ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁKREW to:

zjawisko dotyczące głównie koni, dziedziczenie przez osobnika nierasowego cech osobnika rasowego (samicy lub samca) na skutek skrzyżowania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PÓŁKREW

PÓŁKREW to:

koński mieszaniec powstały ze skrzyżowania konia czystej krwi z koniem miejscowym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.932

KOREKTA DRUGOSTRONNA, KOŁACZYK, SŁUGA BOŻA, APORT, SIODEŁKOWCE, ARMIA, OBJAWIENIE, OCHWEŚNIK, ŚWIECZKA, POKRZYWDZONY, PODKŁAD GEODEZYJNY, PREDYSPOZYCJA, DRYBLAS, ATAWIZM, SZKODNIK, DRUŻYNA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, MARTWIAK, MACIEJ, TANIEC BRZUCHA, HISTORIA, GENERACJA, LEK PRZECIWBÓLOWY, NACIEK JASKINIOWY, TWIERDZENIE TOEPLITZA, MOZART, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, MIMETYZM FORMALNY, PRACA ORGANICZNA, TETRAETYLOOŁÓW, OTWÓR, PRAGNIENIE, ADVOCATUS DIABOLI, SPANIEL, KSIĘGA HODOWLANA, ŚNIEG, DELOKALIZACJA, JĘZYCZEK U WAGI, POLICJA, PAŃSZCZYŹNIAK, PRZEJEŻDŻAJĄCY, CZEREMCHA, ZASADA REAFERENCJI, NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE, TEREN ZALEWOWY, OUDRY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, OPĘTANIE, PYZA, ARENA, ŁĄCZNOŚĆ WSPÓŁDZIAŁANIA, TWIERDZENIE HARTOGSA, CYFRA, SIODŁO SKOKOWE, SPEKTROSKOPIA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, CYTODIAGNOSTYKA, KAWALER, PRÓBA ŻELAZA, SYNGALESKI, PYŁ, MATRYKUŁA, ZABYTEK NIERUCHOMY, MISTRZU, CEMENT, KRYTYCZNOŚĆ, BARWICA, WILK, ROZBIERANKA, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, SZEJK, PRZEŚMIEWKA, ZAKRES REAKCJI, PROGRAMOTWÓRCA, ANTOCYJANIDYN, MARUDERSTWO, CENOBIORCA, REWERSAŁ, CHORĄŻA, SKUP, EKRAN AKUSTYCZNY, GOŁOBORZE, LIBERIA, MACH, PALATOGRAM, HOMOGENAT, TELEMARK, TATUAŻ, KROPLÓWKA, ANALIZA FINANSOWA, SZÓSTY ZMYSŁ, STRONA WWW, ANDANTINO, KATOLICKOŚĆ, RZĄD, KOLEGA, ASTRONOMIA, FUTRYNA, NAPĘD, IMMUNOLOGIA, PŁATEK, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PEPSI, MASZYNOWNIA, XSARA, MAŁPOLUD, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, TORPEDA, GOMÓŁKA, KOTWICZNIKOWCE, MARKIZA, DRUK AKCYDENSOWY, SZYPUŁA, PLACÓWKA NAUKOWA, GRZYB CHRONIONY, WIZA POBYTOWA, UKŁAD, PALMETA, LEKCJA, ARONIÓWKA, WAPORYZACJA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, TRYTKA, MEMORIAŁ, ZALEW, DUROPLAST, BIAŁE WINO, SPŁYW BŁOTNY, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, MÓL BOROWICZAK, OBSADA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, PRZEKRÓJ, BYLINA, BEK, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, PRZYBYTEK, BZURA, TECHNOKRATA, KONCEPCJA MONETARNA, ZAPOŻYCZENIE, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, STARONORDYCKI, DIATRYBA, PODWOZIE, PIEROGI, KOMITET, KIEŁBAŚNICA, GLORIA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, MUZYKA ELEKTRONICZNA, TERCJA, TONACJA, PIANKA, MAZEROWANIE, PIŁKA RĘCZNA, NAWYK, KRÓWSKO, ROSYJSKI, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, TROMPA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, DEHNEL, BRANŻA, GEKONEK, OBRÓT, KÓŁECZKO, PIGMALIONIZM, PRAWO CURIE-WEISSA, PRZECIEK, SZWABSKI, NOTOWANIA, OKSZA, RECEPTARIUSZ, NOWALIA, PRZYRODNIA SIOSTRA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, METODA TERMICZNA, BRYTFANKA, POLIETER, SANDARAK AFRYKAŃSKI, LOTOSOWA STOPA, SPLOT, MERZYK OBRZEŻONY, MAAN, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, GAJA, DŹWIGNIA, HALO, DOŁEK, BLOCH, WĘZEŁ, KABACA, ZARAZA, LODOWIEC GRUZOWY, RENÓWKA, GOŃBA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, CZERPAK, CZARCIE NASIENIE, NAWÓZ MINERALNY, ODCHYŁKA, ZIARENKOWIEC, JĘZYK TAMILSKI, GRABINA, DORATORHYNCHUS, PROCES BUDOWLANY, CRACK, MARINA, INWAZJA, KĄT DEPRESJI, PASZCZA, ARIANE, SIDLISZ PIWNICZNY, SZURPEK MISECZKOWATY, CEBULA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, ZIARENKO, GOŚĆ, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, FUTRÓWKA, KLOSZ, AZOLLA DROBNA, MONTOWNIA, CZTERNASTY, POLAK, DALMIERZ OPTYCZNY, EWOLUCJONIZM, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PARSĘTA, LEGAT PAPIESKI, TRÓJKA, MANEŻ, CZECZOTA, ŻYŁA NIEZGODNA, SENTYMENT, SZWAGROSTWO, PARADOKS GRAWITACYJNY, TROLLING, TERAPIA POZNAWCZA, POLSKI-SLOWNIK.PL, WOŹNY, CHÓR, CHIŃSKI, ANITA, DŻYGITÓWKA, OLEJ SOJOWY, PERŁOWIEC, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, NEPER, STRZELEC WYBOROWY, OWAL KARTEZJUSZA, TERPEN, FILARIOZA, PODKULTURA, BEKHEND, RETRANSLACJA, CHIKUNGUNYA, KRATKI, HELLEŃSKOŚĆ, PYTANIE, CZARNUCH, ZAPOTRZEBOWANIE, GWAJAK, ELASTOR, WIEŻA ARTYLERYJSKA, SPRYCIARKA, TORFOWIEC OBŁY, STROP KLEINA, SKUPIENIE, ZŁOTA RENETA, NAPÓJ WINOPODOBNY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, KONSYGNATARIUSZ, OTRUPKA WESTWOODA, KOMPLEKS KASTRACYJNY, EGZEKUTYWA, TURNIA, PIKADA, BALON, INWESTYCJE, INSTALACJA, WARSZTAT, TARCICA, ŻYŁKA, PORĘBA, PRZEŁOM, OBLECH, CZASZA, KOŃ OLDENBURSKI, MOBILE, GRÓD, BASEN, BARWNIK, LIOFILIZACJA, ?KIEREJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.932 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁKREW zjawisko dotyczące głównie koni, dziedziczenie przez osobnika nierasowego cech osobnika rasowego (samicy lub samca) na skutek skrzyżowania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁKREW
zjawisko dotyczące głównie koni, dziedziczenie przez osobnika nierasowego cech osobnika rasowego (samicy lub samca) na skutek skrzyżowania (na 7 lit.).

Oprócz ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x