UKŁAD ELEKTRONICZNY, AKUSTYCZNY LUB INNY ELEMENT PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ (NP. ODPOWIEDNI ALGORYTM) PRZEPUSZCZAJĄCY CZĘSTOTLIWOŚCI SYGNAŁU PONIŻEJ USTALONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNEJ, TŁUMI SKŁADOWE WIDMA LEŻĄCE W GÓRNEJ JEGO CZĘŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY to:

układ elektroniczny, akustyczny lub inny element przetwarzający sygnał (np. odpowiedni algorytm) przepuszczający częstotliwości sygnału poniżej ustalonej częstotliwości granicznej, tłumi składowe widma leżące w górnej jego części (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD ELEKTRONICZNY, AKUSTYCZNY LUB INNY ELEMENT PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ (NP. ODPOWIEDNI ALGORYTM) PRZEPUSZCZAJĄCY CZĘSTOTLIWOŚCI SYGNAŁU PONIŻEJ USTALONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNEJ, TŁUMI SKŁADOWE WIDMA LEŻĄCE W GÓRNEJ JEGO CZĘŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.246

TYTUŁ PRASOWY, KULT, KONTRASYGNATURA, SŁUCHOWISKO, POKRĘTKA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KUTYKULA, PROPOZYCJA UKŁADOWA, RAMIĘ, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, TESSERA, SŁUŻEBNIK, BRZDĄC, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, PODATNOŚĆ, ANUROGNAT, MAKSIMUM, GRZYWIENKA, PHISHING, JENOZIERO, NAPPA, URBARIUM, WIĄZAR, ÓSEMNIK, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, CHOROBA EULENBURGA, KREWETKA ZMIENNA, TEKA, AVIZO, KOTYLORYNCH, PIEC GRZEWCZY, MOC, KRZYŻÓWKA, DATOWNIK, GNIEW, RÓŻA, DEKLARACJA, PODKASTING, WRAK, DERELIKCJA, PRZEMYTNICTWO, KASZUBSKI, PUNKT, RURA KUNDTA, JAMRAJ, WALEC, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, WASABI, AKADEMIK, KARKAS, ANGLEZ, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, BULIONÓWKA, WILCZE STADO, ALKID, FOTEL KLUBOWY, ORZECH, PAMPA, STROIK, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, ORZECHÓWKA, MIŚ, SPÓD, PSZCZOŁA KAUKASKA, MELODIA, DZIEWCZYNKA, PŁYTKA, WYSYP, BAKSZTAG, CYMELIUM, PORTUGALSKOŚĆ, FALA, STROIK, ŁOM, PORADLNE, EKSPANDER, FLOTA, RURA, SZTUKA DEKORACYJNA, KNORR, PISMO IDEOGRAFICZNE, GRZYB NIEJADALNY, PLINTA, DESKA KLOZETOWA, PODUSZKA, KANTOREK, KLAPS, STYLON, TAFELKA, FEERIA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, MONTAŻ, PABNA, ATRAKTANT, ZIARNECZKO, SPACJA, DZIEDZICZENIE, PRZEWROTKA, SAMPEL, RANGA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, TEATRZYK, POLIKRYSZTAŁ, SŁUCHAWECZKA, MASZKARON, GAZ, WSPÓŁPRACOWNIK, BAJOS, WODNIAK, ZAWIKŁANIE, BRIAŃSK, TABLETKA, CYC, KOLUMBARIUM, KASZTELAN, OKŁADKA, TROCINÓWKA, LIŚCIEC, ELASTIK, KEYBORD, PIĘTRO REGLOWE, ARKUSZ DRUKARSKI, CEREBROZYD, KANADYJKA, ZACHWALACZ, PULPA, DZWONEK, NADWYŻKA, EMANACJA, ŁYKACZ, TABU MILCZENIA, ZARAZA, PRZYCHÓWEK, PLAGA, MAKAGIGA, IWAKUNI, WROTKARSTWO SYNCHRONICZNE, SŁOBODA, GŁUPKOWATOŚĆ, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, RETUSZ, BRAMKA LOGICZNA, ODPŁYW, MOSTEK, MAJDAN, RZUT WOLNY, UŻYTEK ZIELONY, PODCASTING, ZAKWAS, DEMOBILIZACJA, RACJONALIZM, KNYSZ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, CHOROBA WRZODOWA, BIELICE, WASĄG, SILNIK, ODTWARZANIE, DUCH OPIEKUŃCZY, TRYBUN, IRRADIACJA, DŻINN, JEDNOPARTYJNOŚĆ, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PLAMA WĄTROBOWA, ŚLĄSKI, GRZYBEK HERBACIANY, PADACZKA AUDIOGENNA, PRZYSZWA, MIEJSCE, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, OKOLICZNOŚĆ, ZIMNY PRYSZNIC, MIKROKASETA, BĄK, MUZYKA, UKŁAD, TRZPIEŃ, AUDIOBOOK, STRZELEC WYBOROWY, WARTOWNIA, FOTOJONIZACJA, MANCA, MOLESKIN, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, CYRKOWIEC, SABOTY, PARAPECIK, TRZYKROTNOŚĆ, NOTKA, SONATA, PIEC, SKUTECZNOŚĆ, ZAWIESZKA, KURKA ŻÓŁTA, ROZDZIALIK, NACISK, CZARODZIEJSTWO, BIOKOMPONENT, JAŁOWIEC CHIŃSKI, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, HELISA, DIWA, MONOGAMIA, INSTANCJA, KOPROWINA, PÓŁPROFIL, SKAŁA ALITOWA, ŁUPIEŻ PSTRY, HIPOTEKA, PULPIT, RĘKA MAŁPIA, EFEKT STYKU, PASTYLKA, HEGEL, TRAWERS, RUTENIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, GÓRKA, WIELENOWATE, DENDRYT, JAMA, MASZYNOWNIA, NIEWYPARZONY JĘZYK, KLAPKA, BIMETAL, GIERASIMOW, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, NIEDORÓBKA, ANTYKADENCJA, BAREŻ, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, DELFIN PEALE'A, MOL, FRYWOLITKI, PERFUZJA, ROZŁUPKA, BIERWIONO, ŚCIĄGACZ, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, AXIS MUNDI, MNICH, GŁOŚNIK OTWARTY, STREFA BUFOROWA, OBAWA, SERIA, SEKWENCJA, ZAKRĘTKA, PARÓWKA, ANALIZA, PŁACA, BLOCZEK, REKOMENDACJA, NIECKA BASENOWA, JĄDRO, EMISJA, JERZY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, JUMPER, PERIOD, ZIELONA RECEPTA, ZAGRYWKA, ACEFALIA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, LICZBA OKTANOWA, INTA, GETTO SZCZĄTKOWE, ŁUK, ZAWAŁ, BOHOR, KWAS, SIEMENS, ERA PALEOFITYCZNA, NIEPOKOJENIE SIĘ, KONTUR, ANIOŁECZEK, STOJAK, KASETON, STYGOKSEN, SOLITER, OSIEMDZIESIĄTKA, DEMONTAŻ, KUCZBAJA, SCENARIUSZ, ROPNICA, RECEPTARIUSZ, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, DOBROĆ, NIEMIECKOŚĆ, ZAWORA, ŚCIANA, RYKSZA, SZALKA, NAZWA PATRONIMICZNA, WNĘTROSTWO, CZEP, TOPIEL, PLUTON, ONDOZIERO, ?KUPON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.246 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD ELEKTRONICZNY, AKUSTYCZNY LUB INNY ELEMENT PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ (NP. ODPOWIEDNI ALGORYTM) PRZEPUSZCZAJĄCY CZĘSTOTLIWOŚCI SYGNAŁU PONIŻEJ USTALONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNEJ, TŁUMI SKŁADOWE WIDMA LEŻĄCE W GÓRNEJ JEGO CZĘŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD ELEKTRONICZNY, AKUSTYCZNY LUB INNY ELEMENT PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ (NP. ODPOWIEDNI ALGORYTM) PRZEPUSZCZAJĄCY CZĘSTOTLIWOŚCI SYGNAŁU PONIŻEJ USTALONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNEJ, TŁUMI SKŁADOWE WIDMA LEŻĄCE W GÓRNEJ JEGO CZĘŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY układ elektroniczny, akustyczny lub inny element przetwarzający sygnał (np. odpowiedni algorytm) przepuszczający częstotliwości sygnału poniżej ustalonej częstotliwości granicznej, tłumi składowe widma leżące w górnej jego części (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY
układ elektroniczny, akustyczny lub inny element przetwarzający sygnał (np. odpowiedni algorytm) przepuszczający częstotliwości sygnału poniżej ustalonej częstotliwości granicznej, tłumi składowe widma leżące w górnej jego części (na 21 lit.).

Oprócz UKŁAD ELEKTRONICZNY, AKUSTYCZNY LUB INNY ELEMENT PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ (NP. ODPOWIEDNI ALGORYTM) PRZEPUSZCZAJĄCY CZĘSTOTLIWOŚCI SYGNAŁU PONIŻEJ USTALONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNEJ, TŁUMI SKŁADOWE WIDMA LEŻĄCE W GÓRNEJ JEGO CZĘŚCI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - UKŁAD ELEKTRONICZNY, AKUSTYCZNY LUB INNY ELEMENT PRZETWARZAJĄCY SYGNAŁ (NP. ODPOWIEDNI ALGORYTM) PRZEPUSZCZAJĄCY CZĘSTOTLIWOŚCI SYGNAŁU PONIŻEJ USTALONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI GRANICZNEJ, TŁUMI SKŁADOWE WIDMA LEŻĄCE W GÓRNEJ JEGO CZĘŚCI. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast