OSOBA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSERWATOR to:

osoba, która obserwuje, ogląda coś, przygląda się czemuś (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBSERWATOR

OBSERWATOR to:

wysłannik państwa lub instytucji, który ma obserwować, badać coś, raportować (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.905

ABSOLUT, PIĘCIOBÓJ, ARMATKA, OTWÓR STRZAŁOWY, TREN, RADIOBIOLOGIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, OSIEMNASTKA, FALA AKUSTYCZNA, BEZCZELNOŚĆ, MADŻONG, MOTYLEK, KOSZYKÓWKA, WIĄD RDZENIA, MINA, TELETECHNIKA, WIDZOWNIA, PRZEGUBOWIEC, COCKTAIL, GONIOMETRIA, TELESKOP, WSPINACZKA SKAŁKOWA, TELETRANSMISJA, OBIETNICA WYBORCZA, DŻDŻOWNICA, OBRZYDLIWOŚĆ, USŁUGA OBCA, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, GOSPODARZ DOMU, REUMATYZM, ŁACIARZ, KLAUSTROFOBIA, KOLOKACJA, FIZA, SEPARACJONIZM, REWIR, DOKUMENTALISTA, FAJERWERKI, WZÓR, ODGRYWKA, ŁAZIK, PISTOLET, OPRAWKA, MPA, IRANIZACJA, ELEGIJNOŚĆ, SAMOUPROWADZENIE, NIEOSTROŻNOŚĆ, AURA, BĄBEL SPEKULACYJNY, GEN DOMINUJĄCY, POŁYKACZ, POJAZD LATAJĄCY, EKSPERTKA, DRABINA, FORTALICJA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, PAS RADIACYJNY, PRZEPIS, WAPNIARKA, TELEWIZJA, KOKSIARZ, CYGA, PĘTLA, SOMATYZACJA, WAGA SZALKOWA, STRESIK, NIEWYDOLNOŚĆ, RADIOMETRIA, ABSOLUCJA, FUNKCJA ZDANIOWA, STRUKTURALISTKA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, RUCH JEDNOSTAJNY KRZYWOLINIOWY, TRAKTAT SOJUSZNICZY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, RABV, PĘD, RUCH PRECESYJNY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, AMINOKWAS BIAŁKOWY, BUJDA NA RESORACH, PODCHWYTLIWOŚĆ, DRYL, KOZAK, ZWIERCIADŁO, WETERYNARIA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ANGLOSASKI, POWAŻNOŚĆ, PRZYJACIEL RODZINY, MAJÓWKA, SAUNA, KRETYŃSKOŚĆ, NOWOWIERCA, SILNIK SPALINOWY, KRYSZTAŁEK, KISIEL, MIECZ OBOSIECZNY, POWÓD, PRZYWODZICIEL DŁUGI, TEMPERAMENCIK, NIEWIERNY TOMASZ, AFRYKAŃSKI, HUBA, EKSPRES PRZELEWOWY, ZALANIE PAŁY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, KWAS, LEK PRZECIWWIRUSOWY, PORÓD RODZINNY, ZWIĄZEK CHELATOWY, ROŚLINKA, NOEMAT, HARACZOWNIK, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, DROGA LOKALNA, BEREK KUCANY, ZUŻYCIE, SZCZĘKA, ŁASKAWCA, DWUDZIESTKA, BRACTWO RYCERSKIE, GŁOWNIA PYLĄCA, FALA WZROSTOWA, APOSTAZJA, HETEROATOM, POJAZD KOLEJOWY, IZBA, FUNT GIBRALTARSKI, OSSUARIUM, BARWA NALECIAŁA, BOCHENEK, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, BEARS, RYBA MASŁOWA, EUFONIA, KRAJANKA, OPIEKUN, AWANTURNICA, SHAKER, MCV, KOŃ BERBERYJSKI, EURYTERMICZNY ORGANIZM, DŁUŻNIK WEKSLOWY, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, MINUTA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, ROZKŁAD, EROTOMAN, TUNEL, KORELACJA