PRZYROST WARTOŚCI DÓBR W WYNIKU OKREŚLONEGO PROCESU PRODUKCJI LUB TWORZENIA USŁUGI, JEJ ŹRÓDŁEM JEST PRACA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARTOŚĆ DODANA to:

przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi, jej źródłem jest praca (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYROST WARTOŚCI DÓBR W WYNIKU OKREŚLONEGO PROCESU PRODUKCJI LUB TWORZENIA USŁUGI, JEJ ŹRÓDŁEM JEST PRACA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.777

NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KOTERYJNOŚĆ, SZAROTA NORWESKA, ALASKAN HUSKY, CHODZĄCY SZKIELET, LODÓWKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, DZIELNA, DIAGNOZA SPOŁECZNA, SMALCZYK, BINDA, MOZZARELLA, WARSTWA JASNA, DZIERŻAWCZOŚĆ, GAMA, OBUNOGI, ŁATA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, USTRÓJ, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, GATUNEK ITEROPARYCZNY, FILTRACJA, KRZYŻ MALTAŃSKI, HASŁO, DROBNICA, OBUWIE, ZNAMIĘ, DIAKONIA, SMOLUCH, ŁUPEK MARGLISTY, BIBLIOGRAFIA, DZ, SYLWETA, FLAWONOID, GUMKA, RYNKOWOŚĆ, KIT, PLANTACJA NASIENNA, ŁUK SKRZELOWY, OBMUROWANIE, CHORWACKOŚĆ, ŚRODKI PIENIĘŻNE, UKŁAD LOGICZNY, PARAMETR, ODRĘBNOŚĆ, WYŚWIETLARNIA, HORYZONT ZDARZEŃ, KOMISANT, ABOLICJONISTA, TWIERDZENIE STOKESA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, SIKAWKA, MROK, TRZYKROTNOŚĆ, WYKŁADOWCA, ZMAGANIA, KANCLERZ FEDERALNY, UMOWNOŚĆ, NERW, PLAZMA, ZASADNOŚĆ, BRZYDOTA, ZŁAD, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, EKONOMIKA, SALWA, RADOSNOŚĆ, NOCKA, OLEANDER, DOZA, PUNKT WĘZŁOWY, SEKSTANS, GRUCZOŁ SUTKOWY, ABSYDA, ANTENA, WAZONKOWCOWATE, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, ROZWAŻANIE, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, PORAŻENIE MÓZGOWE, MORWA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, ANDANTE, PRZECHYŁKA, KAPUSTA KISZONA, SIATKA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, PRAWO PRYWATNE, SEMITA, POTÓWKA, KAJMAKAM, CZUB, MASZKARA, OBIEG OKRĘŻNY, KAPILARA, ODPŁYW, BIOPOLIMER, ROGAINING, TURZYCA, POSIEW, LIZANIE , LAMA, RAJFURSTWO, KOREKTOR, ODPADY STAŁE, SZLAFROK, KONSTYTUCJA, THRILLER, PRACA, HASZTAG, EKSŻONA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, GRAF PODSTAWOWY, GEOMETRIA WYKREŚLNA, STATYKA, TARCZA, PODATEK TONAŻOWY, STEP, DERYWAT, ŻEBRO, BURGOS, GIPSATURA, FREZARKA KOPIARKA, KONSTYTUCJA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, KARIN, ŻÓŁWIE MUŁOWE, DEFENSYWNOŚĆ, OWULACJA, PRACA MAGISTERSKA, HEDONIZM, NAWIERZCHNIA, PRZEWODNICA, OKRĄGŁOGŁOWY, ETOLOGIA, FRAMUGA, KONSUMENT, RURKA, TĘPICIEL, ZŁOŻE MINERALNE, PYSZOTA, PODTYP, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, TYTUŁ PRASOWY, DUET, EMPIRYZM GENETYCZNY, NATASZA, PORYWCZOŚĆ, ŁATKA, LAMPA OBRAZOWA, KÓZKI, JAN, ZATOKA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, ROZRZĄD, ETER NAFTOWY, KOPROFIL, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, EMULGACJA, STRYJ, HARFA EOLA, BIELMO, IZBA, ZRĄB TEKTONICZNY, PRZESIEWACZ, WARSZTAT, DURNOWATOŚĆ, SKROMNOŚĆ, OSPA, ALLEGROWICZKA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, NAGRODZENIE, SYRENA OKRĘTOWA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, MASŁO, PODCENTRALA, CYGAN, PRZECIER, WYKONAWCA, PATRONKA, SKARGA, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, TYŁÓWKA, HORMON STERYDOWY, STOŻEK, BŁĄD WZGLĘDNY, EMISJA, PINGWINARIUM, PRAWO TOŻSAMOŚCI, CYFOMANDRA, FAŁSZYZM, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KABINA, SAMOISTNOŚĆ, TROLLING, DELEGACJA, SUPERKONTO, MŁAK, POCIĄG EKSPRESOWY, SYNDYK, PRZECIWIEŃSTWO, CZEKOLADA, NADZIAŁ, AEROZOL, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, TRÓJCA ŚWIĘTA, KAPELMISTRZ, RZADZIZNA, AWANTURA, FAJKA, GUMNO, WYGŁAD, JEDNOPARTYJNOŚĆ, KOS, BOROWODOREK LITU, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, LEK, BAJER, TRADYCJONALISTA, LINUKSIARA, DŹWIGNIA, PRZÓD, BUZIA, CELOWNICA, URODNOŚĆ, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, STRZĘP LUDZKI, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, POTĘGA, JINFENGOPTERYKS, HACZYK, CZŁON OKREŚLANY, NIEKONKRETNOŚĆ, KILOBAJT, ERYTROCYT, ROZSTRZYGNIĘCIE, ROZTWÓR STAŁY, PODGRUPA, HEJNAŁ, GRAFOLOG, DROGI RODNE, KATAR, ZACHOWAWCZOŚĆ, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, STREETBALL, AGENDA, KRĄG POLARNY, ŻUŻEL, SINICA, INSTRUMENT MECHANICZNY, KONCEPTUALIZM, BLENDA SMOLISTA, KOŚĆ, LEKCJA, DZBANEK, ZNAJOMY, MILJON, SYSTEM INFORMATYCZNY, PASTYLKA, ZUCHWAŁOŚĆ, ADAPTOR, LEBERWURST, RANA SZARPANA, CIEŃ, PRZETARG NIEOGRANICZONY, RUGI, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, STRONNICTWO, ZASADA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, WINO WZMACNIANE, UKŁAD KIEROWNICZY, PRACA, FUNKCJA EKSPRESYWNA, LITEWSKOŚĆ, PRZEWODNICZĄCY, PRÓBA, ROPNICA, HLAK, SMILEY, POŁOŻENIE, CYPRYSIK GROSZKOWY, ACHTERPIK, COASTER, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, INICJATOR, ROZPADLINA, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, DUCHOWY PRZYWÓDCA, EKOSFERA, ESENCJA, SAMOZAGŁADA, INŻYNIERIA TKANKOWA, LIROGON WSPANIAŁY, KLEROMANCJA, RESZTKA, ZNAK, ?PAWILON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.777 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYROST WARTOŚCI DÓBR W WYNIKU OKREŚLONEGO PROCESU PRODUKCJI LUB TWORZENIA USŁUGI, JEJ ŹRÓDŁEM JEST PRACA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYROST WARTOŚCI DÓBR W WYNIKU OKREŚLONEGO PROCESU PRODUKCJI LUB TWORZENIA USŁUGI, JEJ ŹRÓDŁEM JEST PRACA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARTOŚĆ DODANA przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi, jej źródłem jest praca (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARTOŚĆ DODANA
przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usługi, jej źródłem jest praca (na 13 lit.).

Oprócz PRZYROST WARTOŚCI DÓBR W WYNIKU OKREŚLONEGO PROCESU PRODUKCJI LUB TWORZENIA USŁUGI, JEJ ŹRÓDŁEM JEST PRACA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZYROST WARTOŚCI DÓBR W WYNIKU OKREŚLONEGO PROCESU PRODUKCJI LUB TWORZENIA USŁUGI, JEJ ŹRÓDŁEM JEST PRACA. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x