SUBSTANCJA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU RAZEM Z POKARMEM I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA; JEST JEDNĄ Z SUBSTANCJI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU, MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ BUDULCOWĄ, ENERGETYCZNĄ LUB REGULUJĄCĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKŁADNIK ODŻYWCZY to:

substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 16 lit.)SKŁADNIK POKARMOWY to:

substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU RAZEM Z POKARMEM I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA; JEST JEDNĄ Z SUBSTANCJI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU, MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ BUDULCOWĄ, ENERGETYCZNĄ LUB REGULUJĄCĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.601

DESPOTYZM, PANTOFELNIK, STAN WOLNY, PARK MIEJSKI, SOCZEWKA, ROZSTĘP, CEREMONIAŁ, SKIOFIT, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, SOCJOLOGIA RADYKALNA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PROKURATOR, MACICA, START MASOWY, UCHO, ZACHOWANIE, JĘZYK SZWEDZKI, AUTOMOBILISTA, STOPOFUNT, KANALIK, CHLEB, PRAWO OBYWATELSKIE, DILER, PRZEPIS PRZEJŚCIOWY, PLUS DODATNI, CHRYJA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, ZWARCIE, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, GĘSTOŚĆ, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, SKOK, KULTURA STARTEROWA, AMARANT, NIEMOC, RACHUNEK CAŁKOWY, KIEROWCA, OLEJ JADALNY, KARYKATURALNOŚĆ, TUNICZKA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, DROBNICOWIEC, FAB LAB, ENERGICZNOŚĆ, PODSTAWA POTĘGI, SONIFIKACJA, BUTLA GAZOWA, GŁOS, NADWOZIE SAMONOŚNE, DAMAN, KIESZONKA, ZEPSUTOŚĆ, WSTRZĄS POURAZOWY, GITARA, OŚLA GŁOWA, METAL, CIAŁO JAMISTE, HABANERA, FILANDER RUDAWY, WOJNA CELNA, PROCES POLITROPOWY, MAKARONIARZ, PODGATUNEK, LEPTOPLEURON, OKRES NOWORODKOWY, CYJANOŻELAZIAN, BALON, PŁYN, PODEJŹRZON LANCETOWATY, ŚCIĘCIE, BRAMOWNICA, KURACJA, ZENDRA, ANALOG, TOMIZM, ZJAWISKO, AMIOKSZTAŁTNE, RETABULUM, APARAT SZPARKOWY, JAPOŃSKOŚĆ, ROBOTA, STOŻAR, ZESPÓŁ, RAK, MINA, NIEDOKŁADNOŚĆ, KOREGENT, WYROSTEK BARKOWY, BEATA, NEPER, ZRAZOWA, SUWNICA BRAMOWA, STWORZENIE NIEBOŻE, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, MAKIAWELISTA, LIBELLA, LOBOTOMIA, POSTOŁY, POLSKOŚĆ, KAJFASZ, MIGOTANIE GWIAZD, KURATORSTWO, BANKOWÓZ, BEJCA, NAZWA INDYWIDUALNA, BARSZCZ, OKULARY, EGZOCENTRYZM, PIERWSZY, PIŁKA MECZOWA, FIRCYK, PIÓROSZ PIERZASTY, AGERATUM, ODCZYNNIK, KURS STAŁY, ZAKON CZYNNY, KONTAKT, DRZEWO IGLASTE, LISTA STARTOWA, SKIPASS, KOMŻA, SEZAM, RELACJA BINARNA, PROSTA, POŁYSK, NIEŚMIAŁOŚĆ, BATALION WARTOWNICZY, BRUTALNOŚĆ, FANFARON, POLIMORF, CIAŁO NIEBIESKIE, GAJA, KRUPA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, HOMOSEKSUALIZM, SZALOTKA, CYNK, ZATOR, KLIN, WINIETA, BRZYDACTWO, WCIOS, SZATA, SNAJPER WYBOROWY, TUM, FLAK, JĘDZA, POMYLENIEC, CUKIER, AKTYWNOŚĆ, MIMEOGRAF, BAZYLISZEK, BALET, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, WIĆ ROŚLINNA, GICZ, KUCHENKA, KÓŁECZKO, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PROTEZA, ZGŁĘBNIK, KONTROLKA, SIŁA ROBOCZA, MANIAK, KIA, SUFRAGANIA, FIZJOTERAPIA, ETANOLOAMINA, CZWÓRKA, CHÓR, SZKLIWO, PRZEDSTAWIENIE, ARABESKA, CEBULAK, KAPTUR, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ADWEKCJA, KOSZMAR, MIĘKKOŚĆ, DANIO, FATALIZM, JEZIORO RELIKTOWE, RUBELIT, ZEZWŁOK, JEDNOCUKIER, BAZYLISZEK, ORTOGRAFIA, ALTERNATA, JARZĘBIAK, KATASTROFIZM, GATUNEK ITEROPARYCZNY, ALBULOWATE, SZTUCZNE PŁUCO, UROCZYSKO, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, EKSLIBRYS, FUNKCJA TOTALNA, KASA, DOTKNIĘCIE, CZESKI BŁĄD, DWUNASTOKROTNOŚĆ, TKANINA, ORKA NAJMNIEJSZA, KOZIOŁ, ALMUKANTARAT, RICOTTA, ŚLEPY STRZAŁ, POTNIK, BODZIEC, PANEKLA, EISEGEZA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, MADAPOLAM, MAŁPKA, REKIN CHOCHLIK, BOKSERKA, POMYŁKA FREUDOWSKA, NIEMIECKOŚĆ, CIĄGACZ, OPERA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, PODGRZEWACZ, DOMIESZKA, INDIANKA, FIRMÓWKA, KATEGORIA OPEN, SMAR, POJAZD ZABYTKOWY, KARMIDŁO, UNCJA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, MERZYK OBRZEŻONY, SZCZEGÓLNOŚĆ, MIEDZIOWNIK, ANOMALIA POLANDA, RAMPA, EMIGRACYJNOŚĆ, ZAGŁÓWEK, BIEGŁOŚĆ, SPUSZCZENIE, SWORZEŃ, FILTR RODZINNY, FRANCUSKOŚĆ, SYSTEM KOMPUTEROWY, POZYTON, MECHANIZM ODPALAJĄCY, TORFOWISKO NISKIE, NIEŚWIADOMOŚĆ, PRZYCISK, NUMER TAKTYCZNY, JEDNOŻEŃSTWO, NIEUPRZEJMOŚĆ, WIRUS, URAN, ŁUSKOWIEC, MIECH, KORONKARZ, RYBA UKWIAŁOWA, WOREK, PÓŁSFERA, KRĄŻNIK, WARSZTAT, DYSPEPSJA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, BERET, SERWIS, NABIERKA, AEROFON, PROMIENNIK, ELEW, LEGOWISKO, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, KOŹLAREK, BODARZ, POKRYCIE, PIERWSZA JASKÓŁKA, SHERGOTTYT, MULTIKULTURALIZM, SŁODZIK, GUMA BALONOWA, GLONY ZŁOCISTE, MUNDSZTUK, KEFALINA, WISKOZA, ŁUK ELEKTRYCZNY, PLUJKA, PODATEK KATASTRALNY, ENERGIA, OGNIWO WESTONA, ZNAK LEGITYMACYJNY, NACZYNIAK, BĄBEL, DROGA PRZEZ MĘKĘ, CURRY, PROTEROZUCHIDY, TAFELKA, ALIT, STATYSTYKA OPISOWA, CHOROBA ZASADOWA, ?APRIORYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.601 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU RAZEM Z POKARMEM I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA; JEST JEDNĄ Z SUBSTANCJI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU, MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ BUDULCOWĄ, ENERGETYCZNĄ LUB REGULUJĄCĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU RAZEM Z POKARMEM I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA; JEST JEDNĄ Z SUBSTANCJI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU, MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ BUDULCOWĄ, ENERGETYCZNĄ LUB REGULUJĄCĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKŁADNIK ODŻYWCZY substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 16 lit.)
SKŁADNIK POKARMOWY substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKŁADNIK ODŻYWCZY
substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 16 lit.).
SKŁADNIK POKARMOWY
substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 17 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU RAZEM Z POKARMEM I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA; JEST JEDNĄ Z SUBSTANCJI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU, MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ BUDULCOWĄ, ENERGETYCZNĄ LUB REGULUJĄCĄ sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - SUBSTANCJA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU RAZEM Z POKARMEM I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA; JEST JEDNĄ Z SUBSTANCJI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU, MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ BUDULCOWĄ, ENERGETYCZNĄ LUB REGULUJĄCĄ. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x