KANONICZNA, KRET, KASZLAK, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, OŚLA GŁOWA, NIELITOŚCIWOŚĆ, GWARA MIEJSKA, POBLISKOŚĆ, TRUSIĄTKO, CÓRKA ŚMIECIARZA, BŁAHOSTKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, PLATFORMA SERWEROWA, PODMIANKA, ZWYCZAJOWOŚĆ, ZASOBNICZEK, ODPŁYW, ROZMODLENIE, MOŁOTOW, MIAZMATY, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, FILOZOFIA PRZYRODY, PIAST, JĘZYK POLSKI, HEROLD, SFERA BIOTYCZNA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, FAZOWOŚĆ, OOLITYT, ELEKCJA VIRITIM, UZDRAWIACZ, ZAPASY, KIESZEŃ, GOSPODARKA NATURALNA, ŚWIATŁO, KANCONETA, CACKO, MINIPIŁKA, MODERATOR, PREPAID, ZGODNOŚĆ, REZYDENT, POMPA WYPOROWA, KOSA, UBOGI KREWNY, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KĄT, TELEWIZORNIA, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, GANGLIOZYDOZA GM2, MAJĄTEK, ULEGŁOŚĆ, BALON, ARPEGGIO, TERAPIA BEHAWIORALNA, DEMENTI, ALIENACJA, JOŁOP, NACIEK, REFLEKSOLOGIA, OSOBA, SOPRAN, OSZCZĘDNOŚĆ, ŚCIANA, STARÓWKA, GAP, GORĄCZKA ZŁOTA, OCZKO, CYBUCH, PENICYLINA PROKAINOWA, EMBRIOGENIA, AURORACERATOPS, COŚ NIECOŚ, WIKARYZM EKOLOGICZNY, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, JARSTWO, BUKIET, IDENTYCZNOŚĆ, SYNONIMIKA, SUNDAJKA, SIEDZISKO, OKLUZJA, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, PIERWSZY PLAN, ZARZUT, ANTYPERSPIRANT, WŁÓKNO WĘGLOWE, ZDZIERSTWO, POŚREDNIK, FILOGENETYKA, BRUTALIZM, KORZENIE, SZEŚCIOBÓJ, CHIRURGIA OGÓLNA, SZPADA, FERMA, DYBUK, TOLERANCJA, ZUCH, NEOPOZYTYWIZM, LICEUM, LATARNIA UMARŁYCH, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, TROCZEK ZGINACZY, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, GEKON, PRZEBITKA, RADIANT, OCHMISTRZYNI, AGENT, GEODEZJA LEŚNA, CZERWONA BURŻUAZJA, EPIGENEZA, KOROWÓD, DUPERELA, BEGINKI, MARSZAŁEK POLNY, MONOGENEZA, KOBIETON, NEBIWOLOL, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, TRĘBACZE, SZAJBUSKA, OSKARŻENIE, WATAHA, CZYRACZNOŚĆ, PRZESUWNIK, POZŁOTKO, JAZGOT, RYBA UKWIAŁOWA, NAZWA POZORNA, MIRA, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, WOŁOCH, GRABARZ, RELACJA DWUCZŁONOWA, SKATER, STRZELISTOŚĆ, CEGŁA LICÓWKA, WIDZENIE, POLIHISTOR, AERAL, PĘDZIWIATR, MELODYKA KANTYLENOWA, SZARADZISTA, GNIAZDO PROCESOROWE, ARACHNOLOGIA, ?NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.905 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSERWATOR osoba, która obserwuje, ogląda coś, przygląda się czemuś (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSERWATOR
osoba, która obserwuje, ogląda coś, przygląda się czemuś (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OSOBA, KTÓRA OBSERWUJE, OGLĄDA COŚ, PRZYGLĄDA SIĘ CZEMUŚ. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast