ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁKREW to:

zjawisko dotyczące głównie koni, dziedziczenie przez osobnika nierasowego cech osobnika rasowego (samicy lub samca) na skutek skrzyżowania (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PÓŁKREW

PÓŁKREW to:

koński mieszaniec powstały ze skrzyżowania konia czystej krwi z koniem miejscowym (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.932

GUMKA, PUNK ROCK, SCENKA RODZAJOWA, PRAWO ESTOUP-ZIPF, JĘZYK QUENEJSKI, BROŃ MIOTAJĄCA, MARTWIAK, WAŻNIK, WINIARZ, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, EUROKORPUS, PŁOMIEŃ, GRANT, ALCOCK, LÓD DENNY, KOŁKOWNICA, PRZENOSICIEL, BOCZNIK, PERKOZ GRUBODZIOBY, LEBERWURSZT, PUNKT ROSY, ROWER, BEZSENS, AKT, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, KLONOWANIE, NAGANNOŚĆ, ZASADA HUYGENSA, PRZEWODNICZĄCY, SZPULKA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, DOBRA, KOPEĆ, PUCH KIELICHOWY, PUNKT, KURAWONGA ZMIENNA, CEROFERARIUSZ, MARSKOŚĆ, MARYNARCZYNA, USTERZENIE RUDLICKIEGO, FALA NOŚNA, ODTRUTKA, VASARELY, PROTEST SONG, ZAKWASZENIE, MECHANIKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KOLUMNA, KANTO, MIKROSTRUKTURA, KOLOKWIUM, RANA, KINKIET, LIBRA, PAS, MECHOWCE, WIBROBETON, KATAPULTA, LĘDŹWIE, DZIAŁ WODNY, INDEKS, PRASOWANIE, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, UJGURSKI, HAMPEL, SAN, TUMBA, TURBAN, PASO PERUWIAŃSKI, SZTUCZNA INTELIGENCJA, REKLAMANT, KAUCZUK BUTYLOWY, WIDLISZEK, RAJD GWIAŹDZISTY, PROMIENNIK, SANDWICZ, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, KLEPKA, FAWORYT, ODNIESIENIE, SPÓŁKA PARTNERSKA, WISKOZA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, ŻAŁOBA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, KWIATUSZEK, FANPAGE, TALASOTERAPIA, DYPTYCH, WSPARCIE, EMOTIKONA, KRÓWSKO, DYMORFIZM PŁCIOWY, DYL, LEPKOŚĆ CEN, BRODAWKA STÓP, HERBATA, OTRĘT, TINA, RADA, SYNERGIA, TĘCZA, JĘZYK ESKIMOSKI, BLOKADA ALKOHOLOWA, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŁUK DŁONIOWY, TAHITI, TERMOLUMINESCENCJA, SKOPEK, KREMÓWKA, LAS DESZCZOWY, WIGOŃ, ASOCJACJA GWIAZDOWA, POŁOŻNICA, MATIZ, POSTĘP BIOLOGICZNY, AUDIOBOOK, PACHWINA, SOLFUGI, PREDYKCJA, ŻEBRO, RYKSZARZ, SĄD WOJSKOWY, LITEWSKOŚĆ, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, GEN SPRZĘŻONY, MAZUR, SOS BESZAMELOWY, WYDZIELINA, ORKIESTRA, KIERAT, HANDEL NARĘCZNY, SKLEP, ULUBIENIEC, AZJATYCKOŚĆ, EKSPANDER, DZIESIĄTKA, BRODZIK, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, ZRAZ, STEP, MONASTER, DZIEDZICZENIE, GLOBUS, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, MATOWOŚĆ, BERNARD, WSPÓŁPRACOWNIK, TRINIA, GRANAT, ŻABA LEOPARDOWA, GOL KONTAKTOWY, OLEJ PALMOWY, PIDGIN, STAŁA KOSMOLOGICZNA, BIFURKACJA, DREN, JABŁOŃ KWIECISTA, TŁUMACZKA, SPRAWNOŚĆ, ANATOMIA, BAMBUS, CARSTWO, CHOROBA GENETYCZNA, BOCZNIAK, BRODAWKA, PANTOFELNIK, MEDGYES, TRUFLA, GÓRNICTWO, SKANER BĘBNOWY, ATEMOYA, NORMALNA, MONITOR, ASFALT, ZAPŁON, OBIEKTYWNOŚĆ, PERKALIK, CHOROBA BAKTERYJNA, RATING, DEFOLIANT, DRĄGAL, ANSAMBL, WIHAJSTER, PRZEWODNIK, OSKÓREK, TANIEC, SZYK, ROMANTYZM, TYRYSTOR, BOTTOMLESS, SPIRYTUS, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, SAURON, SZTURWAŁ, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, TABLETKA, ALF, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, PROFESOR ZWYCZAJNY, AULA, ORBITA BIEGUNOWA, MIECH, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, FIGURA ZASZCZYTNA, GEORGE, PIERWSZY, SÓL, ROŻEK, BORDER, BERET, GRYZIEL TAPETNIK, STAN CZYNNY, TEOLOGIA WYZWOLENIA, AFERALNOŚĆ, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, PASZTET, LAGUNA, KREPA, ZACHOWANIE, PRANIE MÓZGU, BOK, LIST KAPERSKI, DONOR, BRZEMIĘ, KLIENT, KURANT, SZLUFKA, WIADRO, KAMLOT, OLEJ Z OLIWEK, MAŁPIATKI, KOMISJA ETYCZNA, STEROWNIK, KOPEĆ, GRZYB, APATIA, GRZEBIEŃ, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, ACHONDRYT, LINIA, EMPORA, PROTETYKA, ZASADA, KOLET, OPERACJA, AZJATA, LISTWA, WOŁGA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, KRZESŁO WIEDEŃSKIE, TAŚMA, CERKIEW BOJKOWSKA, SYROP ZŁOCISTY, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, KOMORA WULKANICZNA, WPADKA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, BULWARÓWKA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, MYKOHETEROTROF, ZIEMNIACZEK, KRĄG KAMIENNY, KUKIEŁKA LESSOWA, ZASILANIE, MLEKO LODOWCOWE, PYCHOTA, IZOTERMIA, TRAFIENIE, SZABLA, HARFA EOLSKA, BIELIZNA, GREJ, DYKTATURA, FROTTE, LINIA ŚREDNICOWA, ŚREDNIA KWADRATOWA, WARTOŚĆ NOMINALNA, MARIO, DŻOLER, IMMUNOLOGIA, WĘDRÓWKA, RURA GŁOSOWA, RODODENDRON, WRZUTA, GRADACJA, SZÓSTY, STRZĘP LUDZKI, ROGALIK, OSTATNIE PODRYGI, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, OKNO, MAKAGIGA, BYK, KWADRYGA, TAJEMNICA, ?GNOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.932 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁKREW zjawisko dotyczące głównie koni, dziedziczenie przez osobnika nierasowego cech osobnika rasowego (samicy lub samca) na skutek skrzyżowania (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁKREW
zjawisko dotyczące głównie koni, dziedziczenie przez osobnika nierasowego cech osobnika rasowego (samicy lub samca) na skutek skrzyżowania (na 7 lit.).

Oprócz ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - ZJAWISKO DOTYCZĄCE GŁÓWNIE KONI, DZIEDZICZENIE PRZEZ OSOBNIKA NIERASOWEGO CECH OSOBNIKA RASOWEGO (SAMICY LUB SAMCA) NA SKUTEK SKRZYŻOWANIA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast