ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH POWSTAJĄCY Z ZAPŁODNIONEGO ZALĄŻKA I SKŁADAJĄCY SIĘ Z ZARODKA OTOCZONEGO TKANKĄ ZAPASOWĄ I OSŁONIĘTEGO ŁUPINĄ NASIENNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NASIENIE to:

organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną (na 8 lit.)NASIONO to:

organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NASIENIE

NASIENIE to:

organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną (na 8 lit.)NASIENIE to:

sperma; plemniki zawieszone w roztworze wielu substancji chemicznych, wydzielane podczas wytrysku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH POWSTAJĄCY Z ZAPŁODNIONEGO ZALĄŻKA I SKŁADAJĄCY SIĘ Z ZARODKA OTOCZONEGO TKANKĄ ZAPASOWĄ I OSŁONIĘTEGO ŁUPINĄ NASIENNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.565

JUDAISTA, DEWALUACJA, NASTROSZ LIPOWIEC, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ZAPASY, STADIUM ANALNE, KLIMAKS, SEMANTYKA KOGNITYWNA, PSIZĄB KREMOWY, KULTURA PIEŃKOWSKA, LĄG, STEROWANIE STOCHASTYCZNE, HARD CORE, KOMUNIA, FRANIA, GWIAZDNICA BAGIENNA, CZYSZCZALNIA, KATOLICYZM, PROTEZA, USTROJOWOŚĆ, TEKSTYLNY, PRZEWIERCIEŃ, RAFA, DYSCYPLINA POKAZOWA, ZWIĄZANIE SIĘ, IBISOWATE, KLEJARZ, RZEP, MIKSER PLANETARNY, SAUNAMISTRZ, GHEE, GOTHIC METAL, WOLNA AMERYKANKA, JURYSDYKCJA, KOMPENSATOR CIEPLNY, RUCH PRECESYJNY, KARMNIK, PELAGIAL, TROMPA, NARCYZ, KURTYNA ZERO, RAKARZ, POIDEŁKO, WYRĘB, POZYCJA TRENDELENBURGA, WĄŻ W KIESZENI, KARAKUŁ, DOOM METAL, JĘZYK ŁACIŃSKI, KANDYZ, NUMER TAKTYCZNY, MALARZ, ADMINISTRATYWISTA, ZNAMIĘHALO, DOLAR FIDŻI, MINIMALIZM, BECZKA, AHISTORYZM, GASTRULA, GŁODOWANIE, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, ROBER, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, GOŹDZIKOWCE, KOŁOWROTEK, PAPILOTKA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, GRUCHOT, KOLANO, STOPA DYSKONTOWA, INKWIZYCYJNOŚĆ, WYKRAWACZ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, MALAKOLOGIA, PATRON, PILON, GORZELNICTWO, MANUFAKTURA, STŁUCZENIE, MIELINA, SOLNISKO, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, KRZYŻMO, GATUNEK ZBIOROWY, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, CHAMEFIT, RELIGIA, FISZ, NASIENIE, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, RELING, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, RADIOLOGIA, NERWIAK OSŁONKOWY, TRYCZNIK, DUOLA, PIONEER, RZYGI, KANKA, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, ENTOMOLOGIA, INKOHERENCJA, OSOBOWOŚĆ, HURTOWNIA, POLSKOŚĆ, LUFA, WZÓR, RÓŻDŻKARZ, WYCIĄG TALERZYKOWY, MALUCZKOŚĆ, GŁĘBSZE UCZUCIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PRZESZUKANIE, KAMORA, CZARNY KARZEŁ, SALWINIOWCE, OPYLACZ, GOLARZ, POMOCNIK, OBLAK, DUK, JEFFRIES, BIOSELENOLOGIA, TOPOS, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, NIEWIERNOŚĆ, KRYSTALOCHEMIA, ROMULAŃSKI, ZAWAŁ, REAKCJA BEZWARUNKOWA, OBRAZEK, OBRONA STREFOWA, GRACA, ABORCJA, SUBKULTURA, JĘZYK ARGOBBA, MASZT, ŻONGLERKA, SKALA PODATKOWA, KUŹNIA, BAMBUS, PARTNERKA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, ZWIERZĘ, FLAWONOID, DŻDŻOWNICA, FARMAKOGENETYKA, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, WIĄD RDZENIA, CANON, JĘZYKI URALSKIE, ODKŁAD, FORMIZM, WIRTUOZERIA, SOPEL, PANNA NA WYDANIU, ARONIA, INDUKTOR, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, EGZOTYK, ŚPIEW, DEPTAK, OFENSYWA, PRAWO RUSKIE, STRÓJ HISZPAŃSKI, PATRON, ZAPŁATA, WAPIENNIK, REFREN, OTĘPIENIE, ODLEWACZ, KASJER, PANICZĄTKO, ELDAR, WZNOWIENIE, SEN NA JAWIE, KALEKA UMYSŁOWY, RUCH PIESZY, DYFERENCJACJA, DZBANEK DO ŚMIETANY, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, MYŚL, GEOLOGIA ZŁÓŻ, KLEJONKA, GZY, KUTER TORPEDOWY, FALKA COIFLET, DRZEWO CHLEBOWE, CYNAMON, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, POBIAŁKA, ANALIZA KOSZTÓW, ZAŚCIANEK, WIETNICA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, JAPOŃSKI, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, TEKST REZULTATYWNY, SPEŁNIENIE, SNYCERZ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, BOROWODOREK, RUSYCYSTYKA, ELEGIA, WELUR, MOLOSOWATE, ZWIĘZŁOŚĆ, SYNEKURZYSTA, NACIECZENIE, DZWONECZNIK, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, ZADUPIE, HRABIĄTKO, LAK, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, PAWICOWATE, AFRYKANISTYKA, GUZ ZŁOŚLIWY, MAKAK JAPOŃSKI, SEPARACJONIZM, POPŁOCH, MISTERIUM, CZUBATKA, CHOROBA GOODPASTURE'A, SŁOMA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, KRZYŻ MALTAŃSKI, JELEŃ SCHOMBURGKA, NEKTARNIK, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, RADIANT, SZAKŁAKOWATE, KOCANKA WŁOSKA, ŁUK, DENTYSTA, SILNIK GAŹNIKOWY, PUSZKA, WARSTWA ŚCIERALNA, SUPERKOMBINACJA, PIECZYNG, WODORÓWKA, WŚCIEKŁY PIES, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ZACHÓD, ZEBRA, POKŁAD ŁODZIOWY, JĘZYK PASZTO, AKWARYDY, STONOGA MUROWA, ELIMINACJE, SZKARŁUPIEŃ, OŚRODEK, EFEKT FISHERA, CHÓR, WIRUS WŚCIEKLIZNY, FENETYKA, BAJRONISTA, MANDRYL, KWAS BURSZTYNOWY, SUCHA IGŁA, CAKE-WALK, PERFUMA, ALTOCUMULUS, HIPOTELORYZM, GLAUKOFITY, KARDAMON, OSIEDLENIEC, OKUREK, BECZUŁKA, RYSOWNICA, DEZADAPTACJA, ROSPLENICA, SZEW PODNIEBIENNY, KUKLIK SZKARŁATNY, SŁUP, AFRYKANISTYKA, JIVE, CZERWONA GWARDIA, ODPÓR, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, NISKOŚĆ, LUSTRO, SŁUPOZĘBNE, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, ZASADA, KUPKÓWKA ASCHERSONA, HAMLETYZM, SŁUŻBA, TELEFON ZAUFANIA, STABILIZACJA, POKAL, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, GRUCZOLAKORAK, ?CHIŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.565 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH POWSTAJĄCY Z ZAPŁODNIONEGO ZALĄŻKA I SKŁADAJĄCY SIĘ Z ZARODKA OTOCZONEGO TKANKĄ ZAPASOWĄ I OSŁONIĘTEGO ŁUPINĄ NASIENNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH POWSTAJĄCY Z ZAPŁODNIONEGO ZALĄŻKA I SKŁADAJĄCY SIĘ Z ZARODKA OTOCZONEGO TKANKĄ ZAPASOWĄ I OSŁONIĘTEGO ŁUPINĄ NASIENNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NASIENIE organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną (na 8 lit.)
NASIONO organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NASIENIE
organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną (na 8 lit.).
NASIONO
organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego łupiną nasienną (na 7 lit.).

Oprócz ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH POWSTAJĄCY Z ZAPŁODNIONEGO ZALĄŻKA I SKŁADAJĄCY SIĘ Z ZARODKA OTOCZONEGO TKANKĄ ZAPASOWĄ I OSŁONIĘTEGO ŁUPINĄ NASIENNĄ sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ORGAN ROŚLIN NASIENNYCH POWSTAJĄCY Z ZAPŁODNIONEGO ZALĄŻKA I SKŁADAJĄCY SIĘ Z ZARODKA OTOCZONEGO TKANKĄ ZAPASOWĄ I OSŁONIĘTEGO ŁUPINĄ NASIENNĄ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x