RODZAJ POTRAWY LUB JEDEN Z JEJ SKŁADNIKÓW, PRZYGOTOWYWANY Z SZATKOWANEJ KAPUSTY, KTÓRA PODDAWANA JEST KISZENIU POPRZEZ ZASOLENIE I FERMENTACJĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAPUSTA KISZONA to:

rodzaj potrawy lub jeden z jej składników, przygotowywany z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację (na 14 lit.)KAPUSTA KWASZONA to:

rodzaj potrawy lub jeden z jej składników, przygotowywany z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ POTRAWY LUB JEDEN Z JEJ SKŁADNIKÓW, PRZYGOTOWYWANY Z SZATKOWANEJ KAPUSTY, KTÓRA PODDAWANA JEST KISZENIU POPRZEZ ZASOLENIE I FERMENTACJĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.859

HELIOCENTRYZM, JAŚMIN, JUNIORKA MŁODSZA, ZBIÓRKA, WĘZEŁ KRZYŻOWY, WOSKOWATOŚĆ, ROZMARYN, GOLKIPERKA, ZGORZEL GAZOWA, ALAN, BUŁKA MAŚLANA, ANGORA TURECKA, PIESIO, MAKIMONO, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, FARBKA, BEŁT, ALGEBRA LINIOWA, RADŁO, ALTERNAT, WELWICZIA, SZYBER, SPADEK, PANORA, DURNOWATOŚĆ, SEJM PACYFIKACYJNY, ODBOJNIK, WIDMO ATOMOWE, ZAPISOBIORCA, MARSREJA, POŁĄCZENIE CIERNE, ILUMINACJA, POWAB, ZACHŁYŚNIĘCIE, ZGRZEWKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, MOL, SZÓSTKA, RÓWNIK NIEBIESKI, CYNKOGRAFIA, OSCYLACJA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, THALBER, ZAPARCIE, WYPALENISKO, AKROBATYKA, SAMOPAŁ, ENTEROBAKTERIA, SYSTEM, LENIWCE DWUPALCZASTE, NUŻENIEC, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, PSOTA, NIRWANA REZONANSOWA, TRYSEKCJA, POR, TRÓJCA, SWOISTOŚĆ, DOBÓR GENETYCZNY, POLARYZACJA ANODOWA, POWIERNICTWO, ZOL, MECHANIKA GRUNTU, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, BAŁKAŃSKOŚĆ, KLINIEC, PIŁA CZOPOWA, ZESTAW, MUFKA, TWINNING, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, OBROTÓWKA, PRZEDPŁATA, WINIETA, UŚMIECH LOSU, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, POZIOM, PUSTAK ŚCIENNY, LUŹNOŚĆ, ZIARENKO, LODEN, WYDZIAŁ, CZARTER, BLESKOTKA, APORT, PIRAT, SILEZAUR, ALASKACEFAL, INTONACJA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, PŁYWACZ, PRONATALIZM, KOLAUDACJA, STAN CYWILNY, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, FOREL, WROŚNIAK, PIASZCZYSTOŚĆ, WĘZEŁ, PROCES INWESTYCYJNY, BROŃ, JEJMOŚĆ, CHARAKTER, DYWIZJON RAKIETOWY, UPIĘKSZENIE, DNIÓWKA, PARPOSZ, GATUNEK ITEROPARYCZNY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, SUBWOOFER AKTYWNY, HYDROFIT, POMPA WYPOROWA, PŁOTEK, WYBRYK NATURY, OSTRE KOŁO, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, EFEKT BOGACTWA, ZJAWISKO, PRYMULA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WSPÓŁPRACOWNIK, BOKSERKA, KOTERIA, LINIA PIERWIASTKOWA, ROZWOZICIEL, WIERTNICZY, PODATNOŚĆ, ZACHODNI GORYL NIZINNY, SŁONECZNICA, MECENASKA, DZWONY RUROWE, KMIOTEK, NAFTEN, KAJZER, TWARDE PORNO, PALUDAMENT, PACIORKOWIEC, KOTYLION, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, HURMA, KONTUR, ŁUSZCZYCA STAWOWA, SZLIF BRYLANTOWY, BLANK, AROGANT, PIEPRZ CZERWONY, SUBTELNOŚĆ, KOŁNIERZ, SOS, DZIKA RÓŻA, FARMAKOEKONOMIKA, BUJANIE, TECHNIKA OPERACYJNA, PÓŁCZŁOWIEK, ŁAPCZYWIEC, AUTOTELICZNOŚĆ, PRZYSTAŃ MORSKA, KOTLARNIA, WIERTŁO, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, NEK, GEOCENTRYZM, KSIĘŻUNIO, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, SALWA, ROMANSIDŁO, WALKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, SPECJALIZANTKA, WKRĘT, PARALIZATOR, FABROZAUR, MAJDANIARZ, POWINOWACTWO, BASEN PORTOWY, WOŁOWINA, WYWROTNOŚĆ, INFOMAT, SEDNO, FERMENTOR, SER, SPORT WODNY, NIEPRAWOŚĆ, LIFTBACK, IRREDENTA, KOLEJKA GÓRSKA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ALPAGA, RAK, TICINOZUCH, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, WŁADCA ABSOLUTNY, DRAMAT WOJENNY, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KOPOLIMER, SPLĄTANIE, PRZETARG OFERTOWY, GRYZETKA, REKLAMA, NIENATURALNOŚĆ, HOSTA, SKALA, PILCH, RECYTATYW, STATYWIK, GARDZIEL, LAJKRA, NEMEGTOZAUR, JĄDRO, MORION, SQUAW, GÓGLE, PUCHAR, DUMA, MELIORACJA WODNA, SKLEROZA, ZŁOTOROST, BEZROBOCIE JAWNE, SZMUGIEL, SKRZYPY, UWAŻNOŚĆ, ALUMINIOWANIE DYFUZYJNE, ESTEMMENOZUCH, AREA, HIPERPRZESTRZEŃ, AMIDYZM, AGENT CELNY, BABKA, KROTON, CZERPAK, LEVEL, HORYZONT, KNOCKDOWN KARATE, KANCONETA, UŻYTEK LEŚNY, RENATURACJA BIAŁKA, JEDWAB, SROGOŚĆ, WĘŻÓWKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, WARTOŚĆ OPAŁOWA, TABU MILCZENIA, STAN WZBUDZONY, KONSTYTUCJA, OCHLAJTUS, TYPOLOGIZACJA, BŁĄD STATYSTYCZNY, BAGNIAK ZDROJOWY, BZYGI, RELACJA ANTYSYMETRYCZNA, CIAŁO NIEBIESKIE, BAGNICA, FOLA, ŻELIWIAK, POLE ELEKTRYCZNE, MECHANIKA KONSTRUKCJI, LILA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, BIERWIONO, KĄPIEL, SERIA, TRZONOWIEC, MATRYCA STRUKTURALNA, PIDGIN, PRZYPOŁUDNIK, MERZYK GROBLOWY, DEPOZYT SĄDOWY, FORMA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PTERODAUSTRO, CMOKIER, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, ROTOR, NAWÓJ, BAŃKA, ZIARNECZKO, HUMANISTYKA, ENDURO, WITREKTOMIA, PEREŁKA, POBUDZICIEL, OWSIANKA, POTWIERDZENIE, CHRYZOFITY, POLKA TRZĘSIONKA, HURTNICA WSTYDLIWA, PŁYN STAWOWY, ŁAPACZKA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, SIUR, PLASTYCZNOŚĆ, MEKINTOSZ, MEDIUM, SKRZYNIA, NERWICA SPOŁECZNA, DRABINKA SZNUROWA, ARTYSTA, PODŁOTA, ?TURBULENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ POTRAWY LUB JEDEN Z JEJ SKŁADNIKÓW, PRZYGOTOWYWANY Z SZATKOWANEJ KAPUSTY, KTÓRA PODDAWANA JEST KISZENIU POPRZEZ ZASOLENIE I FERMENTACJĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ POTRAWY LUB JEDEN Z JEJ SKŁADNIKÓW, PRZYGOTOWYWANY Z SZATKOWANEJ KAPUSTY, KTÓRA PODDAWANA JEST KISZENIU POPRZEZ ZASOLENIE I FERMENTACJĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAPUSTA KISZONA rodzaj potrawy lub jeden z jej składników, przygotowywany z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację (na 14 lit.)
KAPUSTA KWASZONA rodzaj potrawy lub jeden z jej składników, przygotowywany z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAPUSTA KISZONA
rodzaj potrawy lub jeden z jej składników, przygotowywany z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację (na 14 lit.).
KAPUSTA KWASZONA
rodzaj potrawy lub jeden z jej składników, przygotowywany z szatkowanej kapusty, która poddawana jest kiszeniu poprzez zasolenie i fermentację (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ POTRAWY LUB JEDEN Z JEJ SKŁADNIKÓW, PRZYGOTOWYWANY Z SZATKOWANEJ KAPUSTY, KTÓRA PODDAWANA JEST KISZENIU POPRZEZ ZASOLENIE I FERMENTACJĘ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - RODZAJ POTRAWY LUB JEDEN Z JEJ SKŁADNIKÓW, PRZYGOTOWYWANY Z SZATKOWANEJ KAPUSTY, KTÓRA PODDAWANA JEST KISZENIU POPRZEZ ZASOLENIE I FERMENTACJĘ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast