PRZESTAWICIEL SAPROFITYCZNYCH GRZYBÓW Z RÓŻNYCH GRUP SYSTEMATYCZNYCH; ICH GRZYBNIA ROZWIJA SIĘ NA RÓŻNYCH ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH (NP. POKARMACH ROŚLINNYCH, NAWOZIE, KOMPOŚCIE, SKÓRZE), POKRYWAJĄC JE GĘSTYM, BIAŁYM LUB BARWNYM KOŻUSZKIEM (SZKODLIWE ZJAWISKO PLEŚNIENI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLEŚŃ to:

przestawiciel saprofitycznych grzybów z różnych grup systematycznych; ich grzybnia rozwija się na różnych związkach organicznych (np. pokarmach roślinnych, nawozie, kompoście, skórze), pokrywając je gęstym, białym lub barwnym kożuszkiem (szkodliwe zjawisko pleśnieni) (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTAWICIEL SAPROFITYCZNYCH GRZYBÓW Z RÓŻNYCH GRUP SYSTEMATYCZNYCH; ICH GRZYBNIA ROZWIJA SIĘ NA RÓŻNYCH ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH (NP. POKARMACH ROŚLINNYCH, NAWOZIE, KOMPOŚCIE, SKÓRZE), POKRYWAJĄC JE GĘSTYM, BIAŁYM LUB BARWNYM KOŻUSZKIEM (SZKODLIWE ZJAWISKO PLEŚNIENI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.226

