Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TANIEC DWORSKI W METRUM 2/4 LUB 4/4, POCHODZENIA WŁOSKIEGO LUB HISZPAŃSKIEGO, POPULARNY W XVI I XVII W., CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POWOLNYMI, UROCZYSTYMI RUCHAMI, PRZYPOMINAJĄCYMI ZACHOWANIE PAWIA; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ TAŃCA JEST RUCH WAHADŁOWY: PO KILKU KROKACH W PRZÓD, ZAMYKAJĄCYCH SIĘ WE FRAZIE MUZYCZNEJ, NASTĘPUJE TA SAMA ILOŚĆ KROKÓW WSTECZ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAWANA to:

taniec dworski w metrum 2/4 lub 4/4, pochodzenia włoskiego lub hiszpańskiego, popularny w XVI i XVII w., charakteryzujący się powolnymi, uroczystymi ruchami, przypominającymi zachowanie pawia; charakterystyczną cechą tańca jest ruch wahadłowy: po kilku krokach w przód, zamykających się we frazie muzycznej, następuje ta sama ilość kroków wstecz (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAWANA

PAWANA to:

muzyka do tańczenia pawany (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TANIEC DWORSKI W METRUM 2/4 LUB 4/4, POCHODZENIA WŁOSKIEGO LUB HISZPAŃSKIEGO, POPULARNY W XVI I XVII W., CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POWOLNYMI, UROCZYSTYMI RUCHAMI, PRZYPOMINAJĄCYMI ZACHOWANIE PAWIA; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ TAŃCA JEST RUCH WAHADŁOWY: PO KILKU KROKACH W PRZÓD, ZAMYKAJĄCYCH SIĘ WE FRAZIE MUZYCZNEJ, NASTĘPUJE TA SAMA ILOŚĆ KROKÓW WSTECZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.694

