IPP - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ to:

IPP - lek stosowany w terapii schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, głównie w zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej leczeniu; jego działanie polega na zahamowaniu wytwarzania kwasu solnego przez pompę protonową znajdującą się w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "IPP - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.509

POJAWIENIE SIĘ, NAJEŹDŹCA, ZATOR, JELARANG, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, UKŁAD LOMBARDZKI, OBRÓBKA PLASTYCZNA, KORKOCIĄG, WUJOWIE, LACHS, SYMETYKON, SIŁA ODŚRODKOWA, KOZA SAANEŃSKA, FORTUNA, GLEBA, UŁAMEK PIĘTROWY, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, SKLEP WARZYWNY, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, DOPPELGANGER, PRZECINACZ, UZBROJENIE, MAGICZNOŚĆ, GĄSIOR, BADANY, JELITÓWKA, IRANIZACJA, GALINSTAN, AUTOBUS CZŁONOWY, TYFUS PLAMISTY, NASTAWANIE, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, JĘZYK, RADZISTA, ISLAM, KOSZARNIAK, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, WĘZEŁ ZDERZAKOWY, NAPIĘTEK, INTERLINGWISTYKA, ISLANDZKI, GANGSTERYZM, NAŁÓG, KAMIKADZE, DZWONEK RĘCZNY, SPIRYTUS SKAŻONY, GEODEZJA GÓRNICZA, KUWETA, PROTETYKA, ZŁY GONIEC, ZAWAŁ SERCA, PRZYBYTEK, NOCEK WĄSATEK, BANT, OŚ PORTALOWA, PĄK, ANGLIK, LIMONIADA, PSIA MINA, HUROŃSKI, FRIK, KOMISJA REWIZYJNA, AZYMUT, BANAN, STRZAŁA EROSA, TRIADA CARNEYA, PAŹDZIOR, MINIMALIZM, SKAŁA MACIERZYSTA, CHOROBA FABRY'EGO, SZLEMIK, GETRY, OLEJ MIGDAŁOWY, POLIPTYK, GOSPODARKA, REDUKCJA, ŁUPEK MUSKOWITOWY, KUJAWIAK, BRANIE PRZYKŁADU, KYZYŁ, OBUSTRONNOŚĆ, MACH, CIAŁO AMORFICZNE, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, CHOROBA KŁUSOWA, ORGANIZATOR, KOMITET, SŁOIK, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, WIZA IMIGRACYJNA, ALERGEN WZIEWNY, KATAKUMBY, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, NEBIWOLOL, FREAK, SILNIK PRZELOTOWY, DELAWIRDYNA, PODSTEROWNOŚĆ, METAL CIĘŻKI, SIODŁO JUCZNE, TREŚĆ ŻOŁĄDKOWA, SZTYLPA, SZKŁO Z MURANO, FASOLA SZPARAGOWA, GACEK SZARY, HALLER, WATAHA, ZAINTERESOWANIE, ARENA, KLINOPIROKSEN, KWAS NALIDYKSOWY, BRACHYCEFALIA, CERAMIKA, TWINNING, NALOT, KAMIEŃ, NIECUŁKA, NIDA, ZGNIŁY KOMPROMIS, HIMALAJE, ODWAGA CYWILNA, MISIAK, KARBIDÓWKA, RĘKAW, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, MUZA, IZOTROPOWOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, STAŁA, WYDZIELINA, EPICYKL, GRUŹLICA ZWIERZĄT, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, BEZPARDONOWOŚĆ, ŚLUZ, KOŃ ARDEŃSKI, KANISTER, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, CZUBATY PAWIAN, SZESNASTKA, SOLFUGI, KOLARSTWO GÓRSKIE, KATECHUMENAT, RECEPCJA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, TRIAL, SIEĆ, PAŃSZCZYZNA, KABLOOPERATOR, SKRUPULAT, ŁÓJ, LAMUCKI, ŁUSKA, MAKROCYTOZA, ERA AFITYCZNA, CZYNNIK NIECENOWY, ANTAGONISTA KANAŁU WAPNIOWEGO, WARIACJE, LANSJER, CHOROBA LOKOMOCYJNA, GORZELNIA ROLNICZA, AZOTYN, GETTO TRANZYTOWE, KOŚCIÓŁ, GNETOWE, KĄTNIK WIĘKSZY, PONTYFIKAT, KOMPAS GEOLOGICZNY, STRATEGIK, WIRTUOZOSTWO, CYGARETKI, FASKA, DONARYT, ULĘGAŁKA, START-UP, CANZONETTA, KONSULAT, CIELENIE LODOWCA, KWARTET SMYCZKOWY, JOGURCIK, CASUAL, CZERWONE, INTERWENCJA, STARORAKI, ZŁOŻENIE UKŁONU, CYKL EKONOMICZNY, KURATOR SĄDOWY, SZKOŁA, GREEN, SPRAWDZIAN, ABLACJA, CELOWNIK, PENITENCJAŁ, PISANKA, AGENT GOSPODARCZY, SNIFTER, MODELUNEK, SZUWAR TATARAKOWY, MRÓWKA RUDNICA, POSMAK, RÓJ METEORÓW, KLUCZYK, DROGA KONIECZNA, DZIECIĘCOŚĆ, BRAMKA HONOROWA, SIARKOCYJANEK, LICHWA, SZKARŁATNICA, DERELIKCJA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, NAGOLENNIK, FISZBINOWIEC, RYGORYSTKA, SZALOWANIE, MODEL AKTANCJELOWY, TŁUK PANCERNY, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PROFIL TOPOGRAFICZNY, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, RPG, LIZOZYM, ASZKENAZI, PEBA, ZNACZEK SKARBOWY, LUDWINÓW, GENERATOR FUNKCJI, BIEGANINA, FLOWER POWER, KIESZEŃ, MINÓG RZECZNY, MOWA KOŃCOWA, CHOROBA KESONOWA, ŻURNALISTA, KUKLIK SZKARŁATNY, WEŁNA SZKLANA, NAPŁYW, UPSARIN, OPIEKUN, UKŁAD ODNIESIENIA, DOM AUKCYJNY, ETYMOLOGIA LUDOWA, OBRONA, RODZIC CHRZESTNY, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, KORKOWIEC, HEGEMONICZNOŚĆ, OTRUPKA WESTWOODA, ORGANOLOGIA, HANDEL ZAMIENNY, HIPOKAUSTUM, SZARPANKA, NIEMOŻEBNOŚĆ, RADIOGALAKTYKA, GRA, BANKSTER, KĄT PÓŁPEŁNY, PACZYNA, MARSZAND, PODMIOT GOSPODARCZY, ELEMENT, KODYFIKATORKA, KLASYCZNY HATTRICK, NURNIK, KUMOSZKA, HISTORIA, TRIAZOLAM, KOWALIK KAROLIŃSKI, PILATES, RESTART, ZAWIKŁANIE, ŚCIANA WSPINACZKOWA, BRDA, BACHMAT, PRZYCISK, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, PARANOIK, KREOL, ŚWIETLISTOŚĆ, KUZYN, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, BARIERA JĘZYKOWA, OPIEKA SPOŁECZNA, STARY LIS, GARNA, NIENASYCENIEC, DOGI, LASKA, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, RYZYKO, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, GOSPODARKA RABUNKOWA, CZUWAK, FAWELA, PORT MORSKI, POLO, KŁOBUK, ?PRANIE MÓZGU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.509 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

IPP - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: IPP - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ IPP - lek stosowany w terapii schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, głównie w zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej leczeniu; jego działanie polega na zahamowaniu wytwarzania kwasu solnego przez pompę protonową znajdującą się w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ
IPP - lek stosowany w terapii schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego, głównie w zapobieganiu chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej leczeniu; jego działanie polega na zahamowaniu wytwarzania kwasu solnego przez pompę protonową znajdującą się w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka (na 24 lit.).

Oprócz IPP - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - IPP - LEK STOSOWANY W TERAPII SCHORZEŃ GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO, GŁÓWNIE W ZAPOBIEGANIU CHOROBIE WRZODOWEJ ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY I JEJ LECZENIU; JEGO DZIAŁANIE POLEGA NA ZAHAMOWANIU WYTWARZANIA KWASU SOLNEGO PRZEZ POMPĘ PROTONOWĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W KOMÓRKACH OKŁADZINOWYCH BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x