KALINA, MAŚLAK, RACJONAŁ, PRZYROST, WASABI, PÓŁNOCNY WSCHÓD, MUTUALIZM, KASA ZAPOMOGOWA, ZAPASY, KROSNO, PODTYP, PIORUN KULISTY, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, ZGRUPOWANIE, DIAMAGNETYZM, CHOCHOŁ, WÓDKA, LAKIER, WYKONAWCA, IZOLACJONIZM, KOPUŁEK PROMIENISTY, ADOLF, MRUKOKSZTAŁTNE, TOPOGRAF, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, STARA MALEŃKA, RYTOWNICTWO, JANUSZ, PATCHWORKOWIEC, KONTUR, FINEZYJNOŚĆ, RAPT, POLIMORFIZM, SEPTET, OBUCH, DOBROĆ, HOKEJ, ŁYKACZ, MOTORYKA DUŻA, BEDŁKOWIEC, ARCYDZIELNOŚĆ, AZTREONAM, SKŁADNIK POKARMOWY, OBCHÓD, ZEZWŁOK, POCZWARA, PIEROGI, METALOGRAFIA, METACENTRUM, RUBASZKA, LEGENDA, PARAZYTOFIT, CUKIER, WYROSTEK FILTRACYJNY, TEKA, DZIEDZICZENIE, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, ORNITOLOGIA, IRONIA, GORĄCZKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, CZYNNIK NIECENOWY, BAZIA, FALA MORSKA, STRZELBA, SZYNA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, ZJAWISKO THOMSONA, ZATRACENIE, HUBA SINIAK, KURAWONGA ZMIENNA, KĄPIEL SOLNA, WARSZTAT, AGREGAT POMPOWY, LEGENDA, WŁOSIE, MARKIZA, POPIELNICZKA, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, MĘŻNOŚĆ, BAGAZJA, BETON, PASZTETÓWKA, PRODUKT, KOPERCZAKI, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, PIĘKNY WIEK, WARZYWO, STADION, STRATEGIA, MUMIA, ASTROWIEŻYCZKA, UNIWERSAŁ, KOMETA, HIPOMANIA, INTEGRACJA, ROPUCHA BLOMBERGA, RZODKIEW, KONWERTOR, DOLICHOCEFALIA, TERAPIA ODRUCHOWA, ODJAZD, POZER, OKRĘT SZPITALNY, SATANISTKA, POMYWAK, RELING, KLIMAKS, GENERAŁ, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, NEOTENIA, PRACUŚ, BALON, HIPOTEKA, MAKROWIRUS, MARMUR KARRARYJSKI, CYKL ASTRONOMICZNY, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, GRÓDŹ, KRÓLEWICZĄTKO, WĄTROBOWIEC, WYBUCHOWOŚĆ, RETROGRADACJA, ZAKŁAD WZAJEMNY, REUMATOLOGIA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, PRZEGUB, STRZELNICA, WIATR, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, FALA WODNA, WŁÓKNO SZTUCZNE, KREPA, MAJÓWKA, BLUES, AZJATA, ZAKOLE, RZODKIEW BIAŁA, ALEJA SZTYWNYCH, MIEDNICA, KONTRAST, PARZYSTOŚĆ, MANIAK, NIERUCHAWOŚĆ, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, STROBILANT, BŁYSK, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, PEDERASTKA, ASTRONOM, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, GLORIETTA, CZYTELNIA, ROZPRUWACZ, WYTWÓRCZOŚĆ, KARTACZ, GALAS, LIGOWIEC, KAJUTA, KRWAWNIK, NAUKOWIEC, OSTRONÓG, KRASNAL, PAS DROGI GRANICZNEJ, JEDNORAZOWOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, DEFLEKTOR, BOKS GARAŻOWY, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, DZBANECZNIK, WOJOWNICZOŚĆ, GRA HAZARDOWA, NAJEM OKAZJONALNY, ŁOTOK, PIESZEK, POJAW MASOWY, BONOŃCZYK, FILIŻANKA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, PRZESZKODA, EGZEKUTORKA, JĘZYK WEGETUJĄCY, JUDASZOWE SREBRNIKI, ROZSTRZAŁ, SPIRALA, OFICER PRASOWY, WSZECHSIŁA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PRZEŻYCIE, REMINISCENCJA, KNOT, ERICKSON, WITRYNA, KULFONIK, ZWARCIE SZYKÓW, BRZEZINA, WIĘZADŁO KARKOWE, MARENGO, BRAZYLIANY, WŁÓKIENNICTWO, UCISK, WĄŻ OSTROGŁOWY, TARLAK, DZIWKARZ, GRZYB KAPELUSZOWY, BOCZNOTRZONOWIEC, ELIMINACJE, DEPRESJA, OBUSTRONNOŚĆ, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, TOPOS, RUSAŁKA, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, HAKER, BITLES, ZNACZENIE, CZERWONOKRZEW, BURSZTYNNIK, TOŃ WODNA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, LIPOLIZA, RACICA, KATAPULTA, SUCHORYT, ŻACHWA, KUSKUS, JAPONKI, GAUSS, BŁĘDNIK KOSTNY, TALERZ, KOREK, GEKON, MCHY WŁAŚCIWE, BUŁGARSKI, NORMALIZACJA, ŁONO ABRAHAMA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, PŁAWKA, KANARKI KSZTAŁTNE, NEFROSTOMIA, NIEUKONTENTOWANIE, EKSPATRIANT, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, RESTRYKCJA, BODZIEC PROKSYMALNY, REKOGNICJA, DEFERENT, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, LATAWIEC, HALOTRON, EPIGENEZA, PRANKO, CUDOTWÓRCZYNI, STAROANGIELSKI, ANTYCYPACJA, ODLEWNIA, SKUTEK PRAWNY, TRANSFUZJOLOGIA, LĘDŹWIE, SYTA, DZIABA, KRYSZTAŁEK, STOPIEŃ HARCERSKI, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, OCHRONA, WAGONIK, ZAKŁADNIK, PREZESKA, PAWIE OKO, STOPA DYSKONTOWA, BÓBR AMERYKAŃSKI, RADYKALNA PRAWICA, POLONEZ, KOSMATEK, AGRESOR, ŁASICA, NAZWA RODOWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KAWIARKA, JĘZYKI URALSKIE, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, ASKOCHYTOZA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, WYSEPKA, CEREMONIALNOŚĆ, MOCZ, WŁÓKNO, ISKRA, SAKLA, TŁO, SZKOŁA RODZENIA, STOŻEK DEPRESYJNY, SYZYGIA, KONIK DULMEŃSKI, TALERZ, PRZEŁOM, GŁUPKOWATOŚĆ, ?PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.226 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTAWICIEL SAPROFITYCZNYCH GRZYBÓW Z RÓŻNYCH GRUP SYSTEMATYCZNYCH; ICH GRZYBNIA ROZWIJA SIĘ NA RÓŻNYCH ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH (NP. POKARMACH ROŚLINNYCH, NAWOZIE, KOMPOŚCIE, SKÓRZE), POKRYWAJĄC JE GĘSTYM, BIAŁYM LUB BARWNYM KOŻUSZKIEM (SZKODLIWE ZJAWISKO PLEŚNIENI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTAWICIEL SAPROFITYCZNYCH GRZYBÓW Z RÓŻNYCH GRUP SYSTEMATYCZNYCH; ICH GRZYBNIA ROZWIJA SIĘ NA RÓŻNYCH ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH (NP. POKARMACH ROŚLINNYCH, NAWOZIE, KOMPOŚCIE, SKÓRZE), POKRYWAJĄC JE GĘSTYM, BIAŁYM LUB BARWNYM KOŻUSZKIEM (SZKODLIWE ZJAWISKO PLEŚNIENI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLEŚŃ przestawiciel saprofitycznych grzybów z różnych grup systematycznych; ich grzybnia rozwija się na różnych związkach organicznych (np. pokarmach roślinnych, nawozie, kompoście, skórze), pokrywając je gęstym, białym lub barwnym kożuszkiem (szkodliwe zjawisko pleśnieni) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLEŚŃ
przestawiciel saprofitycznych grzybów z różnych grup systematycznych; ich grzybnia rozwija się na różnych związkach organicznych (np. pokarmach roślinnych, nawozie, kompoście, skórze), pokrywając je gęstym, białym lub barwnym kożuszkiem (szkodliwe zjawisko pleśnieni) (na 5 lit.).

Oprócz PRZESTAWICIEL SAPROFITYCZNYCH GRZYBÓW Z RÓŻNYCH GRUP SYSTEMATYCZNYCH; ICH GRZYBNIA ROZWIJA SIĘ NA RÓŻNYCH ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH (NP. POKARMACH ROŚLINNYCH, NAWOZIE, KOMPOŚCIE, SKÓRZE), POKRYWAJĄC JE GĘSTYM, BIAŁYM LUB BARWNYM KOŻUSZKIEM (SZKODLIWE ZJAWISKO PLEŚNIENI) sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PRZESTAWICIEL SAPROFITYCZNYCH GRZYBÓW Z RÓŻNYCH GRUP SYSTEMATYCZNYCH; ICH GRZYBNIA ROZWIJA SIĘ NA RÓŻNYCH ZWIĄZKACH ORGANICZNYCH (NP. POKARMACH ROŚLINNYCH, NAWOZIE, KOMPOŚCIE, SKÓRZE), POKRYWAJĄC JE GĘSTYM, BIAŁYM LUB BARWNYM KOŻUSZKIEM (SZKODLIWE ZJAWISKO PLEŚNIENI). Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x