HUTNIK, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, HABANERA, BUŁKA MONTOWA, ADDYCJA, UKŁAD KIEROWNICZY, TEŚCIK, DEZAKTYWACJA, PŁOMYK, NOSACZ, SUWAK, WYKRZYKNIENIE, POPYT, SROM, METRYKA, PLANTACJA NASIENNA, ZAŚPIEW, KOLO, GLIKOGENOZA TYPU III, RYKSZARZ, NOŚNOŚĆ, POSTAĆ, GUMKA, OBYWATELKA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, DZIKA KARTA, SZKLIWO, HULK, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, FIDŻIJKA, NAWIGACJA SATELITARNA, FORUM, ZAKAŻENIE POKARMOWE, WYNACZYNIENIE, MAGNETON JĄDROWY, FREEGANIN, ZLEPNOŚĆ, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, ADSORBAT, PROTOBUŁGARSKI, PUSZKA, RDZEŃ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, MOLESKIN, GWINEJCZYK, PIERÓG, IRREALIZM, MIESZANKA, POKOLENIE SANDWICZOWE, KOMANDOR, EKSPOZYCJA, GREKA, WARZĘCHA MAŁA, CUKIER INWERTOWANY, SUCHY PROWIANT, PRZYWODZICIEL DŁUGI, WYMIENNIKOWNIA, LUMBALIZACJA, NIEDOTYKALSKI, STYGOKSEN, NABÓJ ĆWICZEBNY, FASHIONISTKA, OŚNIK, BANALNOŚĆ, NADMIERNA SENNOŚĆ, CHOREOLOGIA, CHOROBA EULENBURGA, IZOMER GEOMETRYCZNY, SOCZEWKA, ENERGIA GEOTERMICZNA, NIEDBAŁOŚĆ, PACHOLĘ, BEZSENS, POJAZD SILNIKOWY, CUKIERNIA, PROSTOPADŁA, SZABAŚNIK, SITAR, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, LIMETA, FRAKCJA, SKIPASS, LEŚMIAN, BEZECEŃSTWO, POPULACJA STACJONARNA, KOIMEK BEZŁODYGOWY, AKUMULACJA, KAMIKAZE, KOMPLIKACJA, AGENCJA RATINGOWA, PARKIETAŻ PENROSE'A, SIATKÓWKA PLAŻOWA, GAŁĘZIAK, WŁOCHACZ, ŚCIĘGNO ACHILLESA, ZASTOINA, POPŁUCZYNA, BŁOTNIAK, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, OTWOREK, KIJ, INSTYNKTOWNOŚĆ, GRA W KARTY, SENAT, ANKSJOGENIK, KONWERGENCJA, CUDOWRONKA, SZUPINKA, FASZYNA, TEMPERAMENCIK, POWIEŚĆ Z TEZĄ, CZERNIAWKA SPADZIOWA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, ŁÓŻKO, WEKTOR JEDNOSTKOWY, MINERALOGIA, RATOWNIK MEDYCZNY, GULDEN, PANTOFAG, LEMIESZKA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, PAKARZ, SACZEK, KARAKUŁY, PEWNOŚĆ, PAPIER BEZDRZEWNY, FĄFEL, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, TABOR, PRIMADONNA, MARTWE POLE, MIĘKKI RESET, WAŁ MORENOWY, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, BIAŁA HERBATA, KORNWALIJSKI, KOŻUCH, WĘDZIDŁO, SKUNKS, APRIORYZM, KORPUS NAWOWY, KLATCHIAŃSKI, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, SŁUPEK STARTOWY, BIEGACZ, PODAŻ NIEELASTYCZNA, BANIAK, OSMYK, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, PROTEINA, DZIURA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, HAPLOTYP, PRZÓD, KOCZ, CHOROBA BERGERA, FOTOSENSYBILIZATOR, BESZAMEL, DOMINIKANKA, LEJEK, STEFANI, RYZYKO OPERACYJNE, KOLANO, MOSKIT, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, IMPLIKACJA LOGICZNA, UPADEK, PRĄD TĘTNIĄCY, STOS, HUMANIORA, SIATKA, BRUDNICA NIEPARKA, ELEW, ZEBRA, ROSZAK, UKŁAD PIASECKIEGO, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, KOSTUR, DYM, PANORAMA, WINIETA, MATECZNIK, CIĄG DOKŁADNY, KOŃ ARDEŃSKI, STRATOTYP, PRZYBYSZ, GREKA, TOPIEL, BOSKA CZĄSTKA, UMOWA ADHEZYJNA, POKRYCIE, ŻYŁKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ŚRODKOWOŚĆ, MINA, NIESUBTELNOŚĆ, ODNÓŻA, EGZORCYZM, INTROMISJA, KRĘG LĘDŹWIOWY, POPYT NIEELASTYCZNY, KRĄŻENIE OBWODOWE, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, BRYTYJSKOŚĆ, ŁAD, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, MIASTO, ANTYIMPERIALISTA, SIEDZENIE, NAWÓZ KATALITYCZNY, WELWET, FAJNOŚĆ, MAHOŃ, ELIMINACJA, BARD, KWANTUM, TOR, ORKA NAJMNIEJSZA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, SOMALIJKA, EMALIA, WEDYZM, IZBA CZELADNA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KOKTAJL, KASZANKA, GRUBIANIN, KORZEŃ, ARTYSTA, HEKSAMETR, ZBROJENIE SIĘ, MOTYLEK, MAKRO, NIENORMATYWNOŚĆ, NAPIERŚNIK, NOŚNIK DANYCH, KOŃ BUDIONNOWSKI, PRZEPRÓCHA, GRÓD, BEZCZYNNOŚĆ, AFEKT PATOLOGICZNY, REWIZJA NADZWYCZAJNA, SKRĘTKOWCE, UNIWERSUM HERBRANDA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, WĘGIEL BRUNATNY, KONFIGURACJA, KRET, KAWA ZBOŻOWA, SPOILER, FULMAR, MIĘKISZ WODNY, NIEWYPARZONA GĘBA, DZIWKARZ, KOPROFIL, KORONA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, NORNIK PÓŁNOCNY, NIEROZEZNANIE, POKŁAD GŁÓWNY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, LAMENTO, KONIEC, KOŁOWIEC, GRABINA, KAMBIUM WASKULARNE, KRĘPACZKI, OKRUSZYNA, CNOTA, SZABAS, ZAKOCHANY, FILOKAKTUS, PATRZAŁKI, BREAK, SPEAKER, DWUSTRONNOŚĆ, FAWOREK, BASTARDA, LEBERWURST, WODOPÓJKI, BOZA, PRAWO GŁOSOWE, ORKIESTRA SYMFONICZNA, NAROST, AGREGACJA, SERCE, MONOPOL, DOŚWIADCZENIE, PASIERB, FUTRÓWKA, ATRAKCJA, ŁUSKA, PROTEGOWANY, DZIESIĄTY, C, WÓZ MEBLOWY, ATMORADIOGRAF, GASKONADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.694 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: taniec dworski w metrum 2/4 lub 4/4, pochodzenia włoskiego lub hiszpańskiego, popularny w XVI i XVII w., charakteryzujący się powolnymi, uroczystymi ruchami, przypominającymi zachowanie pawia; charakterystyczną cechą tańca jest ruch wahadłowy: po kilku krokach w przód, zamykających się we frazie muzycznej, następuje ta sama ilość kroków wstecz, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TANIEC DWORSKI W METRUM 2/4 LUB 4/4, POCHODZENIA WŁOSKIEGO LUB HISZPAŃSKIEGO, POPULARNY W XVI I XVII W., CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ POWOLNYMI, UROCZYSTYMI RUCHAMI, PRZYPOMINAJĄCYMI ZACHOWANIE PAWIA; CHARAKTERYSTYCZNĄ CECHĄ TAŃCA JEST RUCH WAHADŁOWY: PO KILKU KROKACH W PRZÓD, ZAMYKAJĄCYCH SIĘ WE FRAZIE MUZYCZNEJ, NASTĘPUJE TA SAMA ILOŚĆ KROKÓW WSTECZ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pawana, taniec dworski w metrum 2/4 lub 4/4, pochodzenia włoskiego lub hiszpańskiego, popularny w XVI i XVII w., charakteryzujący się powolnymi, uroczystymi ruchami, przypominającymi zachowanie pawia; charakterystyczną cechą tańca jest ruch wahadłowy: po kilku krokach w przód, zamykających się we frazie muzycznej, następuje ta sama ilość kroków wstecz (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAWANA
taniec dworski w metrum 2/4 lub 4/4, pochodzenia włoskiego lub hiszpańskiego, popularny w XVI i XVII w., charakteryzujący się powolnymi, uroczystymi ruchami, przypominającymi zachowanie pawia; charakterystyczną cechą tańca jest ruch wahadłowy: po kilku krokach w przód, zamykających się we frazie muzycznej, następuje ta sama ilość kroków wstecz (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x