POWIĘKSZENIE SIĘ OBWODU BRZUCHA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ NADMIERNEJ ILOŚCI GAZÓW W JELITACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĘBNICA to:

powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach (na 7 lit.)METEORYZM to:

powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach (na 9 lit.)WZDĘCIE to:

powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIĘKSZENIE SIĘ OBWODU BRZUCHA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ NADMIERNEJ ILOŚCI GAZÓW W JELITACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.788

ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, SZALE, WĄTEK, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, CZERWONA BURŻUAZJA, BŁONICA GARDŁA, MATECZNIK, APEL, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, MISKA SOCZEWICY, PŁYNNOŚĆ, POCIĄG OSOBOWY, INFORMATYKA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, NEUROEKONIMIA, KNAJPA, DNI OTWARTE, ZANOKCICA CIEMNA, LAKIERNICTWO, WYCIĄG TALERZYKOWY, EWANGELIZATOR, WIETRZENIE INSOLACYJNE, ZAPOJA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, ANTYCYPACJA, BRODAWKA SUTKOWA, GADACZ, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, NAPAD, WUEF, SAMOOBRONA, ŁĘG OLSZOWY, BICIE CZOŁEM, GANGSTERSTWO, KATASTROFA NATURALNA, SUSZARKA, WODA GEOTERMALNA, WYCIĄGARKA, MUFLA, KLEJOWNIA, PIZOID, CHOROBA KUFSA, PRÓŻNIAK, SEMANTYKA LEKSYKALNA, NACIEK, MONSTRUM, ANTYKWARNIA, NAWŁOĆ, KAUCZUKOWIEC, ENERGIA ROZPADU, ŁAPCE, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, BRUDNICA NIEPARKA, MIĘSOŻERNOŚĆ, ZASTAWKA MITRALNA, NIEPODZIELNOŚĆ, CIEPLUCH, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, GŁĘBSZE UCZUCIE, OWCA, TECHNIKA ŚWIETLNA, HALOGENOWODÓR, OBŻARCIUCH, PROSIAK, BEZROBOCIE JAWNE, AWIACJA, NAPIERŚNIK, KORPUS, INKOHERENCJA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, WSKAZÓWKA, GARKOTŁUK, LICZBA PÓŁPIERWSZA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ŁUSKOSKÓRNE, KOBIAŁKA, GRZYB NIEJADALNY, RADIOMETRIA, POSTĘPAK, ŁAGODNOŚĆ, DUPLIKACJA, WODA SŁODKA, PIECZONA ALASKA, LUSTERKO, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, FIKNIĘCIE, MATERO, KIEROWNIK MUZYCZNY, OSIEDLE, ANDROPAUZA, POZIOM MORZA, NADPŁYNNOŚĆ, OTWÓR STRZAŁOWY, STOPIEŃ HARCERSKI, KONCEPT, NEUTRALNOŚĆ, INCYDENTALNOŚĆ, WINDA, KOHORTA, GÓRNICTWO MORSKIE, DEZERTER, MONTAŻOWNIA, POCHŁANIACZ, KOZIOROŻEC, PRZYPŁYW, SUKCESYWNOŚĆ, CZEP, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, SZCZĘŚCIARA, KĄT PÓŁPEŁNY, SKNERSTWO, PERFUMA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, MIERZWA, BIAŁY WIERSZ, PĘD ROŚLINNY, TAFTA, BERSON, KRYSZTAŁ, KONFIGURACJA, UFNOŚĆ, BAGPIPE, LICZNIK CIEPŁA, SOCJOGRAFIA, WYŻYNKA, ZABUDOWA, THAULOW, ŻABKA, KANKA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, MIECZ OBROTOWY, PŁYN CHŁODNICZY, PALATOGRAFIA, ROBUSTA, PUBLIKA, KANAŁ PACHWINOWY, AMORY, ROSYJSKOŚĆ, CECHOWNIA, ARKA, SILNOŚĆ, LINORYT, IRAŃSKI, MIEŚCINA, MŁYNOWNIA, BŁYSTKA OBROTOWA, UDERZENIE, YGGDRASIL, FILTRACJA, OCZYSZCZALNIK, MAANAM, ZŁOŻE GRUNTOWE, WYKRĘTAS, KURZA STOPKA, TAMANDUA, SZARMANT, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, NIERZĄDNICA, AUTYZM, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KOMITET, ZSYP, DELFIN, KLUCZ, SAMARA, WIEDŹMA, DZIENNIK, KURIER