OKRĄG POWSTAŁY WSKUTEK PRZECIĘCIA POWIERZCHNI KULI ZIEMSKIEJ PŁASZCZYZNĄ PROSTOPADŁĄ DO JEJ OSI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓWNOLEŻNIK to:

okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RÓWNOLEŻNIK

RÓWNOLEŻNIK to:

koło będące przecięciem sfery niebieskiej płaszczyzną prostopadłą do osi świata (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĄG POWSTAŁY WSKUTEK PRZECIĘCIA POWIERZCHNI KULI ZIEMSKIEJ PŁASZCZYZNĄ PROSTOPADŁĄ DO JEJ OSI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.201

SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, MAZEROWANIE, ZGRUBIAŁOŚĆ, GUJOT, WROTKI, FAKTURA, OKRĄG JEDNOSTKOWY, PŁAWIK, WYSYPKA, KONCENTRACJA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, WĘZEŁ, PODPORA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, WAŁ, PIANOPLASTYK, ANYŻEK, SZKLANKA, POKUSA, PARTIA, KOŁO PODBIEGUNOWE, AGAMIA, CEGŁA LICÓWKA, AKTYNOMETRIA, SPADKODAWCA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PEDAGOGIKA DYREKTYWNA, CIAŁKO SZKLISTE, PANEL ADMINISTRACYJNY, ROTATOR, OBSZAR EPICENTRALNY, GLUKOZYD, ZLECENIE GIEŁDOWE, BIURO PODAWCZE, GLIPIZYD, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, ORGANIZM KOPALNY, KATAKLIZM, TANIEC NOWOCZESNY, OTWÓR WIERTNICZY, ODTRUTKA, EROZJA LODOWCOWA, RZUT RÓWNOLEGŁY, REGUŁA, FAKTURKA, ARMSTRONG, ORLICZKA, GENOMIKA STRUKTURALNA, ŚWINIA WISAJSKA, TRAWERSOWANIE, ABAŻUR, ZESTRZAŁ, ŻYŁKA, SUFRAGANIA, MARSYLIA CZTEROLISTNA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, DNO OCEANICZNE, GRUCZOŁ TARCZKOWY, GĄBKA, ALIANCI, ZWŁÓKNIENIE, PARTIA, ŁUPEK PARAFINOWY, TENIS ZIEMNY, ZIEMIA ODNIESIENIA, INKARNACJA, RZUT, BLOK LINOWY, RÓW TEKTONICZNY, ĆWIERĆTUSZA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, ZGRUBIENIE, PALEOMAGNETYZM, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, SALAMANDROWATE, PROSTAGLANDYNA, KWADRANT, ROZPADLISKO, WAŁ, POZYTRON, WARTOŚĆ KATASTRALNA, ŻEBRO, AKLIMATYZACJA, BRADLEY, OSTEOTOMIA, SPŁASZCZKOWATE, PROMIEŃ, LOTOSOWA STOPA, OSTATNIA POSŁUGA, KALUS, NUR PACYFICZNY, ZARYSOWANIE, LOGIKA KIERUNKOWA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, SADZONKOWANIE, MĄCZKA KOSTNA, GRZEBIEŃ, PUNKT, OKRĄG APOLONIUSZA, ROTOR, PODNIEBIENIE TWARDE, PÓŁWYSEP PRZYROSTKOWY, AUTODESTRUKCJA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KALIBER, PROCES HYDROTERMALNY, MŁAKA, TRANSAKCJA SPOT, SKORUPA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, KATNIK, GŁADZIK, SZURGOT, KANAFAS, ŁÓDŹ LATAJĄCA, GŁUCHY TELEFON, KOMISJA, KRWOTOK, HAPTOBENTOS, PŁYN ETYLOWY, KOLEJKA, PÓŁPUSTYNIA, MIOTEŁKA, NATURYSTKA, MAŁOPOLSKOŚĆ, LON, BOTULIZM PRZYRANNY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, CZERWONY NADOLBRZYM, ODBICIE, LAMPA FLUORESCENCYJNA, INWOLUCJA, GAZ OBOJĘTNY, MECZ MISTRZOWSKI, KAPUSTA KISZONA, GŁOWICA FREZOWA, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, IRYZACJA, POLITURA, PUNKT WĘZŁOWY, CIEŚŃ MACICY, KIEŁ, PRYMITYWIZM, PEGAZ, POLITYKA ENERGETYCZNA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, GRYMAŚNIK, ARIANIE, DŻEZ, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, OPASANIE, MISIAK, PODGRUPA, DAUSSET, OGNISKO, DYSPLAZJA NEREK, ŚLINIANKA PRZYUSZNA, NATRYSK, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, WITTE, FILOLOGIA ORIENTALNA, SIODEŁKO TURECKIE, GÓRY ZAŁOMOWE, SPIEK, LUMPKA, TROPOSFERA, ŻUŁAWA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, MATKA BOSKA ZIELNA, PLAMKA FORDYCE'A, BIAŁA RDZA, RÓWNIK, WĘZEŁ, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, RADŁO, LINIA WODNA, BRYŁA OBROTOWA, OŚWIETLENIE, HYDRAULIKA SIŁOWA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, METEOR, FARMACJA STOSOWANA, BUDOWLA CENTRALNA, KEM, POTENCJAŁ DZETA, DŁUGOSZPAROWATE, KORONA, ORTODOKSJA, BADANIE PRZESIEWOWE, DOBRA WIARA, WYROŚLE, KADŁUB, LINIA ABSORPCYJNA, WYDZIELINA, ŁEZKA, RUCH PRECESYJNY, TEOLOGIA WYZWOLENIA, BOGOMILSTWO, POWIEŚĆ SENSACYJNA, STOPIWO, SIŁA, PCHNIĘCIE KULĄ, LEJ, MAGNESIK, ENDOSKOP, KOK, ZGORZEL, STRONNICTWO, KONIEC, KULA, TARCZKA, KORZEŃ, REGION, METAMERIA, EISEGEZA, PIĘCIORNIK GĘSI, RYNNA POLODOWCOWA, DÓŁ BIODROWY, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, TURBINA PROMIENIOWA, JAZZ, NACISK, IZBA NIŻSZA, PODEJŹRZON MARUNOWY, INTERWENCJA POSELSKA, OBRÓT, ŻABA ZWINKA, ANION FOSFORANOWY(V), STYCZNA, PRECYPITACJA, FIZJOGNOMIKA, POZYTON, RÓWNIAK, STEROWIEC SZKIELETOWY, MIKRORZEŹBA, EGZOSFERA, ELEKTRON DODATNI, BRODAWKA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, CZASZA, OŚLIZGŁOŚĆ, PASOŻYT, KRAJANKA, PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO ROLNE, PASTISZ, KURZAWA, BRDA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, JEŻ MORSKI, AKWAWITA, ALRAUNA, NU METAL, NAZWA ZWYCZAJOWA, BÓBR RZECZNY, GESTAGEN, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, DYSKRECJONALNOŚĆ, MAURYTYJSKI, METAPLAN, WIECHA, BRUZDKA, UDAR MÓZGOWY, ZENIT, KERATOPLASTYKA DRĄŻĄCA, MÓRG, DINGI, OBRAZ POZORNY, SOL, KRAJOBRAZ KULTUROWY, PODRZUT, KOPUŁA LAWOWA, ODKAŻALNIK, SARA, NAPĘD HYDRAULICZNY, WIARA, MORA, SZPACHLA, RETENCJA, TRILOFOZAUR, RZEKOTKA WIELKA, BRUTTO, SAAB, GOŁOBORZE, OŚ STRZAŁKOWA, RÓW MELIORACYJNY, PLUS, SPARTANKA, INSOLACJA, WAHACZ WZDŁUŻNY, HIPOTERMIA, PANAFRYKANIZM, ASTROBLEM, BORDER, MAKROCYTOZA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, KRYZA, ?BRODAWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.201 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĄG POWSTAŁY WSKUTEK PRZECIĘCIA POWIERZCHNI KULI ZIEMSKIEJ PŁASZCZYZNĄ PROSTOPADŁĄ DO JEJ OSI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĄG POWSTAŁY WSKUTEK PRZECIĘCIA POWIERZCHNI KULI ZIEMSKIEJ PŁASZCZYZNĄ PROSTOPADŁĄ DO JEJ OSI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓWNOLEŻNIK okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓWNOLEŻNIK
okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi (na 11 lit.).

Oprócz OKRĄG POWSTAŁY WSKUTEK PRZECIĘCIA POWIERZCHNI KULI ZIEMSKIEJ PŁASZCZYZNĄ PROSTOPADŁĄ DO JEJ OSI sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - OKRĄG POWSTAŁY WSKUTEK PRZECIĘCIA POWIERZCHNI KULI ZIEMSKIEJ PŁASZCZYZNĄ PROSTOPADŁĄ DO JEJ OSI. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x