJĘZYKOWEGO, PEŁNIĄC FUNKCJĘ REFERENCJALNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.664

BULION, WAFEL, KOŁO, CYKL KOSMICZNY, TUBA, ZWYCZAJ LUDOWY, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KOŁO MŁYŃSKIE, NADŚWIAT, BOGOMILIZM, STROIK, SIŁA PŁYWOWA, REPOZYCJA, ZBROJENIÓWKA, LODOWICA, KOMORA, PLACOWY, MAGIEL, POZYTYWKA, ROPOWICA KŁĘBU, DOBÓR GENETYCZNY, STATUS, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, PÓŁKA SKALNA, URLOP WYCHOWAWCZY, SKAJLAJT, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, ROZSZCZEP, GORSET ORTOPEDYCZNY, LIGA, LITOTRYPSJA, NIEOCZYWISTOŚĆ, METODA ODCHYLEŃ, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, KLAG, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, SŁUGA BOŻA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, LIBELLA, PIEŚŃ, MONITORING, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, DIRCIK, TRANSURANOWIEC, WODA, AFERA, PLUDRY, KAJMAKAM, SPERRY, ETERYCZNOŚĆ, BALERON, BAGIENNIK OBŁY, BRANIE POD WŁOS, WCINKA, PIĄTY, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, AVIZO, KANADYJKA, SIOSTRZYCZKA, HACKAMORE, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, KRATER WULKANICZNY, MATNIA, FONDUE SEROWE, HORYZONT ZDARZEŃ, ŚLISKOŚĆ, HALO, SUPPORT, ZAMKNIĘCIE CELNE, TONAŻ, ALECHIN, WĄŻ, POJAZD SILNIKOWY, WRZUTA, DEKLARACJA, MARSZAŁEK POLOWY, WINDSURFING, POSEŁ, DZIABA, MEDALIK, DRUGI PLAN, NEPER, MINUTA, IGLICA, ZAJĄCZEK, ADIDAS, HALO, BOMBARDA, WYRAŻENIE, ALEGORIA, UNIA REALNA, PREIMPLANTACJA, KRÓLEWICZĄTKO, KARMELEK, PRZEWÓD RATUNKOWY, CUGANT, ELEKTROIZOLACJA, ŁUPEK DACHOWY, OREGANO, PINGWIN KRÓLEWSKI, OKŁAD, EGZONUKLEAZA, PANI, BELWEDER, KIEŁŻ, KOSZT BEZPOŚREDNI, NAROST, STUPOR, SULFOTLENEK, PŁOMIEŃ, MIKROMIERZ, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, AZOLLA AFRYKAŃSKA, PROFESOR, BALIA, DOM REKOLEKCYJNY, SERWETECZKA, PRÓCHNO, KOPNIAK, WIEŻA KONTROLNA, SZAMBELAN PAPIESKI, SYGNAŁ, TANTALIT, SZORY, PRÓBA NUKLEARNA, SZWEDZKOŚĆ, TRANSFUZJA KRWI, ARTROZA, DYWIZ, WIEK, ŚCISKACZ, ZEZWŁOK, WYCHOWAWCZYNI, SATYNA, OLEJ JADALNY, ADRESAT, OPUS, REMONT KAPITALNY, WYKROCZENIE SKARBOWE, RESTRYKCJA, FLOTA, SZEZLONG, WINDA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, UPOWAŻNIENIE, PLATYKLADUS, DROŻDŻE, ZBRODNIA HITLEROWSKA, KOLOROWOŚĆ, SER PARMEŃSKI, PACHT, DYKTATURA, RELEWANCJA, RZYGACZ, WYDERKA, SZNUR, DYSTRYBUTOR, DYFUZJA KULTUROWA, BAJOS, MORESKA, REWALIDACJA, KLESZCZOWATE, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, MOC ZNAMIONOWA, MROZIWO, ZBIORNIK, PANEL ADMINISTRACYJNY, EMPORA, GNIOT, DUCH, SKRAJNOŚĆ, FIZYKA MOLEKULARNA, ROŚLINA KOPALNA, BARETKA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, NEKTARNIK, MEMBRANA, CHOWDER, STRZYKAWKA, PŁUCZKA WIERTNICZA, PEŁZAK, CERKIEW, DELEGOWANY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, MENU, KRECIK, POJAZD SPECJALNY, DEPESZOWIEC, ŻORŻETA, PREDYKACJA, PÓLKO, KAWAŁEK, KONDENSACJA, GRÓDŹ, PIEC PŁOMIENNY, DRĄG, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, FILM OBYCZAJOWY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KLUCZ, GRUPA WAROWNA, SYLWETKA, PRZĘSŁO, RYPS, SZCZYT, PCHACZ, DEROGACJA, APLIKACJA, BOROWIKOWA, FEERIA, GERMAŃSKOŚĆ, REMITENT, TRANSPORTÓWKA, OLEJARSTWO, KOSZER, RETENCJA, KRÓL, CANCA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, TAJEMNICA, BAŃKA INTERNETOWA, PAJACYK, KREM, FUNKCJE ELEMENTARNE, TRASZKA GÓRSKA, FILTR RODZINNY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, AKREDYTOWANIE SIĘ, WAŁ, FETYSZYZM, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, NIEMIASZEK, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, SEKS ORALNY, PIKSEL, ŁAPÓWKARSTWO, PIŁA, GEOFIT CEBULOWY, BORZEŚLAD ZWISŁY, SIEROTA ZUPEŁNY, WILGOTNOŚĆ, WEDUTA, PANTOFAG, PROTETYKA, SIATKA, KONIEC, PIERWSZOŚĆ, KULUARY, PÓŁKREW, DUSZA, PRZEDSTAWIENIE, WIDLICZKA, CZARNY PUNKT, ŚNIEŻNIK, LASKOWANIE, ZBAWICIELKA, STONÓG MYSZATY, WYROCZNIA, ECCHI, LISTWA, MIARKOWNIK SPALANIA, FILOKAKTUS, ZASTRZALIN, KABRIOLET, OPERACJA, HELIKAZA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, LAMPA ŁUKOWA, MAJDANIARZ, KILOMETR NA GODZINĘ, DEZABIL, FLASZKA, MODUŁ MIESZKALNY, WISKOZA, OSTATNI SAKRAMENT, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, BOMBER, KOTYLION, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, SAMOODNOWA, WĘGIERSKI, PUNKROCK, ŻARNIK, LEŚNY DZIADEK, POJEMNOŚĆ POLOWA, INWIGILACJA, RESTART, CIĄGUTEK, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, REDAKTOR NACZELNY, LEBERKA, PŁOMYCZEK, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, BIECZ, ANOMALIA POLANDA, ROMARIO, CUG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.664 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: morfem samodzielny lub związany, obecny w każdym leksemie, o dominującej funkcji semantycznej, odsyła do świata pozajęzykowego, pełniąc funkcję referencjalną, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MORFEM SAMODZIELNY LUB ZWIĄZANY, OBECNY W KAŻDYM LEKSEMIE, O DOMINUJĄCEJ FUNKCJI SEMANTYCZNEJ, ODSYŁA DO ŚWIATA POZAJĘZYKOWEGO, PEŁNIĄC FUNKCJĘ REFERENCJALNĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
morfem leksykalny, morfem samodzielny lub związany, obecny w każdym leksemie, o dominującej funkcji semantycznej, odsyła do świata pozajęzykowego, pełniąc funkcję referencjalną (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORFEM LEKSYKALNY
morfem samodzielny lub związany, obecny w każdym leksemie, o dominującej funkcji semantycznej, odsyła do świata pozajęzykowego, pełniąc funkcję referencjalną (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x