PODHALAŃSKI, MARSZAND, STOJAK, EXPAT, BIOMETEOROLOGIA, UJŚCIE, IRRADIACJA, ZARYCIE NOSEM, BABIE LATO, POCIĄG EKSPRESOWY, GASKONADA, DYWIZJON RAKIETOWY, CZARNY SZLAK, ŚWIĄTKI, CEGLARKA, BABRAŁA, OPÓR WZNIESIENIA, LOGGIA, SZOTRING, SIÓDEMKA, DARŃ, PODUSZKA BALANSOWA, SAKRAMENT, KECZUA, DŻAGA, BAJCIK, KOR, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, RYBY DRAPIEŻNE, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, REJESTRANT, PODWOZIE, KIR, ŚPIĄCZKA, BETONOWE BUTY, WYRĘB, HERTZ, KWAS, ARESZT, KOSTKA BRUKOWA, KENIJSKI, TELEWIZORNIA, SKAUT, MATERIALIZM EKONOMICZNY, REPOWNIA, JĘZYK ARGOBBA, SIEDZIBA, CZARA, TANYSTROF, ELANA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, TWARDY TYŁEK, KARTOGRAFIA, NAWYK, PARALAKSA, KOMEDIANT, ŻYŁA NABRZUSZNA POWIERZCHNIOWA, OSTRY BRZUCH, BIOETYK, RĄCZNIK, OSTROŻNOŚĆ, MŁAKA, FIZYKA, AZYTROMYCYNA, KURONIÓWKA, NAKAZ, KONSYGNATARIUSZ, OPTYKA KWANTOWA, SEPARATYZM, NIEPOCHWYTNOŚĆ, POTOP, SPLĄTANIE, MULTIPLEKS, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, SZAMA, AKTYNOWIEC, ZSYPISKO, ZROST, RUCHOMY PIASEK, OSIEDLINY, POKOLENIE, SAPKA, SKALA PODATKOWA, KOMA, SATELITA GEOSTACJONARNY, BADANIE PRZESIEWOWE, UKŁAD MOCZOWY, STOPKA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, SZKŁO JENAJSKIE, POMPA GŁĘBINOWA, ORGANKI, ZABAWOWICZ, REDUKCJA, RAMA KOMUNIKACYJNA, ŚMIECIUCH, FAZA ROZKWITU, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, GEN PLEJOTROPOWY, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, ADAM SŁODOWY, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, BRONCHOGRAFIA, TURÓWKA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, TERAPENA KAROLIŃSKA, ZMOTORYZOWANY, BEZPARDONOWOŚĆ, GERONTOLOGIA, KURDUPLOWATOŚĆ, SZCZEP, WRZĘCHY, SIEDEMNASTKA, NIEMIEC, DEOKSYGUANOZYNA, NARZĄD ROZRODCZY, GRA POJEDYNCZA, NIESTACJONARNOŚĆ, REWIZJONIZM, WYSMUKŁOŚĆ, SINGEL, WAŻNOŚĆ, WARAN GŁUCHY, ZŁOŻENIE UKŁONU, KONKLAWE, POPLECZNICTWO, DRZWI HARMONIJKOWE, FANEROFIT, PRACUŚ, ENERGIA GEOTERMICZNA, ITALIAŃSKI, ?KURZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.788 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIĘKSZENIE SIĘ OBWODU BRZUCHA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ NADMIERNEJ ILOŚCI GAZÓW W JELITACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POWIĘKSZENIE SIĘ OBWODU BRZUCHA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ NADMIERNEJ ILOŚCI GAZÓW W JELITACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĘBNICA powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach (na 7 lit.)
METEORYZM powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach (na 9 lit.)
WZDĘCIE powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĘBNICA
powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach (na 7 lit.).
METEORYZM
powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach (na 9 lit.).
WZDĘCIE
powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach (na 7 lit.).

Oprócz POWIĘKSZENIE SIĘ OBWODU BRZUCHA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ NADMIERNEJ ILOŚCI GAZÓW W JELITACH sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - POWIĘKSZENIE SIĘ OBWODU BRZUCHA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ NADMIERNEJ ILOŚCI GAZÓW W JELITACH. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x