TANIEC DWORSKI W METRUM 2/4 LUB 4/4, POCHODZENIA WŁOSKIEGO LUB HISZPAŃSKIEGO, POPULARNY W XVI I XVII W., CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POWOLNYMI, UROCZYSTYMI RUCHAMI, PRZYPOMINAJĄCYMI ZACHOWANIE PAWIA; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ TAŃCA JEST RUCH WAHADŁOWY: PO KILKU KROKACH W PRZÓD, ZAMYKAJĄCYCH SIĘ WE FRAZIE MUZYCZNEJ, NASTĘPUJE TA SAMA ILOŚĆ KROKÓW WSTECZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAWANA to:

taniec dworski w metrum 2/4 lub 4/4, pochodzenia włoskiego lub hiszpańskiego, popularny w XVI i XVII w., charakteryzujący się powolnymi, uroczystymi ruchami, przypominającymi zachowanie pawia; charakterystyczną cechą tańca jest ruch wahadłowy: po kilku krokach w przód, zamykających się we frazie muzycznej, następuje ta sama ilość kroków wstecz (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAWANA

PAWANA to:

muzyka do tańczenia pawany (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TANIEC DWORSKI W METRUM 2/4 LUB 4/4, POCHODZENIA WŁOSKIEGO LUB HISZPAŃSKIEGO, POPULARNY W XVI I XVII W., CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POWOLNYMI, UROCZYSTYMI RUCHAMI, PRZYPOMINAJĄCYMI ZACHOWANIE PAWIA; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ TAŃCA JEST RUCH WAHADŁOWY: PO KILKU KROKACH W PRZÓD, ZAMYKAJĄCYCH SIĘ WE FRAZIE MUZYCZNEJ, NASTĘPUJE TA SAMA ILOŚĆ KROKÓW WSTECZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.529

