Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SUBSTANCJA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU RAZEM Z POKARMEM I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA; JEST JEDNĄ Z SUBSTANCJI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU, MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ BUDULCOWĄ, ENERGETYCZNĄ LUB REGULUJĄCĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKŁADNIK ODŻYWCZY to:

substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 16 lit.)SKŁADNIK POKARMOWY to:

substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU RAZEM Z POKARMEM I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA; JEST JEDNĄ Z SUBSTANCJI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU, MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ BUDULCOWĄ, ENERGETYCZNĄ LUB REGULUJĄCĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.895

REGRESJA LINIOWA, NAPASTNIK, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, NEUROMEDIATOR, FILTR CZEBYSZEWA, POWAGA, ZAPALCZYWOŚĆ, SZCZELINA BRZEŻNA, WCIĄGARKA, PORÓD LOTOSOWY, MAŁPI GAJ, OPUCHLIZNA, KOLUMNA, CHŁODNIK, FIZYCZNOŚĆ, GRAMOWID, OBŁĘK, PODZIEMIE, TRÓJNÓG, MODELOWOŚĆ, GŁOS PIERSIOWY, POTENCJAŁ ZETA, AMFITEATR, MERZYK GROBLOWY, GĘSTE, WÓZ MEBLOWY, ZWOLNIENIE, SZKARADZTWO, HIPOTROFIA, STAN WOLNY, CIENNIK, PRZĘSŁO, FOSFOREK, SAKWA, FIGA, MERENGA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, GEN KUMULATYWNY, LUNETA, ŁAGODNOŚĆ, DELEGACYJKA, POPRZEDNIK, RYWALIZACJA, GLOBINA, SZACHT, WIKARIANT, POWIERNICTWO, TORFOWIEC, SYSTEMIK, BARWY NARODOWE, CUG, PODMIOT, PAKA, REEDUKACJA, RUCHANKA, FAJNOŚĆ, PĘTO, POZYTYWNOŚĆ, AZOLLA PAPROTKOWA, ZEBROID, ARENA, OPARY, ZIEMIA NICZYJA, COROCZNOŚĆ, LIST GOŃCZY, PUŁAP PRAKTYCZNY, VIRGA, ASYSTENTKA, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, ANTYDEPRESANT, SŁONINA, SZTUCER, OZDOBNIK, ZAKŁAD WZAJEMNY, SUSEŁ WASHINGTONA, REFLEKTOR, PODKAST, GNIAZDO, TOKSYNA SINICOWA, WIEK TLENOWY, CZARNA OSPA, SZWEDZKOŚĆ, WUEF, FIRMANCTWO, GOL SAMOBÓJCZY, PIEKŁO, MAGIERKA, MATAMATA, WIDŁOGONKA SIWICA, ZESPÓŁ, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, BOSKA CZĄSTKA, INTRATA, CZERECHA, CHŁOPOWINA, KOŚĆ KLINOWA, ROZDZIAŁ, PARASYMPATYKOLITYK, DWUDZIESTY SIÓDMY, PÓŁWARIAT, DOLABELLA, NAPPA, ORLICZKOWATE, TEREN ODKRYTY, RÓWNANIE KWADRATOWE, WĘŻÓWKA, KREDYT REWOLWINGOWY, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, PIANOGAZOSTYLIKAT, BARANEK, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, SKAFANDER, ADIUWANT, PLURALISTA, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, LANGUSTA, PRZYLŻEŃCE, NACIĄG, ELEWON, INTERNACJONAŁ, AS SERWISOWY, PÓŁPROFIL, LICZBA PRZESTĘPNA, WICEHRABIA, WSTĘŻNIAKI, TANK, CZUBRICA, TONAŻ, KONTRABANDA, SENIOR, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, HEDONIZM, POZIOM, BITUMIZACJA, CZARNA LISTA, TYP, AGAT MSZYSTY, ŚLEPY STRZAŁ, KOREK, TRYMOWANIE, FANABERIA, MAMUT POŁUDNIOWY, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, RESPONDENTKA, RÓW, ARAMEIZM, MECENASOSTWO, PRZECHYŁKA, STROLLER, PAZUR, DRACHMA, SZCZOTECZKA, WARIOMETR, DODATEK PIELĘGNACYJNY, POSŁUCH, SKÓROSKRZYDŁE, KONDYCJA FINANSOWA, WYWIAD LEKARSKI, PODPORA, PYRETRYNA, OLBROT, ŁAŃCUSZEK, WCINKA, ETEZJA, UCZESTNIK, ASPIRACJA, POWSTANIE, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, WYCZYSTKA, WOLA BOŻA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, SŁUŻEBNIK, WĄŻ, NOWELIZACJA, GRA KOMPUTEROWA, SKRAJNIK, FUNKCJA GREENA, ANTROPOLOGIA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, KACOWE, EMULGACJA, TIAZYD, INTERES PRAWNY, NIEPODLEGŁOŚĆ, KORNIK, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, ADWEKCJA, ATRAKCYJNOŚĆ, ECCHI, ROZBIEŻNOŚĆ, BALDACHIM, CHUJOWIZNA, CECHA, KOMORA WULKANICZNA, HAPTOBENTOS, BRAHMS, ZAPRZĘG, SESJA, PIES STRÓŻUJĄCY, HUMMUS, MROŻONKA, KARTA WIZYTOWA, ILUZJONIZM, SŁUCH ABSOLUTNY, ZMOWA CENOWA, WIATR, WATAHA, MALARZ, CHIMERA AMERYKAŃSKA, NIENORMATYWNOŚĆ, OSTROŚĆ, RECEPTOR OPIOIDOWY, WIZYTA DOMOWA, PASOŻYT, INSTRUMENT MECHANICZNY, PROMIONEK, DROBNICOWIEC, ZŁÓG WAPNIOWY, PIŁA CZOPOWA, ŁAPOWNICTWO, ETIOPSKI KLASYCZNY, MONOCHORD, TRANZYSTOR, SZCZEP, ANORAK, SAMOCHÓD POŻARNICZY, SERNIK, STUDIUM, CYWIL, ARKA, INFLACJA UKRYTA, SZANTA, BOMBER, CZUWANIE, SAMOPAŁ, SYNTETYZATOR, EDESTYDY, DECHA, SZKOŁA, ZAKUP, PRAKTYCZNOŚĆ, UKRYCIE, DOZNANIE, BĄK AMERYKAŃSKI, SYGNAŁ, MYDLINY, PSIARKA, POWIERNICTWO, POMOC SPOŁECZNA, INSTANCJA, SORBET, KROKANT, PŁODY ROLNE, PETRYFIKACJA, KRAŃCÓWKA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, JAŚMINOWIEC, SROMOTA, BEZINWAZYJNOŚĆ, INDUKTOR, NIELOTNOŚĆ, DRESSING, ZIEMIA ODNIESIENIA, KROPLA, WICEKAPELMISTRZ, AUTOBUS SZYNOWY, PROGRAM TELEWIZYJNY, QUEBECKI, POŻĄDLIWOŚĆ, LEŻNIK, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ARKUSZ POETYCKI, KRYTERIUM CAŁKOWE, WERYFIKACJA, SCHAB, POTAŻ KAUSTYCZNY, OTWARTOŚĆ, TAPETA, ZIARNO, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, KLASA, OGRANICZNIK, PRZEKŁADKA, PLAMICA, OLIWA Z OLIWEK, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, PÓŁGOLF, AGREGATOR, SERWER WIDEO, BORZEŚLAD ZWISŁY, TRANSPORTÓWKA, PROFIT, TAUTOCHRONA, PAROKSYTON, BRODZIK, KOMONICA, RYBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA DOSTARCZANA DO ORGANIZMU RAZEM Z POKARMEM I WYDOBYWANA Z NIEGO W PROCESIE TRAWIENIA; JEST JEDNĄ Z SUBSTANCJI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU, MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJĘ BUDULCOWĄ, ENERGETYCZNĄ LUB REGULUJĄCĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
składnik odżywczy, substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 16 lit.)
składnik pokarmowy, substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKŁADNIK ODŻYWCZY
substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 16 lit.).
SKŁADNIK POKARMOWY
substancja dostarczana do organizmu razem z pokarmem i wydobywana z niego w procesie trawienia; jest jedną z substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, może pełnić funkcję budulcową, energetyczną lub regulującą (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x