OBŁOK MATERII WYRZUCONY Z POWIERZCHNI SŁOŃCA I UTRZYMUJĄCY SIĘ PRZEZ JAKIŚ CZAS W KORONIE SŁONECZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROTUBERANCJA to:

obłok materii wyrzucony z powierzchni Słońca i utrzymujący się przez jakiś czas w koronie słonecznej (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROTUBERANCJA

PROTUBERANCJA to:

obłoki gazów w koronie Słońca wyrzucane ponad chromosferę (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBŁOK MATERII WYRZUCONY Z POWIERZCHNI SŁOŃCA I UTRZYMUJĄCY SIĘ PRZEZ JAKIŚ CZAS W KORONIE SŁONECZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.516

PEREŁKA, FOTEL ROZKŁADANY, BARWNIK NATURALNY, IMPOTENCJA, MIKOLOGIA, FEMTOCHEMIA, PRZEKRASKA, WIEDŹMIN, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, INTERAKTYWNOŚĆ, POCHŁANIACZ GAZÓW, STRÓJ HISZPAŃSKI, LUKA DEFLACYJNA, DEVELOPER, FIGURKA TANAGRYJSKA, DŻEZ, JUTRZYNA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, CZARNA REAKCJA, WKŁADKA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, ZANIECZYSZCZENIA, SŁODOWNIA, BUDOWNICTWO WODNE, DOJŚCIE, MAJOWY ROBOTNIK, ELEGIA, KŁUSAK ORŁOWSKI, FLAWONOID, PRZESTRZEŃ STANU, GRZYB NIEJADALNY, HIPERESTEZJA, GRZECH, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PUNKT RÓWNONOCNY, FUZJA WERTYKALNA, ŚWIĄTKI, GARKOTŁUK, WIROZA, KOSZARY SZYJOWE, ŁĄKOTKA, PRZEBICIE ELEKTRYCZNE, HULA, RUDERA, METODY, NAJEŹDŹCA, RUCH, ELF SZARY, MUNGO, ABORDAŻ, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, KARATE, TELEFON ZAMIEJSCOWY, LANOS, BAZOFIL, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SOS MORNAY, MUSZLA, LIGNINA, ENTOMOFAGI, NIEGOŚCINNOŚĆ, KRYPTOKOMUNIZM, GAP, KOMŻA, ORZESZEK PINIOWY, USTNOŚĆ, SZCZEP, PIEC KOKSOWNICZY, OSTRY BRZUCH, JEDYNY, PARA, GŁOSKA NOSOWA, SKŁADANKA, ASTRONAUTYKA, MASTURBACJA, SCENKA, FACHURA, KALENDARZ SŁONECZNY, MARKGRAF, DENTYSTA, STATYK, ZMIERACZEK NADMORSKI, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, PERKALIK, SZTURMAK, JĘZYK EZOPOWY, EMBLEMAT, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, ANTROPOLOGIA, TAMANDUA, RYNEK PRACY, EUTENIKA, POŚLIZGI, CHASERKA, EPIZOOTIOLOGIA, KĘDZIERZAWKA, AGREGACJA, KATOLICYZM, LECZENIE CHIRURGICZNE, WASZA WYSOKOŚĆ, CZARTER, DWUPŁCIOWOŚĆ, ESSEŃCZYCY, ORZECH KOKOSOWY, CUKIER BURACZANY, NAŁÓG, METAMORFIZM, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, DWUPRZODOZĘBOWCE, MONARCHIA DESPOTYCZNA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ŻAKINADA, ZDENERWOWANIE, WITRYNA, DELIRKA, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, PRZEWÓD, SZTAMBUCH, ROSZCZENIE REGRESOWE, POCHRZĘST, ANTYBIOZA, MIKROGRAFIA, SUSZARKA, RZEŹBA, KOSTKI NAPIERA, ROZŁUPNOGŁOWCE, REGENERAT, DEKORATORKA WNĘTRZ, WAHACZ WZDŁUŻNY, EKSHIBICJONISTA, PSALM ALFABETYCZNY, ROZSADNIK, BRAT MLECZNY, DRUT, TEREN, PRZEPLOTKA, FAŁ, MANIAK, KOLANÓWKA, GARDEROBIANA, WESOŁOŚĆ, DIARIUSZ SĄDOWY, SOCJOPATOLOGIA, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, NAUKA PRZYRODNICZA, OCZKO, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, ANOMALIA PELGERA-HUETA, PTASIA GRYPA, FAKTORIA, POLIMER, WYCIERACZKA, FONDUE MIĘSNE, WIECZERNIK, WYŁOM, MANTOLET, CZARODZIEJSKI