PROGRAM, WARSTWA JASNA, OSPA, SOZOLOGIA, SZKLARKA, GROŃ, TUBING, MANKIETY, KARAWAN POGRZEBOWY, OPTIMUM KLIMATYCZNE, ŻURAW, STYL JOŃSKI, FILIŻANKA, SŁABIZNA, MATERO, STYMULATOR, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, PENITENCJA, MASECZKA, GALERIA, NIEOKREŚLONOŚĆ, CZAMARA, DRZEWO, POPIELICA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, WIELKOŚĆ, MIRAŻ, NIEDOKŁADNOŚĆ, HOROWITZ, WĄŻ, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, GORZELNIA ROLNICZA, OSTRY DYŻUR, ADMINISTRACJA SKARBOWA, BOM, JAZZÓWKA, ROKIETOWATE, ŚWIECA, INTROJEKCJA, UTAGAWA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, SECESJONISTA, INTERMEDIUM, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, BYSTRZAK, STRÓJ PLAŻOWY, OPTIMUM EKONOMICZNE, PRAGMATYCZNOŚĆ, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, INDYK, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, GEREZA KRÓLEWSKA, DRELICH, LASECZKA, ZAKON MENDYKANCKI, LEGISLATYWA, ELASTIK, AGREGAT POMPOWY, CYJANOŻELAZIAN, PRZÓD, REGION, IMPLIKATURA, KORDIAŁ, DEFENSYWA, HAKER, ŁONO ABRAHAMA, KAŁMUK, ALARM LOTNICZY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, ŁUPEK DACHOWY, DŻET, GŁOWNIA, ROMANS RYCERSKI, DOSTRZEGALNOŚĆ, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, ORTOPEDA, ZAKRĘT, TROP, ŚMIESZKA, KIEŁBAŚNICA, ĆAKRAM, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SITNIK, WELON, STYLON, MAZUR, MEDYCYNA NUKLEARNA, MYJNIA SAMOCHODOWA, FACHOWOŚĆ, ALBUM, PŁYWANIE, BOHATER POZYTYWNY, KOLKA, ZYGOTARIANIN, NIEWYRAŹNOŚĆ, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, GALISYJCZYK, ZMIĘKCZANIE SIĘ, STYL ARCHITEKTONICZNY, MENZURKA, POSTLUDIUM, BEZPROBLEMOWOŚĆ, TURANIE, BAWOLE OKO, DYFUZOR, KITEL, KANCONA, CZERWONOKRZEW, ROZSZCZEPIENIE WARGI, POST, WALEC ELIPTYCZNY, ŁASKA, ŁOPATA, STRONNICTWO, ZACIESZ, POMÓR, GNIAZDO, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, KWOTA POŁOWOWA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WYTWÓRCA, MŁODZIEŻÓWA, KOMUNA MIEJSKA, LASSO, PŁAT, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, MISIEK, PRACE, ORBITA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BIAŁY WALC, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ADŻARKA, STOPA, PODTLENEK AZOTU, KARATE TRADYCYJNE, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, ZOOMETRIA, WSZYSTKOIZM, SPAMIK, OGLĄD, MIEJSCE, SPRYCIARKA, NET, BRZYDULA, NIEDOROZWÓJ, FORTUNA, WIEŻA ZEGAROWA, DZIKI ZACHÓD, KOSZYKÓWKA ULICZNA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, DYSPEPSJA, ZAWARTOŚĆ, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, SATYNA, CZUPURNOŚĆ, DWUTLENEK SIARKI, PORTUGALSKI, ROZSZERZENIE CIAŁA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MACEDONIA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, FORMA PÓŁTORALINIOWA, ŁYSIENIE, PUSTY DŹWIĘK, PRZĄDKOWATE, SUPERKLIENT, DŹWIG, LICENCJA PRAWNICZA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, ASTROSPEKTROSKOPIA, PODKARMIACZKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, POGROM, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, LIGAWA, SKŁADNIK POKARMOWY, KUPNO, MALUNEK, PIERNIK LUBELSKI, AKCELERATOR ELEKTROSTATYCZNY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, DRABANT, BATON, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, JEDNOKOMÓRKOWIEC, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, BILOKACJA, SPŁYW BŁOTNY, CZARNA MAGIA, TAPETA, SZCZYTÓWKA, EGIPCJANIN, ŁUNA, KANCEROGEN, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, ŻWAWOŚĆ, ZAKUTY ŁEB, KERMESYT, PĘCHERZYK, CENTRUM, FAZA DEPRESJI, NABÓJ BOJOWY, MAJEUTYKA, KOSTUR, PRZEKAŹNIK, SEROWNIA, BUŃCZUK, PODDIALEKT, WŁÓKNIAK TWARDY, ENERGIA CIEPLNA, GEODEZJA NIŻSZA, ASOCJACJA GWIAZD, NIEPRZYJACIÓŁKA, KARETKA, FULMAR ZWYCZAJNY, RÓŻNICA, ZASILANIE, KOMÓRECZKA, SZTUKA, KOSMOGONIA, BURMISTRZYNA, MIESIĘCZNIK, POEMAT HEROICZNY, NIEAKTYWNOŚĆ, WATA, PLAZMA, KULE, PALINGENEZA, RZODKIEWNIK, GRA W BUTELKĘ, BUFFETING, BLISKIE SPOTKANIE, PANCERZ LAMELKOWY, WRZUTA, JANE, WYWÓZ, ODCIEŃ, SZKŁO WENECKIE, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, BIEG JAŁOWY, GŁOWACZ, ASYSTA, MARGINESOWOŚĆ, OKRES PÓŁTRWANIA, ALTOCUMULUS, WYROBISKO GÓRNICZE, PROPLASTYD, MAGIERA, TEOLOGIA NEGATYWNA, PTASZEK, LIST OTWARTY, ANTENA FERRYTOWA, JAKOŚĆ, ANTYKWARK, KONTROLA SKARBOWA, RUM, IRISH DRAFT, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, MUESLI, BEZBOLESNOŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, LITERATURA FAKTU, WYMIANA, AZYL, KRYZYS OTOLITOWY, KISIEL, NIEBIOSY, KOK, OŻENEK, IZOLATORIUM, WIELORYB, MAJDAN, RANWERSY, KOŃ TRAKEŃSKI, HURYTA, BOHEMISTYKA, PIZOID, WYRAŹNOŚĆ, WINDA, DOSTATEK, REGRESJA PROBITOWA, GLAZURA, UNIWERSUM HERBRANDA, PROMIEŃ, RUGI, TOM, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, CHIROPTEROLOG, GLORIETA, CHOROBA GOODPASTURE'A, STAN ŚREDNI, CHMIEL, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, OKULARY, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, KRYKIET, ?CERTACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.529 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TANIEC DWORSKI W METRUM 2/4 LUB 4/4, POCHODZENIA WŁOSKIEGO LUB HISZPAŃSKIEGO, POPULARNY W XVI I XVII W., CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POWOLNYMI, UROCZYSTYMI RUCHAMI, PRZYPOMINAJĄCYMI ZACHOWANIE PAWIA; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ TAŃCA JEST RUCH WAHADŁOWY: PO KILKU KROKACH W PRZÓD, ZAMYKAJĄCYCH SIĘ WE FRAZIE MUZYCZNEJ, NASTĘPUJE TA SAMA ILOŚĆ KROKÓW WSTECZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TANIEC DWORSKI W METRUM 2/4 LUB 4/4, POCHODZENIA WŁOSKIEGO LUB HISZPAŃSKIEGO, POPULARNY W XVI I XVII W., CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POWOLNYMI, UROCZYSTYMI RUCHAMI, PRZYPOMINAJĄCYMI ZACHOWANIE PAWIA; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ TAŃCA JEST RUCH WAHADŁOWY: PO KILKU KROKACH W PRZÓD, ZAMYKAJĄCYCH SIĘ WE FRAZIE MUZYCZNEJ, NASTĘPUJE TA SAMA ILOŚĆ KROKÓW WSTECZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAWANA taniec dworski w metrum 2/4 lub 4/4, pochodzenia włoskiego lub hiszpańskiego, popularny w XVI i XVII w., charakteryzujący się powolnymi, uroczystymi ruchami, przypominającymi zachowanie pawia; charakterystyczną cechą tańca jest ruch wahadłowy: po kilku krokach w przód, zamykających się we frazie muzycznej, następuje ta sama ilość kroków wstecz (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAWANA
taniec dworski w metrum 2/4 lub 4/4, pochodzenia włoskiego lub hiszpańskiego, popularny w XVI i XVII w., charakteryzujący się powolnymi, uroczystymi ruchami, przypominającymi zachowanie pawia; charakterystyczną cechą tańca jest ruch wahadłowy: po kilku krokach w przód, zamykających się we frazie muzycznej, następuje ta sama ilość kroków wstecz (na 6 lit.).

