CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA OPASUJĄCA NASADĘ JEGO SZYI: DREWNIANE LUB METALOWE KLESZCZYNĄ POKRYTE SKÓRĄ I MIĘKKĄ PODKŁADKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOMĄTO to:

część uprzęży konia opasująca nasadę jego szyi: drewniane lub metalowe kleszczyną pokryte skórą i miękką podkładką (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHOMĄTO

CHOMĄTO to:

rodzaj jarzma używanego do zaprzęgania konia do ciągnięcia wozu, pługa (na 7 lit.)CHOMĄTO to:

nadmiar obowiązków, które ograniczają czyjąś swobodę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA OPASUJĄCA NASADĘ JEGO SZYI: DREWNIANE LUB METALOWE KLESZCZYNĄ POKRYTE SKÓRĄ I MIĘKKĄ PODKŁADKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.518

ARSENIAN(III), PRAWA OSOBISTE, BULIONÓWKA, CIERPLIWOŚĆ, LINA, KISZKA STOLCOWA, KŁĄB, DYSZKANCIK, DYSALTERACJA, PSIANKA, TROLL, MELON, PORADLNE, LUTNIARZ, TŁUSZCZ, PARAGRAF, ZAPŁOTKI, WYŁADOWANIE KORONOWE, SKURCZ, STARZĘŚLA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, SKÓRZAK, SKOMPROMITOWANY, ŚCIANKA, TEREN ZIELONY, KRUCHTA, MISZCZU, UJĘCIE, TARAS, MYSZOSKOK WIELKI, SZCZI, RYTON, KOPIAŁ, PIEC GRZEWCZY, ANONEK, FRYZ, DRAMAT GANGSTERSKI, LAS, BAMBUS, KASZKIET, WYSTARCZALNOŚĆ, AKCENT, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, FAKSYMILE, MINERAŁ, SRAKA, SER TOPIONY, EROZJA GLACJALNA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, PODPINKA, ŚRODEK KARNY, NOCEK BECHSTEINA, GLORIETA, NAWA, RESPONDENT, SAUTE, BENEFICJENT, KONCENTRACJA, OCZYSZCZALNIK, ENZYM, ODŁAMKOWY, POMROK, SMOŁOWIEC, BAWET, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, BEZECEŃSTWO, SZTABSOFICER, ALIENACJA, ROŚLINA KORZENIOWA, LATANIE, CZECZOTKA, SPRZĘT MECHANICZNY, ONE-LINER, LAMPKA, GLORIA, GRZYWA FALI, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, WJAZD, LOT KOSZĄCY, AFIKS, ADIANTUM WŁAŚCIWE, GEOFIT KORZENIOWY, NAJEM, SIAD, OBÓZ DOCHODZENIOWY, BURDA, ODDZIAŁ, PRĄTNIK ALPEJSKI, WISKOZA, LINIA SPEKTRALNA, ROZMIAR, ELEKTROLIT, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, MORAWSKI, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, BOMBER, NIEMOŻEBNOŚĆ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, BRYTYJSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, STYL, ŻYTO, IZBA, RAMA KOMUNIKACYJNA, DŻIHAD, STAROWINA, RAJTUZY, OGNISKO, WYRAŻENIE, PAPIEROCH, LONGLEY, RYM NIEPEŁNY, PLASTYKA, PĘCINA, SIEĆ ENERGETYCZNA, PASKUDA, OKUPACJA, WIOŚLAK, SZACHY TRZYOSOBOWE, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, PREDYKCJA, MOŻLIWOŚĆ, ZASTÓJ, WDZIĘK, PROGRAM, ADORACJA, FRUSTRACJA, DOŁEK, GARSTKA, HUSYTA, STALLA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, MECHANIKA, KONFIGUROWANIE, POMADKA, OPARCIE, TROPIK, DZBANEK NA KWIATY, KURACJA SZOKOWA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, COLCANNON, SEKULARYZACJA, KRĄG KAMIENNY, RONDEL, ATRYBUCJA, SĄSIEDZKOŚĆ, FATAMORGANA, OKNO, OBRAZ, ALEC, POZYCJA TRENDELENBURGA, BRODZIK, FOTOGRAM, LICHWA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, ELEWON, SEKTOR, DOK, PIĘTA, ALAN, MROCZEK BRUNATNY, OWOC RZEKOMY, NIEISTOTNOŚĆ, FUJARKA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, OBYWATEL, TAKSON MONOTYPOWY, OCZKO, SZEJK, RODZICIELSKOŚĆ, PRZEZWISKO, PRZEPOJA, TACA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ALLEGROWICZKA, POWAGA, HUCUŁ, AFRYKAŃSKOŚĆ, MUSZLA, GUMNO, NUMER TAKTYCZNY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, INTERPRETACJA, BONOŃCZYK, CYKL ROZWOJOWY, KUMULACJA, PLAKIETA, PUDŁO REZONANSOWE, KRUPON, METODA KASOWA, TANDEM, WIROSZYBOWIEC, NADAWCA SPOŁECZNY, WTRYSK, TEZA, KONCERT, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, OBŁĄKANIEC, FILTR, WCINKA, STOPA ZWROTU, ŁADOWNICA, WĘZEŁ, DZIEKANAT, DOBRA STRONA, KRWAWNIK, GLADIUS, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, CEDRAT, DZIAD, PODAŻ NIEELASTYCZNA, GRZBIET KSIĄŻKI, MANEŻ, PRZECIWSTOK, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, ENUMERACJA, TEREN ZIELENI, ZAMEK, BAZA ODSETKOWA, NÓW, DACH, WYRZUTNIA, JĘZYK, GAŁĘZATKA, ŻUREK, GRAFOLOGIA, ANALIZA, PLAMA, KOŁPAK, PANTEON, FORMA, UKŁAD WIELOKROTNY, WARSTWA, EUROPA, SADŹ, ANGLOARAB SARDYŃSKI, ZBAWCZYNI, ODPRAWA, PODATNOŚĆ, KLERODENDRON, BEZWŁADNOŚĆ, BUDLEJA, LAPARENTOZAUR, SKARANIE BOSKIE, DZIEWIARNIA, PRĘT, ROZZIEW, SZKLANKA, POGODNOŚĆ, ROWER POZIOMY, SIOSTRZYCZKA, MINERAŁ, CZASZA, STACJA, BAMBO, IMPRESJA, PAGON, MOLESKIN, KOREK, PASIERB, ANEMOSTAT, EPIDEMIOLOG, ZASIŁEK PORODOWY, ZASIŁEK POGRZEBOWY, DERESZOWATA, KLOSZ, GÓRA, CIĄGACZ, MIKRORESTRUKTURYZACJA, KŁĄB, ISKRA, PORT MACIERZYSTY, NIEDOJRZAŁOŚĆ, PRACA, DÓŁ NADOBOJCZYKOWY, PUNKT DYMIENIA, FACHOWIEC, PREFEKT, FINISZ, ŁOGAWIZNA, KOLORY PAŃSTWOWE, SEKS, POLEWACZKA, SOLITER, WIZYTOWNIK, GRANULACJA, PODUSZKA, OCZOJEBKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, LEJBIK, SUCHORYT, JĘZYK PIKTYJSKI, PART, DUMPING, KAŁMUK, SZTYFT, KLASZTOR, MANTELLOWATE, ?D.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA OPASUJĄCA NASADĘ JEGO SZYI: DREWNIANE LUB METALOWE KLESZCZYNĄ POKRYTE SKÓRĄ I MIĘKKĄ PODKŁADKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA OPASUJĄCA NASADĘ JEGO SZYI: DREWNIANE LUB METALOWE KLESZCZYNĄ POKRYTE SKÓRĄ I MIĘKKĄ PODKŁADKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOMĄTO część uprzęży konia opasująca nasadę jego szyi: drewniane lub metalowe kleszczyną pokryte skórą i miękką podkładką (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOMĄTO
część uprzęży konia opasująca nasadę jego szyi: drewniane lub metalowe kleszczyną pokryte skórą i miękką podkładką (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA OPASUJĄCA NASADĘ JEGO SZYI: DREWNIANE LUB METALOWE KLESZCZYNĄ POKRYTE SKÓRĄ I MIĘKKĄ PODKŁADKĄ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ UPRZĘŻY KONIA OPASUJĄCA NASADĘ JEGO SZYI: DREWNIANE LUB METALOWE KLESZCZYNĄ POKRYTE SKÓRĄ I MIĘKKĄ PODKŁADKĄ. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x