KRĄG, NIERELIGIJNOŚĆ, MAZEROWANIE, SYSTEM WBUDOWANY, GRZECHOT, PETRYWAŁ, SAMORZUTNOŚĆ, KUFEL, POPIELNIK, STACJA POMP, HIPERPRZESTRZEŃ, ŁASKA, ANDROGYNIZM, STRZAŁA AMORA, SKŁADNIA, OKTET, FARMACEUTA, AGAR, TERCJA, MIKROKARTA, EKONOMIA KLASYCZNA, BAKTEROID, STOLICA, DRZEWO TERPENTYNOWE, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, KATAROWIE, WIELKA CHOROBA, BREK, PRZEJŚCIE, NÓŻKA, LUSTERKO, WOLA, RANA, MORTAL KOMBAT, MIEDNICZKA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, ODWARSTWIENIE, BIELIK, UNIŻENIE, CHOROBA WELWETOWA, TURANIEC, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, KOŃ APPALOOSA, OFIAKOMORFY, USENET, WĘZEŁ ZWYKŁY, REGUŁA SAVAGE'A, OJCIEC, METALOGIKA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, WATÓWKA, ZASILANIE SIECIOWE, MŁOTKOWY, PIECZYNG, EKSPOZYCJA, NIEODZOWNOŚĆ, ADBLOCK, SIMO, DROGÓWKA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, PRZEJRZYSTKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, SKLEP WARZYWNY, FREAK, ZAZDROŚĆ, KASZTAN, LIGAWA, ZBAWICIEL, KLIKOWOŚĆ, POGODNOŚĆ, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, OKO OPATRZNOŚCI, PROTEZA, OSPALSTWO, KANONISTYKA, MILCZĄCA ZGODA, OCZKO, JĘZYK KREOLSKI, REGUŁA, DOPOŁUDNIE, TELETRANSMISJA, KOMBINACJA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, DRUGA NATURA, OCZKO W GŁOWIE, NORWESKI, BIDON, MIMEZJA, KULTURA AZYLSKA, TECHNIKA ANALOGOWA, SPŁATA, ŚWIADOMOŚĆ, AGNOSTYCYZM, PRZEŚMIEWKA, IRISH DRAFT, WYSYP, PRÓG RZECZNY, STATYSTYKA OPISOWA, GONDOLA, CZYRAK GROMADNY, STRYCHULEC, MYJNIA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, ŻYWY TOWAR, ZAKWASZENIE, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, SZTYLPA, JĘZYK PIKTYJSKI, ŻEGLARZ, FALABELLA, KROKODYLE, ZŁOŻENIE UKŁONU, MECHANIK SAMOCHODOWY, NIEUCTWO, SHOGUN, QUENDË, LAUFER CZARNOPOLOWY, KISIEL, DEPRECJACJA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, PEDET, ATOMISTA, GWIAZDOR, EMERYTURA POMOSTOWA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, POMPIER, PENITENCJARYSTYKA, MEDYCYNA, LAWONICHA, SIODLARSTWO, STROJNICA, ZUPA NA GWOŹDZIU, NÓŻ RZEŹNICZY, WORECZKOWY, GRZEBIEŃ BIODROWY, UBYTEK, POLEROWACZ, ?PRZESZUKANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.516 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBŁOK MATERII WYRZUCONY Z POWIERZCHNI SŁOŃCA I UTRZYMUJĄCY SIĘ PRZEZ JAKIŚ CZAS W KORONIE SŁONECZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBŁOK MATERII WYRZUCONY Z POWIERZCHNI SŁOŃCA I UTRZYMUJĄCY SIĘ PRZEZ JAKIŚ CZAS W KORONIE SŁONECZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROTUBERANCJA obłok materii wyrzucony z powierzchni Słońca i utrzymujący się przez jakiś czas w koronie słonecznej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROTUBERANCJA
obłok materii wyrzucony z powierzchni Słońca i utrzymujący się przez jakiś czas w koronie słonecznej (na 13 lit.).

Oprócz OBŁOK MATERII WYRZUCONY Z POWIERZCHNI SŁOŃCA I UTRZYMUJĄCY SIĘ PRZEZ JAKIŚ CZAS W KORONIE SŁONECZNEJ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - OBŁOK MATERII WYRZUCONY Z POWIERZCHNI SŁOŃCA I UTRZYMUJĄCY SIĘ PRZEZ JAKIŚ CZAS W KORONIE SŁONECZNEJ. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast