WYODRĘBNIONY GRAFICZNIE OBSZAR, POWIERZCHNIA CZEGOŚ LUB JEJ CZĘŚĆ WYODRĘBNIONA KONTURAMI, BARWĄ ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLE to:

wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLE

POLE to:

obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.)POLE to:

powierzchnia danej figury geometrycznej (na 4 lit.)POLE to:

część boiska, wyznaczone liniami obszary gry (na 4 lit.)POLE to:

obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.)POLE to:

zbiorowisko komórek nerwowych leżących w układzie nerwowym ośrodkowym blisko siebie i sprawujących jednakową czynność (na 4 lit.)POLE to:

zasięg czegoś, fizyczny zakres np. oddziaływania; pojęcie używane w fizyce i matematyce dla nazwania przestrzennego rozkładu pewnej wielkości (na 4 lit.)POLE to:

możliwość, sposobność jakiegoś działania (na 4 lit.)POLE to:

dziedzina, zakres czyichś zainteresowań (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.)POLE to:

w Małoposce: niezadaszony obszar na zawnątrz budynku, świeże powietrze, otwarta przestrzeń (na 4 lit.)POLE to:

wycinek struktury społecznej, wyodrębniany dla badań i obserwacji socjologicznych (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: cecha, która opisuje statyczny aspekt obiektu; znaczenie może być tożsame z polem-12, jeśli nastąpi odpowiednie rzutowanie/mapowanie (na 4 lit.)POLE to:

uprawne (na 4 lit.)POLE to:

zimą pokryte oziminą (na 4 lit.)POLE to:

grunt do zaorania (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONY GRAFICZNIE OBSZAR, POWIERZCHNIA CZEGOŚ LUB JEJ CZĘŚĆ WYODRĘBNIONA KONTURAMI, BARWĄ ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.916

WOLUNTARYZM, GRA WYŚCIGOWA, PRZESMYK, CAMPANILE, SUPERRAKIETA, ANTYMONARCHISTA, MONTOWANIE, HIPOTEKA, CYGANKA, PĘCHERZYK, DEINSTALACJA, KOOPERANT, UKRYCIE, WIATR, ESENCJA, MASZYNOWNIA, TAKSON PARAFILETYCZNY, CUGOWIEC, PINCETA, TRAGEDIA, PERKOZ OLBRZYMI, POŁOŻENIE, PRZYSIOŁEK, EKRAN AKUSTYCZNY, TUSZ, PODRZĘDNIK, ĆWICZENIE, DNO, MIKROFON CEWKOWY, URBARIUM, PŁASZCZYZNA, DWUDZIESTKA, KORYTO RZEKI, RAKOWIEC, ABORDAŻ, TABLICA STEROWNICZA, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, BASEN, JEDNOPŁAT, INTROMISJA, ALKOHOL ROLNICZY, SUPPORT, ŁUSKA, KUBEŁ, DYFERENCJA, RELACYJNOŚĆ, MANES, INFOMAT, TABLICA, POWSTANIEC ŚLĄSKI, NADKŁAD, STANOWISKO, PARSZYWOŚĆ, ARMILA, PRZEKUPSTWO, DESKA KLOZETOWA, PREMIERA, ABLACJA, ŁADOWNICA, SOLE, ULGA REMONTOWA, GRUSZKA ŻAROWA, KORDYLINA, GŁOŻYNA, SPRZĘŻAJ, KONSTRUKCJA NOŚNA, KISZKA PASZTETOWA, SZPIGIEL, EPIZOOTIA, DZIEWIĘTNASTY, OZNAKA, WYRAZY, METAL NIEŻELAZNY, FLAKI, SETECZKA, PODŁOGA, KLAPECZKA, LOGGIA, KOŁO RATUNKOWE, TANTALIT, SYMETRIA FIGURY, MIŁOŚĆ, CZABAN, MIKS, SAŁATA LOLLO, OKŁAD, NARÓD, ANORAK, CACHE, UDERZENIE, WINIETA, KANCONETA, PRAWNICTWO, EMPIRYZM, ŻAKIET, KARA ŁĄCZNA, PODZIELNOŚĆ, CZŁON OKREŚLANY, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, SALA, FAZA, PAS, SKAFANDER, CZWARTORZĘDNOŚĆ, CIĘTOŚĆ, MOLEKUŁA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, BORDER, KOZACZKA, PRZYJEZDNA, NIMFA, KNEL, ANSAMBL, PRZETWÓRCZOŚĆ, OBSERWATOR, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, ZACIERKA, ZNAKOMITOŚĆ, NIEJASNOŚĆ, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, MANIFEST, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, PĘCHERZYK, DROBNICA, STREFA BENIOFFA, ANIMIZM, KARAFECZKA, ASYSTENCJA, SOK, OLTP, EKSPOZYCJA, STRES OKSYDACYJNY, CZWÓRKA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, KONWERTER, SEK, MENISK, WYDRA, PIÓRKO, PRZYRODNI BRAT, OPŁATA PROLONGACYJNA, CARL, DZIAŁKA, DEFILADA, PŁATECZEK, NIEKLAROWNOŚĆ, ŹRÓDŁO TERMALNE, KROSOWNICA WIZYJNA, BOMBIARZ, ANTENA YAGI, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, POHULANKA, TRAWERS, ŁODYGA KWIATONOŚNA, MELUZYNA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, WYCHOWAWCZYNI, ODPRAWA, KAMIKAZE, ZNAJOMA Z WIDZENIA, CHAŁTURA, ZGŁĘBNIK, TROMPA, BUTELKA KLEINA, DŹWIGNIA, KRATKA WENTYLACYJNA, SZWABSKI, EŁK, GATUNEK SYNCHRONICZNY, RASOWOŚĆ, PODSTRYSZE, KLAUZULA GENERALNA, STERYLNOŚĆ, LEPIARKOWATE, KIRYS, EFEKT MAJĄTKOWY, ABORCJA, JACK, GUARICO, SAMOOKREŚLENIE, JINFENGOPTERYKS, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, NOWOBOGACKI, GŁOWICA, OLEJ, OBIEKT KUBATUROWY, NIEZRĘCZNOŚĆ, MELODYKA, PLASTYCZNOŚĆ, MACZANKA, ŚWIECOWANIE, SZCZUR TUNELOWY, NÓŻKA, DRAJREP, KAMIENICA, POLE BITOWE, ZAPPER, CERKIEW, DENNICA, WĄTROBOWIEC, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, MATCZYNOŚĆ, ADMIRACJA, KORPUS, APARTAMENT, ŁAGODNOŚĆ, MAŁPA OGONIASTA, EPOLET, TUBA, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, WELUR, PODSZYCIE, ŚCIANKA, SYMPOZJON, NARTA, OBRAZ, DŻINSY, APOGEUM, ANTENA YAGI-UDA, NIEUCHWYTNOŚĆ, ŚWITEŹ, ESTYMACJA SEKWENCYJNA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, BRUK, OSIEDLINY, WODOTRYSK, CZÓŁNO, BRZEMIĘ, UDAR, PRZESTRON, PRZEPAŚĆ, ROK, BEZGUŚCIE, DOLARÓWKA, NEUROPSYCHIATRIA, PAWĘŻ, DYFERENCJACJA, NATKA, WYROSTEK FILTRACYJNY, SURFER, FRONTON, RYCZĄCE CZTERDZIESTKI, WANIENECZKA, PERYSTOM, OBCIĄŻENIE, KABOTAŻ, PEDOFILIA, BLUZG, PRODUCENT, ARGUMENT, TRZON, KOLEJ LINOWA, GRZYB PIASKOWY, EKSTRAKT RZECZYWISTY, ZAPORA, OBRĘCZ BARKOWA, KWATERA, TABOR, WYMIANA, DYWDYK, ANYŻEK, GNIAZDO, NADRUK, ALT, KULTURA STARTEROWA, BREW, PARODIA, NÓŻKA, POLE, ZAWODNIK, IDEAŁ PIERWSZY, ZAMIANA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, ŚMIECI, DZIAŁKA ROBOCZA, ZAZNAJOMIENIE, ZŁORZECZENIE, TYFTYK, REKLAMANT, KADŁUB, DZIEWCZYNIĄTKO, KAZARKA, BIOKOMPONENT, IDA, DOROBKIEWICZ, AWANTURA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, SEKULARYZACJA, KUR, KLIMAT, AGAWA, POŁĄCZENIE, PORCELANKA, ZIELONE, INSTRUMENT SMYCZKOWY, PERKALIK, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, BUFOR RAMKI, ZAIMEK ZWROTNY, ?WIENIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.916 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYODRĘBNIONY GRAFICZNIE OBSZAR, POWIERZCHNIA CZEGOŚ LUB JEJ CZĘŚĆ WYODRĘBNIONA KONTURAMI, BARWĄ ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONY GRAFICZNIE OBSZAR, POWIERZCHNIA CZEGOŚ LUB JEJ CZĘŚĆ WYODRĘBNIONA KONTURAMI, BARWĄ ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLE wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLE
wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.).

Oprócz WYODRĘBNIONY GRAFICZNIE OBSZAR, POWIERZCHNIA CZEGOŚ LUB JEJ CZĘŚĆ WYODRĘBNIONA KONTURAMI, BARWĄ ITP sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WYODRĘBNIONY GRAFICZNIE OBSZAR, POWIERZCHNIA CZEGOŚ LUB JEJ CZĘŚĆ WYODRĘBNIONA KONTURAMI, BARWĄ ITP. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast