DOROSŁA KOBIETA, KTÓRA MA CECHY DZIECKA, TAK SIĘ UBIERA LUB ZACHOWUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STARA MALEŃKA to:

dorosła kobieta, która ma cechy dziecka, tak się ubiera lub zachowuje (na 12 lit.)STARA MALUTKA to:

dorosła kobieta, która ma cechy dziecka, tak się ubiera lub zachowuje (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STARA MALEŃKA

STARA MALEŃKA to:

dorosła kobieta, która ma cechy dziecka, tak się ubiera lub zachowuje (na 12 lit.)STARA MALEŃKA to:

dziewczynka, która się postarza, zachowując się i wyglądając zbyt poważnie jak na swój wiek (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOROSŁA KOBIETA, KTÓRA MA CECHY DZIECKA, TAK SIĘ UBIERA LUB ZACHOWUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.518

ZROBIENIE KUPY, WAMPIR, POWIEŚĆ CYKLICZNA, MADRASA, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PANIKA BANKOWA, ELEMENT GRZEJNY, MIKROSKOP OPTYCZNY, MASA KAŁOWA, AGENT, BERBER, ICHTIOBIOLOGIA, KONTYNGENT TARYFOWY, ABORDAŻ, KOŁECZEK GOLFOWY, PAWĘŻ, DAMA, DOMOFON, SPARING, BEZWZGLĘDNOŚĆ, PARK PRZEMYSŁOWY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, CZUWANIE, GEN SKACZĄCY, GENOMIKA TEORETYCZNA, WYGASZACZ, REDA, ZRZĄDZENIE LOSU, PĘCHERZYCA, WALIDACJA, KOŁOMYJEC, LEMIESZ, KOKARDKA, EPIZOOCJA, ZIELSKO, PIASTA, SINICA OBWODOWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, KABOTYŃSTWO, TRANSGRESJA, CIAPKAPUSTA, PAS, ROLNIK INDYWIDUALNY, REJESTR, MURARKA OGRODOWA, KUBECZEK, KAPOTAŻ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, MAJĘTNOŚĆ, KOPIOWANIE, FASOLKA PO BRETOŃSKU, WIGILIA, SMOŁA DRZEWNA, PANICZĄTKO, KLAG, SAMOURZECZYWISTNIANIE, NAŁÓG, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, PATCHWORKOWIEC, BIOLOGIA SYSTEMOWA, CERKIEW, KONSTYTUCJA, TIOMERSAL, KRZEWICIEL, PUNKTUALNOŚĆ, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, WOŁOSZKA, MIĘSOPUST, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, REALISTA, PATENT, ŁACIŃSKOŚĆ, TIURMA, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, LIST POETYCKI, ABORCJONISTKA, GARMAŻERNIA, NELSON, RZECZOWNIK POSPOLITY, RYGOR, CHUJOWIZNA, OBIEG PIENIĄDZA, RDZENIARZ, ALDROWANDA, KOREKTOR, WSKAZÓWKA, MAZUREK, KOMPARATYSTYKA, PODRYWACZKA, KONKURS, HADŻ, SYF, KLESZCZOWINA, NAZWA RODOWA, PRZYBŁĘDA, MAŁGORZATKA, E-MAIL, GRA LOGICZNA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KRATOWNICA, PROMINENT, PINGWIN, MÓRG, ŚRODEK SPOŻYWCZY, WOK, WEKTOR WAHADŁOWY, CZAPKA SPORTOWA, TRUMNA, BIOTA, GWARA MIEJSKA, TURZYCA, DROGA KONIECZNA, GRAF DWUDZIELNY, DOMARSKI, WIR, BABA, UZDROWICIEL, CZAS, AŁMA-ATA, BIZNES WOMAN, SŁUCH ABSOLUTNY, OKO, PYTANIE, OLEJ MIGDAŁOWY, SERIA, EPONIM, SĄŻNISTOŚĆ, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, INFORMACJA, PILOT DOŚWIADCZALNY, RASOWOŚĆ, STREFA RYFTU, ZGIĘCIE ŁOKCIOWE, WROTA, FILOSEMITA, DYNAMIZM, WĘZEŁ, OŚ OPTYCZNA, ŻUREK, EPOKA KAMIENIA, ODROBINA, KONTROLER, CZUJKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KONTYNGENT, ZAUROZUCH, GRUPA, KORD, PRZESIĘK, MŁODZIEŻÓWKA, MUTACJA, CHOROBA, WYSEPKA, PSYCHOGERIATRIA, POŻYCZKOMAT, ROBOTY DROGOWE, SMARKULA, ŁOŻYSKO, NOUMEN, KOZIOŁ, MASKARADA, DOROTA, STYL ARTYSTYCZNY, KOMORA GORĄCA, WSZOŁY, MIĘKISZ POWIETRZNY, OBSUWISKO, ABLACJA LODOWCOWA, PUCH, ŁAPKA, SZAMANKO, JOGIZM, DORADCZYNI, MONTAŻ, TEMPO, MOTYL, PIDGIN, ANTYROMANTYZM, MŁODZIEŃCZOŚĆ, WNĘTROSTWO, SAROS, MORESKA, JĘZYK, STREETWORKER, WOŹNY, SOCZEWKA, PRZEKAŹNIK, PRAWO GŁOSOWE, SPÓJNIK WYNIKOWY, PLEKTRON, PRZELĘKNIENIE, WLANIE SIĘ, KRUPON, GAD, POGOTOWIE GAZOWE, MARSZ, KSIĄŻĘ, ZMAGANIA, CHEKKER, KLAUZURA, EMILY, KAPISZON, PLEMIĘ, KONFEDERACJA, KANADYJKA, GOTYK, SENTYMENT, SUROWICA, GEOFIT KŁĄCZOWY, PRZEZIERNIK, GONIOMETRIA, CELKA, REGION STREFOWY, PEGAZ, LICZBA RZECZYWISTA, WILCZY OBŁĘD, BAT, LIST POLECONY, NASTAWIENIE, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, LUMP, ROZBIERACZ, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ADAPTACYJNOŚĆ, RYNEK KONTESTOWALNY, STARORAKI, KRET, ROCZNIK, OWOC, ŁOPATA, TWARDZINA, RYTM, RYTUAŁ, CYKL ASTRONOMICZNY, FILEMON CIENKODZIOBY, REPLIKA, WEKTOR, LAKIERNICTWO, ONE-LINER, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, ORBITA GEOSTACJONARNA, AMEBA, DEMISEKSUALIZM, DOM, WERSJA REŻYSERSKA, DYPTYK, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, PASZTECIK, MECHANIKA STATYSTYCZNA, MIESZANKA, NIENIEC, BRYZA, RACHUNEK ZDAŃ, FASOLA, TŁUK PIĘŚCIOWY, KUMA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, WIZJER, OBAWA, KRATA DYSTRYBUTYWNA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, FUTRYNA, REAKTOR, GEOLOGIA, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, OKO OPATRZNOŚCI, PŁUCA, PRĄTNIKI, SONDA, WILCZAR, HAZARD, SZALE, CYGARNICA, STARUNEK, FILTRACJA, SAMOCHODZIARZ, LINIA KREDYTOWA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, SANKCJA, TACIERZYŃSKI, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, USTNOŚĆ, TRĄBA POWIETRZNA, NIEPOKOJENIE SIĘ, LOGIKA PRAWNICZA, DZIAŁ PERSONALNY, ZESTAWIENIE, BENINKA, GEOCHEMIA ORGANICZNA, KOŁOWROTEK, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, KOLUMBARIUM, KLAPAK, IZBA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, STRINDBERG, ?EKRAN AKUSTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.518 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOROSŁA KOBIETA, KTÓRA MA CECHY DZIECKA, TAK SIĘ UBIERA LUB ZACHOWUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DOROSŁA KOBIETA, KTÓRA MA CECHY DZIECKA, TAK SIĘ UBIERA LUB ZACHOWUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STARA MALEŃKA dorosła kobieta, która ma cechy dziecka, tak się ubiera lub zachowuje (na 12 lit.)
STARA MALUTKA dorosła kobieta, która ma cechy dziecka, tak się ubiera lub zachowuje (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STARA MALEŃKA
dorosła kobieta, która ma cechy dziecka, tak się ubiera lub zachowuje (na 12 lit.).
STARA MALUTKA
dorosła kobieta, która ma cechy dziecka, tak się ubiera lub zachowuje (na 12 lit.).

Oprócz DOROSŁA KOBIETA, KTÓRA MA CECHY DZIECKA, TAK SIĘ UBIERA LUB ZACHOWUJE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - DOROSŁA KOBIETA, KTÓRA MA CECHY DZIECKA, TAK SIĘ UBIERA LUB ZACHOWUJE. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x