OBIEKT ASTRONOMICZNY O MASIE MNIEJSZEJ NIŻ MINIMALNA MASA BRĄZOWEGO KARŁA, KTÓRY UTWORZYŁ SIĘ W WYNIKU ZAGĘSZCZENIA OBŁOKU PYŁOWO-GAZOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRĄZOWY PODKARZEŁ to:

obiekt astronomiczny o masie mniejszej niż minimalna masa brązowego karła, który utworzył się w wyniku zagęszczenia obłoku pyłowo-gazowego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBIEKT ASTRONOMICZNY O MASIE MNIEJSZEJ NIŻ MINIMALNA MASA BRĄZOWEGO KARŁA, KTÓRY UTWORZYŁ SIĘ W WYNIKU ZAGĘSZCZENIA OBŁOKU PYŁOWO-GAZOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.515

CEGLARSTWO, ELIZJA, PANEK, GERMANISTYKA, KOMPOSTOWNIK, SAMODESTRUKCJA, GOŁOLEDŹ, DUOLA, DANE BIOMETRYCZNE, ŻYTO, ROTARIANIN, OBIEKT LINIOWY, AFRODYZJE, CIENNIK, ELEKTROLOKACJA BIERNA, JEDNORAZOWOŚĆ, IMMUNOFLUORESCENCJA, HARD PORNO, MAJÓWKA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, PORTE-PAROLE, ANIMAG, PĘCHERZYK, WĘZEŁ ZARODKOWY, MUNGO, POLIOL, OLIWNIK, PRAWO FIZYKI, ZALESIANIE, MATEMATYK, MANDAT IMPERATYWNY, PRZYGOTOWANIE, BÓBR WSCHODNI, START, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, KASYNO, ANTYKWARNIA, EKWANT, WŁAZ, TALENT, MAŁA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PRASOWNIA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, KLIKALNOŚĆ, SZCZELINA LODOWCOWA, WOREK, DRIP, SYNTEZA, GIĘTKOŚĆ, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, IMPREGNAT, MASA STARTOWA, NAWIJACZ, NAGRZEW, ZMIANA, KONTUR MELODYCZNY, KOLANO, GŁÓD, GOŚCINIEC, HUTNICTWO, MASA, PRAKONTYNENT, TANCERZ, MANIERYSTA, SPUSZCZENIE, MOTYWIK, BUTWA, CEGLARKA, POLIKONDENSAT, KOPUŁA LODOWA, SZARPANKA, DYSFONIA, PSYCHOBIOLOGIA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, ALLEL DOMINUJĄCY, BACHATA, ZABUDOWANIA, MSZAKI, DOKUMENTALIZM, PTAK ŁOWNY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, DIALOG OBYWATELSKI, ZATOKA, OKRES, OPÓR WZNIESIENIA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, ŁAMANIEC, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, PSYLOFIT, PARÓWKA, RĘKAWICZNIK, CIEPLICA, STACJA TELEWIZYJNA, GRUNT, ZINJANTROP, POTENCJAŁ DZETA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, ARENGA, BATERIA GALWANICZNA, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, UDAR MÓZGOWY, ZAMRÓZ, DOWÓD, DZIADZIENIE, BADEŃSKI, REGIONALISTA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, PISTOLET, KRYSTALOGRAFIA, MUZEALNICTWO, KOŃ ANDALUZYJSKI, CZERWIEC, MILTON ERICKSON, GAP, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, STYL WIKTORIAŃSKI, DEMISEKSUALISTA, SEITAN, RYBA ŁAWICOWA, NIBYJAGODA, PANI, CEKOTROFIA, WYNAJEM, KORNWALIJSKI, WŁOSKI, FELINOLOGIA, TYGIEL, SALWINIOWCE, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, GRUBA KRESKA, STUDIO NAGRANIOWE, GRUPA, ŚRODEK TRWAŁY, PROGRAM TELEWIZYJNY, ZATRUDNIONY, DZIAŁANIE, SENTYMENTALNOŚĆ, GRADACJA, PIONEK, BARIERA JĘZYKOWA, KUOKA, KLESZCZ, PRANKO, KREDYT KONTRAKTOWY, MOTOR, SKRZYDLATE SŁOWO, MAIL, BIAŁORUSZCZYZNA, GEOGRAF, KOLORYT LOKALNY, WYMIOTY, ALGRAFIA, RUBIN, SUPERKOMBINACJA, ARAB, OBRONA SKANDYNAWSKA, KONFERENCJA, SYRENY, INSPEKT, ZŁOŻENIE PODPISU, NAMYSŁ, BASEN, PATOLOG, WŁAŚCICIEL ZIEMSKI, ZBIORÓWKA, PERIOD, TAKT TRÓJDZIELNY, NUTA, ABOLICJONISTA, MIOTEŁKA, WOLNY STRZELEC, SZCZEPIONKA WŁASNA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, PRZESTRZEGACZ, OSTRY BRZUCH, TYCZKARZ, OGNIWO NALEWNE, RURA CROOKESA, KISZKA, ZWODNICZOŚĆ, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, FAZA ROZKWITU, OBLICZNOŚĆ, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, PLACÓWKA RODZINNA, STABILIZACJA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, CYSTOLIT, SPÓŹNIALSTWO, LOGIZACJA, JĘZYK ARGOBBA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, RDZA ZBOŻOWA, PÓŁOKRĄG, BEAR, SZTOS, ZWYCIĘŻONY, NAPAD, ODWYKÓWKA, CZAS LETNI, LAMA, OGÓREK KISZONY, PARKIET, OTĘPIAŁOŚĆ, RÓWIEŚNIK, PORA, GRUPA NILPOTENTNA, WALKA ODWROTOWA, TOMASIAK, ZĘBNICA, CZŁOWIEK PIÓRA, MATA, SABATARIANIN, OBŁĘK, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, CHOROBA WRZODOWA, CEWA, EMBRIOGENEZA, UCIECZKA, STYL MANUELIŃSKI, SESJA, GRUBOŚĆ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, SŁONECZNICA, REWIZJONIZM, OŚRODEK AKADEMICKI, ALIENISTA, PORCELIT, ISKRA, DZIEŻA, DŻIG, SYFON, PRZYJEZDNY, PANAMA, ODROSTY, WIELOŻEŃSTWO, PODWOJENIE SZEŚCIANU, KSIĄŻĘ, CEPER, AGENEZJA NEREK, MASA, MINA, MANIERZYSTA, PIĘTA, RELIGIOLOG, ZUBOŻENIE, KARELIA, OŁTARZ, TELESKOP, KOZERA, ELEKTRYCZNOŚĆ, LINIA PODSTAWOWA, LOS, AFEKTYWNOŚĆ, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, JANUSZ, PRZYKRYCIE, KOFAKTOR, DRAMAT, HULMAN SZARY, NET, LAFIRYNDA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, WYRAZ WOLNY, KURS, SYSTEM ZNAKOWY, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, IZOLAT, TRIMER, BŁĄD STYLISTYCZNY, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ÓSMY CUD ŚWIATA, DRIBLING, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, KRUCHOŚĆ, PRECEPTOR, TUNEZYJSKI, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, GWIAZDA NEUTRONOWA, ZAGRODNIK, DETERMINIZM, MYDLARNIA, ILION, ZBIORKOM, BRĄZOWY PODKARZEŁ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, RÓWNANIE CAŁKOWE, STAN TRZECI, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ALIENACJA, POWÓD, DZIEWIARKA, ANTENA DOOKÓLNA, AMFIUMY, KOKSOWNIK, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ?PŁYN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.515 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBIEKT ASTRONOMICZNY O MASIE MNIEJSZEJ NIŻ MINIMALNA MASA BRĄZOWEGO KARŁA, KTÓRY UTWORZYŁ SIĘ W WYNIKU ZAGĘSZCZENIA OBŁOKU PYŁOWO-GAZOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBIEKT ASTRONOMICZNY O MASIE MNIEJSZEJ NIŻ MINIMALNA MASA BRĄZOWEGO KARŁA, KTÓRY UTWORZYŁ SIĘ W WYNIKU ZAGĘSZCZENIA OBŁOKU PYŁOWO-GAZOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRĄZOWY PODKARZEŁ obiekt astronomiczny o masie mniejszej niż minimalna masa brązowego karła, który utworzył się w wyniku zagęszczenia obłoku pyłowo-gazowego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRĄZOWY PODKARZEŁ
obiekt astronomiczny o masie mniejszej niż minimalna masa brązowego karła, który utworzył się w wyniku zagęszczenia obłoku pyłowo-gazowego (na 16 lit.).

Oprócz OBIEKT ASTRONOMICZNY O MASIE MNIEJSZEJ NIŻ MINIMALNA MASA BRĄZOWEGO KARŁA, KTÓRY UTWORZYŁ SIĘ W WYNIKU ZAGĘSZCZENIA OBŁOKU PYŁOWO-GAZOWEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OBIEKT ASTRONOMICZNY O MASIE MNIEJSZEJ NIŻ MINIMALNA MASA BRĄZOWEGO KARŁA, KTÓRY UTWORZYŁ SIĘ W WYNIKU ZAGĘSZCZENIA OBŁOKU PYŁOWO-GAZOWEGO. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x