WYNIK ROZGRYWKI, MECZU, KTÓRY JEST DWUCYFROWY DLA KTÓREJŚ Z DRUŻYN (LUB DLA OBU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUCYFRÓWKA to:

wynik rozgrywki, meczu, który jest dwucyfrowy dla którejś z drużyn (lub dla obu) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYNIK ROZGRYWKI, MECZU, KTÓRY JEST DWUCYFROWY DLA KTÓREJŚ Z DRUŻYN (LUB DLA OBU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.982

LUK, KAPONIERA, WIZJONER, PAPIEROCH, ZGIEŁK, STRAWNOŚĆ, REZERWA WALUTOWA, PAROWIEC, POŁAWIACZ, PLIK DŹWIĘKOWY, TINGEL-TANGEL, ŁOWIECTWO, PLATFUS, BENEFICJUM, MOTOROWIEC, ZACIĘCIE, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, STOŻEK PRZYBYSZOWY, ZŁOTODESZCZ, RÓŻANIEC, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PRZEPAŚĆ, WLEW, REOSTAT, PUŁAP, DOZYMETR, GRANDA, PŁASKOSZ, KNOT, MOKIET, CZUJKA, RAK, IDEALNOŚĆ, TRAWERS, BAJECZKA, DYSTRYKT, SZCZAPA, MONTAŻ, PROTEKTOR, LOTNY FINISZ, PUBLIKA, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, MOTYWIK, LUDEK, STACHANOWIEC, EKSPANDOR, BŁYSZCZ BIZMUTU, WYKŁADOWCA, ODWRÓCONY DASZEK, SŁONIOROŚL, TORTURA, PRZYSŁÓWEK, MARAN, NADAWCA PUBLICZNY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, SKŁAD, KIŚĆ, LEJ POLARNY, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, PARTIA, OKULARY SŁONECZNE, PRZECHYŁKA, ANNA, TATRA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SPUSZCZENIE, RZEŹWOŚĆ, TRANSAKCJA TERMINOWA, PARTYJNIAK, WERBLISTKA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, SYNOD, WARIOMETR, KLUBOWIEC, WALEC, ASYSTENTKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, WANIENECZKA, OBORA, PRZODOMÓŻDŻE, SSAK, SEŁEDEC, MARIIŃSK, PYTANIE, SUBLIMATOR, PASJA, ŚWIECKOŚĆ, EKSPEDYCJA, KROTON, CHŁOSTA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ROKIET, BRALETKA, MIGDAŁOWIEC, CHŁONNY RYNEK, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, PAPIER, WATAHA, PLUJKA, ZASIŁEK OKRESOWY, LALKARSTWO, KARABELA, MUSZTARDA, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SAJKA, PRZÓD, PALETA, POSTAWA, CHŁOPIEC, GIPSATURA, PÓŁPĘTLA, GWASZ, CZAS PÓŁTRWANIA, DOKTOREK, SYNDETIKON, ŚPIEWAK, HALLOWEEN, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, TABLICA, EGRETA, TERMOJONIZACJA, AKROCYJANOZA, ORION, OBOZOWISKO, SIARCZEK, AUTOSKLEP, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ŻONA , DAR, KASZTANEK, OWAD, UŁAMEK PIĘTROWY, ROWER, KILLER, KOLCZATKA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, WSIOK, BRUDAS, BRYTFANKA, PŁYTKA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, HYGROPSAMMON, BRYZOL, SKALISKO, TELEMARK, AFERALNOŚĆ, STRASZYK, PRZEWRÓT, FUSYT, FORT, KARTACZOWNICA GATLINGA, PRZEWŁOKA, ZESPOLENIE, KOBIECOŚĆ, CHOCHOŁEK, WIATRAK HOLENDERSKI, BUTERSZNIT, GREK, MOLTON, POWŁÓCZYSTOŚĆ, AMERYKANIZM, OAZA SPOKOJU, PŁACZ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, MADISON, OPOKA, OWCA, OPERATOR