CIAŁO LUB URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE STAŁE POLE MAGNETYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAGNES to:

ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne (na 6 lit.)MAGNESIK to:

ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MAGNES

MAGNES to:

moc, dzięki której ktoś lub coś przyciąga ludzi (na 6 lit.)MAGNES to:

ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne (na 6 lit.)MAGNES to:

gadżet, który składa się z ozdoby i przytwierdzonego do niej magnesu, służący do przymocowywania (także do przymocowywania czegoś) do metalowych powierzchni (na 6 lit.)MAGNES to:

ciało będące źródłem pola magnetycznego (na 6 lit.)MAGNES to:

przyciąga żelazo (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIAŁO LUB URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE STAŁE POLE MAGNETYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.342

BRZEZINA, PORT MORSKI, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, GRZECHOTKA, KLINIEC, ANDANTINO, WIERZBINA, KARZEŁEK, POCHODNIK, KARMIDŁO, EMBRIOGENIA, REGULATOR, PŁATEK, ZAĆMIENIE, LIGATURKA, KOŃ, IMITATOR, PRÓBKA, UPUST, ŁUNA, WYBIEG, LNISKO, METAL, ODKUP, OTĘPIENIE, IWAN, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, INKUBATOR, DOMENA MAGNETYCZNA, OPAŁ, PUNKTUALNOŚĆ, URZĄDZENIE POMIAROWE, ELIPSA, FILM DROGI, PODCHWYT, MNICH, NAZWA PATRONIMICZNA, BLACHOWNIA, HUBA SIARKOWA, SKRA, WTÓRNIK, OZONEK, KWASEK, PROSIONEK PIWNICZNY, ŁOŻYSKO, POWAŻNY WIEK, ZAZDROSTKA, UDERZENIE, LEGENDA, SZYBER, OSPA, EKSTRADYCJA, ZMYWACZ, ŻABA SZTYLETOWATA, GŁOWACZ, MNICH, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KOTLINA, BRAMKA, SZCZEĆ, KARETKA, MIKROSILNIK, MIESZACZ, CZEKOLADA, AGENT, RESPONDENTKA, LAPIS-LAZULI, MOTET, JASNOŚĆ WIZUALNA, PAŁKA, MOPEK, ODPŁATA, GOŹDZIENIEC, STERYLNOŚĆ, TEREN, OKSYDAZA, PAŃSZCZYŹNIAK, FITOCYD, PADWAN, TRANSLACJA, PASER, AGREGACJA, ODMIERZANIE, DYFUZJA CHEMICZNA, EMPIRYZM GENETYCZNY, TYSIĄC, LODÓWKA, PRZÓD, SCENKA, MAŁA GASTRONOMIA, NIEOCZYWISTOŚĆ, BŁONA, PANTOFAG, OSMYK, PRZYWILEJ LOKACYJNY, DWUDZIESTY TRZECI, NIEWYPARZONY JĘZYK, POMNIK, PERYFERIUM, PÓŁTUSZA, OLIWA, ZBIÓRKA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, SALSA, POLIPTYK, STAUROPIGIA, POCHWIAK OKAZAŁY, GANC EGAL, PRZYKURCZ, DESKARZ, ZABAWKA, EGIDA, EWOLUCJA KASKADERSKA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, TREPY, ZGNIATACZ GŁOWY, WANIENECZKA, CIS POSPOLITY, ODWRACACZ CIĄGU, RATING, HACJENDA, PLASTYKA, SMAROWNICA, GOLF, POJAZD MECHANICZNY, POKAL, ZBAWICIELKA, KOLEJKA GONDOLOWA, BOMBER, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, SZNAPS, PĄK, CYKL, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, ANTABA, FIRANKA, PUNKT ASEKURACYJNY, LINA, KRYSTALOMANCJA, WYPRAWA, ORBITER, SEMINARIUM, FATAMORGANA, SYNTETYZATOR, JĘZYK, KONTUR, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, BYDLĘ, RAFINER, WABIK, CZUB, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, DZWONY RUROWE, GAPA, ŚMIECH, DODATEK STOPOWY, REGIMENT, OPLOT, WŻER, WYRĘB, KANAŁ BURZOWY, SCHABOSZCZAK, PALINGENEZA, ANTENA KIERUNKOWA, POTENCJAŁ, PAJAC, HALA MASZYN, KUKIEŁKA LESSOWA, PIÓRO, KOMA, PRZEGLĄDACZ, PANICZĄTKO, BESZAMEL, RETROGRADACJA, PRECYPITACJA, WŁĄCZNIK, JEDNOSTKA ALOKACJI, ZBROJENIE, AFERALNOŚĆ, SPÓŁKA HOLDINGOWA, WYDATEK RZECZOWY, ODPRAWA, EUROWALUTA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, SIŁY POKOJOWE, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ANTAŁEK, MYSZKA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, PRZYLŻEŃCE, KANAŁ, PRZEDSZKOLE, POKREWIEŃSTWO, GAZOLINA, TERYNA, KOZŁEK LEKARSKI, TYŁÓWKA, SKAŁA ILASTA, IMMUNOSUPRESOR, EDYKUŁ, DZIEWICTWO, ROTUŁA, CIEŃ, WENTYLACJA MECHANICZNA, CAR, TONAŻ, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, PŁYWACZEK, ANTOCYJANIDYN, MONARCHIA ELEKCYJNA, DRIAKIEW, SANKI, AKT, EMBLEMAT, KARMNIK AUTOMATYCZNY, SZKAPLERZ, BUDKA, TARCZA, SŁAWA, REJESTR, WYPADEK DROGOWY, GAMBIT, PAKLAK, AMORY, HIPERNAPĘD, MOLEKUŁA, KOSZULKA, DYMISJA, WIECHA, KŁOBUK, MEGATSUNAMI, EPIGRAF, WYCHÓD, USZAK, OBRÓT WTÓRNY, OMAR, AALEN, KANAŁ LATERALNY, AFERA, TENDENCJA ROZWOJOWA, URZĄDZENIE, ADAGIO, STYMULACJA ODWIERTU, PIEPRZ, PIEGUS, DIAMENT, BROŃ, SERPENTYNA, ŁUK, WZÓR JAWNY, FRYZ, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, DEFERENT, MEDIANTA, KOMBAJN GÓRNICZY, SIÓDMY, TOPIEL, ALTERNATYWA, MIKROKLIMAT, EKSPLOATACJA, CIĘGNO KOTWICZNE, AUTOMAT, ZAPALNIK UDERZENIOWY, BIEGUN, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, HYDROFON, MIELIZNA, STOŻEK DZIOBOWY, ZJAWISKO THOMSONA, PRZESŁANKA, ODPRAWA CZASOWA, HISZPAŃSKIE BUTY, ALFABET PUNKTOWY, ALKID, PARKIET, WARIOGRAF, MARKA, BEK, ROZBIERANKA, EWANGELIA, PILOT, CZUWANIE, PRAWO GŁOSOWE, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, FOTEL GINEKOLOGICZNY, ŚWIETLISTOŚĆ, KANAŁ, BOROWIKOWA, ODCZYNNIK, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, TYRAŃSTWO, MINIATURA, ZAĆMIENIE, SPIS POWSZECHNY, UCHO, OPERATOR, ZIMNE NÓŻKI, ?SZPILKOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIAŁO LUB URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE STAŁE POLE MAGNETYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CIAŁO LUB URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE STAŁE POLE MAGNETYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAGNES ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne (na 6 lit.)
MAGNESIK ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAGNES
ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne (na 6 lit.).
MAGNESIK
ciało lub urządzenie wytwarzające stałe pole magnetyczne (na 8 lit.).

Oprócz CIAŁO LUB URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE STAŁE POLE MAGNETYCZNE sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CIAŁO LUB URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE STAŁE POLE MAGNETYCZNE. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast