DUŻA KANKA LUB BAŃKA, WYSOKIE NACZYNIE Z UCHWYTEM DO PRZENOSZENIA, TRANSPORTOWANIA PŁYNÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANIA to:

duża kanka lub bańka, wysokie naczynie z uchwytem do przenoszenia, transportowania płynów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BANIA

BANIA to:

głowa (na 5 lit.)BANIA to:

najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka) (na 5 lit.)BANIA to:

inna nazwa dyni, owocu (nibyjagody) dyni (na 5 lit.)BANIA to:

pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie (na 5 lit.)BANIA to:

impreza z dużą ilością alkoholu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻA KANKA LUB BAŃKA, WYSOKIE NACZYNIE Z UCHWYTEM DO PRZENOSZENIA, TRANSPORTOWANIA PŁYNÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.950

WOSK, PIASTA, BASZŁYK, SZLAMIEC, SIAD, KLON, PĘCHERZYK, SZPONA, ANITA, AKCJONARIUSZ, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, ROŚLINA TRUJĄCA, GLIKOZYD FENOLOWY, POLE, ROZETKA, LICZMAN, PROLIFERACJA, BUTERSZNIT, TENIS STOŁOWY, DAKTYLOGRAFIA, TKLIWOŚĆ, SZLUFKA, MARSZ, ROZMIAR, MUZYKA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ORŁORYB, AGENT, PAWĘŻ, KWARTA, GUMKA, PODRZUT, FURGON, IZOLACJA, TROSKA, DESNOYER, ALIENACJA RODZICIELSKA, PREDESTYNACJA, SIODZI, SKATING, SUWNICA, OFICERKI, FOTOGRAM, WINA NIEUMYŚLNA, ZAKONNICZKA, CZYTNIK, PIĘCIOKROTNOŚĆ, MARGARYNA, ODSTĘP, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, KAJZER, LOBELIA, KOŃ KIŃSKI, STAROSTA GENERALNY, NIESKOŃCZONOŚĆ, PROFIL, BABCIA CIOTECZNA, REJESTR, OBŁĄKANY, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, DRELICH, DRABINKA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, SANKI, TERMOMETR RNA, PLIK DŹWIĘKOWY, KREOL, KOMPOTIERKA, IMMUNOSUPRESANT, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, KOTEW, TECHNIKA ANALOGOWA, APARAT SZPARKOWY, ADIANTUM DELIKATNE, TWARZYCZKA, KWATERA GŁÓWNA, SEŁEDEC, KRĄŻOWNIK LINIOWY, CENA MAKSYMALNA, DRELICH, SAMOGRAJ, ŻYŁA SZYJNA ZEWNĘTRZNA, REGENERACJA, POLIKRYSZTAŁ, WYLOT, UNDERGROUND, TRZMIEL, LABOLATORIUM, SKUMBRIA, KRYMINALISTYKA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, AKOMODACJA, KARTUSZ, NIEBOSKŁON, BYLICA, KIJ, BÓR, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, BROŃ MASZYNOWA, STATEK POWIETRZNY, SURFINGOWIEC, PLEWA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, KREPA, RETENCJA, REGULARNOŚĆ, ELEKTROCHIRURGIA, MECHANIZM, KOREKTOR, ANTRESOLA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, DEKLARACJA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PRZESŁONA, ROZGAŁĘŹNIK, CELKA, OSTROKRZEW, KOMÓRKA KERRA, PRAWOMOCNOŚĆ, ŁOTEWSKOŚĆ, TUM, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, WYCINEK, EDYKUŁA, KOTYLION, SIOSTRZYCZKA, POLEWKA, NIESTACJONARNOŚĆ, GARDEROBA, HADIS, OBUWIE, KOPUŁA LODOWA, SUBWOOFER AKTYWNY, KOREAŃSKI, KREMOGEN, GŁOWICA KONWENCJONALNA, KRWIŚCIĄG, MŁODZI, PŁUCZKA, TWIERDZENIE CEVY, SPÓŁKA POWIĄZANA, TYTULIK, ORGANIZM, SPLOT, ZBOCZENIEC, MINERAŁ, FUTURE, ŁEBEK, KANAPA, KARŁOWATOŚĆ, PORA, KONSERWA, WSPÓŁPRACOWNIK, SALA, OTRZEWNA, CERATA, PRZYGOTOWANIE, KOŃ TROJAŃSKI, DERESZOWATA, HISZPAŃSKI, ZJAWISKO THOMSONA, KRĘPACZKI, ANIMACJA, TOPIELISKO, CHRZEST, ODPŁYW, KROPKA, FALA, REJESTRANT, RODZINA ZASTĘPCZA, UPOKORZENIE, JARZĘBINÓWKA, KĄT, UZALEŻNIENIE, KACZKA, ŚNIEŻYCA DUŻA, ŁUNA, RYTON, ŁYŻKA, BĄK, ŻEGLUGA, NACHALNOŚĆ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, RUCHY EPEJROGENICZNE, MLEKO W PROSZKU, ANTROPOZOONOZA, WYBRANEK, KŁOPOTANIE SIĘ, GAZ SPALINOWY, BOBIK, MERZYK GROBLOWY, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, KONSOLA STEROWNICZA, KÓZKI, DUMA, DENDRODOA, NAGRODZENIE, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, PROMIENNIK, ZNAK, PAS, KAJMAKAM, OBIEKTYWNOŚĆ, KOLORY PAŃSTWOWE, SPECYFIKACJA, DEKORTYKACJA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, KATAPULTA, ORKAN, AWAL, GAŁĘZIAK, PORCELANKA, OBLĘŻENIE, BUTLA, KAŁAMARZ, TRINIA, NIEPEWNOŚĆ, KROPIELNICA, NATASZA, LIST PASTERSKI, CHABANINA, KRAJALNICA, BLANK, RUMIENIDŁO, CZEREŚNIA, STRAJK, TAROT, AKT, ORGAN, DEWELOPER, PLAMKA FORDYCE'A, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, TELEKONWERTER, PREFIKS, WŁODZIMIERZ, BOMBARDON, SINICE, RAMPA, ODCZYNNIK, SYMPOZJON, FRYZ, PŁYTKA POSADZKOWA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, RATOWNIK MEDYCZNY, BASEN, GWIAZDA PODWÓJNA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, MONARCHIA ELEKCYJNA, ZASZŁOŚĆ, TRANSLACJA, LOGIKA ZDAŃ, STRASZYK, NIECKA ARTEZYJSKA, DRAMATYCZNOŚĆ, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, BUTLA, BUJANIE, DOMENA MAGNETYCZNA, MOPEK, SKAŁA ZBIORNIKOWA, WAZKA, ROZBIERANKA, STRZAŁKA, MONIZM, PALEOZOOLOGIA, ŁAŹNIA, DYWESTYCJA, DRAPIEŻNIK, SMUŻ, KULA, MORENA KOŃCOWA, PREZENT, ZŁA PRASA, ALERGIA PYŁKOWA, TUNIKA, ŁYSAK, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, ŚLIZG, METEOR, ŻUBR KARPACKI, SAMOCHODZIARZ, TARCIE, DRZEWO IGLASTE, OLEANDER, ETERYCZNOŚĆ, MROZIWO, CZEREMCHA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, STEK, RUSEK, UFNOŚĆ, ABLACJA, ROTA, CZTEROKROTNOŚĆ, PRACE, NUROGĘŚ, PAZUR, SKRZYNKA, ?PIÓRKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.950 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻA KANKA LUB BAŃKA, WYSOKIE NACZYNIE Z UCHWYTEM DO PRZENOSZENIA, TRANSPORTOWANIA PŁYNÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻA KANKA LUB BAŃKA, WYSOKIE NACZYNIE Z UCHWYTEM DO PRZENOSZENIA, TRANSPORTOWANIA PŁYNÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANIA duża kanka lub bańka, wysokie naczynie z uchwytem do przenoszenia, transportowania płynów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANIA
duża kanka lub bańka, wysokie naczynie z uchwytem do przenoszenia, transportowania płynów (na 5 lit.).

Oprócz DUŻA KANKA LUB BAŃKA, WYSOKIE NACZYNIE Z UCHWYTEM DO PRZENOSZENIA, TRANSPORTOWANIA PŁYNÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - DUŻA KANKA LUB BAŃKA, WYSOKIE NACZYNIE Z UCHWYTEM DO PRZENOSZENIA, TRANSPORTOWANIA PŁYNÓW. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast