UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY NABYWCĄ (KUPUJĄCYM) A WYSTAWCĄ (SPRZEDAJĄCYM), WEDŁUG KTÓREJ NABYWCA MA PRAWO A NIE OBOWIĄZEK DO KUPNA ALBO SPRZEDAŻY OKREŚLONEJ ILOŚCI WALUTY CUR1 ZA WALUTĘ CUR2 WEDŁUG OKREŚLONEGO KURSU BAZOWEGO W UZGODNIONYM DNIU LUB JAKIMŚ ODCINKU CZASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPCJA WALUTOWA to:

umowa zawarta pomiędzy nabywcą (kupującym) a wystawcą (sprzedającym), według której nabywca ma prawo a nie obowiązek do kupna albo sprzedaży określonej ilości waluty CUR1 za walutę CUR2 według określonego kursu bazowego w uzgodnionym dniu lub jakimś odcinku czasu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY NABYWCĄ (KUPUJĄCYM) A WYSTAWCĄ (SPRZEDAJĄCYM), WEDŁUG KTÓREJ NABYWCA MA PRAWO A NIE OBOWIĄZEK DO KUPNA ALBO SPRZEDAŻY OKREŚLONEJ ILOŚCI WALUTY CUR1 ZA WALUTĘ CUR2 WEDŁUG OKREŚLONEGO KURSU BAZOWEGO W UZGODNIONYM DNIU LUB JAKIMŚ ODCINKU CZASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.584

DRYBLAS, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, ROLSKA, LAKIER, ŁUSKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, ŻUBR WĘGIERSKI, DEWIZY, DYPTYK, KROK, MANIERZYSTA, DARŃ, KOTWICA ZAPASOWA, JEZIORO POLITROFICZNE, STAWONOGI, PŁUCZKA, STROLLER, SZACHY SZYBKIE, STYPENDIUM, BINGO PIENIĘŻNE, OBLAT, FILTR ANTYSPAMOWY, HAMERNIA, ILUZYJNOŚĆ, ŁASKUN, FESTON, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, NIEPOWODZENIE, ŁOPATA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, LENA, CHOCHOŁEK, SEKS, LALA, DYFERENCJACJA, DALTON, OBIPIĘTA, KAPONIERA, EISEGEZA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, PRELUDIUM, CEMENT STOMATOLOGICZNY, STONOGA MUROWA, EVENT, KOPACZ, TUSZKA, SIEKIERA, STANDARD EMISYJNY, TYGIELEK, PUSTY LOS, PION ŻYROSKOPOWY, NAZWA ZBIOROWA, KAMIENIARZ, USKOK, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, MAKRAMA, TRAKTAT, KARTKA, LAWA PODUSZKOWA, KOLONIJKA, ZNICZ, NALEPKA, ŚWIADECTWO, PILOTKA, RYZYKO KONWERSJI, INSTAGRAMER, DELEGACJA, BEZIMIENNOŚĆ, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, ARABSKI, HALOGENEK ALKILOWY, ERUPCJA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, DUPLIKA, BROŃ NUKLEARNA, JEDWABNIK, WARSTWA JASNA, ZŁOTY CIELEC, ROMANTYZM, BEATA, WARSZTAT, NOODLE, SEKURYTYZACJA, PIĘKNOŚĆ, UMOWA O PRACĘ, PANSEKSUALIZM, SYNAPIZM, SZKAPLERZ, DODATEK STAŻOWY, KONTENER, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KOŚĆ GNYKOWA, UKŁAD ADAPTACYJNY, SZPONA, AUTOBUS CZŁONOWY, ALPAGA, PODWODA, STYLON, MECENAS, PORTFEL ZAMÓWIEŃ, KOMÓRKA MATECZNA, OGIER, KONTRETYKIETA, SYMBOLICZNOŚĆ, TREPANACJA, OMER, KRÓLOWA NAUK, TIMER, DESKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ALMANACH, ELEMENT, STYMULATOR, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, POUSSIN, QUEBECKI, ROLETKA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, LITERAT, REPUTACJA, SERBISTYKA, WÓZKOWY, WIEŻA KONTROLNA, AKCJA UPRZYWILEJOWANA, PENTAPTYK, MOBING, CARAT, PODDAŃCZOŚĆ, NERWICA WEGETATYWNA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, PILON, ELITA, LALKA, BRZUCH, ŻOŁĄDKÓWKA, OGRZEWACZ, OLIWA, LOKATA DYNAMICZNA, POTRZEBA, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, POZIOMICA, ANON, TOKARKA KŁOWA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, ŻART, SCUTUM, PODATEK ROLNY, SĘDZINA, CYKL PERYGLACJALNY, LIGAZA, NASTURCJA, WENTYL, MIKROOTWÓR, CHARAKTERYSTYKA, DRUGI PLAN, PRIMADONNA, PŁYWACZEK, FORMALIZACJA, WIZJONER, SIŁA, AKOMODACJA, OSOBNIK, ŚLEPY ZAUŁEK, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, UDAWACZKA, IZBICA, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, OLIWA, BORDER, UPOMNIENIE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, IRONIA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, DOBRO RZADKIE, CIĘŻAR DOWODU, TURBINA PAROWA, KOSZER, GORCZYCZNIK, WSPÓLNOŚĆ, WELON, OMEGA, PACHOŁ, DYKTATOR, CZAS, PLOTKARA, OLIWA Z OLIWEK, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, MŁAK, ZIĘCIASZEK, RÓWNANIE FISHERA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, KOŁO POŁUDNIKOWE, TEMPERATURA NÉELA, OWADZIARKI, NIEOBYCZAJNOŚĆ, CHLAJNA, COKÓŁ, ZAMSZ, ACEFALIA, DYSRAFIA, PALEOZOOLOGIA, PŁYTA PILŚNIOWA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, WĘZEŁ, SKAJLAJT, PROKSEMIKA, CHÓR, GEOMETRIA CZYSTA, ZAPRAWA, PŁYWAK, POLARNA CZAPA LODOWA, AKSJOMAT PASCHA, ŁAŃCUSZEK, KOTONINA, PYTONIAKOWATE, RESIDUUM, SPIS POWSZECHNY, POKEMON, WIETLICOWATE, ŁUPEK PARAFINOWY, MACIERZ DIAGONALNA, STWARDNIENIE GUZOWATE, MACICA PODZIELONA, GRYS, DYSPOZYTYWNOŚĆ, BUKWICA, DRAGA, SUCHORYT, KISZKA, OLEJEK HASZYSZOWY, ŁUPEK DACHOWY, TANK, ORTOGRAFIA, ŁĄCZNOŚĆ, TANGO, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ERPEG, GOŁOLEDŹ, SESJA POPULARNONAUKOWA, OTWÓR, MORAWSKI, ZEGAR SYSTEMOWY, IZOLATKA, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, F, KLAWIATURA, JEDWAB NATURALNY, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, NIEREGULARNOŚĆ, RÓJKA, ADHEZJA, CZERWONE ŚWIATŁO, PURANA, UBOŻENIE, ZNAJOMY Z WIDZENIA, LITWAK, WĘGLIK, STRUKTURA DECYZYJNA, PROSTY, BALON, BEZPROGRAMOWOŚĆ, WYŚCIGI, SAKRAMENT, PRZECIER, OPONA BEZDĘTKOWA, CZERWIEŃ, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, RODNIK, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, TKANKA, GLOSATOR, CZARNA KOMEDIA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, BIAŁA SALA, SPOJRZENIE, CIEŃ, TAKT, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, TOPOLOGIA, PAPILOT, PRZYKASÓWKA, GRAFIKA WEKTOROWA, LEKARZ, KANTATA, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, DRABKA, SYTA, MELINA, FINISZ, AFERALNOŚĆ, HASŁO, ADAPTOWANIE SIĘ, PRZEJAW, FUNKCJA TOTALNA, ?KANONIERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.584 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY NABYWCĄ (KUPUJĄCYM) A WYSTAWCĄ (SPRZEDAJĄCYM), WEDŁUG KTÓREJ NABYWCA MA PRAWO A NIE OBOWIĄZEK DO KUPNA ALBO SPRZEDAŻY OKREŚLONEJ ILOŚCI WALUTY CUR1 ZA WALUTĘ CUR2 WEDŁUG OKREŚLONEGO KURSU BAZOWEGO W UZGODNIONYM DNIU LUB JAKIMŚ ODCINKU CZASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY NABYWCĄ (KUPUJĄCYM) A WYSTAWCĄ (SPRZEDAJĄCYM), WEDŁUG KTÓREJ NABYWCA MA PRAWO A NIE OBOWIĄZEK DO KUPNA ALBO SPRZEDAŻY OKREŚLONEJ ILOŚCI WALUTY CUR1 ZA WALUTĘ CUR2 WEDŁUG OKREŚLONEGO KURSU BAZOWEGO W UZGODNIONYM DNIU LUB JAKIMŚ ODCINKU CZASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPCJA WALUTOWA umowa zawarta pomiędzy nabywcą (kupującym) a wystawcą (sprzedającym), według której nabywca ma prawo a nie obowiązek do kupna albo sprzedaży określonej ilości waluty CUR1 za walutę CUR2 według określonego kursu bazowego w uzgodnionym dniu lub jakimś odcinku czasu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPCJA WALUTOWA
umowa zawarta pomiędzy nabywcą (kupującym) a wystawcą (sprzedającym), według której nabywca ma prawo a nie obowiązek do kupna albo sprzedaży określonej ilości waluty CUR1 za walutę CUR2 według określonego kursu bazowego w uzgodnionym dniu lub jakimś odcinku czasu (na 13 lit.).

Oprócz UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY NABYWCĄ (KUPUJĄCYM) A WYSTAWCĄ (SPRZEDAJĄCYM), WEDŁUG KTÓREJ NABYWCA MA PRAWO A NIE OBOWIĄZEK DO KUPNA ALBO SPRZEDAŻY OKREŚLONEJ ILOŚCI WALUTY CUR1 ZA WALUTĘ CUR2 WEDŁUG OKREŚLONEGO KURSU BAZOWEGO W UZGODNIONYM DNIU LUB JAKIMŚ ODCINKU CZASU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - UMOWA ZAWARTA POMIĘDZY NABYWCĄ (KUPUJĄCYM) A WYSTAWCĄ (SPRZEDAJĄCYM), WEDŁUG KTÓREJ NABYWCA MA PRAWO A NIE OBOWIĄZEK DO KUPNA ALBO SPRZEDAŻY OKREŚLONEJ ILOŚCI WALUTY CUR1 ZA WALUTĘ CUR2 WEDŁUG OKREŚLONEGO KURSU BAZOWEGO W UZGODNIONYM DNIU LUB JAKIMŚ ODCINKU CZASU. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x