Oprócz TANIEC DWORSKI W METRUM 2/4 LUB 4/4, POCHODZENIA WŁOSKIEGO LUB HISZPAŃSKIEGO, POPULARNY W XVI I XVII W., CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POWOLNYMI, UROCZYSTYMI RUCHAMI, PRZYPOMINAJĄCYMI ZACHOWANIE PAWIA; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ TAŃCA JEST RUCH WAHADŁOWY: PO KILKU KROKACH W PRZÓD, ZAMYKAJĄCYCH SIĘ WE FRAZIE MUZYCZNEJ, NASTĘPUJE TA SAMA ILOŚĆ KROKÓW WSTECZ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - TANIEC DWORSKI W METRUM 2/4 LUB 4/4, POCHODZENIA WŁOSKIEGO LUB HISZPAŃSKIEGO, POPULARNY W XVI I XVII W., CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POWOLNYMI, UROCZYSTYMI RUCHAMI, PRZYPOMINAJĄCYMI ZACHOWANIE PAWIA; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ TAŃCA JEST RUCH WAHADŁOWY: PO KILKU KROKACH W PRZÓD, ZAMYKAJĄCYCH SIĘ WE FRAZIE MUZYCZNEJ, NASTĘPUJE TA SAMA ILOŚĆ KROKÓW WSTECZ. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x