POUFALE, ŻARTOBLIWIE LUB LEKCEWAŻĄCO O NIEMCU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEMIASZEK to:

poufale, żartobliwie lub lekceważąco o Niemcu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POUFALE, ŻARTOBLIWIE LUB LEKCEWAŻĄCO O NIEMCU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.377

SZCZOTECZKA, RETENCJA, OKULAR, KOSMOGONIA, WZROK, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, UNIWEREK, DEMONSTRACJA, POZIOM, OSSUARIUM, SIWAK, KILOWAT, HIPOTEZA ZEROWA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, DESKA, SATELITA SZPIEGOWSKI, TRANSLOKACJA, LODY, ZAMEK, MATERIAŁ, CIELICZKA, PYSZOTA, LODÓWKA, ZNAMIĘ, OGNISKO, ORBITAL, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ODBIJACZ, SITO, ZAZDROŚĆ, TENDER, TĘPAK, EFEKT MAJĄTKOWY, TRZYDZIESTKA, ADHEZJA, CYWILKI, RZEKA CHWILOWA, BODOR, SKALAR, LURA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, DZIEŁO ŻYCIA, ANTEPEDIUM, HERBATA, SKANER BĘBNOWY, COŚ, MAKATA, UBOŻENIE, POWAGA, BLOKHAUZ, MEDALION, WIEŚ, ZAŚLEPIENIE, TRANSKRYPCJA, KUPON, DOVE, MOMENT TEORETYCZNY, STEK, OZONEK, FISTUŁA, PAROWIEC, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DZIANINA, SEJSMOGRAM, KHMER, SZWAGIER, WĄŻ, RAKIJA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ZACIESZ, STACJA, UPOLITYCZNIENIE, DOMEK LORETAŃSKI, WIDMO, ANALFABETKA, MOWA NIEZALEŻNA, DROŻNOŚĆ, PŁAWA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, WIECHA, RUSEK, RANA, ŁAPKA, TOPIEL, ROPOWICA KŁĘBU, POŁĄCZENIE, ZAWIKŁANIE, SAMOGRAJ, NOTKA, POMADKA, NUGAT, FLOTA, PIES DO TOWARZYSTWA, PLIK DŹWIĘKOWY, HORMON LOKOMOCYJNY, KAUKAZ, FAUL, MASZKARON, ZŁORZECZENIE, GRUSZECZKA, KLASTER, LEJBIK, ŚLEPE WROTA, KADZIDŁOWIEC, KEM, RZUT WOLNY, BUJANIE, SALCESON, PTASZEK, LATEKS, GRODZISZCZANKA, SZAFLIK, MOBIL, GASTRO, OPERACJA, MACHANIE RĘKĄ, PAROBEK, KURACJA WSTRZĄSOWA, DOKŁADNOŚĆ, ROŻEK, KOŹLAREK, FAB LAB, OŚLE UCHO, KUCHENKA, RESTYTUCJA GATUNKU, POPLECZNICTWO, UCZESTNIK, BOK, WĘZEŁ, POMYŁKA, WEJŚCIE, ODPRAWA CZASOWA, DOMENA MAGNETYCZNA, SEKRECJA, PŁYN INFUZYJNY, PREZENT, WŻER, LADA, KRÓCICA, EMAKIMONO, MATECZNIK, CYKL WYDAWNICZY, DYSHARMONIA, ANGIELCZYK, DWUDZIESTY PIERWSZY, PUDER, ASYSTA, PLACUSZEK, SZPETOTA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, PLAZMA, POJEMNOŚĆ POLOWA, SOKOLE OKO, WYCIĄG, ODWAGA, GODET, KONFEDERACJA, PYROL, WYDAWNICTWO ZWARTE, OBRÓŻKA, MARTWE POLE, WIDEO, BUDOWLA OBRONNA, ARYTMOMETR, JAZ, PRASOWANIE, PRZEPLOTNIA, SZTYFT, AGENT, SYNDYK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, WIZA, STANOWISKO, MIASTO UMARŁYCH, MIMEOGRAF, KASZA JAGLANA, ECCHI, ABLACJA, NACZYNIAK GRONIASTY, PORTFEL ELEKTRONICZNY, POTENCJAŁ, BOM, SMALCZYK, KOCZ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, CIASNOŚĆ, SIATKA, KREDYT PAŃSTWOWY, POLEPA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, TERAPIA WSTRZĄSOWA, DENAT, METALICZNOŚĆ, TINGEL, CHOWDER, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, PRYMITYW, ELASTIK, LISTA PROSKRYPCYJNA, KANIBALIZACJA, RODZAJ, CZOŁO, DOPPELGANGER, NERW, ZLEW, PEPICZKA, PIESZEK, DYFUZJA CHEMICZNA, ZAPORA, OKRES INTERGLACJALNY, ATAWIZM, PLURALIZM, MANDARYŃSKI, PODWÓJNOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, ANNA, WITRYNA, KAMERA, RYBONUKLEAZA, KRATOWNICA, BORZEŚLAD ZWISŁY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, CHAŁUPNICA, MANTYLA, KATZENJAMMER, ALLELUJA, BAKAS, SONG, SKRĘTNIK, UKŁAD OPTYCZNY, DOBYTEK, BIURO TECHNICZNE, PRZYGOTOWANIE, KOT, ONE-LINER, STYPENDIUM, FULAR, JĘZYCZEK U WAGI, ZWAŁA, TRUBADUR, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ZIELONI, RUSKOŚĆ, SKRZYDLATE SŁOWO, KANCONETA, GRZYBICA, DYREKCJA, EKOLOGISTYKA, POETA, MOŁOTOW, WYSŁUGA LAT, WYRĄB, SAMOOKALECZENIE, ALPAGA, OPARY, TARATAJKA, POLKA, PRZEMIANA ODWRACALNA, RYGIEL, KASZUBSKI, ŁYSIENIE, TURECKOŚĆ, PRZEJAZD KOLEJOWY, DEKORTYKACJA, ŁATA, ZAKON MNISI, WIDLICZKA, BĄBELEK, UNIA REALNA, KAPITALNY REMONT, WYDŁUŻALNIK, RERECORDING, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, ANTYBIOTYK, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, AHA, KONTROLER, CERATA, RAJD GWIAŹDZISTY, CYGANKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, ZWAŁ, PODWODA, WEREŻKA, DZIECIUCH, PRZECIER, ZMOWA CENOWA, PIEKARNIK, KREACJONIZM, ZŁOŻE, GERMAŃSKI, WIZYTOWNIK, TRAP, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PROPORZEC, SPOJRZENIE, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ?WERANDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POUFALE, ŻARTOBLIWIE LUB LEKCEWAŻĄCO O NIEMCU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POUFALE, ŻARTOBLIWIE LUB LEKCEWAŻĄCO O NIEMCU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEMIASZEK poufale, żartobliwie lub lekceważąco o Niemcu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEMIASZEK
poufale, żartobliwie lub lekceważąco o Niemcu (na 10 lit.).

Oprócz POUFALE, ŻARTOBLIWIE LUB LEKCEWAŻĄCO O NIEMCU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - POUFALE, ŻARTOBLIWIE LUB LEKCEWAŻĄCO O NIEMCU. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x