MIĘKKI NALOT, ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCY DO POWIERZCHNI ZĘBA I DAJĄCY SIĘ ŁATWO USUNĄĆ MECHANICZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA to:

miękki nalot, ściśle przylegający do powierzchni zęba i dający się łatwo usunąć mechanicznie (na 23 lit.)PŁYTKA NAZĘBNA to:

miękki nalot, ściśle przylegający do powierzchni zęba i dający się łatwo usunąć mechanicznie (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘKKI NALOT, ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCY DO POWIERZCHNI ZĘBA I DAJĄCY SIĘ ŁATWO USUNĄĆ MECHANICZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.086

INKOHERENCJA, OBJĘTOŚĆ, SEMANTYKA LEKSYKALNA, SZASZŁYKARNIA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, CHRYSTOLOGIA, KNAJPA, SAMOUK, MIOPATIA ALKOHOLOWA, POLEWA, WYŚCIGÓWKA, TWARDA WALUTA, PILARZ, EKWIPARTYCJA, LUKI, ANATOMIA PATOLOGICZNA, POBORCA, NIUCHACZ, KANAŁ PRZERZUTOWY, TANIEC LUDOWY, PAKOWACZ, MASTOLOGIA, KOLOR, DAGLEZJA SINA, ROZWÓJ, SYNDROM, FORNALKA, KONCENTRACJA, MINERAŁ AUTOGENICZNY, ZNAMIĘ SUTTONA, OSTRĘŻYNA, STĘP, KWASICA MEWALONIANOWA, JEŻOWCE, WYNIOSŁOŚĆ, B, PŁUG, MERYNOS, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, WARSTWOWANIE, BRACTWO RYCERSKIE, ŁBISKO, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, POLSKOŚĆ, KOPARKA KROCZĄCA, TURBINA AKCYJNA, UCIECZKA, KAMBUZ, CZERWONA BURŻUAZJA, NATURALIZACJA, TEORIA CIAŁ, WYŚCIG, OBOZOWISKO, NĘCISKO, FTYZJOLOG, TOPIELISKO, NARODOWOŚĆ, LOTNE PIASKI, BRANIE PRZYKŁADU, BAWOLE OKO, TELEGRAFIA, MILCZĄCA ZGODA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, KOPROFAGI, STRATEG, KARDYNAŁ, ARCUS TANGENS, BOSSA NOVA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, TEMAT FLEKSYJNY, KARDIOLOGIA, MLECZAJ LEPKI, REKIN OWSONA, ARCUS SINUS, GAR, RELIGIOLOG, STRATEG, PERYSELENIUM, MAKI ZŁOCISTY, OŁÓW, MISIAK, ORIENTACJA, WŁÓKA, FARERCZYK, PREMIA GÓRSKA, RYKOSZET, EKSTERNISTA, SPONTANICZNOŚĆ, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ARIANIE, BEHAWIORYZM, MERZYK OBRZEŻONY, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, BIEG PŁASKI, OSKARŻENIE, MIRAŻ, TRAKTAT SOJUSZNICZY, DYSTANS, DORADA, CHRONICZNOŚĆ, PORÓD OPÓŹNIONY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, JĘZYK PRASEMICKI, FRANCISZKANIZM, FALA, PAGINATOR, MECHANIKA TEORETYCZNA, WĘZEŁ, GARDEROBA, PLEUSTOFIT, LEWICOWOŚĆ, ARCYDZIELNOŚĆ, PRACA INTERWENCYJNA, ŻARŁOK, OFICER TAKTYCZNY, ALKOHOLAN, ANARCHISTA, ODNÓŻA, DIALOG, ZWIERZĘTA, OSTRONOS, MOBILE, ZARZUTKA, PURYNA, KAMIEŃ, MILA KWADRATOWA, TAMBOREK, KARCZOWISKO, FILOLOGIA, NACZYNIA POŁĄCZONE, TRASZKA PIRENEJSKA, HAZUKA, JĘZYK NAHUATL, FIZYKA TEORETYCZNA, ALGEBRAIK, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, DŁUGOGŁOWIE, PRYSZNIC, LEUMAFIT, WZNIESIENIE, GONIEC BIAŁOPOLOWY, MENISK WKLĘSŁY, BRANIE WZORU, PRZERABIACZ, KATASTROFA KOSMICZNA, NUTACJA, DOWÓD POŚREDNI, DZBANEK DO ŚMIETANY, ROZBÓJNIK, LAK, CZIROKEZKA, STRZELNICA SPORTOWA, MASZT, POWIEŚĆ Z TEZĄ, SAVE, MYJNIA SAMOCHODOWA, ZIARNOJAD, REGION, SIATKA, PRZESUWALNOŚĆ, TRÓJKOMBINACJA, LECZENIE KANAŁOWE, TONIKA, POWAGA, ISTOTA SZARA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, FILECIK, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ZALANIE PAŁKI, KOMBUCZA, REWERENCJA, ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, PLUSY, GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, KOŁOWROTEK, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, RAUIZUCHY, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, WYPRYSK KONTAKTOWY, WĘZEŁ ZATOKOWY, RUNDA, KĄT PEŁNY, JĘZYK ALEUCKI, RĘDZINA, ZAKRES POJĘCIOWY, SARI, BIBLISTYKA, KRAINA, ARABESKA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, WYGIBAS, DOBB, JEDNOSTKA INFORMACJI, SKARANIE BOSKIE, REKURS, FARMAKOKINETYKA, JĄDRO, KANCEROGEN, ODWARSTWIENIE, MONOPTERES, STORCZYKARNIA, KURTYNA ZERO, TRAWERS, MAKI, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, BUŁGARYSTYKA, WYWIAD, PIŻMOWIEC, ROZCZAROWANIE, LENIWIEC BRUNATNY, ALGRAFIA, ANALOGIA, BIFURKACJA, RZECZ WNIESIONA, SZEFEL, CHA-CHA, BUDOWNICTWO, SOLARIUM, FREEGANIN, WIENIEC, PAŃSTWO ZŁOŻONE, IMIONNIK, FULMAR ZWYCZAJNY, BATERIA ANODOWA, RESPONDENTKA, PYTANIE, INFLACJA OTWARTA, PROWENTOWY, KOMISJA NADZWYCZAJNA, STOLARZ MEBLOWY, MASTYGONEMA, WORKOWCE, OFIAKODONTY, BIAŁY ŚPIEW, SYNTEZA JĄDROWA, STRÓJ HISZPAŃSKI, STYRON, NASIONO, JUBILEUSZ, POLARYZACJA, BADANIE JAKOŚCIOWE, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, ŻYRYTWA, ŚMIGŁO, POLIMODALNOŚĆ, DRAMAT MODERNISTYCZNY, RYCERZ, BUKIET, MONSTRUM, KOLIBER, CENTRUM, BIBUŁA, AKTOR KOMICZNY, ORLĘ, GIMBOPATRIOTA, ŻYCZLIWY, BRAT SYJAMSKI, KABINA STEROWNICZA, WYKONANIE, BRUNELLESCHI, ZRASZARKA, OGNIWO NALEWNE, AGRAFON, NEGATYWA, EPIMER, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, KUNA, MOMENT MINSKY'EGO, SHORT-TRACK, FLUWIOGLACJAŁ, MUSZLA, WZGLĄD, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, POPRZECZNICA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, MONTANISTA, SUWEREN, KUFA, JUTRZYNA, SYLWETA, ANDROPAUZA, NADGORLIWOŚĆ, PRZEKŁADNIA HIPOIDALNA, FIŃSKI, JĘZYK WOGULSKI, ZARANIE, POSTĘPOWANIE CYWILNE, SPLENDID ISOLATION, DALEKOWZROCZNOŚĆ, BICIE POKŁONÓW, JAPOŃSKI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, DOJŚCIE, NIENIEC, ŁUT SZCZĘŚCIA, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, ?KONDOMINIUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘKKI NALOT, ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCY DO POWIERZCHNI ZĘBA I DAJĄCY SIĘ ŁATWO USUNĄĆ MECHANICZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MIĘKKI NALOT, ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCY DO POWIERZCHNI ZĘBA I DAJĄCY SIĘ ŁATWO USUNĄĆ MECHANICZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA miękki nalot, ściśle przylegający do powierzchni zęba i dający się łatwo usunąć mechanicznie (na 23 lit.)
PŁYTKA NAZĘBNA miękki nalot, ściśle przylegający do powierzchni zęba i dający się łatwo usunąć mechanicznie (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA
miękki nalot, ściśle przylegający do powierzchni zęba i dający się łatwo usunąć mechanicznie (na 23 lit.).
PŁYTKA NAZĘBNA
miękki nalot, ściśle przylegający do powierzchni zęba i dający się łatwo usunąć mechanicznie (na 13 lit.).

Oprócz MIĘKKI NALOT, ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCY DO POWIERZCHNI ZĘBA I DAJĄCY SIĘ ŁATWO USUNĄĆ MECHANICZNIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MIĘKKI NALOT, ŚCIŚLE PRZYLEGAJĄCY DO POWIERZCHNI ZĘBA I DAJĄCY SIĘ ŁATWO USUNĄĆ MECHANICZNIE. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x