KABLOWY, FIGA, RÓŻNICA, ODZYSK, PODZIEMIE, ŁACIŃSKOŚĆ, LIPODYSTROFIA, WAGON DOCZEPNY, WINO DESEROWE, ZMYWACZ, WIOŚLAK, SZYBKOŚĆ, SKIP, SUMAK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, ULICA, TRYNITARIANIZM, ELANA, DYWERSJA, BYDLĘ, OBERWANIE CHMURY, ARTERIA, OSTROŁUK, BAN, PROPORZEC, PASO PERUWIAŃSKI, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, CZARCIK, PROFESKA, PRĘT, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, UNISEKS, ŻYDOWIN, MODEL AMERYKAŃSKI, PIŁOKSZTAŁTNE, TOM, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, HAMULEC, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, PIANISTYKA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, MANKIETY, SMAK, OKO OPATRZNOŚCI, ROZTROPEK, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, TAJNIAK, MONITOR, ANTYBIOZA, KAMORRA, RZEMIOSŁO, PRZYCHÓWEK, AGATA, KIESZONKA, GUZ ŁAGODNY, UDANOCERATOPS, GOŁOGŁOWY, BILLBOARD, KET, KOSMONAUTA, MATAMATOWATE, PODGATUNEK, KREM, LYCRA, LOK AGNESI, CIOS, MALARZ, WYCIERACZKA, KURZA STOPKA, PLAMKA FORDYCE'A, GLOJOPELTIS WIDLASTA, PŁACHTA, STACZ, FUNGICYD, LINIA MĘSKA, WIRTUOZOSTWO, KOZIOŁ OFIARNY, POMOC, BUJANIE, GAMBIR, EMBLEMAT, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, DRABKA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, PRZEŚMIEWKA, BECZKA BEZ DNA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, GODZIWOŚĆ, EKSPLOATACJA, KANTATA, TARADAJKA, HOLOWNIK, BÓL, INTERFEROMETR LASEROWY, FASOLA, NANDU, RUDA, N-GRAM, PŁYTA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, HAITAŃSKI, PIĘKNOŚĆ, ROZSZERZENIE CIAŁA, POPRZECZKA, SZMIDT, KASZA JAGLANA, POBIAŁKA, MŁOTOWNIA, PŁOW, ZATRUDNIENIE, KOMPOTIERA, TRYBUNA, STYLING, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, LEKARZ, WAGNER, ŁĄCZNIK, PROPAGANDA, STRZELNICA SPORTOWA, WELIN, ZIELE, MIĘTÓWKA, BAZA, TRAGIZM, GROCH CUKROWY, NIEPODLEGŁOŚĆ, KWAŚNICA, BUM, EMPIREUM, GANC EGAL, ?CIĄG SKOŃCZONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.982 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYNIK ROZGRYWKI, MECZU, KTÓRY JEST DWUCYFROWY DLA KTÓREJŚ Z DRUŻYN (LUB DLA OBU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYNIK ROZGRYWKI, MECZU, KTÓRY JEST DWUCYFROWY DLA KTÓREJŚ Z DRUŻYN (LUB DLA OBU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUCYFRÓWKA wynik rozgrywki, meczu, który jest dwucyfrowy dla którejś z drużyn (lub dla obu) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUCYFRÓWKA
wynik rozgrywki, meczu, który jest dwucyfrowy dla którejś z drużyn (lub dla obu) (na 11 lit.).

Oprócz WYNIK ROZGRYWKI, MECZU, KTÓRY JEST DWUCYFROWY DLA KTÓREJŚ Z DRUŻYN (LUB DLA OBU) sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - WYNIK ROZGRYWKI, MECZU, KTÓRY JEST DWUCYFROWY DLA KTÓREJŚ Z DRUŻYN (LUB DLA OBU). Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast